Editörler : E.Kayı Han
30 Mart 2023 20:24

Çok Önemli : Anayasa 38. Madde ve Disiplin Suçu

Anayasa 38. madde 1. fıkrası hükmü "Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez."

Anayasa 38. madde 2. fıkra hükmü "Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır."

Disiplin suçları ve bu suçlara ceza verilmesi gerekiyorsa bu anayasa maddeleri uyarınca işlem yapılacak.


MEKFON
Şube Müdürü
30 Mart 2023 20:42

Türk Ceza Kanunu 7. madde (1) ve (2) nolu bentleri :

Madde 7- (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.

(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.

Türk Ceza Kanunu 2. Madde Hükmü :

Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi

Madde 2- (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

(2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.

(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.

Türk Ceza Kanunu 3. madde Hükmü :

Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi

Madde 3- (1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.

(2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz.

Türk Ceza Kanunu 7. madde (1) ve (2) nolu bentleri :

Zaman bakımından uygulama

Madde 7- (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.

(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.

Bu Ceza Kanunu maddeleri Suç ve Cezaların Kanuniliği ilkesi kapsamında olan maddeler ve bu maddelerin hepsi disiplin cezalarında da geçerli.


Hradg
Aday Memur
31 Mart 2023 01:24

Yazılacak çok şey var,,, disiplin hukukunda kanunilik ilkesi yok prof kemal gözler hocanın kitabını okuyunuz.


MEKFON
Şube Müdürü
31 Mart 2023 02:59

Kemal Gözler hocanın kitabındaki cümleleri aynen buraya yaz. O zaman sadece ben değil başka üyeler de konuyu yanlış anladığına dair yorum yazarlar buraya.

Hradg, 2 ay önce

Yazılacak çok şey var,,, disiplin hukukunda kanunilik ilkesi yok prof kemal gözler hocanın kitabını okuyunuz.


Hradg
Aday Memur
31 Mart 2023 16:05

İhtiyacın varsa int bulur okursun,,, disipin hukukunda kanunilik ilkesi yok hatta 657 kıyas bile yapabilirsin diyor.


MEKFON
Şube Müdürü
31 Mart 2023 16:19

iyi sen öyle zannet.

Hradg, 2 ay önce

İhtiyacın varsa int bulur okursun,,, disipin hukukunda kanunilik ilkesi yok hatta 657 kıyas bile yapabilirsin diyor.

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi