Editörler : E.Kayı Han
«141516171819202122232425»

Sbhttn1903
Aday Memur
24 Ocak 2023 21:08

Bak grupta milleti yanlıs yönlendiriyor, kanun ve yönetmelikleri yanlıs yorumluyorsunuz, bilmeyen kişileri ya lıs yönlendiriyorsunuz. Ayrıca 375 yürürlükten kalktı o maddelerin hepsi kalktı, 7068 e göre işlem tesis ediliyor su an
Polat1922, 4 ay önce

Terör örgütleriyle iltisak veya irtibatı degerlendirilenlere yağmurlu havada su yok anlaşılan bu kanun maddesinden onu anladım ben

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 35. Maddesi

Görevden uzaklaştırma tedbiri ile ilgili bir diğer ve özel düzenleme 375 sayılı KHK?nın Geçici 35.maddesinin (G) bendinde düzenlenmiştir. Buna göre,

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle;

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirildiği için görevden uzaklaştırılanlar veya açığa alınanlar hakkında ilgili mevzuatta yer alan;

a) Soruşturmaya başlama süresi uygulanmaz.

b) Disiplin soruşturması sebebiyle görevden uzaklaştırma süreleri bir yılolarak uygulanır. Bu süre ilgisine göre ilgili bakan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu veya ilgili kurul onayıyla bir yıla kadar uzatılabilir.

c) Adli soruşturma ve kovuşturma sebebiyle görevden uzaklaştırma veya açığa alma işlemlerinde değerlendirme süreleri uygulanmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle haklarında görevden uzaklaştırma veya açığa alınma işlemi tesis edilen ve ilgili mevzuatında yer alan süreleri dolan kamu görevlilerinin durumu, işlemi tesis eden makamca en geç üç ay içinde gözden geçirilir ve yeniden bu fıkra hükümlerine göre karar verilir.

Karar verilinceye kadar, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın görevden uzaklaştırma veya açığa alınma tedbirlerinin uygulanmasına devam olunur.


Polat1922
Memur
24 Ocak 2023 21:19

Evet ona dikkat etmemişim doğru peki size göre de 3 ay sonra başlatılması mı gerekecek

Sbhttn1903, 4 ay önce
Bak grupta milleti yanlıs yönlendiriyor, kanun ve yönetmelikleri yanlıs yorumluyorsunuz, bilmeyen kişileri ya lıs yönlendiriyorsunuz. Ayrıca 375 yürürlükten kalktı o maddelerin hepsi kalktı, 7068 e göre işlem tesis ediliyor su an

Sbhttn1903
Aday Memur
24 Ocak 2023 21:28

Madde 145 - Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdir- de en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.
Polat1922, 4 ay önce

Evet ona dikkat etmemişim doğru peki size göre de 3 ay sonra başlatılması mı gerekecek


Fersa3932
Aday Memur
24 Ocak 2023 21:38

Senin ceza kovuşturman yok seni idari olarak açığa alındın tabi sana tebliğ edilen evraka bir bak benimkinde adli bitti idariye göre açığa alındın diye belirtiliyor o yüzden 3 ay sonra karar çıkmazsa başlatmak zorundalar bunu benim birliğimdeki petsonelci ler de biliyor ama şu konu cidden düşünmemiz gereken birkonu başımıza böyle bir konu gelmiş ama biz hala okumuyoruz önünüze ne sunarlarsa okey diyoruz biraz araştıralım yorum yapalım beyler biz peşine düşmezsek kimse düşmez

Sbhttn1903, 4 ay önce
Madde 145 - Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdir- de en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

Polat1922
Memur
24 Ocak 2023 22:01

Evet aynen de dediğiniz gibi gelen evrakı okudum şimdi idari soruşturmadan dolayı 3 ay süre ile 31 temmuz 2022 den itibaren açığa alınması diyor. 22 Kasım da olur alınmış yarın arayayım bakalım il jandarmayı çok teşekkür ederim bilgilendirdiginiz için

Fersa3932, 4 ay önce

Senin ceza kovuşturman yok seni idari olarak açığa alındın tabi sana tebliğ edilen evraka bir bak benimkinde adli bitti idariye göre açığa alındın diye belirtiliyor o yüzden 3 ay sonra karar çıkmazsa başlatmak zorundalar bunu benim birliğimdeki petsonelci ler de biliyor ama şu konu cidden düşünmemiz gereken birkonu başımıza böyle bir konu gelmiş ama biz hala okumuyoruz önünüze ne sunarlarsa okey diyoruz biraz araştıralım yorum yapalım beyler biz peşine düşmezsek kimse düşmez


Afsar90
Aday Memur
24 Ocak 2023 23:29

Elinde genel komutanliga yqzmak icin savunma formatı olan var mı acaba biraz acilll

Felix09
Aday Memur
25 Ocak 2023 00:46

Bu gün görevden uzaklaştırma yazım geldi.aralim 12 de 2 ay uzatma şeklinde yazi gelmişti.iju i zaman imzaladım. Bu yine yazı gelmiş 30 Aralık tarihli bu neymiş adli kesinleşmiş ve tamamlanmis ,; ancak idari soruşturma süreci devam ettiği için 137. 138 140 ve 145 md. Göre tekrar 30 Aralık dan itibaren 2 sy yzstildu diye yaxi gelmiş bulunduğum ilçe jandarma ya. İmzalamadim.


Felix09
Aday Memur
25 Ocak 2023 00:52

Bu gün görevden uzaklaştırma yazım geldi. aralik 12 de 2 ay uzatma şeklinde yazi gelmişti. Onu o zaman imzaladım. Bu gün yine yazı gelmiş 30 Aralık tarihli bu neymiş aciklamada adli kesinleşmiş ve tamamlanmis ,; ancak idari soruşturma süreci devam ettiği için 137. 138 140 ve 145 md. Göre tekrar 30 Aralık dan itibaren 2 ay uzatıldı diye yazı gelmiş bulunduğum ilçe jandarma ya. İmzalamadim.


turnam_03
Aday Memur
25 Ocak 2023 10:17

Adli Kesinleşme olduğu için 657 ye göre zorunlu başlatmaları gerekiyor. Bizimkiler ne yapıyor. Ceza davası devam ettiği için en son alınan açık yazısını kaldırıyor.Aynı gün bu sefer İdari soruşturma devam ediyor diyerek 3 aya kadar açık ın devamı diyerek olur alıyor. Bu 3 aya kadar olan sürede karar vermeleri lazım. Bizzat bildiğim arkadaşım var 3. Ayın son haftası kurula girdi göreve başlama çıktı karar çalışıyor.

Felix09, 4 ay önce

Bu gün görevden uzaklaştırma yazım geldi. aralik 12 de 2 ay uzatma şeklinde yazi gelmişti. Onu o zaman imzaladım. Bu gün yine yazı gelmiş 30 Aralık tarihli bu neymiş aciklamada adli kesinleşmiş ve tamamlanmis ,; ancak idari soruşturma süreci devam ettiği için 137. 138 140 ve 145 md. Göre tekrar 30 Aralık dan itibaren 2 ay uzatıldı diye yazı gelmiş bulunduğum ilçe jandarma ya. İmzalamadim.


mejo0655
Aday Memur
25 Ocak 2023 13:40

Kararı bilerek mi bekletmişler son güne kadar? Yoksa denk gelmiş olabilir mi ? Ayrıca arkadaşınıza güvenlik soruşturması yapmışlar mi?

turnam_03, 4 ay önce

Adli Kesinleşme olduğu için 657 ye göre zorunlu başlatmaları gerekiyor. Bizimkiler ne yapıyor. Ceza davası devam ettiği için en son alınan açık yazısını kaldırıyor.Aynı gün bu sefer İdari soruşturma devam ediyor diyerek 3 aya kadar açık ın devamı diyerek olur alıyor. Bu 3 aya kadar olan sürede karar vermeleri lazım. Bizzat bildiğim arkadaşım var 3. Ayın son haftası kurula girdi göreve başlama çıktı karar çalışıyor.


turnam_03
Aday Memur
25 Ocak 2023 19:37

Denk gelmiş. Güvenlik soruşturması zaten Teftiş kurulundaki albaylar Stratejik kurumlara yazıyor. Bu güvenlik soruşturması zaten olumsuz durumları raporda yazıyorlar. Ekstra yapmadılar diye biliyorum.

mejo0655, 4 ay önce

Kararı bilerek mi bekletmişler son güne kadar? Yoksa denk gelmiş olabilir mi ? Ayrıca arkadaşınıza güvenlik soruşturması yapmışlar mi?


Arrrs
Aday Memur
26 Ocak 2023 12:59

Kasım 20 gibi ifade verip savunma gelen varmı


Gamze9292
Aday Memur
27 Ocak 2023 03:00

Evet cumartesi günü ulaştı elimize. 20kasimda ifade vermişti eşim.


Arrrs
Aday Memur
27 Ocak 2023 09:45

Adli durumunuz nedir birde hangi ilde vermiştiniz ifade acaba


Gamze9292
Aday Memur
27 Ocak 2023 10:59

Adli durum soruşturma aşamasında hala mahkeme yok. Ankara da verdi ifadeyi.

27 Ocak 2023 13:51

Soruşturma ne zaman başlamıştı, açığa ne zaman alışmıştınız.

Gamze9292
Aday Memur
27 Ocak 2023 14:29

8 Ekim 2021

27 Ocak 2023 14:40

Tanık, ankösör ne vardı, mesajınız kapalı o yüzden buradan sordum

merta2
Aday Memur
27 Ocak 2023 17:16

Disiplin kuruluna gitmek veya gitmemek birşeyleri değiştiriyormu.. Gitmemeyi düşünüyorum..


BahtsızBedevi63
Aday Memur
27 Ocak 2023 17:46

Ben yazili savunma göndermedim, kurula da arkadasimin zoruyla gittim. Sonuc aciklanmadi ama gitmek mantikli
merta2, 4 ay önce

Disiplin kuruluna gitmek veya gitmemek birşeyleri değiştiriyormu.. Gitmemeyi düşünüyorum..

Toplam 731 mesaj
«141516171819202122232425»

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi