Editörler : **sude**
21 Ocak 2023 13:30

acemikira035
Aday Memur
Görüştükten sonra buraya yazabilir misin. Acaba kit lerde bu yönetmelikle ilgili konuşabileceğimiz bir birim gibi bir şey varmıdır
mühendisim ben püff, 2 ay önce - Alıntıya git
Tabii ki, bilgi kirliliğinden kurtulur bizden sonrakiler
21 Ocak 2023 14:50

sonucari
Aday Memur
Ben 7a'da belirtilen ifadedeki "teşebbüsü" sadece KİT sanıp KİTler için sanıyordum ancak tam tersi olduğu söylendi hep. DSİ de KGM de kit olmadığı için 4-b sözleşmeli personel oluyor. Problem olmaması lazım da sorup soruşturmakta fayda var.
Spinozanın Pelerini, 2 ay önce - Alıntıya git

7 a yı ben merkezi alım olarak anlamıştım yeni bir kpss puanı ile tekrar merkezi atama ile başka bir kit e geçiş

21 Ocak 2023 14:52

Spinozanın Pelerini
Şef

7 a yı ben merkezi alım olarak anlamıştım yeni bir kpss puanı ile tekrar merkezi atama ile başka bir kit e geçiş


sonucari, 2 ay önce - Alıntıya git
Kurumsal alım şeklinde bahsedilen açık alımlar
21 Ocak 2023 14:57

sonucari
Aday Memur
Görüştükten sonra buraya yazabilir misin. Acaba kit lerde bu yönetmelikle ilgili konuşabileceğimiz bir birim gibi bir şey varmıdır
mühendisim ben püff, 2 ay önce - Alıntıya git

Mevzuata göre mülakat olan alımlara veya unvan olarak yükselme söz konusu ise başka kurumlara geçilebilir deniyor. Fakat duyduğuma göre kurumlar kafasına göre davranıyormuş almama ihtimali de olabiliyormuş: En doğrusu nereye başvuyracaksanız o kurumun personel dairesi ile konuşmak. İllaki bu şekilde bir olay ile karşılaşmıştırlar.

21 Ocak 2023 17:46

kpssavascısı
Memur
Ben 7a'da belirtilen ifadedeki "teşebbüsü" sadece KİT sanıp KİTler için sanıyordum ancak tam tersi olduğu söylendi hep. DSİ de KGM de kit olmadığı için 4-b sözleşmeli personel oluyor. Problem olmaması lazım da sorup soruşturmakta fayda var.
Spinozanın Pelerini, 2 ay önce - Alıntıya git

Hocam merkezi dışındakiler hep 4B oluyor sözleşmeli personel zaten genel bilgiler kısmında 4B kapsamında istihdam edilmek üzere yazar, kadrolu 4A lar ise merkezide okuyor kitler 399 lar (399 lar sözleşmeli değil, kadro karsiligi sözleşmeli oluyor) sadece merkezide oluyor.

21 Ocak 2023 17:51

Spinozanın Pelerini
Şef

Hocam merkezi dışındakiler hep 4B oluyor sözleşmeli personel zaten genel bilgiler kısmında 4B kapsamında istihdam edilmek üzere yazar, kadrolu 4A lar ise merkezide okuyor kitler 399 lar (399 lar sözleşmeli değil, kadro karsiligi sözleşmeli oluyor) sadece merkezide oluyor.


kpssavascısı, 2 ay önce - Alıntıya git
Biliyorum, ben de KİTe atandım 399 kapsamında sözleşmeli personelim. Eski emekli sandığı oluyor, 4c. Merkezi alımlarda iki durum var ya 4a ya 4c. Açık alımlar ise 4b kapsamlı sözleşmeli personel.
21 Ocak 2023 18:28

mühendisim ben püff
Aday Memur
Biliyorum, ben de KİTe atandım 399 kapsamında sözleşmeli personelim. Eski emekli sandığı oluyor, 4c. Merkezi alımlarda iki durum var ya 4a ya 4c. Açık alımlar ise 4b kapsamlı sözleşmeli personel.
Spinozanın Pelerini, 2 ay önce - Alıntıya git
657 ye açıktan alım ile atanan sözleşmeli personelin sigorta kolu 4a oluyor. Kadrolu ve kitler 4c oluyor. Normalde 4a dan 4c ye yada tersi direk istifa edip geçebiliyor. Benim de merak ettigim olay bu iste. Kittesin sigorta kolun 4c, sözleşmeli 4a ya geçmek için yönetmelikteki 3 yıl şartına takılıyor mu? Bunun net cevabını niye bulamıyoruz. Nerden bulacaz.
21 Ocak 2023 18:44

kpssavascısı
Memur
657 ye açıktan alım ile atanan sözleşmeli personelin sigorta kolu 4a oluyor. Kadrolu ve kitler 4c oluyor. Normalde 4a dan 4c ye yada tersi direk istifa edip geçebiliyor. Benim de merak ettigim olay bu iste. Kittesin sigorta kolun 4c, sözleşmeli 4a ya geçmek için yönetmelikteki 3 yıl şartına takılıyor mu? Bunun net cevabını niye bulamıyoruz. Nerden bulacaz.
mühendisim ben püff, 2 ay önce - Alıntıya git

Hocam benim bildiğim ve spinozanin söylediği gibi biliyorum bende kadrolu 4a kit 4c sözleşmeli 4b

Sorunuza gelirsek kitten farklı bir pozisyona geçmeye çalışırsanız 3 yıl yasağına takılıyorsunuz

Ama 4a 4b arası geçişlerde sıkıntı yok diye biliyorum

21 Ocak 2023 18:48

Kpssfinali
Şef

Hocam benim bildiğim ve spinozanin söylediği gibi biliyorum bende kadrolu 4a kit 4c sözleşmeli 4b

Sorunuza gelirsek kitten farklı bir pozisyona geçmeye çalışırsanız 3 yıl yasağına takılıyorsunuz

Ama 4a 4b arası geçişlerde sıkıntı yok diye biliyorum


kpssavascısı, 2 ay önce - Alıntıya git

Sigorta kolu ile 4 b sozlemeli ayni sey degil. Sigorta kolunda 4 b bagkurlari temsil eder 4 b sozlesmeli sigorta kolu 4 a dir. 4 b sigorta kolu olan memur olmaz.

21 Ocak 2023 18:51

Kpssfinali
Şef
657 ye açıktan alım ile atanan sözleşmeli personelin sigorta kolu 4a oluyor. Kadrolu ve kitler 4c oluyor. Normalde 4a dan 4c ye yada tersi direk istifa edip geçebiliyor. Benim de merak ettigim olay bu iste. Kittesin sigorta kolun 4c, sözleşmeli 4a ya geçmek için yönetmelikteki 3 yıl şartına takılıyor mu? Bunun net cevabını niye bulamıyoruz. Nerden bulacaz.
mühendisim ben püff, 2 ay önce - Alıntıya git

Hocam sigorta koluna gore belirlenmiyor gecisler khk ve kanuna gore o kafanizi karistirmasin. Kitten 4 b sozlesmeliye geciste problem olabiliyor diye biliyorum ama 4 b den kitte geciste problem olmuyor.

21 Ocak 2023 18:54

kpssavascısı
Memur

Sigorta kolu ile 4 b sozlemeli ayni sey degil. Sigorta kolunda 4 b bagkurlari temsil eder 4 b sozlesmeli sigorta kolu 4 a dir. 4 b sigorta kolu olan memur olmaz.


Kpssfinali, 2 ay önce - Alıntıya git

Hocam dsi ilanı;

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4?üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek?li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre

657 madde 4

İstihdam şekilleri:

Madde 4 ? (Değişik: 30/5/1974 - KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

A) Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

B) Sözleşmeli personel:(1) Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.(6) (Mülga ikinci paragraf: 4/4/2007 - 5620/4 md.) Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, (....)(2) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.(3)(4) (Ek paragraf: 4/4/2007 - 5620/4 md.) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Cumhurbaşkanınca belirlenir. (Ek cümle: 25/6/2009 - 5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.(5)(7)

Vsvsvsvsvs devamı için 657 yi inceleyiniz

21 Ocak 2023 18:56

kpssavascısı
Memur

Hocam dsi ilanı;

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4?üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek?li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre

657 madde 4

İstihdam şekilleri:

Madde 4 ? (Değişik: 30/5/1974 - KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

A) Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

B) Sözleşmeli personel:(1) Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.(6) (Mülga ikinci paragraf: 4/4/2007 - 5620/4 md.) Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, (....)(2) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.(3)(4) (Ek paragraf: 4/4/2007 - 5620/4 md.) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Cumhurbaşkanınca belirlenir. (Ek cümle: 25/6/2009 - 5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.(5)(7)

Vsvsvsvsvs devamı için 657 yi inceleyiniz


kpssavascısı, 2 ay önce - Alıntıya git

Benim dediğim 4A ve 4B bu

657 4. Maddesinin A si ile istihdam edilirsin kadrolu olursun

657 nin 4. Maddesinin B si ile istihdam edilirsen sözleşmeli olursun

21 Ocak 2023 20:57

Kpssfinali
Şef

Benim dediğim 4A ve 4B bu

657 4. Maddesinin A si ile istihdam edilirsin kadrolu olursun

657 nin 4. Maddesinin B si ile istihdam edilirsen sözleşmeli olursun


kpssavascısı, 2 ay önce - Alıntıya git

Tamam bu dogru sigorta kolu icin yorum yapilmis ondan bildigimi soyledim ikisi farkli sigorta kolu 4 a, 4b, 4c farkli 657 kanunun 4 b si ile sigorta kolunu karistiriyolar.

22 Ocak 2023 09:30

elektrikadam
Şef

Arkadaşlar bu tür kadro yakma olaylarını duyunca eminim birçoğunuz içinden küfür veya beddua ediyor. Bence gerek yok, inanın bu şekil daha işe bile başlamadan kadro yakanları kendi vicdanlarıyla başbaşa bırakmak gerekir. Bu şekil yapanların mutlu olduğuna hiç rastlamadım. Emin olun muhakkak bir yerlerinden çıkıyor, kendisi ya da ailesinden çıkıyor. Siz siz olun tercih ederken çok düşünün gerekirse istediğiniz yer açılıncaya kadar bekleyin ama bu işsizlikte boş yere birinin hakkına girmekten kacının çünkü kul hakkı çok farklı bir şey.

22 Ocak 2023 09:32

Let12
Aday Memur

Kadro yakmak kul hakkıdır.

22 Ocak 2023 09:54

SorhanS
Aday Memur

Uç yorumlara gerek yok hukuken hak tanınmış ama toplumumuzun ortalama ahlak düzeyine göre biraz altta kalan bir davranış. Hak yiyenler iş bilmez yöneticiler.

22 Ocak 2023 10:03

Let12
Aday Memur

Yaktığın kadronun tekrar açılacağının garantisi yok. En az 6 ay-1 senelik arka sırandaki kişinin rızkını çalıyorsun.

İnanç seviyenizi bilemem ama kul hakkı yiyen ahirette iflas eder.

22 Ocak 2023 10:20

orkunn26
Aday Memur

Şu kadro yakma muhabbetini gereksiz uzatıyorsunuz. Daha önce de bu forumda kadro yakmayalım günahtır vs. diyen birisi atandıktan sonra ilk olarak şu .... kurumuna atanabilir miyim diye konu açmıştı :)

22 Ocak 2023 12:41

Let12
Aday Memur

Şu kadro yakma muhabbetini gereksiz uzatıyorsunuz. Daha önce de bu forumda kadro yakmayalım günahtır vs. diyen birisi atandıktan sonra ilk olarak şu .... kurumuna atanabilir miyim diye konu açmıştı :)


orkunn26, 2 ay önce - Alıntıya git

Başkası yaktı diye sen de yak. Tebrikler.

22 Ocak 2023 13:21

kpssavascısı
Memur

Şu kadro yakma muhabbetini gereksiz uzatıyorsunuz. Daha önce de bu forumda kadro yakmayalım günahtır vs. diyen birisi atandıktan sonra ilk olarak şu .... kurumuna atanabilir miyim diye konu açmıştı :)


orkunn26, 2 ay önce - Alıntıya git

Ben diyanetten kadro yakmak günahtır, kul hakkıdır vs tarzı bir açıklama duymadım. Kadro yakma gibi bir durumda yoktur ayrıca o kadrolar sonradan yeniden alıma çıkıyor.

Bunu diyenler işine geldiği gibi kendi kendilerine fetva veren insanlar.

Ben bilmiyorsam ve böyle bir şey varsa lütfen kaynağını gösteriniz ki öğreneyim.

Toplam 76 mesaj