Editörler : E.Kayı Han
01 Aralık 2022 15:04

bürodan
Şef

sendikalar bu durumu yargıya taşır diye düşünüyorum. bizden önce (8 yıllık sözleşmeliyim) çalışan arkadaşlar 6 ay gibi kısa süre sözleşmeli kaldıkları dönemde bile 5-6 bin tl civarında para aldıklarını söylüyorlar. umarım bize de gelir bu düzenleme.


34poseidon, 2 ay önce - Alıntıya git

Emsal de var. Kadrodan sonra ilk adım bu olmalı.

01 Aralık 2022 15:22

FikiFiki
Aday Memur
Kaç para alırız çabuk söyleyin borca gircem :D
01 Aralık 2022 16:14

Gencınfazkorumacı
Aday Memur

Adaletsen sayfasında böyle bir yazı buldum;

4/B PERSONELİ SİGORTA PRİMİ İADESİ

Sendikamıza gelen bir kısım sorular üzerine 4/B statüsünde çalışan meslektaşlarımızdan yapılan kesintilere dair yeniden bilgilendirme yapma zarureti hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere 2012 yılında sendikamızca başlatılan çalışmalar sonucunda, 4/B statüsünde çalışan personellere yapılan ek ödemeden, kesilen prim kesintisinin iade edilmesi gerektiği belirtilerek, yapılan müracaatlar üzerine bir çok meslektaşımızın bu kesinti iadesini alması sağlanmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (Mali İşler Müdürlüğü-Maaş Mutemetliği)?nin yazısı uyarınca ; Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 07/05/2014 tarih ve 99343242-2014 869-14 4/B sözleşmeli personel -552/1459 sayılı Sözleşmeli Personel (4-B Prim Kesintisi) konulu yazı içeriği ve 10/01/2012 tarihli 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2665 sayılı Sözleşmeli Personele Ek Ödeme yapılmasına dair Bakanlık Kurulu Kararının 1/6 maddesine ile de; ?Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında sözleşmeli ücretlerine ilişkin hükümler uygulanır ve bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta pirim kesintisine tabi tutulmaz.? şeklindeki düzenleme gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 9 uncu ek madde uyarınca yapılan ek ödemelerden kesilen sigorta primi kesintilerinin 15/01/2012 ? 15/05/2014 tarihleri arasında yapıldığı dikkate alınarak, 15/01/2012 ? 15/05/2014 tarihleri arasında sözleşmeli personel olarak görev yapan personellerden 15/02/2016 tarihine kadar prim kesintilerinin geri alınabileceği,

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ile 375 sayılı KHK?ye eklenen 9.maddesi uyarınca ödenecek ek ödemenin yürürlük tarihinin 15/01/2012 olması nedeniyle bu tarihten önce sözleşmeli olarak çalışan personelin ek ödemesinden kesilen sigorta primlerinin geri ödenemeyeceği belirtilmektedir.

Ancak Maliye Bakanlığı?ndan alınan görüş yazısı uyarınca 15.01.2012 tarihinden önceki dönemlere ilişkin tahsil edilen primlerin de iade edilebileceği öngörülmüştür.

Bu itibarla, sözleşmeli çalışılan sürelere ilişkin olmak üzere, (damga vergisi kesintisi hariç) sigorta primine esas olmak üzere yapılan kesintilerin yasal faizleri ile birlikte iadesi hususunda kurumunuz idari işler müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. Talebinizin reddi halinde idari yargı yolu ile tüm kesintileri almanız mümkün görülmektedir.


bürodan, 2 ay önce - Alıntıya git

Acaba mevcut sözleşmeli personel de böyle bir kesinti var mıdır ?

02 Aralık 2022 06:44

sadecememu
Yasaklı

Onlar direkt kadroya geçmişti sizde bir yıl aday memurluk var. Geriye dönük ödeme olacağını sanmıyorum.


E.Kayı Han, 2 ay önce - Alıntıya git
Peki direkt kadroya alındığımızda geçmişe dönük ödeme alacak mıyız var mı böyle bişey bu konud bilgi verirseniz en azından bazı şeylerde bilgili olursak daha güzel hareket ederiz internette araştırdım ama bulamadım siz bizden daha tecrübelisiniz belki vardır sizin bir bildiğiniz 5.5 yıllık sözleşmeli ikmyim acaba kadroyu alınca 5.5 yıllık geri ödeme alabilecek miyim?
02 Aralık 2022 10:57

Elixsir
Kapalı
Ben de sözleşmeliden kadrolu ya geçtim bize herhangi bir ödeme yapılmadı
02 Aralık 2022 10:58

Elixsir
Kapalı

4 yılımızı doldurduk. kadro gelince derece kademe durumumuz ne oluyor ? 4 yıllık ikm'yim lisans mezunu olarak başladım. 9/1 olarak mı başlayacak yoksa 4 yıllık süre hesaba katılacak mı ? Daha önceki sözleşmelilere kadro gelince verilmedi diye biliyorum ama dava açılmıştı halen devam ediyor.

Yasa çıkarken bunun da halledilmesi gerekiyor. Çok insan mağdur yeni mağduriyetlerin önüne geçmesi adına yetkililer bunu da dillendirmeli. Bir de sözleşmeli personelin askerlikte geçen süresiyle ilgili düzenleme lazım. Arap saçına dönmesin yine. Askerliğini yapan personelin askerlik hizmetinin de hesaba katılması lazım.


publicfinancer, 2 ay önce - Alıntıya git
Öyle bir şey yok kadro gelince hizmetten sayılır sözleşmeli geçen süreler
02 Aralık 2022 11:07

creep35
Memur
Öyle bir şey yok kadro gelince hizmetten sayılır sözleşmeli geçen süreler
Elixsir, 2 ay önce - Alıntıya git

Bilmiyorsun bilmediğin gibi emin cümlelerle insanları yönlendiriyorsun.

Dilekçe örneği arkadaşlar kadroya geçiş tamamlandıktan sonra çalıştığınız kuruma verilmek örneği.

MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Konu : Sigorta primi kesintilerinin faizi ile birlikte iadesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Halen Kurumda?unvanı ile görev yapmaktayım. ?-?. ??????..tarihleri arasında 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde görev yapmıştım. Sözleşmeli personel olarak görev yaptığım süreçte tarafıma yapılan ek ödemelerden sigorta primi kesintisi yapılmıştır. Maliye Bakanlığı?nın Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 02/03/2012 tarihli ve 2837 sayılı görüş yazısında;??657 sayılı Devlet memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personele verilecek ek ödemenin, sigorta primine esas kazanca dahil edilmemesinin ve söz konusu ödemeden sigorta primi kesintisi yapılmamasının gerekli olduğu mütalaa edilmektedir.? denilmiştir. Bu görüş yazısına göre tarafıma yapılan ek ödemelerden sigorta primi kesintilerinin hukuka aykırılığı tespit edilmiştir.

Sonuç ve İstem:

Arz edilen gerekçe gereğince, 657 sayılı Yasa?nın 4/B maddesi gereğince görev yaptığım döneme ilişkin olarak tarafıma ödenen ek ödemelerden yapılan sigorta primi kesintilerinin yasal faizi ile birlikte iadesi için gereğini arz ve talep ederim. Saygılarımla.

02 Aralık 2022 11:28

Kadroyagerekyok.
Yasaklı

Sinekten yağ çıkarmanın hesabını yapmayın. Para Mara yok hadi bol traşlar size

02 Aralık 2022 11:32

creep35
Memur

Sinekten yağ çıkarmanın hesabını yapmayın. Para Mara yok hadi bol traşlar size


Kadroyagerekyok., 2 ay önce - Alıntıya git

100 lira için göbek atarsın sen. Kesin kadrolusundur, sözleşmeli personele gelen kadroyu sindiremedin mi! Boş beleş fikrimi yazayım da tatmin olayım mı dedin.

02 Aralık 2022 12:05

adalett007
Aday Memur

Sinekten yağ çıkarmanın hesabını yapmayın. Para Mara yok hadi bol traşlar size


Kadroyagerekyok., 2 ay önce - Alıntıya git
En az 10-15 bin tl para ediyor. Sinek yağı mi simdi bu maldonado!
02 Aralık 2022 12:05

Kadroyagerekyok.
Yasaklı

Ben hurdacılık yaparım gardaşım ne kadrosu

02 Aralık 2022 13:26

FikiFiki
Aday Memur
https://www.memurlar.net/haber/572217/4-b-ek-odemelerindeki-sgk-primi-karari-degisti.html?amp=1
02 Aralık 2022 13:42

Elixsir
Kapalı

Bilmiyorsun bilmediğin gibi emin cümlelerle insanları yönlendiriyorsun.

Dilekçe örneği arkadaşlar kadroya geçiş tamamlandıktan sonra çalıştığınız kuruma verilmek örneği.

MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Konu : Sigorta primi kesintilerinin faizi ile birlikte iadesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Halen Kurumda?unvanı ile görev yapmaktayım. ?-?. ??????..tarihleri arasında 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde görev yapmıştım. Sözleşmeli personel olarak görev yaptığım süreçte tarafıma yapılan ek ödemelerden sigorta primi kesintisi yapılmıştır. Maliye Bakanlığı?nın Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 02/03/2012 tarihli ve 2837 sayılı görüş yazısında;??657 sayılı Devlet memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personele verilecek ek ödemenin, sigorta primine esas kazanca dahil edilmemesinin ve söz konusu ödemeden sigorta primi kesintisi yapılmamasının gerekli olduğu mütalaa edilmektedir.? denilmiştir. Bu görüş yazısına göre tarafıma yapılan ek ödemelerden sigorta primi kesintilerinin hukuka aykırılığı tespit edilmiştir.

Sonuç ve İstem:

Arz edilen gerekçe gereğince, 657 sayılı Yasa?nın 4/B maddesi gereğince görev yaptığım döneme ilişkin olarak tarafıma ödenen ek ödemelerden yapılan sigorta primi kesintilerinin yasal faizi ile birlikte iadesi için gereğini arz ve talep ederim. Saygılarımla.


creep35, 2 ay önce - Alıntıya git
Boş konuşma bizde sözleşmeli çalıştık o dediğinin orda olması alacağın anlamına gelmez ki vereceklerini sanmıyorum kalkmış kopyala yapıştır ile bize bilgi veriyeeeee laiklik elden gidiyaaah
02 Aralık 2022 13:48

umutsuzkatip
Şef

Arkadaşlar şu kadroyagerekyok isimli kullanıcıya cevap vermeyin ya her gönderinin altında bir trol yorumu var hazımsız asıl sana bol "tıraşlar" önce kelimeyi yazmayı öğren mağara semenderi.

02 Aralık 2022 14:04

creep35
Memur
Boş konuşma bizde sözleşmeli çalıştık o dediğinin orda olması alacağın anlamına gelmez ki vereceklerini sanmıyorum kalkmış kopyala yapıştır ile bize bilgi veriyeeeee laiklik elden gidiyaaah
Elixsir, 2 ay önce - Alıntıya git

Boş konuşan sensin! Sanmıyorum etmiyorum la olmuyor bu işler. Dilekçe örneği kopyalanır zaten, sana özel dilekçe yazacak halimiz yok. %100 ödeme alınır diyen de yok, araştırılmaya değer bir konu. Uzman mısın ki emin cümlelerle yok öyle diyorsun.

02 Aralık 2022 14:42

isyankar teknisyen
Aday Memur

7 yıl 2 ay 4b li mübaşirlik yaptım 3 ay önce 4bli a.k.t liğe atandım diğer kurumdaki hizmetim sayılı

02 Aralık 2022 14:47

Elixsir
Kapalı

Boş konuşan sensin! Sanmıyorum etmiyorum la olmuyor bu işler. Dilekçe örneği kopyalanır zaten, sana özel dilekçe yazacak halimiz yok. %100 ödeme alınır diyen de yok, araştırılmaya değer bir konu. Uzman mısın ki emin cümlelerle yok öyle diyorsun.


creep35, 2 ay önce - Alıntıya git
Senden daha uzman olduğum kesin
05 Aralık 2022 09:03

34poseidon
Aday Memur

sen okkalı bişeyler istiyorsun amma yapmayacağım...

05 Aralık 2022 09:12

kasırga1453
Memur

Arkadaşlar şu kadroyagerekyok isimli kullanıcıya cevap vermeyin ya her gönderinin altında bir trol yorumu var hazımsız asıl sana bol "tıraşlar" önce kelimeyi yazmayı öğren mağara semenderi.


umutsuzkatip, 2 ay önce - Alıntıya git

" mağara semenderi " sabah sabah sen beni güldürdün güldürtttmedin haykırttın Allah da senin yüzünü güldürsün :) sana da günaydın traş çılar yazım yanlış kusura bakmayın

Toplam 39 mesaj