Editörler : E.Kayı Han
06 Aralık 2022 17:26

Yüksek disiplin kurulu zamanaşımı hakkında

Merhabalar,

Bir adli soruşturma nedeniyle hagb aldım ve disiplin dosyam da yüksek disiplin kuruluna devlet memurluğundan çıkartılmam için gönderildi.

Sözlü savunma vermek istediğimi belirtmeme rağmen hala daha çağrılmadım. Şimdi de 6 aylık zamanaşımı dolmak üzere. Zamanaşımı dolar ise süreç nasıl işler. Bilgisi olanlar yazabilir mi lütfen.


mejo0655
Aday Memur
06 Aralık 2022 23:31

Kurum ne ?


KomandoAsb
Aday Memur
06 Aralık 2022 23:52

Kardeş dosyaların hepsinde zamanaşımı var zaten. Suçun öğrenilme tarihine bakarsan görebilirsin. Fakat jgnk suçun öğrenilme tarihiyle oynayarak akıllılık yapmaya çalışıyor ama yemezler !!! :)


Zeytun31
Memur
07 Aralık 2022 00:00

Kurcalama bekle geç olursa lehine dönebilir

Üyeaktif
Aday Memur
07 Aralık 2022 01:13

5 Agutos 2020 tarihinde adlı soruşturmam başladı 13 Agutos 2020 de açığa alındım. İlk idari soruşturma il jandarma tarafından yapıldı olumsuz bir durum çıkmadı. Genel komutanlık disiplin soruşturması yaptı. Suçun öğrenildiği tarih 29 Temmuz 2022 yazmışlar. 24 Ay yani 2 yıl olmasına dikkat edip 6 gün geriden yazmışlar. Benden tam 726 gün haberleri olmamış.

slaytube
Aday Memur
07 Aralık 2022 01:59

Soruşturmanın açıldığı tarihte vs sorun yok zaten. Sadece kanun gereği yüksek disiplin kurulunun dosyanın kendilerine geldiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde karar vermesi lazım. Ancak bu süre dolmak üzere. Yani daha beni savunma için çağırmadılar. Son günü merakla bekliyorum açıkçası. Kurum jandarma değil, farklı bir kurum.


rdemir126.rd
Daire Başkanı
07 Aralık 2022 08:24

Suçun öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde soruşturma açılmak zorunda. Bu 6 ay içinde soruşturma açılmış ise suçun işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde crza verilmek zorunda. Eğer bu sürelere uyulmaz isr ceza tayinine gidilrmez. Yani ceza 6 ay içinde değil 2 yıl içinde verilmek zorunda. 6 ay içinde meslekten çıkarma işr alakalı soruşturma açılmak zorunda. Bu takvime göre durumunu değerlendir

slaytube, 6 ay önce

Soruşturmanın açıldığı tarihte vs sorun yok zaten. Sadece kanun gereği yüksek disiplin kurulunun dosyanın kendilerine geldiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde karar vermesi lazım. Ancak bu süre dolmak üzere. Yani daha beni savunma için çağırmadılar. Son günü merakla bekliyorum açıkçası. Kurum jandarma değil, farklı bir kurum.


slaytube
Aday Memur
07 Aralık 2022 10:00

Tamam bu dediğiniz doğru. Şimdi her kurumun kendi disiplin yönetmeliği farklı olur. Ancak ben size 657 madde 128 den şöyle örnek vereyim.

Madde 128:

"Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azamia ltı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır."

Dosyam açılıp yüksek disiplin kuruluna tevdii edildi. Kanunda geçtiği üzere bu altı aylık süreç başladı ve bitmek üzere.

rdemir126.rd, 6 ay önce

Suçun öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde soruşturma açılmak zorunda. Bu 6 ay içinde soruşturma açılmış ise suçun işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde crza verilmek zorunda. Eğer bu sürelere uyulmaz isr ceza tayinine gidilrmez. Yani ceza 6 ay içinde değil 2 yıl içinde verilmek zorunda. 6 ay içinde meslekten çıkarma işr alakalı soruşturma açılmak zorunda. Bu takvime göre durumunu değerlendir


göktürkakıncı
Aday Memur
07 Aralık 2022 10:12

Suçun öğrenildiği tarihten itibaren 2 yol geçmiş isede ceza veremezler zamanaşımına uğrar
slaytube, 6 ay önce

Soruşturmanın açıldığı tarihte vs sorun yok zaten. Sadece kanun gereği yüksek disiplin kurulunun dosyanın kendilerine geldiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde karar vermesi lazım. Ancak bu süre dolmak üzere. Yani daha beni savunma için çağırmadılar. Son günü merakla bekliyorum açıkçası. Kurum jandarma değil, farklı bir kurum.


rdemir126.rd
Daire Başkanı
07 Aralık 2022 17:04

Zaten hayatın olağan akışına uygun olan, suç öğrenilmesi, işlenmesinden sonra olacağından elbette 2 yıl geçtiğinde crza verilemez

göktürkakıncı, 6 ay önce
Suçun öğrenildiği tarihten itibaren 2 yol geçmiş isede ceza veremezler zamanaşımına uğrar

KomandoAsb
Aday Memur
13 Aralık 2022 10:31

Süre geçtiği icin sureti yenilemis jgnk. Koskoca kanun ordusu(sözde) kanunsuzluk yapıyor. Suçun öğrenildiği tarih açığa alindigin tarihtir.

rdemir126.rd, 6 ay önce

Suçun öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde soruşturma açılmak zorunda. Bu 6 ay içinde soruşturma açılmış ise suçun işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde crza verilmek zorunda. Eğer bu sürelere uyulmaz isr ceza tayinine gidilrmez. Yani ceza 6 ay içinde değil 2 yıl içinde verilmek zorunda. 6 ay içinde meslekten çıkarma işr alakalı soruşturma açılmak zorunda. Bu takvime göre durumunu değerlendir


KomandoAsb
Aday Memur
03 Şubat 2023 22:39

Jandarma avukatı zaman aşımı olmaz kesintisiz suçlarda diyor ve kurumun insiyatif kullanarak yapilan ihracları normal görüyor. Hukuk dili yok sadece iatemedikleri icin ihrac ettiklerini anlıyorum.


Gakkossss
Aday Memur
04 Şubat 2023 03:27

Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği, zincirleme suçlarda ise son suçun işlendiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Senin gözaltı tarihin kesintinin gerçekleştiği tarih o avukata hukuk öğret biraz.
KomandoAsb, 4 ay önce

Jandarma avukatı zaman aşımı olmaz kesintisiz suçlarda diyor ve kurumun insiyatif kullanarak yapilan ihracları normal görüyor. Hukuk dili yok sadece iatemedikleri icin ihrac ettiklerini anlıyorum.


MEKFON
Şube Müdürü
17 Şubat 2023 19:26

HAGB kararı alman olumlu bir durum bence Mahkeme ağır bir ceza vermemiş sana. Ama HAGB kararını da temyiz et temyiz süresini kaçırmadı isen. Beraat etmen gerektiğini savunacaksın temyiz dilekçende.

Temyiz süresini kaçırmışsan bağlı olduğun kurum amirlerini "bakın HAGB kararı aldım. 5 Yıl içinde çok dikkatli olup bir daha ceza almayacağım" diye ikna edebilirsin. Bildiğim kadarı ile HAGB kararı 5 yıl içinde suç işlemezsen adli sicilinden tamamen siliniyor.

HAGB kararı sabıka durumuna da etki etmiyor. E devlet üzerinden sabıkasızlık kararı alıp kurumuna verebilirsin. "bakın yargılamam bitti sabıkasızım" diyebilirsin. Başka bir sistemde saklanıyor HAGB kararı.

Yukarıda 2. paragrafta yazdığım şeyi söylemeyip, HAGB kararı adli sicilimde bile yok. Buyrun e devletten belgesi deyip amirlerini/komutanlarını ikna etmeyi deneyebilirsin.

Sonuç olarak HAGB kararı da lehine bence disiplin soruşturmanı olumlu olarak etkilemeli.


Hukukkk3663633
Kapalı
19 Şubat 2023 20:32

1)375 sayılı khk ile 31 temmuz 2018 yılında yürürlüğe girdi soruşturma süreleri durdu taki 31 temmuz 2022 de kalktı. Kanunda soruşturma süreleri ile alakalı durma var ama zamanaşımı ile alakalı bir şey yok

Yani siz 31 temmuz 2018 ile 31 temmuz 2022 tarihlerinde açığa alındı iseniz yok 6 yok 1 ay içinde soruşturma yapılmalı vs demeyin. Çünkü kanun var.

2) 7068 de derki ZAMANAŞIMI FİİLİN İŞLENDİĞİ TARİH.(öğrenildiği tarih değil)

(2) Disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

(3) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği, zincirleme suçlarda ise son suçun işlendiği tarihten itibaren işlemeye başlar.


Hukukkk3663633
Kapalı
19 Şubat 2023 20:35

AYM NİN CEZA KOVUŞTURMASI SONUCU HAGB ALMANIN DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEZ KARARI VAR MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL EDER DİYE 2020 TARİHLİ

Yüksek Mahkeme, 2016/10891 sayılı dosyada da daha da geniş bir yorum yaparak;

"32. Adil yargılanma hakkının bir unsuru olan masumiyet karinesinin sagladıgı güvencenin iki boyutu bulunmaktadır. Güvencenin ilk boyutu kisi hakkındaki ceza yargılaması sonuçlanıncaya kadar geçen, bir baska ifadeyle kisinin ceza gerektiren bir suçla itham edildigi (suç isnadı altında oldugu) sürece iliskin olup suçlu olduguna dair hüküm tesis edilene kadar kisinin suçlulugu ve eylemleri hakkında erken açıklamalarda bulunulmasını yasaklar. Güvencenin bu boyutunun kapsamı sadece ceza yargılamasını yürüten mahkemeyle sınırlı degildir. Güvence aynı zamanda diger tüm idari ve adli makamların da islem ve kararlarında, suçlulugu hükmen sabit oluncaya kadar kisinin suçlu oldugu yönünde ima ya da açıklamalarda bulunmamasını gerekli kılar. Dolayısıyla sadece suç isnadına konu ceza yargılaması kapsamında degil ceza yargılaması ile es zamanlı olarak yürütülen diger hukuki süreç ve yargılamalarda da (idari, hukuk, disiplin gibi) masumiyet karinesinin ihlali söz konusu olabilir(Galip Sahin, B. No: 2015/6075, 11/6/2018, § 39). Güvencenin ikinci boyutu ise ceza yargılaması sonucunda mahkûmiyet dısında bir hüküm kuruldugunda devreye girer ve daha sonraki yargılamalarda ceza gerektiren suçla ilgili olarak kisinin masumiyetinden süphe duyulmamasını, kamu makamlarının toplum nezdinde kisinin suçlu oldugu izlenimini uyandıracak islem ve uygulamalardan kaçınmasını gerektirir

...

41. Adli ve idari makamların kendi görev sınırlarını asarak kisiyi suçlu ilan etmesi veya bu baglamda birtakım çıkarımlarda bulunması masumiyet karinesinin ihlaline yol açabilir. Masumiyet karinesi kapsamındaki güvencelerin saglanıp saglanmadıgının tespiti yapılırken ise kararın gerekçesinin bir bütün olarak degerlendirilmesi gerekir (Galip Sahin, § 48; M.I., B. No: 2012/1268, 30/12/2014, § 50). Bu kapsamda karar vericilerin kullandıkları dil kritik önem tasır (Mustafa Kıvrak, B. No: 2013/3175, 20/2/2014, § 36). Kamu makamlarının islem ya da kararlarında belirttikleri gerekçeler veya kullandıkları dil nedeniyle bireye cezai sorumluluk yüklememeleri, ceza mahkemeleri tarafından suçlu bulunmamıs bireyin masumiyeti üzerine gölge düşürülmesine sebebiyet vermemeleri gerekmektedir

45. Mahkeme kararının (bkz. § 15) incelenmesinden basvurucuya disiplin cezası verilmesinin salt ceza davasına dayanmadıgı, ceza yargılamasında kullanılan deliller gözönünde bulundurularak ancak ceza yargılamasından ayrı olarak disiplin hukuku çerçevesinde durumunun degerlendirildigi, disiplin cezası verilmesine iliskin islemin Mahkemece hukuka uygun bulunarak davanın reddedildiği anlaşılmaktadır.

46. Bununla birlikte mahkeme kararının gerekçesinde kullanılan "belgede sahtecilik suçundan suçlu bulunarak hüküm giymis olması" ifadesi, ceza yargılaması sonucunda basvurucu hakkında verilen HAGB kararının cezai bir sorumluluk yükleyen nihai bir karar mahiyetinde olduğu algısına yol açmaktadır.

47. Ceza yargılaması sürecinde verilen kararın hem basvurucunun dava konusu ettigi idari islemin sebep unsurlarından biri hem de mahkeme kararının gerekçelerinden biri oldugu görülmüs ve Mahkemenin, basvurucu hakkındaki ceza yargılamasında verilen HAGB kararı sonucunda hüküm giydigi çıkarımında bulundugu degerlendirilmistir. Bu durumda Mahkemenin iptal davasına iliskin yargılama kapsamında kalan yetki sınırını, basvurucu hakkında es zamanlı olarak yürütülen ceza yargılamasında verilen kararın sonucuna iliskin tespitiyle masumiyet karinesini ihlal edecek şekilde astığı görülmektedir.

48. Dolayısıyla basvuruya konu mahkeme kararında basvurucunun suçlu olduguna yönelik bir ithamın oldugu görüldügünden bireysel basvuruya konu edilen mahkeme kararında masumiyet karinesine yönelik bir müdahalenin bulunduğu sonucuna varılmıştır.

şeklindeki gerekçe ile ceza yargılaması sonucu verilecek HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kararının bile disiplin soruşturmasında dikkate alınamayacağını ve bu cezaya dayanılarak disiplin cezası tesis edilemeyeceğini açıkça vurgulamıştır.

MEKFON, 4 ay önce

HAGB kararı alman olumlu bir durum bence Mahkeme ağır bir ceza vermemiş sana. Ama HAGB kararını da temyiz et temyiz süresini kaçırmadı isen. Beraat etmen gerektiğini savunacaksın temyiz dilekçende.

Temyiz süresini kaçırmışsan bağlı olduğun kurum amirlerini "bakın HAGB kararı aldım. 5 Yıl içinde çok dikkatli olup bir daha ceza almayacağım" diye ikna edebilirsin. Bildiğim kadarı ile HAGB kararı 5 yıl içinde suç işlemezsen adli sicilinden tamamen siliniyor.

HAGB kararı sabıka durumuna da etki etmiyor. E devlet üzerinden sabıkasızlık kararı alıp kurumuna verebilirsin. "bakın yargılamam bitti sabıkasızım" diyebilirsin. Başka bir sistemde saklanıyor HAGB kararı.

Yukarıda 2. paragrafta yazdığım şeyi söylemeyip, HAGB kararı adli sicilimde bile yok. Buyrun e devletten belgesi deyip amirlerini/komutanlarını ikna etmeyi deneyebilirsin.

Sonuç olarak HAGB kararı da lehine bence disiplin soruşturmanı olumlu olarak etkilemeli.


Hukukkk3663633
Kapalı
19 Şubat 2023 20:38

Fiilin işlendiği tarih diyor disiplin kanunun.

Ben fiili diyelim 2000 yılında işledim. Gözaltına 2022 de alındım.

Benim fiili işlediğim tarih 2022 mi oluyor yani

Gakkossss, 4 ay önce
Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği, zincirleme suçlarda ise son suçun işlendiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Senin gözaltı tarihin kesintinin gerçekleştiği tarih o avukata hukuk öğret biraz.

MEKFON
Şube Müdürü
19 Şubat 2023 20:46

Çok güzel bir AYM kararı koymuşsun. Tebrik ederim.

Peki iki memur arasında disiplin suçuna konu olan olay aynı şekilde savcılığa da şikayet edilmiş ve iki memur arasında uzlaşma ile sonuçlanmışsa, idarenin buradan disiplin cezası verme hakkı var mı? bana başka bi memurla aramda yaşanan sorun savcılık safhasında uzlaşma ile kapattık ancak idare burdan memuriyetten çıkarma cezası verdi.

Hukukkk3663633, 3 ay önce

AYM NİN CEZA KOVUŞTURMASI SONUCU HAGB ALMANIN DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEZ KARARI VAR MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL EDER DİYE 2020 TARİHLİ

Yüksek Mahkeme, 2016/10891 sayılı dosyada da daha da geniş bir yorum yaparak;

"32. Adil yargılanma hakkının bir unsuru olan masumiyet karinesinin sagladıgı güvencenin iki boyutu bulunmaktadır. Güvencenin ilk boyutu kisi hakkındaki ceza yargılaması sonuçlanıncaya kadar geçen, bir baska ifadeyle kisinin ceza gerektiren bir suçla itham edildigi (suç isnadı altında oldugu) sürece iliskin olup suçlu olduguna dair hüküm tesis edilene kadar kisinin suçlulugu ve eylemleri hakkında erken açıklamalarda bulunulmasını yasaklar. Güvencenin bu boyutunun kapsamı sadece ceza yargılamasını yürüten mahkemeyle sınırlı degildir. Güvence aynı zamanda diger tüm idari ve adli makamların da islem ve kararlarında, suçlulugu hükmen sabit oluncaya kadar kisinin suçlu oldugu yönünde ima ya da açıklamalarda bulunmamasını gerekli kılar. Dolayısıyla sadece suç isnadına konu ceza yargılaması kapsamında degil ceza yargılaması ile es zamanlı olarak yürütülen diger hukuki süreç ve yargılamalarda da (idari, hukuk, disiplin gibi) masumiyet karinesinin ihlali söz konusu olabilir(Galip Sahin, B. No: 2015/6075, 11/6/2018, § 39). Güvencenin ikinci boyutu ise ceza yargılaması sonucunda mahkûmiyet dısında bir hüküm kuruldugunda devreye girer ve daha sonraki yargılamalarda ceza gerektiren suçla ilgili olarak kisinin masumiyetinden süphe duyulmamasını, kamu makamlarının toplum nezdinde kisinin suçlu oldugu izlenimini uyandıracak islem ve uygulamalardan kaçınmasını gerektirir

...

41. Adli ve idari makamların kendi görev sınırlarını asarak kisiyi suçlu ilan etmesi veya bu baglamda birtakım çıkarımlarda bulunması masumiyet karinesinin ihlaline yol açabilir. Masumiyet karinesi kapsamındaki güvencelerin saglanıp saglanmadıgının tespiti yapılırken ise kararın gerekçesinin bir bütün olarak degerlendirilmesi gerekir (Galip Sahin, § 48; M.I., B. No: 2012/1268, 30/12/2014, § 50). Bu kapsamda karar vericilerin kullandıkları dil kritik önem tasır (Mustafa Kıvrak, B. No: 2013/3175, 20/2/2014, § 36). Kamu makamlarının islem ya da kararlarında belirttikleri gerekçeler veya kullandıkları dil nedeniyle bireye cezai sorumluluk yüklememeleri, ceza mahkemeleri tarafından suçlu bulunmamıs bireyin masumiyeti üzerine gölge düşürülmesine sebebiyet vermemeleri gerekmektedir

45. Mahkeme kararının (bkz. § 15) incelenmesinden basvurucuya disiplin cezası verilmesinin salt ceza davasına dayanmadıgı, ceza yargılamasında kullanılan deliller gözönünde bulundurularak ancak ceza yargılamasından ayrı olarak disiplin hukuku çerçevesinde durumunun degerlendirildigi, disiplin cezası verilmesine iliskin islemin Mahkemece hukuka uygun bulunarak davanın reddedildiği anlaşılmaktadır.

46. Bununla birlikte mahkeme kararının gerekçesinde kullanılan "belgede sahtecilik suçundan suçlu bulunarak hüküm giymis olması" ifadesi, ceza yargılaması sonucunda basvurucu hakkında verilen HAGB kararının cezai bir sorumluluk yükleyen nihai bir karar mahiyetinde olduğu algısına yol açmaktadır.

47. Ceza yargılaması sürecinde verilen kararın hem basvurucunun dava konusu ettigi idari islemin sebep unsurlarından biri hem de mahkeme kararının gerekçelerinden biri oldugu görülmüs ve Mahkemenin, basvurucu hakkındaki ceza yargılamasında verilen HAGB kararı sonucunda hüküm giydigi çıkarımında bulundugu degerlendirilmistir. Bu durumda Mahkemenin iptal davasına iliskin yargılama kapsamında kalan yetki sınırını, basvurucu hakkında es zamanlı olarak yürütülen ceza yargılamasında verilen kararın sonucuna iliskin tespitiyle masumiyet karinesini ihlal edecek şekilde astığı görülmektedir.

48. Dolayısıyla basvuruya konu mahkeme kararında basvurucunun suçlu olduguna yönelik bir ithamın oldugu görüldügünden bireysel basvuruya konu edilen mahkeme kararında masumiyet karinesine yönelik bir müdahalenin bulunduğu sonucuna varılmıştır.

şeklindeki gerekçe ile ceza yargılaması sonucu verilecek HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kararının bile disiplin soruşturmasında dikkate alınamayacağını ve bu cezaya dayanılarak disiplin cezası tesis edilemeyeceğini açıkça vurgulamıştır.


Hukukkk3663633
Kapalı
19 Şubat 2023 21:17

Bu konuda bir bilgim yoktur malesef

MEKFON, 3 ay önce

Çok güzel bir AYM kararı koymuşsun. Tebrik ederim.

Peki iki memur arasında disiplin suçuna konu olan olay aynı şekilde savcılığa da şikayet edilmiş ve iki memur arasında uzlaşma ile sonuçlanmışsa, idarenin buradan disiplin cezası verme hakkı var mı? bana başka bi memurla aramda yaşanan sorun savcılık safhasında uzlaşma ile kapattık ancak idare burdan memuriyetten çıkarma cezası verdi.


Hukukkk3663633
Kapalı
19 Şubat 2023 22:35

375 sayılı khk geçici 35 maddesi :

31 TEMMUZ 2018 DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

31 TEMMUZ 2022 DE YÜRÜRLÜKTEN KALKTI.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle; terör örgütlerine veya (İptal ibare: Anayasa Mahkemesi?nin 30/06/2022 tarihli ve E.:2018/137, K.:2022/86 sayılı Kararı ile) Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum Veya gruplara (İptal ibare: Anayasa Mahkemesi?nin 30/06/2022 tarihli ve E.:2018/137, K.:2022/86 sayılı Kararı ile) iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirildiği için Görevden uzaklaştırılanlar veya açığa alınanlar hakkında ilgili mevzuatta yer alan;(1)

a)(İptal bent: Anayasa Mahkemesi?nin 30/06/2022 tarihli ve E.:2018/137, K.:2022/86

Sayılı Kararı ile)

b)Disiplin soruşturması sebebiyle görevden uzaklaştırma süreleri bir yıl olarak uygulanır

Ve bu süre ilgisine göre ilgili bakan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu veya İlgili kurul onayıyla bir yıla kadar uzatılabilir.

c)Adli soruşturma ve kovuşturma sebebiyle görevden uzaklaştırma veya açığa alma İşlemlerinde değerlendirme süreleri uygulanmaz.

(İptal paragraf: Anayasa Mahkemesi?nin 30/06/2022 tarihli ve E.:2018/137, K.:2022/86 sayılı Kararı ile)

Bu maddenin (A) ve (B) fıkraları uyarınca haklarında işlem tesis edilecek olanlara yedi Günden az olmamak üzere ilgili kurum tarafından uygun vasıtalarla savunma hakkı verilir. Verilen Süre içinde savunmasını yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.


Hukukkk3663633
Kapalı
20 Şubat 2023 11:19

1) "Örgüt Üyesi" mütemadi suçlardandır aynen kesintisiz suçtur. Tck ya göre siz bu suçtan yargılandınız yada soruşturma geçirdiniz beraat yada kyok aldınız. Yani siz örgüt üyesi değilsiniz. SİZ BU SUÇU İŞLEMEMİŞİZSİNİZ.

Tck ya göre "örgüt üyesi" değilim ve bu suçu işlemedim birde disiplin hukuku baksın "Örgüt üyesimiyim"bu suçu işledim mi diye bakacaz.

2)7068 sayılı disiplin Kanununa göre verilen devlet memurluğundan çıkarma cezası "Örgüt üyesisin" diye mi veriliyor?

@@@@@Ülkenin bağımsızlığını zedelemeye, bütünlüğünü bozmaya ve milli güvenliğitehlikeye düşürmeye yönelik herhangi bir faaliyette bulunmak veya aynı nitelikte faaliyet österen herhangi bir harekete, gruplaşmaya, vakıf, dernek ve benzeri teşekküle katılmak,bunlara yardım etmek veya bu yapılarla ilişki içerisinde bulunmak.

Gakkossss, 4 ay önce
Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği, zincirleme suçlarda ise son suçun işlendiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Senin gözaltı tarihin kesintinin gerçekleştiği tarih o avukata hukuk öğret biraz.
Toplam 22 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi