Editörler : Lanet

AdeletsizlerÜlkesi
Aday Memur
08 Mayıs 2023 09:02

Gih sınıfında Memur olarak çalışıyorum Kpss ile başka kurumun Th sınıfı Tekniker unvanını kazandım. Muvafakat alamadım Kpss ile kazanmanız bir anlam ifade etmiyor yani.

hsnd, 1 yıl önce
1. Kpss 2. Unvan değişikliği sınavı

hsnd
Başbakan Müsteşarı
08 Mayıs 2023 09:25

Bence sizin için bir anlam ifade etmemiş. Özlük hakları bakımından memurun lehine bir durum olduğunda kurumlar genelde muvafakat verir. Verilmemesi durumunda mahkemeye başvurmalıydınız. TH sınıfı maaş ve derece/kademe hakları GİH sınıfından daha iyidir. Bu şekilde kazanıp muvafakat alıp geçen çok fazla memur bulunmakta. Siz muvafakat verilmiyor diye işin peşini bıraktıysanız geçmiş olsun. Boş bilgi ile yazmadım KPSS diye.

AdeletsizlerÜlkesi, 1 yıl önce

Gih sınıfında Memur olarak çalışıyorum Kpss ile başka kurumun Th sınıfı Tekniker unvanını kazandım. Muvafakat alamadım Kpss ile kazanmanız bir anlam ifade etmiyor yani.


AdeletsizlerÜlkesi
Aday Memur
08 Mayıs 2023 09:31

İdare mahkemesine Aralık 2022'de yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtım. İdare Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi Yd kararı vermedi. Esastan görüşülüyor, esastan inşallah kazanırım ama çok uzun ve yorucu bir süreç.

hsnd, 1 yıl önce

Bence sizin için bir anlam ifade etmemiş. Özlük hakları bakımından memurun lehine bir durum olduğunda kurumlar genelde muvafakat verir. Verilmemesi durumunda mahkemeye başvurmalıydınız. TH sınıfı maaş ve derece/kademe hakları GİH sınıfından daha iyidir. Bu şekilde kazanıp muvafakat alıp geçen çok fazla memur bulunmakta. Siz muvafakat verilmiyor diye işin peşini bıraktıysanız geçmiş olsun. Boş bilgi ile yazmadım KPSS diye.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
08 Mayıs 2023 09:48

Bence de muhtemelen kazanırsınız. Aynı hizmet sınıfı olsaydı muhtemelen aleyhinize sonuçlanırdı ancak durum lehinize göründüğü için kazanma ihtimaliniz yüksek tabi ama mahkeme bu nasıl bir karar çıkacağını da bilemeyiz. YD verilmemesi de garip olmuş. Maalesef ki uzun bir süreç. Hayırlısı olsun hakkınızda.

AdeletsizlerÜlkesi, 1 yıl önce

İdare mahkemesine Aralık 2022'de yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtım. İdare Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi Yd kararı vermedi. Esastan görüşülüyor, esastan inşallah kazanırım ama çok uzun ve yorucu bir süreç.


AdeletsizlerÜlkesi
Aday Memur
08 Mayıs 2023 11:19

Evet Mahkeme kararını bilemeyiz herkes kazanırsın diyor ama YD vermedi mahkemeler. Adalete inancım zaten yoktu daha'da bitti. Mevcut kurumum aday memurum diye nakil olamaz demiş. 1 ay sonra asaleti verdiler şuan mevcutta asiliz.

'' 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesini ikinci fıkrasında; "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." yer almaktadır. Mezkur hükümde geçen nakil ibaresi memurun başka kurumdaki kadroya sınavsız olarak geçişini için kullanılmaktadır.

Devlet Personel Başkanlığının artık yerleşik hale gelen içtihadına göre, aday memur iken kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan özel yarışma sınavı neticesinde (A) Grubu bir kadroya atanma hakkı kazananların veya KPSS sonucuna göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi neticesinde (B) grubu bir kadroya yerleştirilenlerin atanmalarının ise 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen "nakil" anlamında değerlendirilememektedir.

Bu sebeple aday memurun KPSS yada özel yarışma usulüyle atanması ve çalıştığı kurumun naklen geçişe muvafakat etmesi durumunda atanması mümkündür.'' ifadesini avukatım dava dilekçesinde belirtti sadece bu kafamı karıştırıyor o kadar.

hsnd, 1 yıl önce

Bence de muhtemelen kazanırsınız. Aynı hizmet sınıfı olsaydı muhtemelen aleyhinize sonuçlanırdı ancak durum lehinize göründüğü için kazanma ihtimaliniz yüksek tabi ama mahkeme bu nasıl bir karar çıkacağını da bilemeyiz. YD verilmemesi de garip olmuş. Maalesef ki uzun bir süreç. Hayırlısı olsun hakkınızda.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
08 Mayıs 2023 12:23

Adalet Bakanlığında mübaşir olarak çalışan bir tanıdığım Teknisyen olarak sınavla atanınca geçiş yapabilmişti henüz aday memurken. Sınavla geçişte adaylığın bir engeli olmaması gerekiyor ki zaten görüşü kendiniz paylaşmışsınız. Kurum muhtemelen kendi bildiği gibi hareket etmek istedi. Artık mahkemenin kararına göre durum netleşecek gerekli yerlere taşımışsınız durumu.

AdeletsizlerÜlkesi, 1 yıl önce

Evet Mahkeme kararını bilemeyiz herkes kazanırsın diyor ama YD vermedi mahkemeler. Adalete inancım zaten yoktu daha'da bitti. Mevcut kurumum aday memurum diye nakil olamaz demiş. 1 ay sonra asaleti verdiler şuan mevcutta asiliz.

'' 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesini ikinci fıkrasında; "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." yer almaktadır. Mezkur hükümde geçen nakil ibaresi memurun başka kurumdaki kadroya sınavsız olarak geçişini için kullanılmaktadır.

Devlet Personel Başkanlığının artık yerleşik hale gelen içtihadına göre, aday memur iken kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan özel yarışma sınavı neticesinde (A) Grubu bir kadroya atanma hakkı kazananların veya KPSS sonucuna göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi neticesinde (B) grubu bir kadroya yerleştirilenlerin atanmalarının ise 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen "nakil" anlamında değerlendirilememektedir.

Bu sebeple aday memurun KPSS yada özel yarışma usulüyle atanması ve çalıştığı kurumun naklen geçişe muvafakat etmesi durumunda atanması mümkündür.'' ifadesini avukatım dava dilekçesinde belirtti sadece bu kafamı karıştırıyor o kadar.

28 Ocak 2024 12:08

merhaba bu konuyla ilgili size mesaj attım bakabilir misiniz ?

grafik07, 1 yıl önce

hiçbir şekilde diye net konuşmuşsunuz. ama......

657 nin 68.-71. ve 74. maddeleri bu konuyu açıklıyor. Kurum değişikliği yaparak kurum kabul ederse ve teknik hizmetler sınıfına yada geçiş yapacağınız sınıfa uygun mezuniyetiniz varsa geçiş yaparken de değiştirilebilir. geçiş yaptınız ama sınıf değiştirmenin olabildiğini sonradan öğrendiniz diyelim ki. öğrediğiniz zamanda da yapılabilir. Ünvan değişikliğine girmenize gerek yok. bu konuda devlet personel başkanlığının mütaalalar bülteninde örnekler var.

2014 yılında atandım 2015 yılında kurum değiştirdim. kurum değişirken böyle bir durumdan haberim yoktu. 2018 yılında 68. maddeye göre de işlem yapılması için başvurdum ve sınavsız olarak GİH sınıfından TH sınıfına mezuniyetimin olduğu kadroya geçiş yaptım.

Geçiş yapan personel olduğum için bu işlem uygulanabildi. İlk atandığı yerde çalışan memur için bu durum söz konusu olamaz. Ünvan değişikliği sınavına girmesi şarttır.

Kurumun bu sınıf değişikliğini yapma zorunluluğu yok çünkü 68. madde emredici bir madde değil.

Sonuç olarak hizmetli kadrosundan genel idari hizmetler kadrosuna geçiş yaparken sınıf değiştirilebilir. gih den teknik hizmetlere geçilebilir. tam tersi geçişler memurun isteğiyle yine kurum oluru ile mümkündür.


cevherdudayev1
Daire Başkanı
28 Ocak 2024 12:43

hocam peki mübaşir yine gih sınıfında olan vhki veya bilgisayar işletmeni ünvanına kurumlar arası geçiş olayı olsa muvafakat vermek zorundamı

hsnd, 1 yıl önce

Adalet Bakanlığında mübaşir olarak çalışan bir tanıdığım Teknisyen olarak sınavla atanınca geçiş yapabilmişti henüz aday memurken. Sınavla geçişte adaylığın bir engeli olmaması gerekiyor ki zaten görüşü kendiniz paylaşmışsınız. Kurum muhtemelen kendi bildiği gibi hareket etmek istedi. Artık mahkemenin kararına göre durum netleşecek gerekli yerlere taşımışsınız durumu.


Mert243
Aday Memur
06 Mart 2024 20:02

Hocam konuyu hortlatacağım ama geçiş yapılamayacağına dair onlarca personel görüş yazıları var. Yönetmelik açık açık sınavsız olmaz diyor siz neye göre geçiş yapılır dediniz merak ediyorum.

grafik07, 1 yıl önce

hiçbir şekilde diye net konuşmuşsunuz. ama......

657 nin 68.-71. ve 74. maddeleri bu konuyu açıklıyor. Kurum değişikliği yaparak kurum kabul ederse ve teknik hizmetler sınıfına yada geçiş yapacağınız sınıfa uygun mezuniyetiniz varsa geçiş yaparken de değiştirilebilir. geçiş yaptınız ama sınıf değiştirmenin olabildiğini sonradan öğrendiniz diyelim ki. öğrediğiniz zamanda da yapılabilir. Ünvan değişikliğine girmenize gerek yok. bu konuda devlet personel başkanlığının mütaalalar bülteninde örnekler var.

2014 yılında atandım 2015 yılında kurum değiştirdim. kurum değişirken böyle bir durumdan haberim yoktu. 2018 yılında 68. maddeye göre de işlem yapılması için başvurdum ve sınavsız olarak GİH sınıfından TH sınıfına mezuniyetimin olduğu kadroya geçiş yaptım.

Geçiş yapan personel olduğum için bu işlem uygulanabildi. İlk atandığı yerde çalışan memur için bu durum söz konusu olamaz. Ünvan değişikliği sınavına girmesi şarttır.

Kurumun bu sınıf değişikliğini yapma zorunluluğu yok çünkü 68. madde emredici bir madde değil.

Sonuç olarak hizmetli kadrosundan genel idari hizmetler kadrosuna geçiş yaparken sınıf değiştirilebilir. gih den teknik hizmetlere geçilebilir. tam tersi geçişler memurun isteğiyle yine kurum oluru ile mümkündür.


bilgisayartekniker
Aday Memur
08 Mart 2024 21:07

yönetmelik kanundan öndemi
Mert243, 4 ay önce

Hocam konuyu hortlatacağım ama geçiş yapılamayacağına dair onlarca personel görüş yazıları var. Yönetmelik açık açık sınavsız olmaz diyor siz neye göre geçiş yapılır dediniz merak ediyorum.


Sebahattini
Aday Memur
20 Mart 2024 12:42

Memur(vhki) sınavsız programcı kadrosuna geçebilir mi yani?


fatmadkr
Aday Memur
17 Mayıs 2024 11:07

üniversite personeliyim. unvan değişikliğinde teknisyen kadrosuna basvuru yapamayacagım söylendi sebebi lisede bilgisayar bitirip önlisansta da bilgisayar okumuş olmam. bununla ilgili yardımcı olurmusunuz. boyle bir yönetmeli kanun varmı ben sadece danıştayın önerisini bulabildim bu bağlayıcımıdır. bu sınava girme hakkım varmı .


cevherdudayev1
Daire Başkanı
18 Mayıs 2024 20:48

üniversitede çalışıyorsan yönetmelik açık sınava girmen gerekli yurtdan geldiysen veya şehit yakını vs onlar sınavsız ilk atanırken zaten öyle atanabiliyorlar programcı tekniker vs

Sebahattini, 3 ay önce

Memur(vhki) sınavsız programcı kadrosuna geçebilir mi yani?


fatmadkr
Aday Memur
21 Mayıs 2024 10:21

ama kurum bununla ilgili görüş var basvuramazsın diyorsa ne yapmalıyım.

cevherdudayev1, 1 ay önce

üniversitede çalışıyorsan yönetmelik açık sınava girmen gerekli yurtdan geldiysen veya şehit yakını vs onlar sınavsız ilk atanırken zaten öyle atanabiliyorlar programcı tekniker vs

Toplam 34 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi