Editörler : crops35
«6789101112131415161718

Şakir Sakar
Memur
20 Nisan 2024 11:58

Şimdi gelelim statüsüne göre; hangi personelin keseneği, hangi kanunun hangi maddesine göre yapılmakta:

A-) 399 SKHK'ye tabi olup 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 rarihinden ÖNCE (yani 5510 öncesi) işe girenlerin kesenekleri yukarıda ki BİR (1) NUMARALI BENDE GÖRE yapılmaktadır.

B-) 399 SKHK'ye tabi olup 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 rarihinden ÖNCE (yani 5510 öncesi) işe giren, ancak Mayıs-2013 tarihinden sonra 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanununun Geçici 6. Maddesine istinaden 30 gün içerisinde 4/a'lı olmayı istemediği takdirde maaşında Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre kesinti yapılmaya devam edilmek kaydıyla çoğunlukla en düşük Müdür unvanı alarak İHS'ye geçenlerin kesenekleri de yukarıda ki BİR (1) NUMARALI BENDE GÖRE yapılmaktadır.

Yani; 5510 sayılı Kanunun Geçici 4. maddesi uyarınca haklarında "5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu Hükümleri" uygulananların maaşlarından yapılan kesinti (B'de izah edildiği üzere İHS'ye geçmiş olsalar bile) "Emekli Sandığı Kanunu" hükümlerine göre yapılmaktadır.

C-) Kurum Mayıs-2013 tarihinden itibaren şirket olduktan sonra ilk defa işe girenler ile 399 SKHK'ye tabi olup 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 rarihinden SONRA (yani 5510 sonrası) işe girenlerden olup, Mayıs-2013 yılından sonra 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanununun Geçici 6. Maddesine istinaden İHS'ye geçenlerin taleplerine bakılmaksızın kesenekleri yukarıda ki İKİ (2) NUMARALI BENDE GÖRE yapılmaktadır.

Yani; Maaşlarından yapılan kesintiler, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun 4. Maddesinin 1/a bendine göre yapılmaktadır.

D-) 399 SKHK'ye tabi olup 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 rarihinden SONRA (yani 5510 sonrası) işe girip aynı statüde devam edenlerin kesenekleri ise yukarıda ki ÜÇ (3) NUMARALI BENDE GÖRE yapılmaktadır.

Yani; Maaşlarından yapılan kesintiler, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun 4. Maddesinin 1/c bendine göre yapılmaktadır.


Şakir Sakar
Memur
20 Nisan 2024 12:25

Şimdi özetle malum x sendikasının yetkilisi 9 Şubat'ta ki sosyal medya paylaşımının;

1. cümlesinde ne diyordu: "PTT?de İHS?ye geçen 4/c?li personel 4/c statüsünde devam edebilecek"

2. cümlesinde ne diyordu: "Her ne kadar PTT personelinin Torba Kanunun Geçici 44. Maddesinin kapsamının dışında kaldığı kanaati olsa da, görüş istediğimiz ilgili birim, 'PTT personeli bu kapsamın dışında kalmaktadır' denmiştir."

3. cümlesinde ne diyordu: "Bu bağlamda 5510 öncesi olup sonradan İdari Hizmet Sözleşmesine 4/c kapsamında geçen personelin 4/c kapsamında sigortalı sayılmaya devam edecek"

Eleştiri:

1. cümle: Oysa 6475 sayılı kanunun geçici 6. maddesi gereği İHS'ye geçen 4/c'li bir personel, isteğine bakılmaksızın 4/a'ya tabi sigortalı olacaktı, oldu ve olmaya da devam ediyor.

2. cümle: Oysa PTT'de İHS'li olarak istihdam edilen personellerde; gerek Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 2, 3 ve 8. maddeleri, gerekse de Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Yirmisekizinci Bölümünde yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Sözleşmeli personel başlıklı 391. Maddesi gereği 375 SKHK'nin Ek-26 ve Ek-27. Maddelerine göre istihdam edilen personellerden sayılıyordu. Dolayısıyla Torba Kanunun Geçici 44. Maddesi kapsamında olduğu gerçeğini kimse değiştiremez.

3. cümle: Oysa 5510 öncesi olan bir personel Emekli Sandığı Kanununa tabi idi. 6475 sayılı kanunun geçici 6. maddesi gereği 30 gün içerisinde 4/a'lı olmayı istemediği takdirde maaşında Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre kesinti yapılmaya devam edecekti, etti ve etmeye de devam ediyor.

İşte bu izahatlarda da görüldüğü üzere 5510 öncesi olup İHS'ye geçerek (müdür ve üstü) unvan alan ve 30 gün içinde 4/1a'lı olmayı talep etmeyen tüm personellerin (her ne kadar maaş bordrolarına adını "6745-4C" olarak yazsalar bile) kesenekeleri öyle iddia edildiği gibi "5510 öncesi olup İHS'ye geçen bir personelin keseneği 4/1c'ye göre yapılmadığı", gerek maaş bordrolarına gerekse de icmal bordrolarına dikkatlice bakıldığında kesenekleri "Emekli Sandığı Kanunu" hükümlerine göre yapıldığı açıkça görülecektir. Topu taca atarak Torba Kanunun geçici 44. maddesinin uygulanmamasını sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak mızrağı çuvala sığdırmaya çalışmaktır. Er yada geç Sosyal Güvenlik Kurumu, (aslında) farkında olduğu durumun farkına varacak Öyle yada böyle hak yerini bulacaktır.


Scodield
Aday Memur
20 Nisan 2024 13:14

Peki ihs nin 106.maddesi olmasi lazimdi kurumkuculmeye gittiginde ilk once emekliligi gelenler sonra ihsli personel sozlesme feshi gibi bi madde bu madde hala gecerliigini koruyor mu ona gore baska bi memuriyete gecicemde ins


Şakir Sakar
Memur
20 Nisan 2024 13:42

DÜZELTME:

"Bizde, 5510 Sayılı 'Sosyal Güvenlik Kanunu' Açısından Maaşlardan Yapılan Kesenek Türü 4'tür arkadaşlar" diye yazdığımı fark ettim.

Oysa bizde, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Açısından Maaşlardan Yapılan Kesenek Türü "3 (ÜÇ)" idi. Bu şekilde yazmam gerekirken personel statü çeşidiyle karıştırarak sehven 4 yazmışım. Bilginiz olsun...


Şakir Sakar
Memur
20 Nisan 2024 14:20

Şimdi konuyu toparlayacak olursak; ne diyordu Torban Kanunun 44. Maddesi?

?Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ek 26. ve ek 27. maddeler kapsamında istihdam edilenlerden 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde kurumlarına başvuruda bulunmaları halinde, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılıkları devam ettirilir ve bunlar emeklilik hakları bakımından emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir. Bu şekilde geçen süreler ilgililerin kıdem aylıkları ile 5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci ve mülga ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır ve bunların emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri genel hükümler çerçevesinde yükseltilmeye ve ilerletilmeye devam olunur. Bunlardan bir ay içinde kurumlarına başvuruda bulunmayanlar söz konusu bir aylık sürenin sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeler kapsamında istihdam edilenlerden 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri uygulananlar ise, taleplerine bakılmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır."


Şakir Sakar
Memur
20 Nisan 2024 14:22

Soru-1: Bu Torba Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte PTT A.Ş.'de 375 SKHK?nin ek 26. ve ek 27. maddeleri kapsamında istihdam edilen personel var mıydı?

Cevap-1: Evet. Gerek Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 2, 3 ve 8. maddeleri, gerekse de Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Yirmisekizinci Bölümünde yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Sözleşmeli personel başlıklı 391. Maddesi gereği PTT A.Ş.?de 375 SKHK'nin Ek-26 ve Ek-27. Maddelerine göre personel istihdam edilen personel var.


Şakir Sakar
Memur
20 Nisan 2024 14:25

Soru-2: Bunlar hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanan var mıydı?

Cevap-2: Evet. 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanununun Personel Statü Değişikliğini düzenleyen Geçici 6. Maddesinin "5510 sayılı Kanunun Geçici 4. maddesi uyarınca haklarında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananların sözleşmeli olarak atandıkları tarihten başlayarak otuz gün içinde 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma talebinde bulunmamaları hâlinde, emekli kesenekleri kendilerince, kurum karşılıkları PTT tarafından karşılanmak suretiyle 5434 sayılı Kanun ile ilgileri devam ettirilir" hükmü gereğince en düşük Müdür unvanı karşılığında İHS'ye geçiş yapıp haklarında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananlar var.


Şakir Sakar
Memur
20 Nisan 2024 14:31

Peki! Nasıl oluyor da bu Torba Kanunun Geçici 44. Maddesi PTT A.Ş.'yi kapsamıyor? Kapsamadığından emin iseler, dilekçelerini almayacaklardı. Bu kadar basit. Madem kapsamıyorsa, neden tedbir adı altında bile olsa dilekçeler alındı, o zaman? Nedenini söyleyeyim. Onlarda kapsadığını çok iyi biliyor. Ancak kesenek yönünden 5510-4/1c bendine geçmek birçok yönden (emekli ikramiye ve maaşlarının düşmesi ve Emekli Sandığı Kanunu ile bağlarını devam ettirerek iş güvencelerini garantiye alma ve olur ki bir havuz konusu gündeme geldiğinde aldıkları unvanlarıyla beraber kadrolu olarak başka kurumlara geçmek gibi) özlük haklarına halel getireceğinden dolayı mevzuyu ağırdan alıyorlar diye düşünmekten başka bir şık aklıma gelmiyor. Birde, diyelim ki muhatapların dilekçelerini hiç almadılar. İleride de SGK, "bu durumda ki personeller dilekçelerini vermediğine göre kesenekleri de Torba Kanunun Geçici 44. Maddesi gereği 5510-4/1a bendine göre yapılacak, düzeltin" derse, bu durumda ki personellerin idareye karşı dava açma hakları doğar ki bunun altından da kimse kalkamaz. İyisi mi, dilekçelerini alalım. Olur ki ileride, "neden kanunu uygulamıyorsunuz yada uygulamadınız" diye sorulduğunda, "tereddüt hasıl olduğundan dolayı işleme koymamıştık, madem durum bu şekildeymiş, derhal kanunu uyguluyoruz" demek için. Bunun başka bir izahı yok çünkü, arkadaşlar.

20 Nisan 2024 14:36

Verdiğin güzel ve derin bilgiler için çok teşekkür ederim, Şakir kardeşim. Kalemine yüreğine sağlık...


Scodield
Aday Memur
20 Nisan 2024 15:23

Peki ihs nin 106.maddesi olmasi lazimdi kurumkuculmeye gittiginde ilk once emekliligi gelenler sonra ihsli personel sozlesme feshi gibi bi madde bu madde hala gecerliigini koruyor mu ona gore baska bi memuriyete gecicemde ins


atsizwolf
Aday Memur
20 Nisan 2024 16:02

Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim. 106 değil de 107..madde idi galiba olduğu gibi duruyor. Sendiklar bu maddeye kaldırmak için herhangi bir gidişimde bulunmuyor.... Özetle ıhs li personelin ne yazık ki iş güvencesi yok. Bazı ihsli arkadaşlar KPSS ile atandık falan diyor ama biz aslında atanmadik. Şirkete ise baş vurduk kabul edildi ve işe başladık. Bir ozellesme veya küçülme durumunda ihsli personelin durumu ne olacak diye sorsak hiç kimse hukuki bir cevao veremiyor

Scodield, 2 ay önce

Peki ihs nin 106.maddesi olmasi lazimdi kurumkuculmeye gittiginde ilk once emekliligi gelenler sonra ihsli personel sozlesme feshi gibi bi madde bu madde hala gecerliigini koruyor mu ona gore baska bi memuriyete gecicemde ins


Scodield
Aday Memur
20 Nisan 2024 17:14

Katipligi kazanip gitmedik hakkimizdan feragat ettik devlet kurumu diye ptt arastirmadikta simdi tekrar katiplik icin ugrasiyoruz


atsizwolf
Aday Memur
20 Nisan 2024 17:30

Senin adına üzüldüm kardeşim. İnşallah tekrardan kazanırsın

Scodield, 2 ay önce

Katipligi kazanip gitmedik hakkimizdan feragat ettik devlet kurumu diye ptt arastirmadikta simdi tekrar katiplik icin ugrasiyoruz

20 Nisan 2024 20:06

eleman almıyor işte seni işten atmamak için kimse işinden olmaz inş
atsizwolf, 2 ay önce

Senin adına üzüldüm kardeşim. İnşallah tekrardan kazanırsın

20 Nisan 2024 21:27

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

Personelin PTT ile İlişiğinin Sona Ermesi

İlişiğin Sona Ermesine Yol Açan Haller

Madde 104 - d) Sözleşmenin yenilenmemesi

Madde 108 - (1) PTT, ekonomik işlem hacminin daralması veya kapatılan işyerlerinde görev yapan personelin hizmetlerinden başka bir birimde faydalanma imkânının kalmaması hallerinde Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmeyi yenilemeyebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ekonomik işlem hacmine ilişkin verilerin tespitinde PTT?nin resmi bilanço ve istatistikleri esas alınır.

(3) Birinci fıkra uyarınca sözleşmesi yenilenmeyecek personelin tespitinde emeklilik hakkını elde edenlere, emekliliği hak edenler arasından ise hizmeti fazla olanlara öncelik verilir. Diğerleri için de performans değerlendirme raporları esas alınır.

(4) PTT tarafından, bu madde kapsamında sözleşmesi yenilenmeyecek personele iki ay önceden yazılı şekilde ihbarda bulunulması zorunludur.

20 Nisan 2024 21:47

şu an Türkiye geneli personel ihtiyacı çok fazla elemanda alınmıyor bu maddenin işletileceğini düşünmüyorum
ejdercapan46, 2 ay önce

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

Personelin PTT ile İlişiğinin Sona Ermesi

İlişiğin Sona Ermesine Yol Açan Haller

Madde 104 - d) Sözleşmenin yenilenmemesi

Madde 108 - (1) PTT, ekonomik işlem hacminin daralması veya kapatılan işyerlerinde görev yapan personelin hizmetlerinden başka bir birimde faydalanma imkânının kalmaması hallerinde Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmeyi yenilemeyebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ekonomik işlem hacmine ilişkin verilerin tespitinde PTT?nin resmi bilanço ve istatistikleri esas alınır.

(3) Birinci fıkra uyarınca sözleşmesi yenilenmeyecek personelin tespitinde emeklilik hakkını elde edenlere, emekliliği hak edenler arasından ise hizmeti fazla olanlara öncelik verilir. Diğerleri için de performans değerlendirme raporları esas alınır.

(4) PTT tarafından, bu madde kapsamında sözleşmesi yenilenmeyecek personele iki ay önceden yazılı şekilde ihbarda bulunulması zorunludur.


atsizwolf
Aday Memur
21 Nisan 2024 14:37

Bugün yok yarının ne getireceğini bilemeyiz

kuzeyrüzgarı38, 2 ay önce
şu an Türkiye geneli personel ihtiyacı çok fazla elemanda alınmıyor bu maddenin işletileceğini düşünmüyorum
21 Nisan 2024 17:45

İnşallah hak yerini bulur isteyenler havuz hakkını alır


atsizwolf
Aday Memur
22 Nisan 2024 22:19

Anayasa Mahkemesi, "Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri PT


atsizwolf
Aday Memur
22 Nisan 2024 22:21

Anayasa Mahkemesi, "Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri PTT ve iştirakleri tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaz.? hükmünü iptal etti

Toplam 359 mesaj
«6789101112131415161718

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi