Editörler : E.Kayı Han
29 Kasım 2022 10:00

Kadroya geçince verilecek olan geriye dönük toplu ödemeler

merhaba arkadaşlar ve değerli meslektaşlarım,

Daha önce kadroya geçmiş olan personele; sözleşmeli personelin SGK ödemeleri daha düşük olduğu için geriye dönük ödeme yapılmış.

acaba bizlere de bu ödeme yapılır mı şahsen 7,5 senedir sözleşmeliyim. bu konuda fikri olan var mı?


E.Kayı Han
Editor
29 Kasım 2022 10:17

Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Onlar direkt kadroya geçmişti sizde bir yıl aday memurluk var. Geriye dönük ödeme olacağını sanmıyorum.


KPSScocuk
Şef
29 Kasım 2022 10:42

8 yıl oldu göreve başlayalı biz de de mi aday memurluk olacak kayıhan bey


34poseidon
Memur
29 Kasım 2022 11:14

biz direkt kadroya geçeceğiz aday memurluk 3 yılı dolanlar için geçerli diye biliyorum. 8 sene oldu hala adaylık uğraşmazlar GYS var zaten..

E.Kayı Han, 10 ay önce

Onlar direkt kadroya geçmişti sizde bir yıl aday memurluk var. Geriye dönük ödeme olacağını sanmıyorum.


akepkral23
Şef
29 Kasım 2022 11:43

biz adaylık sürecine tabi değiliz biz 227 bin kişinin içindeyiz.


abdullah0138
Memur
29 Kasım 2022 12:12

Gerçekten öyle mi kardeşim vallahi herkes bir şey diyor, yapılan açıklamadan ben de senin gibi anladım ancak ağzı olan konuştuğu için insan korkuyor, zaten 8 yıl sürünmüşüz aday memurluk nedir anlamadım gitti.

akepkral23, 10 ay önce

biz adaylık sürecine tabi değiliz biz 227 bin kişinin içindeyiz.


34poseidon
Memur
29 Kasım 2022 13:26

hayır hocam biz direkt kadrolu olacağız.

abdullah0138, 10 ay önce

Gerçekten öyle mi kardeşim vallahi herkes bir şey diyor, yapılan açıklamadan ben de senin gibi anladım ancak ağzı olan konuştuğu için insan korkuyor, zaten 8 yıl sürünmüşüz aday memurluk nedir anlamadım gitti.


abdullah0138
Memur
29 Kasım 2022 13:37

İnşallah hocam çok teşekkürler

34poseidon, 10 ay önce

hayır hocam biz direkt kadrolu olacağız.


FikiFiki
Memur
29 Kasım 2022 15:55

Ne kadarlık bir ücretten bahsediyoruz :))

adalett007
Aday Memur
29 Kasım 2022 16:00

Bilgisi olan arkadaşlar yazabilirse çok müteşekkir oluruz. Geriye dönük haklar hususunda! Böyle bir durum söz konusu ise neleri kapsıyor? Saygılar, teşekkürler.

abozkurtb
Aday Memur
29 Kasım 2022 16:17

Arkadaşım geriye dönük ödemelerin verileceğini sanmıyorum lakin daha önemli bir detaydan bahsetmek istiyorum. Ahmet Davutoğlu Başbakanlığında 2016 yılında hali hazırdaki tüm kadrolu personellere ek 1 derece gelmişti ve biz o dönemde sözleşmeli olarak görevimizin başındaydık ve toplu sözleşmede bu durumdan bahisle ve derece kademe sözleşmeli personellerde olmadığı için bunu alamamıştık. Asıl mühim olan konulardan birisi de budur. saygılar.


FikiFiki
Memur
29 Kasım 2022 16:26

Abozkurtb verilmez demişse olay tamamdır, dağılın :dd
abozkurtb, 10 ay önce

Arkadaşım geriye dönük ödemelerin verileceğini sanmıyorum lakin daha önemli bir detaydan bahsetmek istiyorum. Ahmet Davutoğlu Başbakanlığında 2016 yılında hali hazırdaki tüm kadrolu personellere ek 1 derece gelmişti ve biz o dönemde sözleşmeli olarak görevimizin başındaydık ve toplu sözleşmede bu durumdan bahisle ve derece kademe sözleşmeli personellerde olmadığı için bunu alamamıştık. Asıl mühim olan konulardan birisi de budur. saygılar.


cemil1905
Şube Müdürü
29 Kasım 2022 17:12

Bence de asıl önemli olan bu. 2016 yılında çalışırken alamadığımız 1 dereceyi de vermeleri lazım

abozkurtb, 10 ay önce

Arkadaşım geriye dönük ödemelerin verileceğini sanmıyorum lakin daha önemli bir detaydan bahsetmek istiyorum. Ahmet Davutoğlu Başbakanlığında 2016 yılında hali hazırdaki tüm kadrolu personellere ek 1 derece gelmişti ve biz o dönemde sözleşmeli olarak görevimizin başındaydık ve toplu sözleşmede bu durumdan bahisle ve derece kademe sözleşmeli personellerde olmadığı için bunu alamamıştık. Asıl mühim olan konulardan birisi de budur. saygılar.


publicfinancer
Aday Memur
29 Kasım 2022 18:19

4 yılımızı doldurduk. kadro gelince derece kademe durumumuz ne oluyor ? 4 yıllık ikm'yim lisans mezunu olarak başladım. 9/1 olarak mı başlayacak yoksa 4 yıllık süre hesaba katılacak mı ? Daha önceki sözleşmelilere kadro gelince verilmedi diye biliyorum ama dava açılmıştı halen devam ediyor.

Yasa çıkarken bunun da halledilmesi gerekiyor. Çok insan mağdur yeni mağduriyetlerin önüne geçmesi adına yetkililer bunu da dillendirmeli. Bir de sözleşmeli personelin askerlikte geçen süresiyle ilgili düzenleme lazım. Arap saçına dönmesin yine. Askerliğini yapan personelin askerlik hizmetinin de hesaba katılması lazım.


FikiFiki
Memur
30 Kasım 2022 08:05

Sözleşmelide çalışılan süreler kademe, derecede sayılıyor. Dava açılan konu başka
publicfinancer, 10 ay önce

4 yılımızı doldurduk. kadro gelince derece kademe durumumuz ne oluyor ? 4 yıllık ikm'yim lisans mezunu olarak başladım. 9/1 olarak mı başlayacak yoksa 4 yıllık süre hesaba katılacak mı ? Daha önceki sözleşmelilere kadro gelince verilmedi diye biliyorum ama dava açılmıştı halen devam ediyor.

Yasa çıkarken bunun da halledilmesi gerekiyor. Çok insan mağdur yeni mağduriyetlerin önüne geçmesi adına yetkililer bunu da dillendirmeli. Bir de sözleşmeli personelin askerlikte geçen süresiyle ilgili düzenleme lazım. Arap saçına dönmesin yine. Askerliğini yapan personelin askerlik hizmetinin de hesaba katılması lazım.


akepkral23
Şef
30 Kasım 2022 08:30

dava açılan konu 8 yıla 1 derece hususu galiba


FikiFiki
Memur
30 Kasım 2022 14:36

Aynen öyle.
akepkral23, 10 ay önce

dava açılan konu 8 yıla 1 derece hususu galiba


bürodan
Şube Müdürü
30 Kasım 2022 15:04

Adaletsen sayfasında böyle bir yazı buldum;

4/B PERSONELİ SİGORTA PRİMİ İADESİ

Sendikamıza gelen bir kısım sorular üzerine 4/B statüsünde çalışan meslektaşlarımızdan yapılan kesintilere dair yeniden bilgilendirme yapma zarureti hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere 2012 yılında sendikamızca başlatılan çalışmalar sonucunda, 4/B statüsünde çalışan personellere yapılan ek ödemeden, kesilen prim kesintisinin iade edilmesi gerektiği belirtilerek, yapılan müracaatlar üzerine bir çok meslektaşımızın bu kesinti iadesini alması sağlanmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (Mali İşler Müdürlüğü-Maaş Mutemetliği)?nin yazısı uyarınca ; Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 07/05/2014 tarih ve 99343242-2014 869-14 4/B sözleşmeli personel -552/1459 sayılı Sözleşmeli Personel (4-B Prim Kesintisi) konulu yazı içeriği ve 10/01/2012 tarihli 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2665 sayılı Sözleşmeli Personele Ek Ödeme yapılmasına dair Bakanlık Kurulu Kararının 1/6 maddesine ile de; ?Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında sözleşmeli ücretlerine ilişkin hükümler uygulanır ve bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta pirim kesintisine tabi tutulmaz.? şeklindeki düzenleme gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 9 uncu ek madde uyarınca yapılan ek ödemelerden kesilen sigorta primi kesintilerinin 15/01/2012 ? 15/05/2014 tarihleri arasında yapıldığı dikkate alınarak, 15/01/2012 ? 15/05/2014 tarihleri arasında sözleşmeli personel olarak görev yapan personellerden 15/02/2016 tarihine kadar prim kesintilerinin geri alınabileceği,

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ile 375 sayılı KHK?ye eklenen 9.maddesi uyarınca ödenecek ek ödemenin yürürlük tarihinin 15/01/2012 olması nedeniyle bu tarihten önce sözleşmeli olarak çalışan personelin ek ödemesinden kesilen sigorta primlerinin geri ödenemeyeceği belirtilmektedir.

Ancak Maliye Bakanlığı?ndan alınan görüş yazısı uyarınca 15.01.2012 tarihinden önceki dönemlere ilişkin tahsil edilen primlerin de iade edilebileceği öngörülmüştür.

Bu itibarla, sözleşmeli çalışılan sürelere ilişkin olmak üzere, (damga vergisi kesintisi hariç) sigorta primine esas olmak üzere yapılan kesintilerin yasal faizleri ile birlikte iadesi hususunda kurumunuz idari işler müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. Talebinizin reddi halinde idari yargı yolu ile tüm kesintileri almanız mümkün görülmektedir.


FikiFiki
Memur
01 Aralık 2022 08:33

Kayıhan hocam aylık ne kadar bi kesinti oluyor?

34poseidon
Memur
01 Aralık 2022 09:25

sendikalar bu durumu yargıya taşır diye düşünüyorum. bizden önce (8 yıllık sözleşmeliyim) çalışan arkadaşlar 6 ay gibi kısa süre sözleşmeli kaldıkları dönemde bile 5-6 bin tl civarında para aldıklarını söylüyorlar. umarım bize de gelir bu düzenleme.

bürodan, 10 ay önce

Adaletsen sayfasında böyle bir yazı buldum;

4/B PERSONELİ SİGORTA PRİMİ İADESİ

Sendikamıza gelen bir kısım sorular üzerine 4/B statüsünde çalışan meslektaşlarımızdan yapılan kesintilere dair yeniden bilgilendirme yapma zarureti hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere 2012 yılında sendikamızca başlatılan çalışmalar sonucunda, 4/B statüsünde çalışan personellere yapılan ek ödemeden, kesilen prim kesintisinin iade edilmesi gerektiği belirtilerek, yapılan müracaatlar üzerine bir çok meslektaşımızın bu kesinti iadesini alması sağlanmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (Mali İşler Müdürlüğü-Maaş Mutemetliği)?nin yazısı uyarınca ; Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 07/05/2014 tarih ve 99343242-2014 869-14 4/B sözleşmeli personel -552/1459 sayılı Sözleşmeli Personel (4-B Prim Kesintisi) konulu yazı içeriği ve 10/01/2012 tarihli 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2665 sayılı Sözleşmeli Personele Ek Ödeme yapılmasına dair Bakanlık Kurulu Kararının 1/6 maddesine ile de; ?Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında sözleşmeli ücretlerine ilişkin hükümler uygulanır ve bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta pirim kesintisine tabi tutulmaz.? şeklindeki düzenleme gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 9 uncu ek madde uyarınca yapılan ek ödemelerden kesilen sigorta primi kesintilerinin 15/01/2012 ? 15/05/2014 tarihleri arasında yapıldığı dikkate alınarak, 15/01/2012 ? 15/05/2014 tarihleri arasında sözleşmeli personel olarak görev yapan personellerden 15/02/2016 tarihine kadar prim kesintilerinin geri alınabileceği,

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ile 375 sayılı KHK?ye eklenen 9.maddesi uyarınca ödenecek ek ödemenin yürürlük tarihinin 15/01/2012 olması nedeniyle bu tarihten önce sözleşmeli olarak çalışan personelin ek ödemesinden kesilen sigorta primlerinin geri ödenemeyeceği belirtilmektedir.

Ancak Maliye Bakanlığı?ndan alınan görüş yazısı uyarınca 15.01.2012 tarihinden önceki dönemlere ilişkin tahsil edilen primlerin de iade edilebileceği öngörülmüştür.

Bu itibarla, sözleşmeli çalışılan sürelere ilişkin olmak üzere, (damga vergisi kesintisi hariç) sigorta primine esas olmak üzere yapılan kesintilerin yasal faizleri ile birlikte iadesi hususunda kurumunuz idari işler müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. Talebinizin reddi halinde idari yargı yolu ile tüm kesintileri almanız mümkün görülmektedir.


RurouniKenshin
Yasaklı
01 Aralık 2022 13:27

Hocam Merhaba. ÇSGB sitesinde talak yayımlandı. Süre şartı aranmaksızın kadro verilecek. Bu şartlar altında böyle bir ödeme alabilir miyiz? Bilgi verirseniz sevinirim.

https://www.csgb.gov.tr/duyurular/sozlesmeli-personelin-memur-kadrolarina-atanmasina-iliskin-duyuru/

E.Kayı Han, 10 ay önce

Onlar direkt kadroya geçmişti sizde bir yıl aday memurluk var. Geriye dönük ödeme olacağını sanmıyorum.

Toplam 46 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi