Editörler : E.Kayı Han
31 Ocak 2023 18:43   


Kadro sonrası sözleşmeli öğretmenliğe geçiş

sözleşmeliden kadro alıp öğretmenliğe geçiş yapılır mı hemen

01 Şubat 2023 10:36

howards
Şef

resmi gazeteyi okuyun. 3-1'e tabi olanlar 4 yıl boyunca başka kuruma geçiş yapamaz diyor. 3+1 dışındakiler ise 1 yıl boyunca başka kuruma naklen atanamaz diyor. Okuyun, lütfen okuyun!

01 Şubat 2023 19:31

Ersin emre
Aday Memur

soylediğiniz doğru bugün maalesef okudum ve de komisyon mürür ile konuştum sizin söyledğinizi söyled

01 Şubat 2023 19:32

Ersin emre
Aday Memur

size bir sorum daha olsa acaba hakkımız saklı istediğimiz zaman kadro için dilekçe verbilir miyiz.

01 Şubat 2023 19:34

Ersin emre
Aday Memur

bir de naklen atanamaz ama ilk atama yolu ile yeni kpss puanıo ile atanabilir mi

01 Şubat 2023 20:23

Pdrikm
Aday Memur

bir de naklen atanamaz ama ilk atama yolu ile yeni kpss puanıo ile atanabilir mi


Ersin emre, 4 ay önce - Alıntıya git
Evet
01 Şubat 2023 21:49

Ersin emre
Aday Memur

size bir sorum daha olsa acaba hakkımız saklı istediğimiz zaman kadro için dilekçe verbilir miyiz.


Ersin emre, 4 ay önce - Alıntıya git

hocam peki durum

02 Şubat 2023 14:55

sınavdansonra
Daire Başkanı

31.08.2012 yılında gece yarısı çıkan bir yasa ile bu hak elimizden alındı. Öğretmen mezunu bütün memurlara geçiş kapatıldı. Önceden çok basit geçiş yapılırken artık bitti. KPSS ile puan alıp mülakata girecek ve sözleşmeli olarak kazanacaksın.

02 Şubat 2023 20:20

Pdrikm
Aday Memur

31.08.2012 yılında gece yarısı çıkan bir yasa ile bu hak elimizden alındı. Öğretmen mezunu bütün memurlara geçiş kapatıldı. Önceden çok basit geçiş yapılırken artık bitti. KPSS ile puan alıp mülakata girecek ve sözleşmeli olarak kazanacaksın.


sınavdansonra, 4 ay önce - Alıntıya git
Kadrolu iken sözleşmeli öğretmenliğe kpss ile atanabilmek için istifa mı gerekir? Yeni kanuna göre kadroya geçersem durum nasıl olur hocam bilginiz kesin ise yazar mısınız rica etsem
03 Şubat 2023 13:02

howards
Şef
Kadrolu iken sözleşmeli öğretmenliğe kpss ile atanabilmek için istifa mı gerekir? Yeni kanuna göre kadroya geçersem durum nasıl olur hocam bilginiz kesin ise yazar mısınız rica etsem
Pdrikm, 4 ay önce - Alıntıya git

Evet istifa edeceksin. Sağlık bakanlığı, Meb ve bir kaç kurum da kadro için 3+1 şartı var. Kadrolu memurluktan sözleşmeli memurluğa geçiş için istifa şart. Kadroludan kadroluya nakil yoluyla ve muvafakat alarak geçiş yapılıyor.

Gelelim diğer konuya, Kadroya geçmezsen ileride kadroya geçmek için hakların saklı kalıyor mu?

''...Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi dışındaki bentleri ve (c) bendi hükmüne göre memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayan sözleşmeli personel hakkında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin; (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayan sözleşmeli personel hakkındadördüncü paragrafı hariç 4 üncü maddenin (B) fıkrasının değiştirilen hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.Bu personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Bu personele ait pozisyonlarda herhangi bir şekilde boşalma olması hâlinde bu pozisyonlar herhangi bir işlem yapılmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu şekilde iptal edilen pozisyonlar kurumlarca bir ay içinde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

03 Şubat 2023 16:54

Ersin emre
Aday Memur

Evet istifa edeceksin. Sağlık bakanlığı, Meb ve bir kaç kurum da kadro için 3+1 şartı var. Kadrolu memurluktan sözleşmeli memurluğa geçiş için istifa şart. Kadroludan kadroluya nakil yoluyla ve muvafakat alarak geçiş yapılıyor.

Gelelim diğer konuya, Kadroya geçmezsen ileride kadroya geçmek için hakların saklı kalıyor mu?

''...Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi dışındaki bentleri ve (c) bendi hükmüne göre memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayan sözleşmeli personel hakkında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin; (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayan sözleşmeli personel hakkındadördüncü paragrafı hariç 4 üncü maddenin (B) fıkrasının değiştirilen hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.Bu personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Bu personele ait pozisyonlarda herhangi bir şekilde boşalma olması hâlinde bu pozisyonlar herhangi bir işlem yapılmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu şekilde iptal edilen pozisyonlar kurumlarca bir ay içinde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.


howards, 4 ay önce - Alıntıya git

Hocam yani kadro imzalamazsak sonra istediğimiz bir zaman kadro dilekçesi verebilir miyiz .

03 Şubat 2023 16:59

Pdrikm
Aday Memur

Evet istifa edeceksin. Sağlık bakanlığı, Meb ve bir kaç kurum da kadro için 3+1 şartı var. Kadrolu memurluktan sözleşmeli memurluğa geçiş için istifa şart. Kadroludan kadroluya nakil yoluyla ve muvafakat alarak geçiş yapılıyor.

Gelelim diğer konuya, Kadroya geçmezsen ileride kadroya geçmek için hakların saklı kalıyor mu?

''...Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi dışındaki bentleri ve (c) bendi hükmüne göre memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayan sözleşmeli personel hakkında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin; (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayan sözleşmeli personel hakkındadördüncü paragrafı hariç 4 üncü maddenin (B) fıkrasının değiştirilen hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.Bu personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Bu personele ait pozisyonlarda herhangi bir şekilde boşalma olması hâlinde bu pozisyonlar herhangi bir işlem yapılmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu şekilde iptal edilen pozisyonlar kurumlarca bir ay içinde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.


howards, 4 ay önce - Alıntıya git
Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir. Aynı fıkranın (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Resmi gazetedeki bu ibare nedir
03 Şubat 2023 22:07

Ersin emre
Aday Memur
Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir. Aynı fıkranın (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Resmi gazetedeki bu ibare nedir
Pdrikm, 4 ay önce - Alıntıya git

hocam o zaman değiştirilen kısımlar uygulanacaksa 3 yılım dolmuş diye her türlü hakkım istediğim zaman kadro dilekçesi verip kadroya geçebilirim. hocam türkçem gerçekten zayıf farkındayım.

03 Şubat 2023 22:09

Pdrikm
Aday Memur

hocam o zaman değiştirilen kısımlar uygulanacaksa 3 yılım dolmuş diye her türlü hakkım istediğim zaman kadro dilekçesi verip kadroya geçebilirim. hocam türkçem gerçekten zayıf farkındayım.


Ersin emre, 4 ay önce - Alıntıya git
Kadro alalım hocam sonrasında istifa ile geçişte sorun olmadıgı söyleniyor
03 Şubat 2023 23:23

Ersin emre
Aday Memur

O zaman kadro alıyoruz sonra alım haberini bekliyoruz MEB alımı yılan hikayesine döndü zaten hakkımız saklı kalıyor olduğundan sözleşmeli kalıp daha sonra dilekçe vermeyi de düşünüyorum teşekkürler

03 Şubat 2023 23:33

Pdrikm
Aday Memur

O zaman kadro alıyoruz sonra alım haberini bekliyoruz MEB alımı yılan hikayesine döndü zaten hakkımız saklı kalıyor olduğundan sözleşmeli kalıp daha sonra dilekçe vermeyi de düşünüyorum teşekkürler


Ersin emre, 4 ay önce - Alıntıya git
Kadro için hakkımız saklı kalmıyor
03 Şubat 2023 23:56

Ersin emre
Aday Memur

Hakkımız saklı iye kalmasın ki zaten 3 sene dolduğu icin benim istediğim zaman dilekçe verip kadroya geçerim öyle diyor

04 Şubat 2023 10:46

Ersin emre
Aday Memur

MADDE 4- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 49- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 4 üncü maddenin (B) fıkrasında yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken düzenlemeler altı ay içinde yürürlüğe konulur. Bu süre içinde mevcut mevzuatın, 4 üncü maddenin (B) fıkrasına aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.?

bu madde hükmü gereğince 6 aylık süre zarfında 4 b maddesi eski haliyle devam ediyor ve bu şu demek herhangi bir sorun olmaz 6aylık süre zarfında ki geçişlerde

04 Şubat 2023 11:24

howards
Şef
Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir. Aynı fıkranın (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Resmi gazetedeki bu ibare nedir
Pdrikm, 4 ay önce - Alıntıya git

3+1 kuralına tabi olup da bu süre geçmeden bu yasayla kadroya geçirilenler(geçenler) 4 yıl boyunca başka kuruma nakil olamaz ve tayin talebinde bulunamaz.

Yani örneklersek, Meb'de 3+1 kuralı ile göreve başlayan bir öğretmen daha 1. yılı bitmeden bu yasayla kadro alırsa önceki yönetmeliğe tabi olacak ve kadroyu aldıktan sonra 4 YIL boyunca tayin talebinde bulunmayacak ve başka kuruma geçemeyecek.

04 Şubat 2023 11:25

howards
Şef

Hocam yani kadro imzalamazsak sonra istediğimiz bir zaman kadro dilekçesi verebilir miyiz .


Ersin emre, 4 ay önce - Alıntıya git

hayır. süre sınırlamanız var. belirtilen sürede imzalamaz iseniz önceki yönetmelik kanun her neyse ona göre haklarınız devam edecek.

04 Şubat 2023 11:51

Pdrikm
Aday Memur

3+1 kuralına tabi olup da bu süre geçmeden bu yasayla kadroya geçirilenler(geçenler) 4 yıl boyunca başka kuruma nakil olamaz ve tayin talebinde bulunamaz.

Yani örneklersek, Meb'de 3+1 kuralı ile göreve başlayan bir öğretmen daha 1. yılı bitmeden bu yasayla kadro alırsa önceki yönetmeliğe tabi olacak ve kadroyu aldıktan sonra 4 YIL boyunca tayin talebinde bulunmayacak ve başka kuruma geçemeyecek.


howards, 4 ay önce - Alıntıya git
Ben ikm yim. Kadro alıp istifa edersem ve kpss puanım ile mebe atanırsam beni ilgilendirmiyor dimi
Toplam 31 mesaj