Editörler : E.Kayı Han
«202122232425262728293031»

Avşaroglu3808
Aday Memur
15 Şubat 2023 22:09

2 yi 3 ü çok duydum ama 6 yı hiç duymadım
Arrrs, 1 yıl önce

Açıkta kalma süresi 6ay uzatılan varmı


mejo0655
Kapalı
16 Şubat 2023 00:07

61 ay sonra mesleğe dönen Asb var açık süresinde sıkıntı yok

Adli devam ediyorsa 2+2+2+2+2+2+2+ süresiz uzatabilirler

Adli bittiyse

vali 3 ay

müfettiş 1 yıl

sn bakan 1 yıl uzatabilir

6 ay müfettiş görüşüyle açığa alınmış olabilir gelen yazıyı dikkatli okumakta fayda var süreyle ilgili sıkıntıları yok

Arrrs, 1 yıl önce

Açıkta kalma süresi 6ay uzatılan varmı


Hukukkk3663633
Kapalı
16 Şubat 2023 10:32

Adlim bitti kyok aldım gönderdim HANGİ KANUNA GÖRE MÜFETTİŞ VE BAKAN O KADAR UZATABİLİYOR YAZARMISINIZ!

mejo0655, 1 yıl önce

61 ay sonra mesleğe dönen Asb var açık süresinde sıkıntı yok

Adli devam ediyorsa 2+2+2+2+2+2+2+ süresiz uzatabilirler

Adli bittiyse

vali 3 ay

müfettiş 1 yıl

sn bakan 1 yıl uzatabilir

6 ay müfettiş görüşüyle açığa alınmış olabilir gelen yazıyı dikkatli okumakta fayda var süreyle ilgili sıkıntıları yok


Hukukkk3663633
Kapalı
16 Şubat 2023 10:34

3 yıldır açıkta idim 2 ay 2 ay görevden uzaklaştırmam vardı 657 dmk kanuna göre, şu an kyok aldım soruşturmam gitti sonucunu genel komutanlığa gönderdim


mejo0655
Kapalı
16 Şubat 2023 10:43

Son açığa alma bittikten sonra idari olarak 3 ay daha açığa alabilirler 657 ye göre sonra karar vermek durumundalar

Hukukkk3663633, 1 yıl önce

3 yıldır açıkta idim 2 ay 2 ay görevden uzaklaştırmam vardı 657 dmk kanuna göre, şu an kyok aldım soruşturmam gitti sonucunu genel komutanlığa gönderdim


Hukukkk3663633
Kapalı
16 Şubat 2023 10:50

657 dmk kanunu görevden uzaklaştırmayı bir okuyun isterseniz

1) mesleğe girmeden önce bir fiilden dolayı disiplin soruşturması geçirdi isen vali seni görevden uzaklaştırır taki beraat yada kyok kesinleşene kadar, beraat yada kyok aldın kesinleşti ise senin görevden uzaklaştırmanı kaldırmak zorunda vali,,,,,,, ve bu görevde uzaklaştırma 2, 2,2 devam eder.

2)mesleğe girdikten sonra bir fiilin varsa disiplin soruşturması yapılır ise 3 ay uzatır. Ve bu durumda size disiplin cezası verebilirler çünkü mesleğe girdikten sonra disiplin cezasına konu olan bir eylem var. Amaaa ceza davanızın sonucunu beklemesi lazım beraat ederseniz yada kyok alırsanız bu karara saygı duymak zorunda disiplin cezası veremez. Ama uygulamada direk disiplin cezasına göre meslekten çıkarma veriyorlar. Çünkü sorumluluk almamak için ihraç ediyorlar biz ettik kanuna aykırı imiş mahkeme iade etti demek için.ihraç bir çok açıdan hukuka aykırı. Aym masumiyeti karinesi kararı, zaman aşımı vs vs.

mejo0655, 1 yıl önce

61 ay sonra mesleğe dönen Asb var açık süresinde sıkıntı yok

Adli devam ediyorsa 2+2+2+2+2+2+2+ süresiz uzatabilirler

Adli bittiyse

vali 3 ay

müfettiş 1 yıl

sn bakan 1 yıl uzatabilir

6 ay müfettiş görüşüyle açığa alınmış olabilir gelen yazıyı dikkatli okumakta fayda var süreyle ilgili sıkıntıları yok


Hukukkk3663633
Kapalı
16 Şubat 2023 10:52

Bana kanunu ve maddesini yaz kardeşim ben yazıyorum sende yaz görelim.

Süre:

Madde 145 ? Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu

takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde

memur görevine başlatılır.

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir

(Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin

durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve

ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller:

Madde 143 ? Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;

b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;

ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak

bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;

Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

mejo0655, 1 yıl önce

Son açığa alma bittikten sonra idari olarak 3 ay daha açığa alabilirler 657 ye göre sonra karar vermek durumundalar


Hukukkk3663633
Kapalı
16 Şubat 2023 10:55

657 ye göre vali tarafından görevden uzaklaştırıldım,,,, soruşturmanın selameti açısından,,,,,,, soruşturmam bitti kyok aldım gönderdim,,,,,, bu süreçte uzatmalar vali onayı ile 2 ay 2 ay uzadı.

mejo0655, 1 yıl önce

Son açığa alma bittikten sonra idari olarak 3 ay daha açığa alabilirler 657 ye göre sonra karar vermek durumundalar


Hukukkk3663633
Kapalı
16 Şubat 2023 10:59

Yaw de get daha 4 gün önce devrem işe başladı,,, oda kyok aldı gönderdi 2 hafta sonra başladı çünkü kyok aldıktsn sonra karar hemen kesinleşmez 15 gün sonra kyok kararı kesinleşir kanun maddesindede kararın kesinleşmesi yazar.

mejo0655, 1 yıl önce

Son açığa alma bittikten sonra idari olarak 3 ay daha açığa alabilirler 657 ye göre sonra karar vermek durumundalar


Gakkossss
Aday Memur
16 Şubat 2023 17:18

Ya arkadaş bi yerlerinizden element uydurmayın adli bittiyse 3 ay idari yönden açığa alınırsın. Ondan sonra karar çıkmazsa başlatılırsın. Lami cimi yok. Mejo yeni kanun kitap mı çıkardın. !!
Hukukkk3663633, 1 yıl önce

Yaw de get daha 4 gün önce devrem işe başladı,,, oda kyok aldı gönderdi 2 hafta sonra başladı çünkü kyok aldıktsn sonra karar hemen kesinleşmez 15 gün sonra kyok kararı kesinleşir kanun maddesindede kararın kesinleşmesi yazar.


Hukukkk3663633
Kapalı
16 Şubat 2023 17:27

Element uyduran sizsiniz yazdığınız yazıyı kanun anayasa ile destekleyin anca yazıyorsujuz neye göre hangi Kanunu ilgi göstererek beni 3 ay uzatacak???? Yaz hadi görelim. Ben kanun maddesi yazıyorum sende yaz görelim.

Benim dosyamda mesleğe girdikten sonra bir fiil yok, mesleğe girmeden önce 10 sene önceki bir fiilden soruşturma geçirdim, ceza soruşturmam olduğu için uzaklaştırıldım ve ceza soruşturmam bitti. Kyok aldım, tebliğ edildikten 15 gün sonra da kyok kesinleşir.

:) beni hangi kanuna göre 3 ay daha uzatacak? Ben 657 göre uzaklaştırıldım vali onayı ile ve 2 2 2 devam etti ve kyok kesinleşence yani tebliğ edildikten sonra 15 gün sınra kyok kesinleşir çağırmak zorunda kanun ve maddesi ortada.

Kanun ve maddeisni yazın boş yazılar yazmayın

Gakkossss, 1 yıl önce
Ya arkadaş bi yerlerinizden element uydurmayın adli bittiyse 3 ay idari yönden açığa alınırsın. Ondan sonra karar çıkmazsa başlatılırsın. Lami cimi yok. Mejo yeni kanun kitap mı çıkardın. !!

Hukukkk3663633
Kapalı
16 Şubat 2023 17:38

Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma:

Madde 140 ? Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da

138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.

Süre:

Madde 145 ? Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu

takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir

(Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir veilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller:

Madde 143 ? Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;

b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;

ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak

bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;

Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

Tedbirin kaldırılması:

Madde 142 ? Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir

işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma

tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlarhakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 139 uncu madde hükmüuygulanır.


Gakkossss
Aday Memur
16 Şubat 2023 17:45

Madde 137 - Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir. bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. Burda demiş mi görevindeyken işlediği bir suçtan dolayı diye.. kendi kendine yorum katıyorsun. Disiplin soruşturman devam ediyorsa 3 ay uzatabilir diyor. Araştırmanı öneririm :))
Hukukkk3663633, 1 yıl önce

Element uyduran sizsiniz yazdığınız yazıyı kanun anayasa ile destekleyin anca yazıyorsujuz neye göre hangi Kanunu ilgi göstererek beni 3 ay uzatacak???? Yaz hadi görelim. Ben kanun maddesi yazıyorum sende yaz görelim.

Benim dosyamda mesleğe girdikten sonra bir fiil yok, mesleğe girmeden önce 10 sene önceki bir fiilden soruşturma geçirdim, ceza soruşturmam olduğu için uzaklaştırıldım ve ceza soruşturmam bitti. Kyok aldım, tebliğ edildikten 15 gün sonra da kyok kesinleşir.

:) beni hangi kanuna göre 3 ay daha uzatacak? Ben 657 göre uzaklaştırıldım vali onayı ile ve 2 2 2 devam etti ve kyok kesinleşence yani tebliğ edildikten sonra 15 gün sınra kyok kesinleşir çağırmak zorunda kanun ve maddesi ortada.

Kanun ve maddeisni yazın boş yazılar yazmayın


Hukukkk3663633
Kapalı
16 Şubat 2023 18:01

:)))))))) eeeeeeee eksik neden paylaşıyorsun kanun maddesini devamını yazsana. Kendinizi kandırarak mutlu mu oluyorsunuz.?

Görevden uzaklaştırma 2 türlü olur. Ya disiplin soruşturması sonucu yani dosyanda senin mesleğe girdikten sonra bir şey var. Yada ceza soruşturmasından kaynaklı yani Mesleğe girmeden önce bir fiilden dolayı ceza soruşturman var demek. Disiplin soruşturmasından 3 ay uzar iken ceza soruşturman var die 2 ay 2 ay diye uzar. Hiç düşünmediniz mi? Bazılarında 3 ay uzatma var bazılarında neden 2 2 2 diye uzuyor diye.

Süre:

Madde 145 ? Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu

takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirdememur görevine başlatılır.

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir

(Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin

durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve

ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

Gakkossss, 1 yıl önce
Madde 137 - Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir. bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. Burda demiş mi görevindeyken işlediği bir suçtan dolayı diye.. kendi kendine yorum katıyorsun. Disiplin soruşturman devam ediyorsa 3 ay uzatabilir diyor. Araştırmanı öneririm :))

Hukukkk3663633
Kapalı
16 Şubat 2023 18:12

Mesleğe girmeden 10 yıl önceki fiilden dolayı soruşturma geçirdim ve 2 ay 2 ay uzatma yaşıyordum. Kyok aldım önce ve faxladım. Kyok 1 hafta sonra kesinleşecek. 1 hafta sonra görüşrüz.

Hukukkk3663633, 1 yıl önce

:)))))))) eeeeeeee eksik neden paylaşıyorsun kanun maddesini devamını yazsana. Kendinizi kandırarak mutlu mu oluyorsunuz.?

Görevden uzaklaştırma 2 türlü olur. Ya disiplin soruşturması sonucu yani dosyanda senin mesleğe girdikten sonra bir şey var. Yada ceza soruşturmasından kaynaklı yani Mesleğe girmeden önce bir fiilden dolayı ceza soruşturman var demek. Disiplin soruşturmasından 3 ay uzar iken ceza soruşturman var die 2 ay 2 ay diye uzar. Hiç düşünmediniz mi? Bazılarında 3 ay uzatma var bazılarında neden 2 2 2 diye uzuyor diye.

Süre:

Madde 145 ? Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu

takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirdememur görevine başlatılır.

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir

(Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin

durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve

ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.


hukukcumemur06
Aday Memur
16 Şubat 2023 18:19

Öncelikle siz 10 sene önceki bir fiilden yargılanmıyorsunuz. Terör suçları, uhdesinde barındırdığı unsurlar gereği Türk Ceza Yasası nezdinde temadi eden suçlar kapsamındadır. Dolayısıyla suç tarihi müsnet suçtan yakalandığınız tarihtir.

Öte yandan, Jandarma personeli 7068 sayılı kanuna tabidir. Bu kanunun Görevden Uzaklaştırma başlıklı 28.maddesinin 1.fıkrası atfı ile anılan personel hakkında DMK hükümlerine göre görevden uzaklaştırma tedbirleri tesis edilir.

Şayet bir personelin adli soruşturma veya kovuşturması, kendisini suçtan kurtaracak şekilde neticelenmiş ve bu netice kesinleşme şerhi ile tasdik edilmiş ise devreye DMK'nın 145.maddesi girecektir.

Bu durumda kesinleşmiş bir KYOK/BERAAT kararına sahip olan Jandarma personeli hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri yalnızca bir disiplin soruşturmasından ötürü devam edebileceğinden bu süre, mezkur maddenin ilk cümlesi bu süreyi 3 ay ile sınırlamıştır.

Tüm masumların hakkında hayırlısı olmasını dilerim.

Hukukkk3663633, 1 yıl önce

Element uyduran sizsiniz yazdığınız yazıyı kanun anayasa ile destekleyin anca yazıyorsujuz neye göre hangi Kanunu ilgi göstererek beni 3 ay uzatacak???? Yaz hadi görelim. Ben kanun maddesi yazıyorum sende yaz görelim.

Benim dosyamda mesleğe girdikten sonra bir fiil yok, mesleğe girmeden önce 10 sene önceki bir fiilden soruşturma geçirdim, ceza soruşturmam olduğu için uzaklaştırıldım ve ceza soruşturmam bitti. Kyok aldım, tebliğ edildikten 15 gün sonra da kyok kesinleşir.

:) beni hangi kanuna göre 3 ay daha uzatacak? Ben 657 göre uzaklaştırıldım vali onayı ile ve 2 2 2 devam etti ve kyok kesinleşence yani tebliğ edildikten sonra 15 gün sınra kyok kesinleşir çağırmak zorunda kanun ve maddesi ortada.

Kanun ve maddeisni yazın boş yazılar yazmayın


Gakkossss
Aday Memur
16 Şubat 2023 18:24

Çocuk sen okuduğunu anladığına emin misin ? Eksik olan yeri sen paylaş. Nerede diyor görevde değilken işlediği suç vs. Disiplin soruşturman devam ediyorsa 3 ay daha uzatabilir. Kıt fikrinle burada milletin kafasını karıştırma.
Hukukkk3663633, 1 yıl önce

Mesleğe girmeden 10 yıl önceki fiilden dolayı soruşturma geçirdim ve 2 ay 2 ay uzatma yaşıyordum. Kyok aldım önce ve faxladım. Kyok 1 hafta sonra kesinleşecek. 1 hafta sonra görüşrüz.


Polat1922
Memur
16 Şubat 2023 18:34

25 ekim de beraat aldım 4 Kasım da kesinleşti 22 Kasım da 3 aylık idari sorusturma devam ettiginden açığa alındım haftaya çarşamba bitecek 3 aylık süre bakalım ne diyecekler ayrıca 31 ocakta kurula savunma yapmaya gittim bir uzman jandarma arkadaş vardı kyok kararı olmasına rağmen 2 yıldır açıkta adam ona ne demek lazım kimin neyi neye göre yaptığı belli değil o yüzden sizde kyok kesinlesecek baslayacam diye çok umditlenmeyin bence Hakkınızda hayırlısı olsun


Avşaroglu3808
Aday Memur
16 Şubat 2023 18:41

Arkadaşlar beni yanlış anlamayın ama adam akıllı takip edebildiğimiz bilgi aldığımız Bi burası var ve burada birbirinize hakaret etmeyelim lütfen

Sbhttn1903
Aday Memur
16 Şubat 2023 18:49

Sen kendini yorma bence, arkadas o şekilde yorumlayamaya calısmıs kanunu, bir personelci olarak doğru olarak söyledikleri var onlarda kanun yazan şeyler, mesleğe başlamadan önceki suçlar ve 3 aylık uzatma hakkında yorumladıkları tamamen hayal ürünü. Sen ne kadar kyokta alsan, berat da alsan senin hakkında su an müfettis görevlendirilmis ve hakkında idari sorusturma var, sen o kyok kararını gönderdikten sonra isterse o 3 ayı paşa paşa uzatır
Gakkossss, 1 yıl önce
Çocuk sen okuduğunu anladığına emin misin ? Eksik olan yeri sen paylaş. Nerede diyor görevde değilken işlediği suç vs. Disiplin soruşturman devam ediyorsa 3 ay daha uzatabilir. Kıt fikrinle burada milletin kafasını karıştırma.
Toplam 1053 mesaj
«202122232425262728293031»

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi