Editörler : E.Kayı Han
14 Eylül 2022 16:08

Disiplin cezası iptal edilirse

Disiplin cezası usulsen iptal edilirse idare üst bir ceza verebilir mi yoksa max alt ceza mı verebilir


r.diyojen
Genel Müdür
14 Eylül 2022 16:19

Yetki ve şekil sebebiyle iptal edildiyse idare eksikliği giderip yeni bir disiplin cezası verebilir. elbette somut olayın ayrıntıları da önemli.


zk17ts
Şef
14 Eylül 2022 18:12

usulen derken, hangi usuli eksiklikten veya yanlışlıktan olduğunu belirtebilir misin? ayrıca usulve esas farklı şeylerdir

14 Eylül 2022 20:50

Önceki cezanın aynısını uygulayabilir başıma geldi.


Konyalı4294
Memur
19 Eylül 2022 22:05

Disiplin zamanaşımı 2 yıl ona da dikkat et . Ayrıca istinafa başvurmadiniz mi?Süreç uzar.


Konyalı4294
Memur
19 Eylül 2022 23:14

Şekil yönünden dediyse genelde idare. Yeniden değerlendirme yaparak farklı. maddeden savunma almadan ceza veriyor .Öyle bir durum olabilir.

zk17ts, 2 yıl önce

usulen derken, hangi usuli eksiklikten veya yanlışlıktan olduğunu belirtebilir misin? ayrıca usulve esas farklı şeylerdir

28 Eylül 2022 20:05

usul eksikliği giderilip aynı ceza verilebilir. mahkeme kararı ile idareye yeni bir işlem tesis etme imkanı tanınmışsa 2 yıllık zamanaşımı mahkeme kararının idareye tebliğinden itibaren yeniden başlar.
Konyalı4294, 2 yıl önce

Disiplin zamanaşımı 2 yıl ona da dikkat et . Ayrıca istinafa başvurmadiniz mi?Süreç uzar.


ankarabuk78
Memur
02 Ekim 2022 00:57

Peki zaman aşımı nasıl ve nereden başlıyor ? Misal mahkeme kararı verdi tebliğ edildi karar, daha önceden zaman aşımına 2 ay kala karar verdi diyelim idare yeni başlayan zaman aşımı kalan 2 ay için mi yeniden 2 ay mı acaba ?

kavanozdaki_adam, 2 yıl önce
usul eksikliği giderilip aynı ceza verilebilir. mahkeme kararı ile idareye yeni bir işlem tesis etme imkanı tanınmışsa 2 yıllık zamanaşımı mahkeme kararının idareye tebliğinden itibaren yeniden başlar.
02 Ekim 2022 09:31

Yanlış bilgilendirme yapıyorsunuz, herhangi bir sebeple idareye yeniden islem tesis hakkı tanıyorsa eğer mahkeme bunu makul sure( 2-3 ay ) içinde vermek zorunda danıştay içtihatı mevcut 2 yıl gibi bir süreye yayamaz tekrardan işlem tesisini.

kavanozdaki_adam, 2 yıl önce
usul eksikliği giderilip aynı ceza verilebilir. mahkeme kararı ile idareye yeni bir işlem tesis etme imkanı tanınmışsa 2 yıllık zamanaşımı mahkeme kararının idareye tebliğinden itibaren yeniden başlar.
02 Ekim 2022 10:11

İlgili mahkeme Kararında; "Diğer bir deyişle 657 sayılı Yasa'nın 127. maddesindeki zamanaşımı düzenlemesinin, idare tarafından ilk defa disiplin işlemi tesis edilmesi aşamasında göz önüne alınacak bir müessese olduğu ve ilgili hakkında bu süreler içinde bir disiplin cezası verilmekle birlikte hükmünü doğuracağı anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte, disiplin cezalarına karşı idari yargıda açılan davalarda verilen iptal kararlarının gerekçesinin, idareye ilgili hakkında başka bir disiplin işlemi tesis etme olanağı tanıması halinde, 2577 sayılı Yasa'nın 28/1. maddesi uyarınca Yargı kararının gereğini yerine getirmekle yükümlü olan idarenin, zaman geçirmeksizin harekete geçerek makul süreler içinde işlem tesis etmeleri gerektiği, buna karşılık yargı kararının gereğini yerine getirirken 657 sayılı Yasa'nın 127/2. maddesi hükmünün ilgilinin sürekli ceza tehdidi altında bırakılmasını önleme fonksiyonu gereği, kararın idarelerine tebliğ edildiği tarihten itibaren her halükarda 2 yıl zarfında disiplin işlemlerini sonuçlandırmaları gerektiği açıktır." ifadesi yer alıyor. İdareye, zaman geçirmeden işlemleri sonuçlandır demekle memur lehine (ceza tehditi altında bırakılmaması) bir değerlendirme yaptığı anlaşılıyor. Ama nihayetinde 127 md genel zamanaşımının karar tebliğinden itibaren başlayacağı açık.

Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi