Editörler : crops35
«6789101112131415161718

Şakir Sakar
Memur
06 Nisan 2024 22:22

Ancak şu bir geçek ki; torba kanunda ki geçici 44. maddenin PTT'de İdari Hizmet Sözleşmesine geçenleri de kapsadığı YÜZDE BİR MİLYONDUR arkadaşlar. Çünkü PTT'de de 5510 öncesi (yani kesenek yönünden 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uygulanan) personeller olup, İdari Hizmet Sözleşmeli statüye geçen ve haklarında Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanmaya devam eden idari kademedekiler vardır. Bunu X sendikası da biliyor, çalışanlarda biliyor, dağda ki çoban da biliyor, sağır sultan da... Onun için torba Kanun gereği alınan dilekçelerine istinaden bu personellerin kesenekleri Şubat ayı itibariyle 5510 sayılı kanunun 4-1c bendine göre yapılması gerekmekteydi. Ama ısrarla (iki aydır) kesenekleri Emekli Sandığı Kanununa göre yapılmaya devam edilmekte. Anlaşılan o ki haklarında Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin uygulanmasında vazgeçmeye niyetleri yok. Tamam. Bana tercih hakkı sunulsa bende geçmek istemem. Çünkü ciddi derecede, hem emekli ikramiyem hem de emekli maaşım düşecek. Bunu kim ister ki? Zaten önlerine tercih konulduğu için bu niyetlerini ilk İdari Hizmet Sözleşmesine geçtiklerinde açıkça ortaya koymuş, haklarında Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin uygulanmasını uygun görmüşlerdi. Ama şimdi öyle bir tercih hakkı yok. Torba Kanunun geçici 44. maddesi açık açık; "ya dilekçeni verip kesenek yönünden 5510/4-1c'ye geçeceksin, yada bundan böyle hakkında 5510/4-1a bendi uygulanacak" diyor. Birde şu var tabi. Kamu çalışanı için Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanması demek, onun için hemen hemen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu derecesinde bir SİGORTA bir GÜVENCE mesabesinde demek. İstihdam şekli İdari Hizmet Sözleşmeli olsa bile. Olur ki yarın bir havuz konusu gündeme geldi diyelim. İşte bu Emekli Sandığı Kanunu bağına istinaden, hem de mevcut unvanlarıyla ya da muadil bir unvanla onlara da 657'ye tabi başka kurumlara hem de kadrosunu alarak gitme hakkı tanınabileceği söz konusudur da ondan. Biraz da onun için "bu Torba Kanunun Geçici 44. Maddesi PTT'yi kapsamıyor" ifadesi bir temenniden, bir beklentiden öte değildir. Bunun da ne kadar etik ve adil olacağını sizlerin takdirine bırakıyorum. Ama diğer taraftan da dağ gibi bir GERÇEK duruyor. Bakalım temenniler mi yoksa gerçekler mi galip gelecek. Nisan ayı maaşlarını bekliyorum. Yine aynı yanlışta ısrar edilerek, kesenekler 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılmaya devam edecek mi? Bu ülkede hukuk varsa (ki elbette var olduğuna inanıyoruz) koyun ak mı, kara mı; o zaman göreceğiz. Oysa anlamak isteyen için, konunun anlaşılmayacak bir tarafı da yok. Kanun ne diyorsa o. İyi akşamlar arkadaşlar?

06 Nisan 2024 22:30

Doğru söze ne hacet? Durumu çok güzel özetlemişsin Şakir kardeş. Altına imzamı atıyorum. Kalemine yüreğine sağlık. Selam ve dua ile...


atsizwolf
Aday Memur
07 Nisan 2024 16:07

Arkadaşlar bende şunu çok merak ediyorum malum herkes tebligat dağıtimi yapıyor. Firma elemanı arkadaşlarin tebligat dağıtmasinin hukukta yeri nedir?

ejdercapan46, 2 ay önce

Doğru söze ne hacet? Durumu çok güzel özetlemişsin Şakir kardeş. Altına imzamı atıyorum. Kalemine yüreğine sağlık. Selam ve dua ile...

07 Nisan 2024 18:23

Yasak itiraz ediliyor itiraz eden kazanır

atsizwolf, 2 ay önce

Arkadaşlar bende şunu çok merak ediyorum malum herkes tebligat dağıtimi yapıyor. Firma elemanı arkadaşlarin tebligat dağıtmasinin hukukta yeri nedir?


atsizwolf
Aday Memur
07 Nisan 2024 19:32

Acaba diyorum kanunda bir değişiklik falan mı oldu yetki verildi de biz bilmiyoruz

Asgariucretlimemur2, 2 ay önce

Yasak itiraz ediliyor itiraz eden kazanır

07 Nisan 2024 20:11

Gerek Tebligat Kanununun 1. maddesi gerekse de Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesi özetle; "bu kanun/yçnetmelik hükümlerine göre yapılacak olan tebligatlar, PTT veya memur (tebligatı çıkaran kurum memurları) eliyle gerçekleştirilir" der. Kanun koyucu ile düzenleyici işlem yapan idare bu kanun ve yönetmeliği çıkarırken PTT'nin bir kamu kurumu olmasından hareketle burada çalışan tüm personellerrin de memur/kamu görevlisi olduğunu kabul ettiğinden genel bir ifade olarak PTT ibaresini kanun/yönetmelik maddesine koymuştur. Ancak zamanla kurumun hukuksal yapısının değişmesi ve bir takım işlerin de taşeron eliyle yapılmaya başlaması üzerine, belli ki genel bir ifade olan sadece bu PTT ibaresine sığınarak tebligatı taşeron eliyle de yaptırmaya başladı diyebiliriz. Ama bunun hukuken bir geçerliliği yoktur, arkadaşlar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bununla ilgili bir mahkeme kararı bile mevcut. Ama buna rağmen hala yapılıyor mu? Yapılıyorsa neye dayanarak yapılıyor. Orası muamma. Selam ve dua ile...


atsizwolf
Aday Memur
07 Nisan 2024 21:03

Bende onu çok merak ediyorum herkesin duyduğu bildiği bir şeyi neye göre yaptırıyorlar

ejdercapan46, 2 ay önce

Gerek Tebligat Kanununun 1. maddesi gerekse de Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesi özetle; "bu kanun/yçnetmelik hükümlerine göre yapılacak olan tebligatlar, PTT veya memur (tebligatı çıkaran kurum memurları) eliyle gerçekleştirilir" der. Kanun koyucu ile düzenleyici işlem yapan idare bu kanun ve yönetmeliği çıkarırken PTT'nin bir kamu kurumu olmasından hareketle burada çalışan tüm personellerrin de memur/kamu görevlisi olduğunu kabul ettiğinden genel bir ifade olarak PTT ibaresini kanun/yönetmelik maddesine koymuştur. Ancak zamanla kurumun hukuksal yapısının değişmesi ve bir takım işlerin de taşeron eliyle yapılmaya başlaması üzerine, belli ki genel bir ifade olan sadece bu PTT ibaresine sığınarak tebligatı taşeron eliyle de yaptırmaya başladı diyebiliriz. Ama bunun hukuken bir geçerliliği yoktur, arkadaşlar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bununla ilgili bir mahkeme kararı bile mevcut. Ama buna rağmen hala yapılıyor mu? Yapılıyorsa neye dayanarak yapılıyor. Orası muamma. Selam ve dua ile...

08 Nisan 2024 12:21

Nasıl İHS'li bir yöneticiyi 399'lu bir personele; idari, disiplin ve sicil amiri yapabiliyorlarsa, bunu da o şekil yapıyorlardır. O hukukiyse buda hukuki. Değilse bu da hukuki değil. Yorumsuz!?...


hasan78
Şef
08 Nisan 2024 13:18

Anayasanın 128. Maddesinin ?Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin

genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin

gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle

görülür? hükmü gereği İdareci (Müdür ve üstü) pozisyonunda ki Disiplin ve Sicil Amirlerinin kadrolu

devlet memuru olması gerektiği çok açıkken. Anayasanın 128. maddesine göre

İHS' li personellerin YÖNETİCİ olduğu bir şirkette 399'luların sicil ve disiplin amirleri İHS? li idareciler olabilir mi?

sorusunun cevabı çok açık bir şekilde hayır olduğu için 399'2 li personellere HAVUZ hakkı biran önce verilmelidir.


atsizwolf
Aday Memur
08 Nisan 2024 16:05

Valla ne olacak bilmiyorum ama hep böyle gidecek gibi.

hasan78, 2 ay önce

Anayasanın 128. Maddesinin ?Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin

genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin

gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle

görülür? hükmü gereği İdareci (Müdür ve üstü) pozisyonunda ki Disiplin ve Sicil Amirlerinin kadrolu

devlet memuru olması gerektiği çok açıkken. Anayasanın 128. maddesine göre

İHS' li personellerin YÖNETİCİ olduğu bir şirkette 399'luların sicil ve disiplin amirleri İHS? li idareciler olabilir mi?

sorusunun cevabı çok açık bir şekilde hayır olduğu için 399'2 li personellere HAVUZ hakkı biran önce verilmelidir.

09 Nisan 2024 13:38

Şakir kardeşimiz X sendikasının twitter paylaşımını buradan paylaşmıştı ya. Onun son cümlesinde ki tezat hakkında iki kelam da ben edeyim dedim.

Ne diyordu son cümlesinde? "Bu bağlamda 5510 öncesi ve sonrasında İdari Hizmet Sözleşmesine 4/C kapsamında geçen 4/C kapsamında sigortalı sayılmaya devam edecek, ayrıca 17-24 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak görevde yükselme sınavında atanacak 5510 öncesi personelde 4/C sigortalı sayılmaya devam edilecek."

Bu cümleyi okuyupta; "Siz insanların aklıyla alay mı ediyorsunuz" diye sormazlar mı adama?

"Bu bağlamda 5510 öncesi ve sonrasında İdari Hizmet Sözleşmesine 4/C kapsamında geçen 4/C kapsamında sigortalı sayılmaya devam edecek, ayrıca 17-24 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak görevde yükselme sınavında atanacak 5510 öncesi personelde 4/C sigortalı sayılmaya devam edilecek(MİŞ)!?"

Birincisi; Bir defa 5510 öncesi olanlar 4/c'li değil, Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi. Bunlardan da İHS'ye geçip 30 gün içinde 4/a'lı talebinde bulunmayanlar hakkında Emekli Sandığı Kanunu hükümleri aynen uygulanmaya devam etti.

İkincisi; 5510 sonrası 4/c'li idi. Onlardan da İHS'ye geçenler, taleplerine bakılmaksızın otomatikman 4/a'lı oldular. Kim demiş 5510 öncesi olup, 4/c kapsamında sigortalı sayılmaya başladılar diye?

Üçüncüsü; Görevde yükselme sınavında atanacak 5510 öncesi personel de 4/c'li değil ki. Çünkü onlarda Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabiler. Zaten 4/c'li olsalar onlarda otomatikman 4/a'lı sigortalı olacaklar. İşte Emekli Sandığı Hükümlerine tabi olduklarından dolayı Torba Kanun hereği atandıktan sonra 4/c sigortalı olacaklar.

Kusura bakmayın da, ya mevzuata hakim olmadığınızdan böyle bir açıklama yapıyorsunuz (ki o zaman siz bu işin hakkını veremiyorsunuz demektir), yada danışıklı bir şekilde akıl oyunlarıyla ters algı üzerinden birilerini/biryerleri yanıltmaya çalışıyorsunuz, derim. Son uyarı olarak Nisan ayı maaşlarını bekleyelim bakalım. İHS'ye geçip, hala haklarında Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanmaya devam edildiği bu ayda da görülecek mi, yoksa dönüş maliyetinin daha da şişmemesi adına yanlıştan dönülüp ilk istasyonda inilecek mi? Bekleyip göreceğiz. Hakkınızda hayırlısı diyelim. Selam ve dua ile...

09 Nisan 2024 21:38

Mesela para cezası tebligatınu taşeron yapsa şahsıma dava ederim usulsüz diye


atsizwolf
Aday Memur
10 Nisan 2024 00:09

İşte bunun farkında değiller mi o. Kadar avukat

Asgariucretlimemur2, 2 ay önce

Mesela para cezası tebligatınu taşeron yapsa şahsıma dava ederim usulsüz diye

10 Nisan 2024 13:25

Ramazan (Fıtır) Bayramının tüm İslam Alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz eder, bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ederim. Selam ve dua ile...


Şakir Sakar
Memur
10 Nisan 2024 13:29

Eyvallah Ejder Bey. Hayırlı Bayramlarımız olsun. İki bayram arası da 399'luların bayramı olsun, inşallah.


atsizwolf
Aday Memur
10 Nisan 2024 23:57

Hayırlı bayramlar arkadaşlar. Ihs lilerin de. Olsun ya

11 Nisan 2024 22:32

2013 yılından sonra İHS'li olarak kuruma giren kardeşlerimiz için de olsun tabi. Hemde can-ı gönülden isterim. Ama sonradan İHS'ye geçerek çoğunlukla, haketmedikleri unvanları ulufe gibi alanlar için aynı temennide bulunmak içimden gelmiyor, arkadaşlar. Hayırlı geceler, hayırlı cumalar...


Şakir Sakar
Memur
13 Nisan 2024 09:28

Arkadaşlar, 5682 Sayılı Pasaport Kanununa göre "Hususi yada Yeşil Pasaport" İHS'li yada İHS'ye geçen diğer personellere verilebilir mi? Aldığım duyumlara göre kimi başvurular reddedilmişte. Pasaport Kanunu bu statüdekileri memur kategorisinde değerlendirmiyor mu acaba?


vaypcnet
Şef
13 Nisan 2024 11:01

İhs'li personele verilmiyor diye biliyorum.


atsizwolf
Aday Memur
13 Nisan 2024 17:14

Bende öyle biliyorum. Çünkü ıhsliler memur değil işçi olarak görüyorlar bence.

vaypcnet, 1 ay önce

İhs'li personele verilmiyor diye biliyorum.

Toplam 354 mesaj
«6789101112131415161718

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi