Editörler : E.Kayı Han
26 Mayıs 2023 14:35

Hizmet birleştirme
Merhaba arkadaşlar Memuriyet öncesinde Özel sektörde 12 yılım Sözleşmeli olarak da 4 yılım var Hizmet birleştirmesi yapılıyor mu yapmam gerekir mi bu konuda bilgisi olan cevap verirse sevinirim..

MrsDarcy
Aday Memur
26 Mayıs 2023 15:00

Hizmetiniz 2008 yılı Ekim ayı başından önce başladı ise özel sektörde geçen süreler için hizmet birleştirmesi yapılması için talepte bulunabilirsiniz. Sözleşmeli olarak geçirdiğiniz 4 yılı talebiniz olmaksızın birleştiriyorlar diye biliyorum, bu hususu komisyondan öğrenebilirsiniz.

2008 yılı Ekim ayı başından sonra hizmete girdiyseniz hizmet birleştirme yapılmamaktadır. Ona dayanak olarak verilen kararın ilgili kısmını sizle paylaşıyorum;

"...Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Pirimleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'nın 17/04/2013 tarih ve 5510-4/c sayılı Hizmet Birleştirmesi konulu yazıları ile; 5434 sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince sigortalı hizmetlerinin emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendireceği ancak 510 sayılı Kanunun 106. maddesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 18. maddesi 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren yürürlükten kaldırıldığı, 5510 sayılı Kanunun Yürürlük tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan personelin daha önce mülga sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen sigortalı sürelerinin, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesine ilişkin bir hüküm bulunmadığından, bu sürelerin emeklilik keseneğine esas aylıklarında değerlendirilmesine imkan bulunmadığından, bu sürelerin toplam hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınmak sureti ile kurum özlük dosyalarında saklanacağı ve emeklilik işlemleri sırasında emeklilik evrakları ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderileceği bildirildiği..."


fe18ab
Aday Memur
29 Mayıs 2023 17:49

Kardeşim dilekçe örneği var mi
MrsDarcy, 4 ay önce

Hizmetiniz 2008 yılı Ekim ayı başından önce başladı ise özel sektörde geçen süreler için hizmet birleştirmesi yapılması için talepte bulunabilirsiniz. Sözleşmeli olarak geçirdiğiniz 4 yılı talebiniz olmaksızın birleştiriyorlar diye biliyorum, bu hususu komisyondan öğrenebilirsiniz.

2008 yılı Ekim ayı başından sonra hizmete girdiyseniz hizmet birleştirme yapılmamaktadır. Ona dayanak olarak verilen kararın ilgili kısmını sizle paylaşıyorum;

"...Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Pirimleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'nın 17/04/2013 tarih ve 5510-4/c sayılı Hizmet Birleştirmesi konulu yazıları ile; 5434 sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince sigortalı hizmetlerinin emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendireceği ancak 510 sayılı Kanunun 106. maddesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 18. maddesi 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren yürürlükten kaldırıldığı, 5510 sayılı Kanunun Yürürlük tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan personelin daha önce mülga sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen sigortalı sürelerinin, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesine ilişkin bir hüküm bulunmadığından, bu sürelerin emeklilik keseneğine esas aylıklarında değerlendirilmesine imkan bulunmadığından, bu sürelerin toplam hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınmak sureti ile kurum özlük dosyalarında saklanacağı ve emeklilik işlemleri sırasında emeklilik evrakları ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderileceği bildirildiği..."


MrsDarcy
Aday Memur
30 Mayıs 2023 13:58

"... MAHKEMESİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Ekte sunduğum, ... yılından önce özel sektörde .... yıl ... gün çalıştığıma dair hizmet dökümü uyarınca özel sektördeki çalışmalarımın emeklilik müktesebi yönünden değerlendirilmesi talebimi saygılarımla takdirlerinize arz ederim."

Demeniz yeterli olacaktır. Dilekçenize e-devlet üzerinden temin edeceğiniz sigortalı çalışma dökümünüzü eklemeyi unutmayın. Bağlı olduğunuz komisyon SGK ile yazışma yaptıktan sonra işlemler tamamlanıp karar size tebliğ edilecektir.

Hayırlı olsun

fe18ab, 4 ay önce
Kardeşim dilekçe örneği var mi

bürodan
Şube Müdürü
30 Mayıs 2023 14:49

Bu birleştirmenin bize faydası nedir acaba bilginiz var mı?

MrsDarcy, 4 ay önce

Hizmetiniz 2008 yılı Ekim ayı başından önce başladı ise özel sektörde geçen süreler için hizmet birleştirmesi yapılması için talepte bulunabilirsiniz. Sözleşmeli olarak geçirdiğiniz 4 yılı talebiniz olmaksızın birleştiriyorlar diye biliyorum, bu hususu komisyondan öğrenebilirsiniz.

2008 yılı Ekim ayı başından sonra hizmete girdiyseniz hizmet birleştirme yapılmamaktadır. Ona dayanak olarak verilen kararın ilgili kısmını sizle paylaşıyorum;

"...Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Pirimleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'nın 17/04/2013 tarih ve 5510-4/c sayılı Hizmet Birleştirmesi konulu yazıları ile; 5434 sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince sigortalı hizmetlerinin emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendireceği ancak 510 sayılı Kanunun 106. maddesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 18. maddesi 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren yürürlükten kaldırıldığı, 5510 sayılı Kanunun Yürürlük tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan personelin daha önce mülga sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen sigortalı sürelerinin, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesine ilişkin bir hüküm bulunmadığından, bu sürelerin emeklilik keseneğine esas aylıklarında değerlendirilmesine imkan bulunmadığından, bu sürelerin toplam hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınmak sureti ile kurum özlük dosyalarında saklanacağı ve emeklilik işlemleri sırasında emeklilik evrakları ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderileceği bildirildiği..."


MrsDarcy
Aday Memur
30 Mayıs 2023 15:36

Emekliliği düşünüp de prim günü tek bir statüden emekli olmaya yetmeyenler için hizmetlerin birleştirilerek emeklilik durumunun belirlenmesini sağlıyor. Kısa vadede emekli olmayı düşünmeyenlerin emekliliğe yakın zamanda hizmet birleştirmesi yapması tavsiye ediliyor. Bu konuda maaş mutemetliklerinden detaylıca bilgi alınabilir.

bürodan, 4 ay önce

Bu birleştirmenin bize faydası nedir acaba bilginiz var mı?


bürodan
Şube Müdürü
30 Mayıs 2023 15:41

teşekkür ederim bilgi için. Bir süre daha beklemekte yarar var.

MrsDarcy, 4 ay önce

Emekliliği düşünüp de prim günü tek bir statüden emekli olmaya yetmeyenler için hizmetlerin birleştirilerek emeklilik durumunun belirlenmesini sağlıyor. Kısa vadede emekli olmayı düşünmeyenlerin emekliliğe yakın zamanda hizmet birleştirmesi yapması tavsiye ediliyor. Bu konuda maaş mutemetliklerinden detaylıca bilgi alınabilir.

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi