Editörler : swat3410
«45678910111213141516

gerçek340601
Kapalı
16 Ocak 2023 01:09

Evet bunu bilerek hareket etmemizde fayda var. Yöneticilerin eski görev yerine atanmasıyla ilgili kanun maddesi iptal olunca bazı idari mahkemeler sizin belirttiğiniz maddeye göre bazı davaları reddetmiş. Bazıları da kabul etmiş. Bunun üzerine danıştay BİM deki dava dosyalarını ortak bir sonuca bağlamak için yukarıda bahsettiğim sonuca karar vermiş. Hatta bir hakimin karşı oy gerekçesinde

Anayasa'nın 153. maddesinin beşinci fıkrası "İptal kararları geriye yürümez." kuralını

taşımakta ise de, Anayasa Mahkemesince bir kanunun veya KHK'nın tümünün ya da bunların

belirli kurallarının Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilmiş olduğu bilindiği hâlde, eldeki davaların

Anayasa'ya aykırılığı saptanmış olan kurallara göre görüşülüp çözümlenmesi, Anayasa'nın

üstünlüğü prensibine ve hukuk devleti ilkesine aykırı düşeceği için uygun görülemez. Öte yandan,

Anayasa'nın 153. maddesinde yer alan ve iptal kararlarının geriye yürümezliğine ilişkin bulunan

kural, iptal edilen hükümlere göre kazanılmış olan hakların ortadan kaldırılmasına veya toplum

huzurunun bozulmasına yol açacak sonuçları önlemek amacıyla kabul edilmiş olup bu kuralın

mutlak anlamda anlaşılıp uygulanamayacağı; özellikle bir davaya bakmakta olan mahkeme

tarafından itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine götürülen konularda uygulanmasının mümkün

olmadığı, aksi hâlde, Anayasa'nın 152. maddesinde düzenlenmiş olan "Anayasa'ya aykırılığın

diğer mahkemelerde ileri sürülmesi" (itiraz) yolunun hukuk ve uygulama yönünden sonuçsuz

kalacağı yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır. Nitekim, Anayasa Mahkemesi kararının

beş ay içinde gelmemesi hâlinde mahkemenin davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre

sonuçlandıracağına işaret edilen Anayasa'nın 152. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan,

"Ancak, Anayasa Mahkemesi'nin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse,

mahkeme buna uymak zorundadır." yolundaki kural da Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal

kararlarının, bu karardan önce açılmış bulunan ve bakılmakta olan davalarda uygulanması

gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Bu hukuksal durumun doğal sonucu olarak, bir kanun ya da kanun hükmünde

kararnamenin uygulanması nedeniyle dava açmak durumunda kalan ve Anayasa'nın 153.

maddesi uyarınca itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasını isteme hakkına sahip

olan kişilerin de, hak veya menfaatlerini ihlâl eden kuralın iptal davası veya itiraz yoluyla daha

önce yapılan başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması hâlinde iptal

hükmünün hukuki sonuçlarından yararlanmaları gerekeceği açıktır.

Yukarıda koyu olarak bahsedilen kısımda da bazı BİM dekiler kararı 1 yıl içinde vermeyip AYM kararlarını beklemiştir. Ona göre hareket edeceklerinden dolayı herhangi bir karar vermemişlerdir. Ama tekrar yukarıda bahsedildiği gibi.

Benim attığım danıştay dosyasını okuyup iyi analiz etmekte fayda var. Bu olaylara her açıdan bakmamız gerek (7 yıllık bunu öğretti) İade olup araştırma merkezine atanma olayını kimse beklemiyordu. Meğerse böyle saçma bir kanun maddesi çıkarmışlar. Anayasa mahkemesi de birçok maddeye aykırı olmasından ötürü bu kanunu iptal etti.

Zigguma, 1 yıl önce
Anayasa 153 . Md İptal kararları geriye yürümez. Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.
16 Ocak 2023 01:51

Yani?
16 Ocak 2023 06:23

Dava acmaynlar donemeyecekmk?

misyon.2010
Müsteşar Yardımcısı
16 Ocak 2023 07:13

Müdürüm, anayasa mahkemesi birşeyi iptal ederse, idare yerine yeni bir düzenleme yapar, yada hiçbişi yapmaz öyle bırakır. Yeniler için eski haline döner, ama eskiler için bir değişiklik olmaz durumda. İzleyip görülecek, bakalım ne yapacaklar, ona göre durum netleşir. Mevlam eyler, neylerse güzel eyler.

JW Argo İzmir 3310, 1 yıl önce
Yani?
16 Ocak 2023 08:21

EyvaAllah kardeşim bakalım ne olacak.
misyon.2010, 1 yıl önce

Müdürüm, anayasa mahkemesi birşeyi iptal ederse, idare yerine yeni bir düzenleme yapar, yada hiçbişi yapmaz öyle bırakır. Yeniler için eski haline döner, ama eskiler için bir değişiklik olmaz durumda. İzleyip görülecek, bakalım ne yapacaklar, ona göre durum netleşir. Mevlam eyler, neylerse güzel eyler.

21 Ocak 2023 21:26

Yükleniyor...
21 Ocak 2023 21:35

Yüklenen nedir, duyum mu var
JW Argo İzmir 3310, 1 yıl önce
Yükleniyor...

gerçek340601
Kapalı
21 Ocak 2023 21:55

1 aya gelir atamalar bence ama önemli olan husus şu nereye atanacağız.

21 Ocak 2023 22:37

Aynen şef hizlanacak secimden once biter gibi :) Kral devre geliyor :)
Kuzey992009, 1 yıl önce
Yüklenen nedir, duyum mu var
21 Ocak 2023 22:39

Hadi inşallah
JW Argo İzmir 3310, 1 yıl önce
Aynen şef hizlanacak secimden once biter gibi :) Kral devre geliyor :)
21 Ocak 2023 22:43

İnşaAllah. Bu hangil ilde baslama olur konusunda bisey duyamadm duyarsam duyum yaparim :)
Kuzey992009, 1 yıl önce
Hadi inşallah
21 Ocak 2023 22:45

Bir an önce belli olsa artık
JW Argo İzmir 3310, 1 yıl önce
İnşaAllah. Bu hangil ilde baslama olur konusunda bisey duyamadm duyarsam duyum yaparim :)

Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
21 Ocak 2023 23:06

Ohalden dönüp atama bekleyenlerin hepsinin atamasını kanun iptal olunca emniyet olarak yapmislar bilginiz olsun

21 Ocak 2023 23:10

Yani ? Suan valilik calisma grubunda olanlar da dahil olacak mi acep yoksa bu atama kanun yonetmeligi bi duzenlemimi bekleyecez ?
Mazikalbimdeyaradir, 1 yıl önce

Ohalden dönüp atama bekleyenlerin hepsinin atamasını kanun iptal olunca emniyet olarak yapmislar bilginiz olsun


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
21 Ocak 2023 23:14

Bu söylediklerim son 4-5 aydır ohalden iade alıp atama bekleyenler yani araştırma iptal olduğu icin hepsini emniyete vermisler


28nisaniade
Aday Memur
21 Ocak 2023 23:14

Arkadaşlar mahkeme kararı ile iade olanlar hakkında duyumunuz varmı


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
21 Ocak 2023 23:16

Anayasa iptal kararı bizi bağlamaz dememişler yeni iadelerin hepsini emniyet olarak atmışlar.

Ins başta eşim olmak üzere eski iadeleride emniyete tekrar atama yaparlar


Zigguma
Aday Memur
21 Ocak 2023 23:28

Yeni iade komisyon iadesi mi ? Mahkeme iadesi mi ?
Mazikalbimdeyaradir, 1 yıl önce

Anayasa iptal kararı bizi bağlamaz dememişler yeni iadelerin hepsini emniyet olarak atmışlar.

Ins başta eşim olmak üzere eski iadeleride emniyete tekrar atama yaparlar


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
21 Ocak 2023 23:41

Komisyon iadesi

21 Ocak 2023 23:51

İnşallah
Mazikalbimdeyaradir, 1 yıl önce

Anayasa iptal kararı bizi bağlamaz dememişler yeni iadelerin hepsini emniyet olarak atmışlar.

Ins başta eşim olmak üzere eski iadeleride emniyete tekrar atama yaparlar

Toplam 315 mesaj
«45678910111213141516

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi