Editörler : cihan27E.Kayı Han
19 Mart 2023 16:41   


Becayiş istiyor
Şoförden vhki ya da memur unvanına geçiş

Merhaba arkadaşlar şimdi görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatına göre

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 22 ‒ (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı düzeyde görev içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

buna göre nasıl bir yol izlemem gerekli dilekçeyle ise dilekçe örneği var mıdır ?

20 Mart 2023 06:51

malkocoglu80
Memur

Hangi Bakanlık olduğu da önemli. Bazı Kurumlar Şoför unvanını memur vhki unvanlari ile aynı grupta tutar. Ama çoğunlukla şu şekildedir:

1) Bilgisayar İşletmeni Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Memur Sekreter... Vb.

2) Şoför

Yukarıda ki gibi 1 ve 2 şeklinde ise şoför unvanından geçiş yapmak için Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı şartı aranır.

20 Mart 2023 21:23

Serdomans
Aday Memur

Hocam bakanlık aile bakanlığı ve yönetmelikte bu şekilde belirtilmiş

2) Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, daktilograf, işaret dili tercümanı, koruma güvenlik görevlisi, memur, santral memuru, satınalma memuru, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru, şoför.

Toplam 2 mesaj