Editörler : Lanet
20 Haziran 2023 08:53

Memuriyetten önce askerlik görevi

Slm arkadaşlar memur olmadan uzun dönem er olarak askerlik yaptım 15 ay.bu süre kamu görevi mi sayılıyor? Kıdem derece etkilermi? Ayrıca memurluk süresini 1 yıl dolmadan 20 günlük yıllık izin veriliyor mu doğru mu?


kingcihat
Aday Memur
20 Haziran 2023 16:27

Evet. Acemide geçirdiğin günler haricindeki kıtada geçirdiğin günler kamu hizmeti sayılıyor. Göreve başlar başlamaz yıllık izni hak edersin.

memur454545
Aday Memur
21 Mayıs 2024 00:30

Buna dilekçe verdim ama kabul etmedi kurum

kingcihat, 1 yıl önce
Evet. Acemide geçirdiğin günler haricindeki kıtada geçirdiğin günler kamu hizmeti sayılıyor. Göreve başlar başlamaz yıllık izni hak edersin.

kingcihat
Aday Memur
21 Mayıs 2024 15:49

ÖZET: Memuriyet öncesi askerlik yapan memurun, yıllık izin hakkının bulunup bulunmadığı hk. (23/02/2012-2982) Bakanlığınız Van Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü emrine mühendis unvanıyla aday memur olarak atanan ...'ın, memuriyete girmeden önce yedek subay olarak görev yaptığı ve askerlikte geçen hizmetiyle birlikte 1 yıllık süreyi doldurduğu ve dolayısıyla yıllık izin hakkının doğduğuna dair dilekçe verdiği belirtilerek, ilgilinin yıllık izin hakkının bulunup bulunmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmistir. 657 sayılı Kanunun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve aynı Kanunun 103 üncü maddesinde de, "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca gore kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir.Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer." hükmü yer almaktadır. Yıllık izinlerin kullanılması hakkında yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığınca 62,140 ve 154 seri nolu üç teblig çıkarılmış olup, 62 no'lu Tebliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Muvazzaf askerlikte ve yedek subaylıkta okul devresinde geçen süreler de aynı biçimde dikkate alınır." ve 154 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statiüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluslarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği belirtilmektedir. Aynca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 83 ve 84 üncü maddelerinde muvazzaf askerlikte geçen sürelerin ilgililerin kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır. Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; memuriyete girmeden asteğmen olarak görev yapan ve muvazzaf askerlik hizmeti ile birlikte bir yıllık hizmet süresini dolduran aday Devlet memurunun 657 sayılı Kanunun mezkur hükümleri uyarınca yıllık izin hakkının bulunduğu değerlendirilmektedir.
memur454545, 1 ay önce

Buna dilekçe verdim ama kabul etmedi kurum


kingcihat
Aday Memur
21 Mayıs 2024 15:51

https://personeldb.ege.edu.tr/files/personeldb/icerik/_thumbs/dpb_gorusler/2mm.pdf https://personeldb.ege.edu.tr/files/personeldb/icerik/_thumbs/dpb_gorusler/1mm.pdf
memur454545, 1 ay önce

Buna dilekçe verdim ama kabul etmedi kurum

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi