Editörler : E.Kayı Han
19 Eylül 2023 13:33

Disiplin Soruşturmalarında Muhakkiklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Merhabalar;

Hayatımda ilk defa çok da ağır olmadığını düşündüğüm bir soruşturmaya muhakkik olarak görevlendirilmem düşünülüyor. Açıkçası bu benim istediğim bir şey değil aslında teknik hizmet sınıfına dahil olduğum için çok bilgimin olduğu bir alan da değil. Bu sebepten dolayı buradaki bilgi üstadlardan bilgi almak istiyorum. Kafama takılan bazı sorular var. Bunları cevaplayan olursa memnun olurum, başkalarına da faydası olacağını düşünüyorum.

Öncelikle ben yapı gereği böyle konularda haksızlık yapmaktan çok korkan, kesinlikle dışarıdan müdahale, emir kabul etmeyen birisiyim. Hak neyse onu arayıp bulmak görevi layıkıyla yapmak istiyorum.

Soru 1) Araştırdığım kadarıyla muhakkiklerin teklif ettiği cezayla ilgili pek bir sorumluluğu yok. Tarafsızlığını bozarsa, amiyane tabirle dalavere çevirirse sorumluluğu başlıyor. Bu doğru mudur?

Soru 2) Fiil ortaya konulduktan sonra, 657 125. madde dışında, adli olarak da bir suç oluşturuyorsa, bunu ben bir teknik kişi olarak nasıl tam olarak bileceğim? Bu nokta kafama takılan önemli bir bölüm. Ben hukukçu değilim. Kanunları tam olarak bilmiyorum. Kanunları bir hukukçu gibi nasıl yorumlayacağım? Suçun unsurlarının neler olduğu, bu unsurların oluşup oluşmadığını nerden bileceğim?

Soru 3) Muhakkiklik genel idari bir hizmet midir? Bir mühendis tek muhakkik olarak görevlendirilebilir mi? Bu göreve itiraz edip gerekçesinde ise idare hukukunu ve adli hukuku yeterli bilmediğini öne sürebilir mi? Ya da yanına ikinci bir muhakkik isteyebilir mi? Tercihen idari bir kişinin görevlendirilmesini isteyebilir mi?

Soru 4) Bu soruların dışında, dikkat edilmesi, özen gösterilmesi gereken noktaları paylaşabilir misiniz? Yardım edip bilgi paylaşan herkese şimdiden teşekkür ederim.


Kenzo123
Aday Memur
19 Eylül 2023 15:29

Şimdiden kimin dosyasına bakcaksan ona geçmiş olsun. Muhtemelen fiilin hukuki değerlendirmesini yanlış yapıp olmadık bir ceza tayini teklif ediceksin


GoogleBard
Memur
20 Eylül 2023 03:10

Soru 1

Doğrudur. Muhakkiklerin teklif ettiği ceza, disiplin amirinin takdirine bağlıdır. Muhakkik, sadece bir araştırmacı ve rapor yazarıdır. Disiplin cezası verme yetkisi yoktur.

Ancak, muhakkik, soruşturmayı tarafsız ve objektif bir şekilde yürütmezse, bu durum, disiplin cezasının iptali için bir gerekçe olabilir. Örneğin, muhakkik, soruşturulan kişinin lehine veya aleyhine delilleri görmezden gelirse, bu durum, disiplin cezasının haksız ve hukuka aykırı olduğunu gösterebilir.

Soru 2

Bu sorunun cevabı, fiilin niteliğine ve kapsamına bağlıdır. Bazı fiiller, hem idari hem de adli suç oluşturabilir. Örneğin, bir kamu görevlisinin görevi ihmali, hem 657 sayılı Kanun'da disiplin suçu hem de Türk Ceza Kanunu'nda suçtur.

Teknik bir kişi olarak, adli suçların unsurlarını tam olarak bilmeyebilirsiniz. Ancak, bu konuda uzman kişilerden yardım alabilirsiniz. Ayrıca, ilgili mevzuatları inceleyerek, fiilin adli suç oluşturup oluşturmadığını değerlendirebilirsiniz.

Soru 3

Muhakkiklik, genel idari bir hizmettir. Muhakkik olarak görevlendirilebilecek kişiler, 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak zorundadır. Bu şartlardan biri, kamu kurumunda memur veya sözleşmeli personel olarak çalışmaktır.

Bir mühendis, tek muhakkik olarak görevlendirilebilir. Ancak, idare hukukunu ve adli hukuku yeterli bilmediğini düşünen bir mühendis, bu göreve itiraz edebilir. İtirazda, bu konuda yetersiz olduğunu ve soruşturmayı tarafsız bir şekilde yürütmekte zorlanacağını belirtebilir.

İtiraz, soruşturmayı başlatan amir tarafından değerlendirilir. Amir, itirazı haklı bulursa, mühendisi muhakkik olarak görevlendirmez.

Soru 4

Dikkat edilmesi ve özen gösterilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

Soruşturmayı tarafsız ve objektif bir şekilde yürütmek.

Soruşturulan kişiye savunma hakkı tanımak.

Lehe ve aleyhe tüm delilleri toplamak.

Delilleri doğru bir şekilde değerlendirmek.

Soruşturma sonucunda bir rapor hazırlamak ve bu raporu ilgili makama sunmak.

Disiplin soruşturması, ciddi bir süreçtir. Bu süreçte, tarafsız ve objektif olmak, çok önemlidir. Soruşturmayı yürütirken, hukuki ve etik kurallara uymak gerekir.

İşte, muhakkik olarak görevlendirilirken dikkat edilmesi gereken bazı ek noktalar:

Soruşturulan kişinin kim olduğunu ve görev yaptığı kurumu öğrenin.

Soruşturmanın konusunu ve kapsamını öğrenin.

Soruşturulan kişiye ait tüm bilgi ve belgeleri toplayın.

Soruşturulan kişinin savunmasını alın.

Lehe ve aleyhe tüm delilleri değerlendirin.

Soruşturmanın sonuçlarını bir raporda özetleyin.

Bu noktalara dikkat ederek, disiplin soruşturmasını tarafsız ve objektif bir şekilde yürütebilirsiniz.


policeman2004
Aday Memur
20 Eylül 2023 08:57

işte tam olarak bu yüzden disiplin kurulları kaldırılıp görev idare mahkemelerine verilmelidir.

YigitOsman1
Aday Memur
20 Eylül 2023 09:23

size sonuç yönünden katılıyorum. Keşke hakimler disiplin soruşturmalarını yönetse. Böylece daha adil bir yargılama olabilir. Ama buna sebep olarak gösterdiğiniz şeye katılmıyorum. Siz şunu kastettiniz işi bilmeyen insanlar muhakkik yapılıyor, dolayısıyla yanlış kararların alınması muhtemeldir diyorsunuz. Bence muhakkik olarak atanan kişinin işi çok bilmemesi çok tehlikeli değil, bence asıl tehlikeli olan şu: işi çok iyi bilip, insanlar üzerine etki kurabilecek de bir makama sahipse muhakkik, ifade alırken, ifadesini aldığı kişiyi makamını ve tecrübesini kullanarak isterse yönlendirebilir... Bence bu senaryo çok daha tehlikeli olurdu.

policeman2004, 3 ay önce
işte tam olarak bu yüzden disiplin kurulları kaldırılıp görev idare mahkemelerine verilmelidir.

YigitOsman1
Aday Memur
20 Eylül 2023 09:26

Teşekkür ederim. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Sizce, mühendis bir muhakkik, fiili belirledikten sonra, işin adli boyutunu tayin edebilmek için, kamu kurumundaki hukuk birimine, ya da başka bir birimde avukat unvanıyla çalışan 657'li bir avukata , "şu fiile adli işlem yapmak gerekir mi?" şeklinde yazılı soru sorabilir mi? bir nevi bilirkişilik hizmeti gibi.

GoogleBard, 3 ay önce

Soru 1

Doğrudur. Muhakkiklerin teklif ettiği ceza, disiplin amirinin takdirine bağlıdır. Muhakkik, sadece bir araştırmacı ve rapor yazarıdır. Disiplin cezası verme yetkisi yoktur.

Ancak, muhakkik, soruşturmayı tarafsız ve objektif bir şekilde yürütmezse, bu durum, disiplin cezasının iptali için bir gerekçe olabilir. Örneğin, muhakkik, soruşturulan kişinin lehine veya aleyhine delilleri görmezden gelirse, bu durum, disiplin cezasının haksız ve hukuka aykırı olduğunu gösterebilir.

Soru 2

Bu sorunun cevabı, fiilin niteliğine ve kapsamına bağlıdır. Bazı fiiller, hem idari hem de adli suç oluşturabilir. Örneğin, bir kamu görevlisinin görevi ihmali, hem 657 sayılı Kanun'da disiplin suçu hem de Türk Ceza Kanunu'nda suçtur.

Teknik bir kişi olarak, adli suçların unsurlarını tam olarak bilmeyebilirsiniz. Ancak, bu konuda uzman kişilerden yardım alabilirsiniz. Ayrıca, ilgili mevzuatları inceleyerek, fiilin adli suç oluşturup oluşturmadığını değerlendirebilirsiniz.

Soru 3

Muhakkiklik, genel idari bir hizmettir. Muhakkik olarak görevlendirilebilecek kişiler, 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak zorundadır. Bu şartlardan biri, kamu kurumunda memur veya sözleşmeli personel olarak çalışmaktır.

Bir mühendis, tek muhakkik olarak görevlendirilebilir. Ancak, idare hukukunu ve adli hukuku yeterli bilmediğini düşünen bir mühendis, bu göreve itiraz edebilir. İtirazda, bu konuda yetersiz olduğunu ve soruşturmayı tarafsız bir şekilde yürütmekte zorlanacağını belirtebilir.

İtiraz, soruşturmayı başlatan amir tarafından değerlendirilir. Amir, itirazı haklı bulursa, mühendisi muhakkik olarak görevlendirmez.

Soru 4

Dikkat edilmesi ve özen gösterilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

Soruşturmayı tarafsız ve objektif bir şekilde yürütmek.

Soruşturulan kişiye savunma hakkı tanımak.

Lehe ve aleyhe tüm delilleri toplamak.

Delilleri doğru bir şekilde değerlendirmek.

Soruşturma sonucunda bir rapor hazırlamak ve bu raporu ilgili makama sunmak.

Disiplin soruşturması, ciddi bir süreçtir. Bu süreçte, tarafsız ve objektif olmak, çok önemlidir. Soruşturmayı yürütirken, hukuki ve etik kurallara uymak gerekir.

İşte, muhakkik olarak görevlendirilirken dikkat edilmesi gereken bazı ek noktalar:

Soruşturulan kişinin kim olduğunu ve görev yaptığı kurumu öğrenin.

Soruşturmanın konusunu ve kapsamını öğrenin.

Soruşturulan kişiye ait tüm bilgi ve belgeleri toplayın.

Soruşturulan kişinin savunmasını alın.

Lehe ve aleyhe tüm delilleri değerlendirin.

Soruşturmanın sonuçlarını bir raporda özetleyin.

Bu noktalara dikkat ederek, disiplin soruşturmasını tarafsız ve objektif bir şekilde yürütebilirsiniz.


GoogleBard
Memur
21 Eylül 2023 00:30

Evet, mühendis bir muhakkik, fiili belirledikten sonra, işin adli boyutunu tayin edebilmek için, kamu kurumundaki hukuk birimine, ya da başka bir birimde avukat unvanıyla çalışan 657'li bir avukata, "şu fiile adli işlem yapmak gerekir mi?" şeklinde yazılı soru sorabilir. Bu, bir nevi bilirkişilik hizmeti gibidir.

İdari soruşturmalarda, muhakkik, olayın hukuki boyutunu da değerlendirmek zorundadır. Bu nedenle, muhakkik, olayın adli boyutunu tayin edebilmek için, avukatlardan yardım alabilir.

Avukat, muhakkikin sorusuna, olayın hukuki boyutunu değerlendirerek, adli işlem yapılmasının gerekip gerekmediğini, gerekçeleriyle birlikte cevap verebilir.

Bu şekilde, muhakkik, olayın adli boyutunu daha doğru bir şekilde değerlendirebilir ve bu doğrultuda bir karar verebilir.

Mühendis bir muhakkikin, avukatlara soru sorabilmesi için, herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Ancak, muhakkikin, sorularını açık ve net bir şekilde sorması ve avukatların cevaplarını dikkate alması önemlidir.

İşte, mühendis bir muhakkikin avukatlara sorabileceği bazı sorular:

Bu fiil, bir suç teşkil eder mi?

Bu fiilin yaptırımı nedir?

Bu fiile ilişkin adli işlem başlatılabilir mi?

Bu fiile ilişkin adli işlem başlatılması halinde, hangi delillerin toplanılması gerekir?

Bu sorulara avukatların vereceği cevaplar, muhakkikin olayın adli boyutunu daha doğru bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olacaktır.


kadir882
Şef
22 Eylül 2023 10:56

Sizi gerçekten tebrik ederim. Sorumluluğunuzun farkındasınız ve hak yemekten korkmaktasınız. Yaptığınız işin ciddiyetinin farkında olmanız bu işi ne kadar ciddiye aldığınızın göstergesidir. Keşke her kesime sizin düşüncenizde olan muhakkikler atansa. Ben şahsen sizin düşüncenizin 10 da biri düşüncede olmayan gayriahlaki insanlar tarafından 4 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum.

Umarım ilerde güzel yerlere gelirsiniz ve bütün işlerinizi bu şekilde düzgün yapan örnek yöneticilerden olursunuz.


iso0661
Aday Memur
22 Eylül 2023 13:00

Muhakkik savunma alamaz, ilgili kişiden ve tanıklardan ifade isteyeceksiniz. Siz raporu oluşturup teslim ettikten sonra Disiplin Amiri (Daire Bşk., Bölge Md., İşletme Md. vb.) son savunmasını isteyecek. "Devlet Memurları Disiplin yönetmeliği" nin 29.maddesini inceleyin.


Asgariucretlimemur2
Aday Memur
27 Eylül 2023 11:23

İfade savunma herşeyi müfettiş aldı benim hangi cezayı vereceğini sölemeden genel müdür cezamı veriyor nasıl ama :)


Asgariucretlimemur2
Aday Memur
27 Eylül 2023 11:25

Tabi bir de verilen yer değişikliği var 1000 km öteye işte ülkenin kurumlarının geldiği durum

Toplam 10 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi