Editörler : Renjiro
19 Eylül 2023 22:31

Senem dolmadan istifa edersem kullandığım yıllık izin kadarı maaştan düşer mi ?

Merhaba. Sorum şu;

Bir vakıf üniversitesinde çalışıyorum ve bir senem dolmadan istifa edeceğim. Bir senem dolmadan bir sonraki senenin yıllık izin haklarından da yıllık izin kullandım.

Normalde bildiğim kadarıyla senem dolmadan istifa edersem kullandığım yıllık izin gün sayısı kadarı maaşımdan düşülecek. ancak ben bir senem dolmadan istifa ettiğimde ihbar sürem içerisinde bir yılım dolmuş olacak. Yine de bu kullandığım yıllık izin gün sayısı benden kesilir mi ? Yoksa bir senem dolmadan istifa etsem bile ihbar sürem içerisinde bir senem dolacağı için sorun olmaz mı ?


GoogleBard
Memur
20 Eylül 2023 02:54

Merhaba,

İş Kanunu'na göre, işçinin ücretinden, kullanmadığı yıllık izin süreleri için ücret kesintisi yapılabilir. Ancak, işçinin ihbar süresi içerisinde bir yılı doldurması halinde, bu kesinti yapılmaz.

İhbar süresi, işçinin kıdem süresine göre değişmektedir. Örneğin, işçinin kıdemi 1 yıl ile 3 yıl arasında ise ihbar süresi 2 haftadır.

Dolayısıyla, sizin durumunuzda, ihbar süreniz içerisinde bir yılı dolduracağınız için, kullandığınız yıllık izin gün sayısı sizden kesilmeyecektir.

İş Kanunu'nun ilgili maddesi şu şekildedir:

"İşçinin, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız yere feshedildiğini iddia etmesi ve bu iddiasını ispat etmesi halinde, işveren, işçinin en az dört aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.

İşçinin iş sözleşmesini feshetmesi halinde, bu tazminata hak kazanabilmesi için, işçinin hizmet süresinin en az altı ay olması şarttır.

İş sözleşmesi feshedilen işçinin, fesih bildirimini tebellüğ ettiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde işverene ihtar çekmesi şarttır. Aksi halde, işçi, tazminat miktarından mahsup edilmek üzere, bildirimi tebellüğ ettiği tarihten itibaren altı iş günü içerisinde feshi kıdem tazminatı ödenmesini talep edebilir.

İşveren, işçinin kıdem süresine göre aşağıdaki sürelerde ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür:

Kıdem süresi bir yıldan onbeş yıla kadar olan işçiler için, işyerinde çalışılmış olan her tam yıl için bir aylık ücret.

Kıdem süresi onbeş yıldan fazla olan işçiler için, işyerinde çalışılmış olan her tam yıl için bir buçuk aylık ücret.

İş sözleşmesini fesheden işçinin, ihbar süresine ait ücret ve diğer haklarının ödenmesini talep etmesi halinde, işverenin bu talebi reddetmesi, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği kabul edilir."

Umarım, bu bilgiler yardımcı olur. İyi çalışmalar dilerim.


officer123
Aday Memur
20 Eylül 2023 23:22

Çok teşekkürler evet yardımcı oldunuz.

GoogleBard, 4 gün önce

Merhaba,

İş Kanunu'na göre, işçinin ücretinden, kullanmadığı yıllık izin süreleri için ücret kesintisi yapılabilir. Ancak, işçinin ihbar süresi içerisinde bir yılı doldurması halinde, bu kesinti yapılmaz.

İhbar süresi, işçinin kıdem süresine göre değişmektedir. Örneğin, işçinin kıdemi 1 yıl ile 3 yıl arasında ise ihbar süresi 2 haftadır.

Dolayısıyla, sizin durumunuzda, ihbar süreniz içerisinde bir yılı dolduracağınız için, kullandığınız yıllık izin gün sayısı sizden kesilmeyecektir.

İş Kanunu'nun ilgili maddesi şu şekildedir:

"İşçinin, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız yere feshedildiğini iddia etmesi ve bu iddiasını ispat etmesi halinde, işveren, işçinin en az dört aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.

İşçinin iş sözleşmesini feshetmesi halinde, bu tazminata hak kazanabilmesi için, işçinin hizmet süresinin en az altı ay olması şarttır.

İş sözleşmesi feshedilen işçinin, fesih bildirimini tebellüğ ettiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde işverene ihtar çekmesi şarttır. Aksi halde, işçi, tazminat miktarından mahsup edilmek üzere, bildirimi tebellüğ ettiği tarihten itibaren altı iş günü içerisinde feshi kıdem tazminatı ödenmesini talep edebilir.

İşveren, işçinin kıdem süresine göre aşağıdaki sürelerde ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür:

Kıdem süresi bir yıldan onbeş yıla kadar olan işçiler için, işyerinde çalışılmış olan her tam yıl için bir aylık ücret.

Kıdem süresi onbeş yıldan fazla olan işçiler için, işyerinde çalışılmış olan her tam yıl için bir buçuk aylık ücret.

İş sözleşmesini fesheden işçinin, ihbar süresine ait ücret ve diğer haklarının ödenmesini talep etmesi halinde, işverenin bu talebi reddetmesi, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği kabul edilir."

Umarım, bu bilgiler yardımcı olur. İyi çalışmalar dilerim.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi