Editörler : E.Kayı Han

30 Ocak 2023 23:00

Kadro Almak İstemeyenler 4B'liye ne olacak.
Evet soru basit ama cevap yok. 5 yıllık sözleşmeli personelim. 2-3 ay daha kadro almak istemiyorum. Sonrasında alma şansım olacak mı? Benim akıbetim nolacak. 1 ay içerisinde dilekçe vermezsem arafta mı kalıyorum :)

saglikci13
Aday Memur
30 Ocak 2023 23:06

Ben de sonradan almak istiyorum hak saklı kalır mı acaba

Destekpersoneli
Aday Memur
30 Ocak 2023 23:10

KANUNU OKUDUYSANIZ KİŞİYE BAĞLI OLARAK HAKKIN KORUNACAĞI YAZIYOR
saglikci13, 4 ay önce
Ben de sonradan almak istiyorum hak saklı kalır mı acaba

Pdrikm
Aday Memur
30 Ocak 2023 23:15

Resmi gazetede böyle bir şey yazmıyor. Yazıyorsa kopyalayıp atar mısınız buraya
Destekpersoneli, 4 ay önce
KANUNU OKUDUYSANIZ KİŞİYE BAĞLI OLARAK HAKKIN KORUNACAĞI YAZIYOR

omerfaruk2360
Kapalı
30 Ocak 2023 23:42

Kamuda süresiz sözleşmeliler başkanı Adem Atacan ın son attığı instagram hikayesinde 30 gün içerisinde başvurmayanların kadro hakkı yanacak yazmış açık açık.

Destekpersoneli
Aday Memur
31 Ocak 2023 00:09

Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır-----O ŞAHSI DİNLEYENDEN BEN ŞUPHE EDERIM SÜRESİZ SÖZLEŞMELILIK KALDIRILDI BU KANUNLA BIRLIKTE ARTIK DIREKT KADRO VE 3+1 VAR. BU SAHIS INSTAGRAMDA YALAN YANLIS SEYLER PAYLASIYOR
omerfaruk2360, 4 ay önce
Kamuda süresiz sözleşmeliler başkanı Adem Atacan ın son attığı instagram hikayesinde 30 gün içerisinde başvurmayanların kadro hakkı yanacak yazmış açık açık.

Pdrikm
Aday Memur
31 Ocak 2023 00:13

Paylaştığınızın neresinde yazıyor hocam imza hakkımızın korunduğu
Destekpersoneli, 4 ay önce
Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır-----O ŞAHSI DİNLEYENDEN BEN ŞUPHE EDERIM SÜRESİZ SÖZLEŞMELILIK KALDIRILDI BU KANUNLA BIRLIKTE ARTIK DIREKT KADRO VE 3+1 VAR. BU SAHIS INSTAGRAMDA YALAN YANLIS SEYLER PAYLASIYOR

bbb544
Aday Memur
31 Ocak 2023 23:55

Bende bu konuyu merak ediyorum şuan istinafta davan var kadroluyum ama dava sonucum ilerde res gelecek tekrar sözleşmeli olacağım hakkım acaba saklı kalır mı ?


gokhangomek
Aday Memur
01 Şubat 2023 07:39

Kadroya geçmek istemeyen personel kanuna göre şu an yeni sistemle eski sistem arasında sıkışmış vaziyette. Mevcut duruma göre yani Geçici Madde 48 e göre, ilerleyen dönemde kadroya geçemeyecek. Ancak geçici madde 48 yürürlükten kalktığında ne olacak burası meçhul.


gokhangomek
Aday Memur
01 Şubat 2023 10:32

4B liler 3+1 e tabi olacak ama geçici madde 48 deki şu ifade ''(a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayan sözleşmeli personel hakkında dördüncü paragrafı hariç 4 üncü maddenin (B) fıkrasının değiştirilen hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. ''

kadroya geçmeyen personelin değiştirilen hükümlere tabi olacağını ama 4. paragraf hariç olarak tabi olacağını belirtmiş.

4. paragraf ise

Bu fıkranın diğer paragraflarındaki hükümler ile özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon unvanlarında çalıştırılmak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu kapsamda sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek ilgili kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi ve teşkilatı belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

yani 4. paragraf kadroya geçmeyen sözleşmeli personeli kapsamıyor bu durumda.


ahmetcoskun0201
Aday Memur
01 Şubat 2023 16:31

Hocam kadroya gecmessek ömür boyu süresiz mi olacaz


TEKNİYKER
Aday Memur
02 Şubat 2023 00:00

Personel daire başkanlığı na sordum. 4b li isen. Kadroya geçmek istemezsen 3+1 li oluyorsun. 3 yıl sonra kadroya geçebilirsin.

omerfaruk2360
Kapalı
02 Şubat 2023 00:07

Merhaba hocam. Hangi kurumun PD Başkanlığına sordunuz? Ben de bugün bulunduğum sendikanın hukuk bürosuyla mezuattan sorumlu kişiyle görüştüm. 4B statüsünün kaldırılmayacağını söyledi. Kadro almazsam sözleşmeli kalacağımı söyledi. Kafam karıştı açıkçası.
TEKNİYKER, 4 ay önce
Personel daire başkanlığı na sordum. 4b li isen. Kadroya geçmek istemezsen 3+1 li oluyorsun. 3 yıl sonra kadroya geçebilirsin.

TEKNİYKER
Aday Memur
02 Şubat 2023 00:08

Üniversite kurumunun pdb sordum hocam aynen dediğim gibi dediler.
omerfaruk2360, 4 ay önce
Merhaba hocam. Hangi kurumun PD Başkanlığına sordunuz? Ben de bugün bulunduğum sendikanın hukuk bürosuyla mezuattan sorumlu kişiyle görüştüm. 4B statüsünün kaldırılmayacağını söyledi. Kadro almazsam sözleşmeli kalacağımı söyledi. Kafam karıştı açıkçası.

omerfaruk2360
Kapalı
02 Şubat 2023 00:13

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kamu Toplu Sözleşmelileri Başkanlığına yazdım gelen cevap; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiş olup talebinizin öncelikle çalışmakta olduğunuz kuruma yapılması ya da kurumunuzca yazılı olarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel Prensipler Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bilgilerinize sunarız.
TEKNİYKER, 4 ay önce
Üniversite kurumunun pdb sordum hocam aynen dediğim gibi dediler.

gokhangomek
Aday Memur
02 Şubat 2023 08:47

kanun olmadan geçerliliği yok bu durumun söz uçar yazı kalır

omerfaruk2360, 4 ay önce
Merhaba hocam. Hangi kurumun PD Başkanlığına sordunuz? Ben de bugün bulunduğum sendikanın hukuk bürosuyla mezuattan sorumlu kişiyle görüştüm. 4B statüsünün kaldırılmayacağını söyledi. Kadro almazsam sözleşmeli kalacağımı söyledi. Kafam karıştı açıkçası.

gokhangomek
Aday Memur
02 Şubat 2023 08:48

yanlış yazıyı alıntılamışım, bağışlayın. Kanun olmadan geçerliliği yok bu durumun, söz uçar yazı kalır.

TEKNİYKER, 4 ay önce
Personel daire başkanlığı na sordum. 4b li isen. Kadroya geçmek istemezsen 3+1 li oluyorsun. 3 yıl sonra kadroya geçebilirsin.

VHKİ68
Aday Memur
03 Şubat 2023 08:33

merhaba.bende kadroya geçmeme tarafındayım.konuyu netleştirmek adına nereden görüş alalım?


memurada1yı
Memur
03 Şubat 2023 10:44

Kadroda size bayılıyordu zaten. Geçmezseniz geçmeyin hakkınız yansın ne diyim allah akıl fikir versin


HayatSuGibi
Daire Başkanı
03 Şubat 2023 10:55

Sana ne kardeşim, nasıl bir ruh haline sahipsiniz siz yahu. Millet akıl almaya, bir bilene danışmaya çalışıyor , sizin gibi kendini bilmezler yüzünden millet soru sormaya , hak aramaya korkar olmuş. Biliyorsun konuş alim sansınlar, bilmiyorsan sus adam sansınlar. Adam olmaya davet ediyorum, sizi ilgilendirmeyen konulara niye atlıyorsunuz... Başkalarının kadro alıp almaması seni niye ilgilendiriyor...

memurada1yı, 4 ay önce

Kadroda size bayılıyordu zaten. Geçmezseniz geçmeyin hakkınız yansın ne diyim allah akıl fikir versin


VHKİ68
Aday Memur
03 Şubat 2023 11:49

alo 170 üzerinden konuyu soracağım. cevap gelirse buradan yazarım inşallah...

Toplam 35 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi