Editörler : crops35
«6789101112131415161718

atsizwolf
Aday Memur
10 Mart 2024 21:27

Hele ıhsliler işçi sendikasına üye olursa o zaman görün

Şakir Sakar, 3 ay önce

İlla ki. Çünkü bu karar, çalışanlardan çok sendikaların tek gelir kaynağı olan üye sayılarının ciddi derecede gerilemesine sebep olacak türden bir karar. Eğer bu, sadece çalışanları ilgilendiren bir karar olsaydı, hemde aynı gün ivedi bir şekilde olağanüstü toplanırlarmıydı, sizce? Keşke on yılı aşkındır 399'luların uğradığı, başta görevde yükselme ve skala düzenlemesi gibi mali ve özlük haklarının korunması ve elde edilmesi içinde bu kadar hızlı ve olağanüstü toplansalardı. Haksızmıyım? Sağlıcakla kalın...


Şakir Sakar
Memur
11 Mart 2024 19:42

Zaten bu yönde bir hazırlık olmasa malum yetkili sendikanın üst düzey yöneticisi hemen hemen hergün çalışma ve sosyal güvenlik bakanının yanına niye gitsin? Daha önceleri yaptığı açıklamalarla resmen havuzu işaret ederken, arkasında kesinlikle havuz yok arkadaşlar demesi ise; "bu süreçte İHS'ye geçmek isteyenlerin kararını değiştirmemek, 399'lulardan ne kadar çok İHS'ye geçiş olursa ilerde memur sendikasından dönüşecekleri işçi sendikasına daha çok üye hesabıyla bakmak için" değilde nedir sizce? Evet süreç İHS'lilerin işçi sendikalarına üye olmasına doğru ilerliyor. Onun için de ilk önce 399'luların gönderilmesi ve kurumun da tam bir şirket mantığıyla ticaret hayatına atılması gerekiyor. İyi akşamlar...

12 Mart 2024 07:12

Durumu çok güzel özetlemişsin Şakir kardeşim. Fazlası var, eksiği yok!.. İlave olarak söylemem gerekirse tüm bunlardan çıkan sonuçta şu arkadaşlar: "Asla 399'dan VAZ-GEÇ-ME-YİN!..." Selam ve dua ile...


atsizwolf
Aday Memur
12 Mart 2024 20:34

Zaten ıhs ye geçen 399 lulari hiç anlayamıyorum. İnsan nasıl iş güvencesinden vazgeçer. Keske ıhs personelinde iş güvencesi olsa 😔

ejdercapan46, 2 ay önce

Durumu çok güzel özetlemişsin Şakir kardeşim. Fazlası var, eksiği yok!.. İlave olarak söylemem gerekirse tüm bunlardan çıkan sonuçta şu arkadaşlar: "Asla 399'dan VAZ-GEÇ-ME-YİN!..." Selam ve dua ile...


Şakir Sakar
Memur
13 Mart 2024 19:56

Ejder Çapan kardeşimizin daha önce burada paylaştığı Torba Kanunu hatırlatarak konuya giriş yapalım arkadaşlar.

Ne diyordu, Torba Kanun'da?

MADDE 76- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇÎCİ MADDE 44 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ek 26 nci ve ek 27 nci maddeler kapsamında istihdam edilenlerden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde kurumlarına başvuruda bulunmaları halinde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılıkları devam ettirilir ve bunlar emeklilik hakları bakımından emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir. Bunlardan bir ay içinde kurumlarına başvuruda bulunmayanlar söz konusu bir aylık sürenin sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır." deniliyordu, değilmi?


Şakir Sakar
Memur
13 Mart 2024 21:09

2013 yılından sonra PTT A.Ş.'de istihdam edilen yada sonradan statü değiştiren müdür ve üstü ünvandaki personeller, 375 SKHK'nin Ek-26 ve Ek-27. maddeleri kapsamında "İdari Hizmet Sözleşmeli Personel" değillermi? İdari Hizmet Sözleşmeli statüye geçseler bile kesenekleri Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılanlar yokmu?


Şakir Sakar
Memur
13 Mart 2024 21:13

Vardıki, Torba Kanunun 76. maddesinin Geçici 44. Maddesi gereği bu durumda ki peronellerden hemde sürenin bitimine bir hafta kala (adına tedbir amaçlı da deseler) dilekçeler alınmadımı?


Şakir Sakar
Memur
13 Mart 2024 21:15

Öyleyse Şubat ayından itibaren maaş kesenekleri 5510 sayılı kanunun 4/1c bendine göre yapılması gerekmiyormuydu?


Şakir Sakar
Memur
13 Mart 2024 21:19

Ama şubat ayından itibaren kesenekleri yine Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılmaya devam etti. Gerekçe neydi? Malum sendikanın üst düzey yöneticisine göre bu torba kanun maddesi PTT'deki personelleri kapsamıyordu.


Şakir Sakar
Memur
13 Mart 2024 21:22

Bu nasıl olur? Hem 375 SKHK'nin Ek-26 ve Ek-27. maddeleri kapsamında "İdari Hizmet Sözleşmeli Personel" olacaklar. Hemde statü değiştirdikleri halde haklarında Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanıyor olacak. Ama gayet açık olan bu torba kanun maddesi PTT'dekileri kapsamayacak!


Şakir Sakar
Memur
13 Mart 2024 21:30

Kanun koyucu ve yürürlüğe konulan kanunun uygulanmasının takipçisi olan devlet büyüklerimizin bu hatalı uygulamaya müdahil olmaları için sağduyulu bir STK'nın gerekli hukuki girişimlerde bulunması gerektiğini umut ediyor, hayırlı akşamlar diliyorum.


Şakir Sakar
Memur
13 Mart 2024 22:07

Yada daha önce dediğim gibi malum yetkili sendikanın üst düzey yöneticisinin son günlerde sıkça uğradığı ilgili çalışma bakanlığına "bizdeki İHS'lileri bu uygulamadan muaf tutun" ricacısı olarak seçilmesinden kaynaklı ziyaretlerdenmiydi acaba? diye sormadan edemiyor insan. Bilmem siz nasıl değerlendirirsiniz?


makineciajdar
Aday Memur
14 Mart 2024 07:55

yani sen. demek istiyorsun. emekli sandında kalırsalar. torpillen adıkları unvannan. onlarında başa kurumlara gitme hakı olur. demekmi istyorsun. seçimden sona çıkack havuzdan. onnarda fayda görür. onun için sendika. pttdeki ihsli yönetcileri maf tutsun. diyemi bakanlıla görüşüm yapyor diyorsn. yani bu müdr ile üstü unvan alanlar. senidkanın adamları. sendikada onnarın geleceni salamamı alyor. diyorsun kardeş. açık konuş. bizde anlyak.

15 Mart 2024 18:34

Arkadaşlar merhaba! Burada size PTT A.Ş.'deki İHS'li Personellerin 375 SKHK'nin Ek-26 ve Ek-27. maddelerine göre istihdam edilen personellerden sayılıp sayılmadığına, dolayısıyla Torba Kanunun 76. Maddesinde: "375 SKHK'ye eklenen Geçici 44. madde kapsamına girip girmediğine dair notlar paylaşacağım.

15 Mart 2024 18:41

19.11.2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik"

Dayanak Başlıklı 2. Maddesi: (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, 27/6/1989 tarihli ve "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi" ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 391 inci maddesine(*) dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Başlıklı 3. Maddesi: (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

j) Personel: "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi kapsamında PTT?de idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilenleri", İfade eder.

İstihdam başlıklı 8. Maddesi: (1) "PTT personeli, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27 nci maddesine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir."

15 Mart 2024 18:44

(*): 15.07.2019 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Yirmisekizinci Bölümünde yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Sözleşmeli personel başlıklı 391. Maddesi: (1) "PTT personeli, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı ve ek 27 nci maddelerine göre istihdam edilir."

15 Mart 2024 18:56

Şimdi o malum sendika üst düzey yöneticisi buyursun söylesin: "Torba Kanunda ki düzenleme nasıl oluyormuşta PTT A.Ş.'de ki İHS'li personelleri kapsamıyormuş? Nasıl oluyormuşta PTT'de İHS'li yönetici kademesinde olup Emekli Sandığına göre kesenekleri yapılan personellerden dilekçeler tedbir amaçlı alınıp dosyalarına konuluyormuş? Nasıl oluyormuşta kesenekleri yine Emekli Sandığı Hükümlerine göre yapılmaya devam edecekmiş? Burada ki amaç ne?! Gerçi olası bir takım amaçları, yukarıda arkadaşlar sıralamışlar zaten...

Selam ve dua ile...

16 Mart 2024 12:41

Bakın arkadaşlar! Bu İHS'ye geçerek Müdür ve üstü unvanlara atanan yönetici kademesinde ki personeller Torba Kanuna uyulmayıp, kesenekleri Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılmaya devam ettiği sürece bizim havuz mevzusu da uzar. Malum sendikanın amacı da bu zaten. Bir taraftan gerek kardeş sendikalarla gerekse de ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçip algı oyunlarıyla 399'luların bu kurumlara gönderilmesini engellemek. Ve de PTT'yi KİT'lerin yeniden yapılandırılması çalışmalarının dışında tutmaya çalışmak. (Tamam, PTT KİT değil ama 11 yıldır geçici 5. maddeyle misafir olarak tutulan 399'lu KİT personeli mevcut). Diğer taraftan da kendi atadıkları Müdür ve üstü pozisyonda ki yöneticilerin bir nevi azda olsa devlet memurluğuyla bağını devam ettirmek, yasal olarak mümkün olmamasına rağmen kurumda disiplin ve sicil amirliği yapabilmelerine sözde dayanak oluşturmak ve olası bir havuzda onlarında aynı yada muadil bir unvanda başka kurumlara gitme şanslarını korumak adına minnet rica, keseneklerinin Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılmaya devam etmesini sağlamak. Oysa Torba Kanunun bu konuda ki hükümleri gayet açık ve PTT'de ki personelleri de kapsamaktayken alınan dilekçelerin gereğinin yapılmayarak bu konuda ayak sürümek gayr-i yasal bir uygulamadır, diyorum. Yol yakınken akl-ı selim davranılıp bu yanlıştan bir an önce dönülmesini umuyorum. Selam ve dua ile...


Şakir Sakar
Memur
16 Mart 2024 13:32

Bu konuda 399 luların birlik olup hukuki yollara başvurmasının yanında, duyarlı STK larında gerekli girişimlerde bulunması kaçınılmaz bir hal aldığı gerçektir. HAVUZ artık bir ihtiyaç değil, zorunluluk olmuştur, çünkü. Gereken neyse yapılmalıdır. İyi haftasonları arkadaşlar.


atsizwolf
Aday Memur
16 Mart 2024 15:15

Allah ıhs lilerin yardımcısı olsun. Kimine göre işçi kimine göre memur.

Toplam 354 mesaj
«6789101112131415161718

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi