Editörler : crops35
«6789101112131415161718
27 Mart 2024 07:26

Cesaret edip mahkemeye veren, iptal gerekçesini de "İHS'li bir yönetici 399'lu bir memura sicil notu veremez" diye belirten örnek bir dava varmı ki? Var ve iptal edilmediği yönünde elinde bir mahkeme kararı olan varsa burada paylaşırsa memnun oluruz arkadaşlar. Selam ve dua ile...


atsizwolf
Aday Memur
27 Mart 2024 21:52

Ayrımcılık değil ama 399 lü arkadaşlar sürekli bunu söylüyor ama karşılığı yok

ejdercapan46, 2 ay önce

Cesaret edip mahkemeye veren, iptal gerekçesini de "İHS'li bir yönetici 399'lu bir memura sicil notu veremez" diye belirten örnek bir dava varmı ki? Var ve iptal edilmediği yönünde elinde bir mahkeme kararı olan varsa burada paylaşırsa memnun oluruz arkadaşlar. Selam ve dua ile...


hasan78
Şef
28 Mart 2024 07:35

375 Sayılı KHK'nin Ek-26 ve 27. maddeleri Anayasa mahkemesi tarafından iptal edilene kadar kılıf uyduruyorlardı, bugün için ise, 399'lu persone Sicil notu verme konusunda "Kral çıplak" hikayesi misalinde olduğu gibi dımdızlak kaldılar ortada

atsizwolf, 2 ay önce

Ayrımcılık değil ama 399 lü arkadaşlar sürekli bunu söylüyor ama karşılığı yok

28 Mart 2024 08:00

Evrensel hukukta "Her anayasa/yasa hukuki değildir" diye bir kural vardır. Yani bir kanun usulüne göre çıkarılmış olabilir. Ama kapsadığı alanın hakkına ve hukukuna riayet etmiyorsa, birtakım sıkıntılara sebebiyet veriyorsa o kanun hukuki değildir. Buna birkaç örnek verecek olursak; geçmişte hitler gibi, mussolini gibi günümüzde de kim young gibi diktatörlerin de kendi meclislerinde hemde oybirliğiyle çıkarmış oldukları kanunları vardı/var. Ama hukuki mi(ydi)? Elbette değil. Birde şu varki azda olsa hukuka uygun olmayan bu tür kanunlar Demokratik ve Hukuk Devletlerinde de yasalaşmakta ancak iptal davalarına konu olabilmektedir. Onun için bırak kanunu bir takım düzenleyici işlemlerle yaptım oldu, denilemez. Evet. Yapıldı, oluyor, olmaya da devam ediyor. Bırakın hakka, hukuka ve hakkaniyete; bu uygulamalar yürürlükte ki kanunların bile özüne ve ruhuna aykırıdır. Örneğin düşük sicil notu alan biri bunu direkt "verilen bu not; statü farkından dolayı yürürlükte ki kanunlara aykırıdır" diye açmak yerine başka gerekçeler ileri sürmekte ve sonuç itibariyle iptal ettirmekte veya etirememektedir. Halbu ki o düşük notu hak etmiş olsa bile gerekçesi "verilen bu not; amirin statü farkından dolayı yürürlükte ki kanunlara aykırıdır" şeklinde olsa %100 iptal olacak. Bu kadar basit. Ama işte dediğim gibi ya kimse buna cesaret edemiyor, yada herkes bu durumun farkında değil.

28 Mart 2024 08:05

Mesela bir Belediye'de yapılan, 2017 Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporunda şu değerlendirmelere yer verilmiştir. "gerek sözleşmeli personel gerekse 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi bir işçi personelin memur ve amiri arasında bir hiyerarşik kademeye konulması veya bir memurun amiri olması mevzuat hükümlerine aykırıdır. 657 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliklere göre memurca yürütülmesi gereken müdürlük görevi vekaleten de olsa işçi veya sözleşmeli personel statüsündeki personel eliyle yürütülemez." denilerek durumu özetlemiştir. Araştırıldığı takdirde emsal niteliğinde ki benzer kararlar herkesin karşısına çıkacaktır. Selam ve dua ile...


atsizwolf
Aday Memur
28 Mart 2024 14:29

Ek madde falan birseyler yapılır bence

hasan78, 2 ay önce

375 Sayılı KHK'nin Ek-26 ve 27. maddeleri Anayasa mahkemesi tarafından iptal edilene kadar kılıf uyduruyorlardı, bugün için ise, 399'lu persone Sicil notu verme konusunda "Kral çıplak" hikayesi misalinde olduğu gibi dımdızlak kaldılar ortada

28 Mart 2024 17:58

Ek madde gibi bir düzenleme mümkün değil. 399'lunun bağlı olduğu KHK'ye, mevcut haklarında gerilemeye yol açacak bir ekleme yapılamaz. Çünkü kazanılmış bir hak geri alınamaz. Yada bireyin aleyhine olan bir düzenleme yapılamaz. Evrensel hukukta kanunların geriye yürümezliği ilkesi diye birşey var. Bu ilke uyarınca kanunlar kamu yararı ve kamu düzeninin gereği kazanılmış hakların korunması, mali haklarda iyileştirme gibi kimi ayrıksı durumlar dışında ilke olarak yürürlük tarihlerinden sonra ki olay, işlem ve eylemlere uygulanmak üzere çıkarılabilirler. Onun için 399'luların statüsünde bir değişikliğe gidilemez. Ancak şu olur. Devletin genel idare esaslarına göre asli ve sürekli görevleri memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülür ilkesi gereği mevcut İHS'li yöneticilerin statüsünü kadrolu statüye çevrilir. O da artık bu şirkette mümkün değil. Diyelim ki tekrar KİT'e dönüştürülerek mümkün hale getirildi. Bu durumda da ancak herkesi İHS'li olmazdan önce ki statüsüne döndürerek yapabilir. Aksi halde tabir-i caizse buna hülle yoluyla kadro vermek denir ki, bu da mahkemeden döner. Selam ve dua ile...


atsizwolf
Aday Memur
28 Mart 2024 18:37

Kadro konusunda geçen zamanda nerdeyse almayan kimse kalmadı ama ihsliler almadı. Hatta ıhsliler için yanlış hatırlamıyorsam o sürecse işçi denildi memur değil denildi.. Hoş kadrolu işçi bile değil ıhs li personel.... Görevde yükselme sınavınin bile ıhs ye bağlandığı bu durumda kadro hayaldir.. Hatta bu konuda sendikalardan bilhassa üye sayısı yüksek sendikalardan yüksek bir ses duyamıyoruz

ejdercapan46, 2 ay önce

Ek madde gibi bir düzenleme mümkün değil. 399'lunun bağlı olduğu KHK'ye, mevcut haklarında gerilemeye yol açacak bir ekleme yapılamaz. Çünkü kazanılmış bir hak geri alınamaz. Yada bireyin aleyhine olan bir düzenleme yapılamaz. Evrensel hukukta kanunların geriye yürümezliği ilkesi diye birşey var. Bu ilke uyarınca kanunlar kamu yararı ve kamu düzeninin gereği kazanılmış hakların korunması, mali haklarda iyileştirme gibi kimi ayrıksı durumlar dışında ilke olarak yürürlük tarihlerinden sonra ki olay, işlem ve eylemlere uygulanmak üzere çıkarılabilirler. Onun için 399'luların statüsünde bir değişikliğe gidilemez. Ancak şu olur. Devletin genel idare esaslarına göre asli ve sürekli görevleri memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülür ilkesi gereği mevcut İHS'li yöneticilerin statüsünü kadrolu statüye çevrilir. O da artık bu şirkette mümkün değil. Diyelim ki tekrar KİT'e dönüştürülerek mümkün hale getirildi. Bu durumda da ancak herkesi İHS'li olmazdan önce ki statüsüne döndürerek yapabilir. Aksi halde tabir-i caizse buna hülle yoluyla kadro vermek denir ki, bu da mahkemeden döner. Selam ve dua ile...


atsizwolf
Aday Memur
04 Nisan 2024 19:04

https://www.memurlar.net/haber/1096958/ptt-personel-yonetmeliginin-resmi-gazetede-yayimlanmasi-zorun


atsizwolf
Aday Memur
04 Nisan 2024 19:08

Yine birseyler iptal olmuş

atsizwolf, 2 ay önce

https://www.memurlar.net/haber/1096958/ptt-personel-yonetmeliginin-resmi-gazetede-yayimlanmasi-zorun

04 Nisan 2024 22:48

Bu iptal kararı 5 yıl önce verilen bir karar da, niye durup dururken temcid pilavı gibi ısıtılarak yeniden haber olarak yayınlanmasına gerek duyuldu, orasını tam anlamış değilim. Yakında kokusu çıkar. Yine bunda da malum-sen'in parmağı var gibi duruyor. Birşeyleri kamuoyunun ve çalışanların gözünün içine sokmaya çalışıyorlar gibi. Mesela ilk anladığım sermayesinin tamamının hazineye ait olduğu PTT A.Ş.'nin bir kamu tüzel kişisi olduğu. Bunu zaten bilmeyen yok. Danıştay'da bu yapısına istinaden Resmi Gazete'de yayımlanmadan sadece internet sayfasında yayımladığı bu yönetmeliğe göre idari işlem tesis etmesinin hukuka uyarlılığı yoktur diyerek yapılan atama işleminin iptaline karar vermiş. Zaten mahkeme süreci devam ederken de idare apar topar bu hukuki geçerliliği olmayan yönetmeliği aldığı bir kararla yürürlükten kaldırmıştır. Ancak bu sürede sadece dava konusu 1 kişi değil, yüzlerce personel yürürlükten kaldırılan bu yönetmeliğe göre en düşük müdür olmak üzere çeşitli unvanlara atanmış ama hkuki dayanaktan yoksun bu atamaların hiçbirisi de iptal edilmemiştir. Hukuki dayanaktan yoksun bu atanan yönetici jesimin, Torba Kanuna rağmen Emekli Sandığı Kanunu ile bağlarının hala devam ettirilmesi gibi. Selam ve dua ile...


Şakir Sakar
Memur
06 Nisan 2024 20:21

Önce X sendikasının başkanının 9 Şubatta ki twitter paylaşımını aktarayım. Sonrada bu paylaşımda yer alan hatalı ve yanıltıcı bilgiler üzerinde konuşalım arkadaşlar.


Şakir Sakar
Memur
06 Nisan 2024 20:23

Söz konusu Twitter Paylaşımı: "PTT'de İHS' ye geçiş 4/c'li Personel 4/c Durumunda Devam Edebilecek. 28.12.2023 tarihinde yayınlanan 32413 sayılı Resmi Gazete'de 7491 sayılı Bazı Kanunu ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 74 maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İdari Hizmet Sözleşmesini tarife eden ek-27. Maddesinde gidildiği yine aynı 81. madde ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici 44. Maddenin eklenmesi ile ilgili sahadan alınan geri dönüşler üzerine Hukuk birimimiz ile birlikte incelendiğide 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunun Geçici 6. PTT personelinin bu kapsamın dışında kaldığı kanaati varsa da mağduriyetler yaşanmaması için ekteki yazımız ile PTT Genel Müdürlüğüne başvurta bulunmuştuk. Bunun üzerine PTT Genel Müdürlüğü'nden 19.01.2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel Prensipleri Genel Müdürlüğüne konuyu aktarmıştı. Bizlerde süreci her aşamada takip ettik. Gelinen aşamada Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel Prensipleri Genel Müdürlüğünden alınan cevabi yazı ile PTT'nin anılan kanun değişikliklerinden 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunun Geçici 6. maddeden etkilenmediği için. Bu bağlamda 5510 öncesi ve sonrasında İdari Hizmet Sözleşmesine 4/C kapsamında geçen 4/C kapsamında sigortalı sayılmaya devam sözleşmesi, ayrıca 17-24 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak görevde yükselme sınavında atanacak 5510 öncesi personelde 4/C sigortalı sayılmaya devam edilecek. Bilginize iyi çalışmalar sunar."


Şakir Sakar
Memur
06 Nisan 2024 20:37

Neymiş?

PTT'de İHS' ye geçiş yapan 4/c'li Personel 4/c Durumunda Devam Edebilecekmiş.

Neymiş?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici 44. Maddenin eklenmesi ile ilgili sahadan alınan geri dönüşler üzerine Hukuk birimimiz ile birlikte incelendiğinde 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunun Geçici 6. Nedeniyle PTT personelinin bu kapsamın dışında kaldığı kanaati varsa da mağduriyetler yaşanmaması için ekteki yazımız ile PTT Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunmuşlarmış.

Neymiş?

Görüş istedikleri kamu kurumu, anılan kanun değişikliğinden 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunun Geçici 6. maddesi nedeniyle PTT?yi etkilemiyor demiş.

Neymiş?

Bu bağlamda 5510 öncesi olup sonradan İdari Hizmet Sözleşmesine 4/C kapsamında geçen personelin 4/C kapsamında sigortalı sayılmaya devam edecekmiş.


Şakir Sakar
Memur
06 Nisan 2024 20:42

Önce bu İHS'ye geçiş sürecini tane tane anlatalım ki kafalarda ki tüm sorular cevabını bulsun. Mevzunun hiçte iddia edildiği gibi olmadığını, maksadın başka olduğunu herkes anlasın.


Şakir Sakar
Memur
06 Nisan 2024 21:06

Herkesin bildiği üzere 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu yürürlüğe girmezden önce Kamu Kurum ve Kuruluşlarına memur olarak atananların kesenekleri 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre yapılmakta idi. 5510 sayılı kanundan sonra Kamu Kurum ve Kuruluşlarına memur olarak atananların kesenekleri ise 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1/c bendine göre yapılmaya başlandı. Bu tarihten sonra da 5510 sayılı kanundan önce atananların kesenekleri, bu kanunun 4. Maddesi uyarınca yine emekli sandığı kanunu hükümlerine göre yapılmaya devam etti.

Yani;

2008 yılından öncekiler için; Emekli Sandığı Kanunu hükümleri,

2008 yılından sonrakiler için; 5510 sayılı Kanunun 4-1c hükmü uygulanmaya devam etti.

İşte bu şekilde devam ederken 2013 yılının mayıs ayında PTT Şirket oldu. Yürülüğe giren 6475 sayılı posta hizmetleri kanunun Personel Statüsü Değişikliğini düzenleyen Geçici 6. maddesinde mevzu gayet açıktı.

Neydi o geçiş hükümleri?

Geçici 6. maddenin 2. Bendinin a fıkrasında; ?5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 8/6/1949 tarihli ve '5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu' hükümleri uygulananların sözleşmeli olarak atandıkları tarihten başlayarak otuz gün içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma talebinde bulunmamaları hâlinde, emekli kesenekleri kendilerince, kurum karşılıkları PTT tarafından karşılanmak suretiyle 5434 sayılı Kanun ile ilgileri devam ettirilir? dedi.

b fıkrasında ise; "5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra göreve başlayan ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmak suretiyle sigorta primine esas kazançları aynı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenenler ise taleplerine bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır." dedi.


Şakir Sakar
Memur
06 Nisan 2024 21:18

Yani;

A-) 2008 öncesinde PTT'de işe başladıysan kesenek yönünden Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabisin.

B-) 2008 sonrasında ve Mayıs-2013'ten önce PTT'de işe başladıysan kesenek yönünden 5510 sayılı kanunun 4-1c hükümlerine tabisin.

6475 sayılı kanunun Geçici 6. maddesine göre;

1. Yukarıda ki "A" kategorisinde olup 2013 yılından sonra İHS'ye geçen bir personel 5510 sayılı kanunun 4-1a bendine geçmeyi kendi istemediği sürece keseneği EMEKLİ SANDIĞI KANUNU HÜKÜMLERİNE göre yapılmaya devam etti, ediyorda.

2. Ancak "B" kategorisinde olup 2013 yılından sonra İHS'ye geçen bir personelin ise talebine bakılmaksızın keseneği 5510 SAYILI KANUNUN 4-1a HÜKÜMLERİNE göre yapılmaya başlandı, bu şekilde de devam ediyor.


Şakir Sakar
Memur
06 Nisan 2024 21:27

Neymiş o zaman?

PTT'de İHS'ye geçiş yapan 4/c'li bir Personel 4/c'li olarak devam edemezmiş. Geçiş yapmazdan önce 4/c'li olan bir personelin talebine bakılmaksızın 4/a'lı olmak zorundaymış. Ama bu personel geçiş yapmazdan önce Emekli Sandığına tabiyse, ya Emekli Sandığında devam edecek yada kendi isteğiyle 4/a'lı olabilecekmiş.

Şimdi, nereden çıkarıyorsunuz, 4/c'li olarak devam edecekmiş yorumunu diye sormazlar mı adama? Tabi amaç farklı. Arif olan anlar.


Şakir Sakar
Memur
06 Nisan 2024 21:42

Neymiş o zaman?

Anılan kanun (Geçici 44. madde: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ek 26 nci ve ek 27 nci maddeler kapsamında istihdam edilenlerden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde kurumlarına başvuruda bulunmaları halinde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının "c" bendi kapsamındaki sigortalılıkları devam ettirilir. Bunlardan bir ay içinde kurumlarına başvuruda bulunmayanlar söz konusu bir aylık sürenin sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının "a" bendi kapsamında sigortalı sayılır) değişikliğinin sözde PTT'yi kapsamamasına dayanak olarak gösterdiğiniz 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunun Geçici 6. maddesi sadece geçiş hükümlerini içeren bir maddeymiş.

Oysa bal gibi kapsadığına dair dayanak maddeleri "Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikmiş.

4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Yirmisekizinci Bölümünde yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin Sözleşmeli personel başlıklı 391. Maddesinde ki "PTT personeli, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı ve ek 27 nci maddelerine göre istihdam edilir" ibaresiymiş.


Şakir Sakar
Memur
06 Nisan 2024 21:56

Şu var ki, mevzuyu o şekilde yanlış anlamışlarsa kendileri için durum vahim, yok nalıncı keseri gibi bilerek kendilerine göre anlamışlarsa durum çok daha vahimdir, arkadaşlar.

Toplam 354 mesaj
«6789101112131415161718

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi