Editörler : cihan27E.Kayı Han

Holdodor
Aday Memur
25 Eylül 2023 15:31

24649 sayılı kanun maddesi nedeniyle kit kurumundan 657ye geçen memura kademe veriliyormuş. Kurumun aktardığı bilgi bu yönde:/.

Kanundaki metin aşağıya ekliyorum...

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışan

personelden, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 9 uncu

maddesi uyarınca nakledilerek ya da sözleşmesini feshedip açıktan atama yoluyla Devlet

memuru olarak atananların, bu statüde geçen hizmetlerinin, disiplin cezası almaksızın

geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirmenin mümkün bulunmadığı,


Holdodor
Aday Memur
25 Eylül 2023 15:32

*kademe verilmiyormuş.

Holdodor, 2 ay önce

24649 sayılı kanun maddesi nedeniyle kit kurumundan 657ye geçen memura kademe veriliyormuş. Kurumun aktardığı bilgi bu yönde:/.

Kanundaki metin aşağıya ekliyorum...

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışan

personelden, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 9 uncu

maddesi uyarınca nakledilerek ya da sözleşmesini feshedip açıktan atama yoluyla Devlet

memuru olarak atananların, bu statüde geçen hizmetlerinin, disiplin cezası almaksızın

geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirmenin mümkün bulunmadığı,

Toplam 22 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi