Editörler : E.Kayı Han
29 Mart 2023 01:03

Suçun işlenildiği tarih mi öğrenildiği tarih mi ?

MEB personeli sözleşmeli iken ticaret yaptı. Fakat suç kadroya geçtiğinde öğrenildi . Ceza sözleşmeliye de göre mi kadroluya göre mi verilir ?


E.Kayı Han
Editor
29 Mart 2023 01:33

Ceza yargılamasında suçun işlendiği tarihteki yasal düzenleme dikkate alınır ve ona göre yargılama yapılır. Ancak suçun işlendiği tarih ile şimdiki tarih arasında ki yasal düzenlemeler arasında farklılık olursa sanığın lehine olan yasal düzenlemeye göre karar verilir.

İdari açıdan bakarsak olaya sözleşmeli personelin ticari faaliyette bulunmasının karşılığı sözleşmenin feshi.

Kadrolu personelin ticari faaliyette bulunmasının karşılığı ise kademe ilerlemesinin durdurulması.

Siz sözleşmeli iken ticari faaliyette bulunmuşsunuz. Sonra kadroya geçmişsiniz ve kadroya geçtikten sonra suç öğrenilmiş.

Şu anda ortada bir sözleşme yok. Dolayısı ile yapılacak disiplin soruşturması neticesinde sözleşmenin feshine şeklinde bir karar verilemez.

Sizi kadrolu iken tekrar sözleşmeli yapma imkanları da yok.

Neticeten yapılacak disiplin soruşturması sonucunda kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alırsınız.


Hradg
Aday Memur
29 Mart 2023 01:39

Disiplin cezalarında öğrenilme tarihi= soruşturma süreleri ile alakalı.... Zamanaşımı:işlenilme tarihi ile alakalı.


yarmokaf
Şef
30 Mart 2023 14:17

Bu dediğinizi hiç bir hukuki normla açıklayamazsınız. Bu şekilde rapor yazan da, o rapora istinaden ceza veren amir de suç işler. Kişinin hukuki sıfatı değişti diye, yeni sıfatı üzerinden suç isnat edip, bir de eğip büküp tecziyede bulunmanın makul hiç bir yanı yok.Makul sürede suçu öğrenmek de, gereğini yapmak da idarenin görevi. İdare görevini savsakladı diye bukişiye bu cezayı veren kişiyi, direkt idare mahkemesine vermek gerekir.

E.Kayı Han, 2 ay önce

Ceza yargılamasında suçun işlendiği tarihteki yasal düzenleme dikkate alınır ve ona göre yargılama yapılır. Ancak suçun işlendiği tarih ile şimdiki tarih arasında ki yasal düzenlemeler arasında farklılık olursa sanığın lehine olan yasal düzenlemeye göre karar verilir.

İdari açıdan bakarsak olaya sözleşmeli personelin ticari faaliyette bulunmasının karşılığı sözleşmenin feshi.

Kadrolu personelin ticari faaliyette bulunmasının karşılığı ise kademe ilerlemesinin durdurulması.

Siz sözleşmeli iken ticari faaliyette bulunmuşsunuz. Sonra kadroya geçmişsiniz ve kadroya geçtikten sonra suç öğrenilmiş.

Şu anda ortada bir sözleşme yok. Dolayısı ile yapılacak disiplin soruşturması neticesinde sözleşmenin feshine şeklinde bir karar verilemez.

Sizi kadrolu iken tekrar sözleşmeli yapma imkanları da yok.

Neticeten yapılacak disiplin soruşturması sonucunda kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alırsınız.


MEKFON
Şube Müdürü
30 Mart 2023 14:25

E- Kayı Han hocam diyorsunuz ki :

"Ceza yargılamasında suçun işlendiği tarihteki yasal düzenleme dikkate alınır ve ona göre yargılama yapılır. Ancak suçun işlendiği tarih ile şimdiki tarih arasında ki yasal düzenlemeler arasında farklılık olursa sanığın lehine olan yasal düzenlemeye göre karar verilir."

bu yazdığınız çok doğru. Disiplin Hukuku, Ceza Hukukunun bir alt dalı olduğu için mi böyle yani disipline ilişkin kurallarda Ceza Hukuku kurallarından yaralanacağımızı hangi kaynak kitap söylüyor veya hangi hukuki gerekçe ile disipline ilişkin kurallarda Ceza Hukuku kurallarından yararlanacağız? Bir davamda bunu izah edeceğim yazdığım dilekçede onun için soruyorum.


Hradg
Aday Memur
30 Mart 2023 15:26

Disiplin suçu 3 Unusuru vardır. Bir fiil olacak, bu fiil görevin ile alakalı olacak, ve bu fiil kusurlu olacak. Yani görevin ile alakalı kusurlu fiil olacak.

Disiplin cezalarında fiil önemlidir. Bu kusurlu fiil ne zaman işlendi ve ne zaman öğrenildi.

Öğrenildiği tarihten itibaren soruşturma süreleri başlar.

İşlenildiği tarihten itibaren zamanaşımı süreleri başlar. (bazı suçlar zincilerme bazıları kesintisiz o suçlarda fiil işlendiği tarih esas alınmaz. Örnek:örgüt üyeliği kesintisiz suç kesintisiz suçlarda kesinti gerçekleşince başlar yani gözaltı tutuklama iddianame hazırlanması ile kesinti gerçekleşir)


Hradg
Aday Memur
30 Mart 2023 15:35

Disiplin cezaları verilirken senin o kusurlu fiili işlediğin tarihteki disiplin kanuna göre ceza vermezler.

Örneğin sen fiili 2020 de işlediğin. Ama idare bunu 2023 de öğrendi ve 2020 yüürlükte bulunan kanun yürürlükten kalkmış başka bir yürürlükte. İdare sen bu kusurlu fiili 2020 de işlemişsin dur ben 2020 de yürürlükte bulunan ama şuan yürürlükte olmayan kanuna göre ceza vereyim demez. Öğrendiği tarihte hangi disiplin kanunu var ise ona göre verir.

Fiili işlediğin zamanda yürürlükte olan kanun:2020 öğrenilen :2023

Lehine hangi kanun ise ona göre işlem yapılır.

Disiplin cezası alman için öncelikle o fiili işlediğin sabit olacak.daha sonra üzerinden 2 yıl geçti ise zamanaşımına uğramıştır.

Fiili işlediğin tarih üzerinden 2 yıl geçti ise ceza veremezler zamanaşımına uğraşmış


MEKFON
Şube Müdürü
30 Mart 2023 20:19

Yazdığın cümlelerde çelişki var.

Önce diyorsun ki :

Örneğin sen fiili 2020 de işlediğin. Ama idare bunu 2023 de öğrendi ve 2020 yüürlükte bulunan kanun yürürlükten kalkmış başka bir yürürlükte. İdare sen bu kusurlu fiili 2020 de işlemişsin dur ben 2020 de yürürlükte bulunan ama şuan yürürlükte olmayan kanuna göre ceza vereyim demez. Öğrendiği tarihte hangi disiplin kanunu var ise ona göre verir.

Sonrada diyorsun ki :

Lehine hangi kanun ise ona göre işlem yapılır.

Disiplin hukuku ceza hukuku ile bağlantı bir dal. Bir yerde okumuştum ama şu an nerde okuduğumu hatırlamıyorum. Ceza hukukunda suçun işlendiği tarihteki kanun değişmiş ise değişen kanuna ve suçun işlendiği tarihteki kanuna bakılır hangisi sanığın lehinde ise o kanun uygulanır.

Bu bakımdan yazdığın "Örneğin sen fiili 2020 de işlediğin. Ama idare bunu 2023 de öğrendi ve 2020 yüürlükte bulunan kanun yürürlükten kalkmış başka bir yürürlükte. İdare sen bu kusurlu fiili 2020 de işlemişsin dur ben 2020 de yürürlükte bulunan ama şuan yürürlükte olmayan kanuna göre ceza vereyim demez. Öğrendiği tarihte hangi disiplin kanunu var ise ona göre verir." cümlesi doğru değil.

Anayasa 38. madde 1. fıkrası hükmü "Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez."

Anayasa 38. madde 2. fıkra hükmü "Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır."

Disiplin suçunda da böyle. Disiplin suçunun işlendiği zamandaki disiplin mevzuatı uygulanacak.

Hradg, 2 ay önce

Disiplin cezaları verilirken senin o kusurlu fiili işlediğin tarihteki disiplin kanuna göre ceza vermezler.

Örneğin sen fiili 2020 de işlediğin. Ama idare bunu 2023 de öğrendi ve 2020 yüürlükte bulunan kanun yürürlükten kalkmış başka bir yürürlükte. İdare sen bu kusurlu fiili 2020 de işlemişsin dur ben 2020 de yürürlükte bulunan ama şuan yürürlükte olmayan kanuna göre ceza vereyim demez. Öğrendiği tarihte hangi disiplin kanunu var ise ona göre verir.

Fiili işlediğin zamanda yürürlükte olan kanun:2020 öğrenilen :2023

Lehine hangi kanun ise ona göre işlem yapılır.

Disiplin cezası alman için öncelikle o fiili işlediğin sabit olacak.daha sonra üzerinden 2 yıl geçti ise zamanaşımına uğramıştır.

Fiili işlediğin tarih üzerinden 2 yıl geçti ise ceza veremezler zamanaşımına uğraşmış


donurh
Kapalı
30 Mart 2023 20:39

İki basit durumu aynı noktada açıklamaya çalışanlar var, o yüzden karışmış gibi. Oysa ben hiç hukuktan anlamadığım halde şu iki durumun net olduğunu düşünüyorum:

1: "suçun öğrenildiği tarih" diye bir kavramın hukuki bir anlamı olamaz. Kime ne kimin neyi ne zaman öğrendiğinden?

2: evet, önceki suça dair bugün yapılan bi işlemde, farklı kanunlar varsa, kişinin lehine olan kanuna göre işlem yapılır, hepsi bu.


MEKFON
Şube Müdürü
30 Mart 2023 21:20

Disiplin suçlarında suçun öğrenildiği tarih çok önemlidir. Disiplin Suçunun öğrenildiği tarih demek disiplin suçunun, disiplin amirince öğrenildiği tarih demektir. Bu tarihten itibaren kanunda yazılan süre içinde disiplin soruşturmasının açılması gerekmektedir.


donurh
Kapalı
30 Mart 2023 21:55

Yani amirin, suçu öğrendiği tarihten itibaren soruşturma açılması için belli bir tarih var. Peki amirin öğrendiği tarih nasıl nelirlenip kanıtlanabilir? Ben 1 sene önce şu işlemişimdir ve hagb almışımdır mesela, amir bugün öğrenip soruşturma başlatır. Ben de derim ki "amir bunu geçen seneden beri biliyordu, yalan söylüyor..." Öğrenmek tamamen afaki bir duruma işarert ediyor, belgelenemez ki...

MEKFON, 2 ay önce

Disiplin suçlarında suçun öğrenildiği tarih çok önemlidir. Disiplin Suçunun öğrenildiği tarih demek disiplin suçunun, disiplin amirince öğrenildiği tarih demektir. Bu tarihten itibaren kanunda yazılan süre içinde disiplin soruşturmasının açılması gerekmektedir.


MEKFON
Şube Müdürü
30 Mart 2023 22:28

Şöyle bir örnek vereyim mesela bir kurumda bir memur devletin demirbaş eşyasını gitti dışarıya sattı. Parasını cebine attı. Memurun şefi bu durumu bildiği halde ilk başta memuru ikaz edip konuyu kapattı. Ama konunun dedikodusu çıktı bu olay kurum içinde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Kurumda sağır sultan bile bu olayı duydu.

2 yıl sonra o şef ile memur arasında ciddi bir sorun çıktı. Şef bu duruma kızarak memurun kurumun demirbaş eşyalarını dışarıda birilerine sattığına dair evrakları disiplin soruşturması açmaya yetkili amire resmi yazı ile bildirdi. Bunun üzerine memura disiplin soruşturması açıldı. Disiplin amiri "ben bu olaydan şefin yazısı ile haberdar oldum ve soruşturma açtım." diyor.

Disiplin amirinin bu beyanı yanı konunun resmi yazı ile öğrendiği beyanı doğru değil. Çünkü meseleyi kurum içinde o resmi yazıdan önce duymayan kalmamış. Olay ayyuka çıkmış. Böyle diyen disiplin amirine "iyi uykular" demek lazım.

Bu durumda memurun olayın iki yıl öncesinde herkes tarafından bilindiğini ve disiplin soruşturması açmak için mevzuattaki sürenin geçtiğini ispatlaması lazım. Nasıl ispatlar peki?

Yukarıda dedim ki "2 yıl sonra o şef ile memur arasında ciddi bir sorun çıktı. Şef bu duruma kızarak memurun kurumun demirbaş eşyalarını dışarıda birilerine sattığına dair evrakları disiplin soruşturması açmaya yetkili amire resmi yazı ile bildirdi." yani disiplin suçuna dair iki yıl öncesine ait evraklar var, bu evraklarda tarih var. tarih iki yıl öncesine ait.

Bu durumda şef disiplin soruşturması açılması talebini zamanında disiplin amirine yapmayarak görevini ihmal ediyor. Disiplin amirinin "ben olayı şefin bana gönderdiği yazı ve evraklardan öğrendim." dese de bu itibar edilecek bir durum değil.

Böyle bir durumda demirbaşı dışarıya satan memur disiplin cezası almaz çünkü konu biliniyordu, disiplin soruşturması zamanında açılmadı.

Şef disiplin cezası alır mı? O da almaz çünkü konuyu herkes biliyordu. Ama şef disiplin soruşturması imkanını kamu yararı için değil de kişisel öfkesini tatmin etmek için kullandığı için bu fiiline uygun bir disiplin cezası alır.

Memurun disiplin amirinin disiplin amiri o binada değilse mesela bir genel müdür ise ve görev yaptığı binadan oraya dedikoduların ulaşması mümkün değil ise. genel müdür memurun disiplin amirine görevini ihmal ettiği için disiplin cezası verir. Devletin demirbaş eşyasını dışarıya satan memur disiplin cezasından kurtulur.

Ama tüm bunlardan Ceza Mahkemeleri habersiz olduğu için, konu ceza mahkemesine gidince demirbaş eşyayı piyasaya satan memur da, şef de ve memurun disiplin amiri de Ceza Mahkemesinden ceza alır.

donurh, 2 ay önce

Yani amirin, suçu öğrendiği tarihten itibaren soruşturma açılması için belli bir tarih var. Peki amirin öğrendiği tarih nasıl nelirlenip kanıtlanabilir? Ben 1 sene önce şu işlemişimdir ve hagb almışımdır mesela, amir bugün öğrenip soruşturma başlatır. Ben de derim ki "amir bunu geçen seneden beri biliyordu, yalan söylüyor..." Öğrenmek tamamen afaki bir duruma işarert ediyor, belgelenemez ki...


Hradg
Aday Memur
30 Mart 2023 23:39

Ceza hukuku farklı disiplin hukuku farklıdır. Biri elma biri armut.

Bir eylem olur, bundan kaynaklı hem ceza soruşturması geçirir hemde disipin soruşturması geçirir, ceza soruşturmasından kyok yada kovuşturma olur beraat alırsa bu eylem işlenmemiş tir. Bu eylem işlenmiştir diye disipin cezası verilemez masumiyet karinesi ihlalidir.

Anayasa Mahkemesi'nin 2.7.2020 tarihli ve 2016/13566 başvuru numaralı Hüseyin Sezer başvurusu hakkında verdiği kararında;

?55.Disiplin suçuna ve ceza yargılamasına konu eylemlerin aynı olduğu hallerde disiplin soruşturmasıyla ilgili uyuşmazlıklara bakan idari mahkemelerin fiilin sübutuyla ilgili olarak ceza mahkemesinin ulaştığı kanaate saygı göstermesi ve bunu sorgulayacak ifadeler kullanmaması beklenir. Aksi taktirde kişinin ceza mahkemesinden beraat etmiş olmasının bir anlamı kalmaz. Bu bakımdan idari mahkemeler dahil devletin diğer otoritelerinin beraat kararından şüphe duyulmasına yol açacak biçimde hareket etmekten kaçınmaları gerekir (benzer yönde değerlendirmeler için bkz. Barış Baş, § 62).? ifadelerine yer verilmek suretiyle, idari yargılamada ceza mahkemesince ulaşılan kanaatin esas alınması ve bu kararda şüphe duyulmaması gerektiği belirtilmiştir.

Eylem sadece disipin hukukunun konusu ise,,,

Fiili işlediğin tarihten itibaren zamanaşımı başlar. İdare öğrenmiş öğrenememiş önemli değildir. İşlendiği tarih zaman aşımı ile alakalıdır.

Öğrenme tarihi =soruşturma süreleri ile alakalıdır. Öğrendikten sonra şu sürede soruşturma açılması şu cezalar için şu kadar sürede ceza verilmeli vs vs.

İdare bir disiplinsizliğe işlem yaparken o an yürürlükte bulunan kanuna göre yapar. Ama sen o fiili o kanun yürürlükte iken yapmadın belkide işlediğin tarihte o suç değildi, ama şu an yürürlükteki kanunda suç olduğu için işlem yapılıyor.

İdare işlem yaparken bunlara bakma umurlarında dahi olmaz.

Anayasa?nın 38. Maddesinin birinci fıkrasında; ?Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz, kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.? hükmü yer almaktadır.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2019/2513 E., 2021/6941 K. Kararında; ?Anayasa?nın 38. Maddesinin 1. Fıkrasında ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu?nun 7. Maddesinde düzenlenen ve ceza hukukuna ilişkin evrensel bir ilke olan işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırma yapılamayacağına ilişkin kuralın disiplin hukuku bakımından da uygulanması gerektiği açıktır.

Davacının, disiplin cezasına konu olan fiilleri işlediği tarihte yürürlükte olmayan kanun hükmüne dayanılarak Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasının, Anayasa?nın ve kanunun yukarıda yer verilen hükmüne aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.?

Danıştay 10. Daire Başkanlığı 12.06.1984, 84/958 E., 84/1262 K. Kararında; ?Meydana geldiği tarihte hukukun öngördüğü koşullara uygun olarak yürürlüğe konulmuş bir disiplin yönetmeliği bulunmaması nedeniyle disiplin cezası uygulanmasına olanak bulunmayan eylemleri, sonradan yürürlüğe konulan bir disiplin yönetmeliği kapsamına alarak disiplin cezasına tâbi tutmak hukukun genel ilkeleriyle bağdaşmaz.?

MEKFON, 2 ay önce

Yazdığın cümlelerde çelişki var.

Önce diyorsun ki :

Örneğin sen fiili 2020 de işlediğin. Ama idare bunu 2023 de öğrendi ve 2020 yüürlükte bulunan kanun yürürlükten kalkmış başka bir yürürlükte. İdare sen bu kusurlu fiili 2020 de işlemişsin dur ben 2020 de yürürlükte bulunan ama şuan yürürlükte olmayan kanuna göre ceza vereyim demez. Öğrendiği tarihte hangi disiplin kanunu var ise ona göre verir.

Sonrada diyorsun ki :

Lehine hangi kanun ise ona göre işlem yapılır.

Disiplin hukuku ceza hukuku ile bağlantı bir dal. Bir yerde okumuştum ama şu an nerde okuduğumu hatırlamıyorum. Ceza hukukunda suçun işlendiği tarihteki kanun değişmiş ise değişen kanuna ve suçun işlendiği tarihteki kanuna bakılır hangisi sanığın lehinde ise o kanun uygulanır.

Bu bakımdan yazdığın "Örneğin sen fiili 2020 de işlediğin. Ama idare bunu 2023 de öğrendi ve 2020 yüürlükte bulunan kanun yürürlükten kalkmış başka bir yürürlükte. İdare sen bu kusurlu fiili 2020 de işlemişsin dur ben 2020 de yürürlükte bulunan ama şuan yürürlükte olmayan kanuna göre ceza vereyim demez. Öğrendiği tarihte hangi disiplin kanunu var ise ona göre verir." cümlesi doğru değil.

Anayasa 38. madde 1. fıkrası hükmü "Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez."

Anayasa 38. madde 2. fıkra hükmü "Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır."

Disiplin suçunda da böyle. Disiplin suçunun işlendiği zamandaki disiplin mevzuatı uygulanacak.


Hradg
Aday Memur
30 Mart 2023 23:44

Disiplin kanunlarını okuyunuz. Hiç suç tarihi vs görecek misiniz GÖREMEZSİNİZ.

Kusurlu fiil işlendiği tarih

Kusurlu fiilin öğrenildiği tarih

FİİL


kose32
Aday Memur
03 Nisan 2023 22:56

Suçun işlenildiği tarihte kademe ilerleme cezası verilmesi gerekir ve sözleşmeli öğretmenin ilerleyebileceği bir kademe bulunmadığı için bir üst ceza memurluktan çıkarılma cezası verilir yazıyor.Bazı görüş yazılarında sözleşmeli öğretmene disiplin cezası verilemeyeceği ve sözleşmesinin feshedileceği yazıyor. Sözleşmeli öğretmen bu olaydan sonra kadroya geçti ve kadroya geçtikten sonra suç öğrenildi. Kadroluyken ilerleyebileceği bir kademe var . Geriye dönük işlem yapılabilir mi ? geriye dönük bu işlemden memurluktan çıkarılma cezası verilebilir mi ??

MEKFON, 2 ay önce

Yazdığın cümlelerde çelişki var.

Önce diyorsun ki :

Örneğin sen fiili 2020 de işlediğin. Ama idare bunu 2023 de öğrendi ve 2020 yüürlükte bulunan kanun yürürlükten kalkmış başka bir yürürlükte. İdare sen bu kusurlu fiili 2020 de işlemişsin dur ben 2020 de yürürlükte bulunan ama şuan yürürlükte olmayan kanuna göre ceza vereyim demez. Öğrendiği tarihte hangi disiplin kanunu var ise ona göre verir.

Sonrada diyorsun ki :

Lehine hangi kanun ise ona göre işlem yapılır.

Disiplin hukuku ceza hukuku ile bağlantı bir dal. Bir yerde okumuştum ama şu an nerde okuduğumu hatırlamıyorum. Ceza hukukunda suçun işlendiği tarihteki kanun değişmiş ise değişen kanuna ve suçun işlendiği tarihteki kanuna bakılır hangisi sanığın lehinde ise o kanun uygulanır.

Bu bakımdan yazdığın "Örneğin sen fiili 2020 de işlediğin. Ama idare bunu 2023 de öğrendi ve 2020 yüürlükte bulunan kanun yürürlükten kalkmış başka bir yürürlükte. İdare sen bu kusurlu fiili 2020 de işlemişsin dur ben 2020 de yürürlükte bulunan ama şuan yürürlükte olmayan kanuna göre ceza vereyim demez. Öğrendiği tarihte hangi disiplin kanunu var ise ona göre verir." cümlesi doğru değil.

Anayasa 38. madde 1. fıkrası hükmü "Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez."

Anayasa 38. madde 2. fıkra hükmü "Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır."

Disiplin suçunda da böyle. Disiplin suçunun işlendiği zamandaki disiplin mevzuatı uygulanacak.

Toplam 14 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi