Editörler : Renjiro
03 Aralık 2022 22:18   


DMK 71 ve DMK 76 ile YHS'den GİH Kadrosuna Geçmek

Merhaba ben lisans mezunuyum ve yhs kadrosunda görev yapmaktayım. Devlet Memurları Kanunu (D.M.K) 71. ve 76 maddelere istinaden kurum amirinin talebi ile Genel İdare Hizmetleri (G.İ.H) kadrosuna sınavsız geçebilir miyim ? Bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse sevinirim.

Madde 71 ? Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri

sınıf ve görev için bu Kanunda, kuruluş kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde

belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının

derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate

alınır.(1)

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya

genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden

kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.

Madde 76 ?

Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst,

kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.

Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.

04 Aralık 2022 02:53

Mebburak
Aday Memur
76 genelde müdür ataması için gördüğüm bir madde ama yapacak idarecin var ise helal olsun
Toplam 1 mesaj