Editörler : E.Kayı Han
05 Şubat 2023 14:48

Memuriyete geri dönülebilir mi?

Merhaba arkadaşlar, bir tanıdık adına yazıyorum.

Kendisi zamanında 399 khk'lı olarak KİT'te çalışıyordu, sonra daha yeni çalışmaya başlamışken kurumda bazı sorunlar yaşadı, soruşturma geçirdi, 3 ay uzaklaştırıldı ve soruşturma ve uzaklaştıma da daha bitmeden istifa edip yeni KPSS puanıyla 657'li farklı bir kuruma girdi ve burada çalışmaya başladı.

Yeni kurumundaki 2. yılında bir ihbar mektubu ile aslında daha önce sözleşmeli olarak çalıştığı KİT'ten sözleşme feshinin yapıldığı bu yüzden de memur vasfını kaybettiği için yeni kurumunda da çalışmayacağı üzerine kendisine tebliğ edildi.

Oysa kendisine eski kurumunun soruşturma aşamasından sonra hiçbir bilgisi -kararı gitmemiş. Bu yüzden itiraz vs de edememiş zamanında.

Neyse, bu arkadaşı son çalıştığı 657'li kurumu çıkarınca dava açtı ama sonuç alamadı..

Şimdi eski kurumunun sözleşme feshetmesine sebep olan olayı için açılan ceza davasından beraat ettiği bilgisi geldi. Bu durumda ilk kurumun sözleşme feshi de geçersiz olmuş oluyor değil mi?

Çünkü ortada kesinleşen bir suç yok ve beraat var..

Dolayısıyla son çalıştığı 657'li kuruma gidip dilekçe vermesi ile kurujma geri alınabilir mi?

Nasıl bir yol izlemeli?

NOT: Arkadaş hakkında ceza davası bile kesinleşmemişken kendisini bir suçlu gibi görüp sözleşme fesheden ilk kurumu ve memuriyetine son veren son kurumuna tazminat davası açma hakkı da var mı acaba?


r.diyojen
Genel Müdür
07 Şubat 2023 10:22

Olayınız dosya ve işlemler üzerinde araştırma/inceleme yapmayı gerektiriyor. Yine de genel bir kaç bilgi verelim.

Memur istifa etse dahi disiplin soruşturmasının tamamlanması gerekir, sonrasında bir kuruma başladığında da disiplin soruşturma sonucu yeni kurumuna gönderilir. Eski kurumunda ki disiplin soruşturmasında savunma, tebliğ ve karar işlemlerinde idari işlemin unsurları olan yetki, şekil, sebep, sonuç, amaç açısından eksiklik olup olmadığı önemli.

Ceza davasında beraat etse bile disiplin soruşturmasından ceza alabilir, ceza davalarında ki delil kavramıyla disiplin cezalarında ki delil kavramı farklıdır. Örneğin ceza davasında gıyabında hakaretde en az 3 tanık aranırken disiplin soruşturmasında 2 kişi yeterli görülebilir. Dosyanın içeriğini bilmeden ezbere konuşmak doğru olmaz, ceza davasında kişinin suçu işlemediği kesin olarak ortaya konulmuşsa elbette disiplin soruşturmasında bu karar dikkate alınmalıdır.

Nacizane ilk tavsiyem; tecrübeli bir avukattan yardım almanız, ikinci olarak da yeni kurumun çıkarma kararı haksızsa yani eski kurum disiplin soruşturmasını eksiksiz ve doğru bile yapmış olsa yine de yeni kurumun çıkartması yanlışsa yeni kuruma dava açmakla yetinilebilir. Dava açtı sonuç alamadı demişsiniz, bu ne demek. Dava devam ediyor, süreç mi uzadı yoksa mahkeme red mi verdi, gerekçesi nedir ?

Eğer eski kurum disiplin soruşturmasını usul ve esas açısından eksik yaptıysa süresi içinde eski kurumun disiplin soruşturmasına karşı dava açılmalı..

Tecrübeli bir avukat diye belirtmiştim, sizin bu işten öncelikle süreleri kaçırmadan dava açmanız gerekebilir, ayrıca her iki idarenin yapmış olduğu işlemlerde usul eksikliği olup olmadığının incelenmesi gerekir.

Velhasıl konuyu kısmen anlatarak buradan çözüm aramak size dava açma süresini kaçırtabilir, lütfen dikkatli olun.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi