Editörler : crops35
26 Mayıs 2023 20:54

Gazeteci Hizmet Birleştirme

Basın Mensubu olarak 11 yıl çalıştım. Şuan hizmetli unvanıyla çalışıyorum. Kanuna göre birleştirme var diyor ama unvanım farklı olduğundan bu mümkün mü?


mrkly
Aday Memur
30 Mayıs 2023 10:40

Aynı ünvanda çalışırsanız basın kartı taşıdığınız sürenin 3/4 ü derece kademe olarak eklenir.


MrsDarcy
Aday Memur
30 Mayıs 2023 20:25

Emekliliği düşünüp de prim günü tek bir statüden emekli olmaya yetmeyenler özel sektördeki çalışmalarının birleştirilmesini talep edebiliyor. Özel sektördeki çalışma unvanınız kamu sektöründeki ile aynı olmuş olsa idi bu sürelerin bir kısmı maaş müktesebi yönünden de değerlendirilirdi.

Kısa vadede emekli olmayı düşünmeyenlerin emekliliğe yakın zamanda hizmet birleştirmesi yapması tavsiye ediliyor. Bu konuda maaş mutemetliklerinden bilgi alabilirsiniz.

Hizmetiniz 2008 yılı Ekim ayı başından önce başladı ise özel sektörde geçen süreler için hizmet birleştirmesi yapılması için talepte bulunabilirsiniz.

2008 yılı Ekim ayı başından sonra hizmete girdiyseniz hizmet birleştirme yapılmamaktadır. Buna dayanak olarak Bursa Adli Yargı ve İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca 2012 yılında verilen kararın ilgili kısmını sizle paylaşıyorum;

"...Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'nın 17/04/2013 tarih ve 5510-4/c sayılı Hizmet Birleştirmesi konulu yazıları ile; 5434 sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince sigortalı hizmetlerinin emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendireceği ancak 510 sayılı Kanunun 106. maddesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 18. maddesi 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren yürürlükten kaldırıldığı, 5510 sayılı Kanunun Yürürlük tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan personelin daha önce mülga sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen sigortalı sürelerinin, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesine ilişkin bir hüküm bulunmadığından, bu sürelerin emeklilik keseneğine esas aylıklarında değerlendirilmesine imkan bulunmadığından, bu sürelerin toplam hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınmak sureti ile kurum özlük dosyalarında saklanacağı ve emeklilik işlemleri sırasında emeklilik evrakları ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderileceği bildirildiği..."

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi