Editörler : crops35
«6789101112131415161718

atsizwolf
Aday Memur
22 Nisan 2024 22:23

Kurumla ilgili her hafta yeni bir iptal çıkıyor


hasan78
Şef
23 Nisan 2024 09:35

Anayasa mahkemesi Nisan 17, 2024 13:45,

PTT ve iştiraklerine personel alımına ilişkin hüküm iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, "Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri PTT ve iştirakleri tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaz.? hükmünü iptal etti.

uygulanacak ilkeleri öngörebilmelerine engel olduğu, dolayısıyla kuralın demokratik devlet ve belirlilik ilkelerini ihlal ettiği sonucuna varılmıştır.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Resmi Gazete Tarih-Sayı 17.4.2024-32520


cankalp
Aday Memur
24 Nisan 2024 14:54

arkadaslar memurlar.net in haberinde gordum istida eden bir meslektasimiz tazminat davasi acip hak kazanmis bu karar bundan sonraki durumlarda emsal olur mu
24 Nisan 2024 17:22

Olur

cankalp, 2 ay önce
arkadaslar memurlar.net in haberinde gordum istida eden bir meslektasimiz tazminat davasi acip hak kazanmis bu karar bundan sonraki durumlarda emsal olur mu

varbiplanımız
Aday Memur
24 Nisan 2024 21:43

Nasıl yani artık istifa edince tazminat alabiliyor muyuz ?

cankalp, 2 ay önce
arkadaslar memurlar.net in haberinde gordum istida eden bir meslektasimiz tazminat davasi acip hak kazanmis bu karar bundan sonraki durumlarda emsal olur mu

cankalp
Aday Memur
24 Nisan 2024 21:47

PTT'den istifa eden sözleşmeli personel iş sonu tazminat davasını kazandı https://www.memurlar.net/haber/1099564/
varbiplanımız, 2 ay önce

Nasıl yani artık istifa edince tazminat alabiliyor muyuz ?


atsizwolf
Aday Memur
24 Nisan 2024 22:21

4b li olarak görmüş galiba mahkeme ıhs yi

cankalp, 2 ay önce
PTT'den istifa eden sözleşmeli personel iş sonu tazminat davasını kazandı https://www.memurlar.net/haber/1099564/

varbiplanımız
Aday Memur
24 Nisan 2024 22:52

Bi ara kaldırılmıştı tekrar kazanmışız demek ki.

cankalp, 2 ay önce
PTT'den istifa eden sözleşmeli personel iş sonu tazminat davasını kazandı https://www.memurlar.net/haber/1099564/

Şakir Sakar
Memur
28 Nisan 2024 12:33

İSMİNİ BURADA ZİKREDEMEDİĞİM BİR SOSYAL MEDYA PLATFORMUNDAN "ARDA MEMUR" İSİMLİ BİR HESABIN "SGK?YA AÇIK MEKTUP" BAŞLIKLI PAYLAŞIMINI ALINTILAYARAK BENDE AYNEN BURADA PAYLAŞAYIM DEDİM. BİLGİLERİNİZE...

1-) ?6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, Personel Statüsü Değişikliği Geçici Madde 6 ? (1) Mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışan ve mevcut statülerinde PTT?de istihdamına devam olunan personel ile işçi statüsünde istihdam edilen personelden isteyenler Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde bu Kanunda tanımlanan sözleşmeli personel statüsüne geçirilebilir, geçmek istemeyenler ile geçmesi uygun görülmeyenlerin tabi olduğu mevzuatına göre istihdamına devam olunur. (2) Geçici 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında çalışmakta iken birinci fıkra kapsamında sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlerden;

a) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananların sözleşmeli olarak atandıkları tarihten başlayarak otuz gün içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma talebinde bulunmamaları hâlinde, emekli kesenekleri kendilerince, kurum karşılıkları PTT tarafından karşılanmak suretiyle 5434 sayılı Kanun ile ilgileri devam ettirilir??

2-) Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin:

2. Maddesi; ?Bu Yönetmelik?375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 391 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır?

3. Maddesi; ?Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; j) Personel: "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi kapsamında PTT?de İdari Hizmet Sözleşmesi ile istihdam edilenleri"

8. Maddesi; ?PTT personeli, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27 nci maddesine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir?

15.07.2019 Tarih Ve 30479 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Yirmisekizinci Bölümünde yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Sözleşmeli personel başlıklı 391. Maddesi; "PTT personeli, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı ve ek 27 nci maddelerine göre istihdam edilir" der.


Şakir Sakar
Memur
28 Nisan 2024 12:46

3-) 28.12.2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 Sayılı Torba Kanunu:

MADDE 81- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 44- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeler kapsamında istihdam edilenlerden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde kurumlarına başvuruda bulunmaları halinde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılıkları devam ettirilir ve bunlar emeklilik hakları bakımından emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir??

SONUÇ

PTT?de, 399 Sayılı KHK?ye tabi ve 5510 öncesi olup bu kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananlardan, yukarıda yer verilen ?Bilgi Notları?ı ışığında statü değişikliği yaparak 375 SKHK?nin Ek 27. Maddesine göre ?İdari Hizmet Sözleşmeli? personel statüsüne geçen ve 5434 sayılı Kanun ile ilgileri devam ettirilen binlerce personel mevcuttur. Ancak 7491 Sayılı Torba Kanununun 81. Maddesine eklenen; ?Geçici 44. Madde yürürlüğe girdiği tarihte ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeler kapsamında istihdam edilenlerden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde kurumlarına başvuruda bulunmaları halinde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılıkları devam ettirilir? hükmü açık olmasına rağmen PTT A.Ş.?de bu durumda olan binlerce personel hakkında bu torba kanun hükmü uygulanmamaktadır. Bir ay içerisinde dilekçelerini verdikleri takdirde kesenekleri 5510 Sayılı Kanunun 4/1c bendine göre yapılması gerekirken üzerinden üç ay geçmesine rağmen, 375 SKHK?nin Ek 27. Maddesine tabi İdari Hizmet Sözleşmeli çalışanların 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile ilgileri devam ettirilmekte ve kesenekleri de bu Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılmakta ve yapılmaya da devam edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun bu hatalı bildirim hakkında bilgisi var mıdır? Varsa, ilgili kanun ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 84. Maddesi uyarınca bu hatalı uygulamanın düzeltilmesi için ilgili kuruma uyarıda bulunulmuş mudur? Bulunulduysa, gerekli uyarı yapıldığı halde hatalı kesenek uygulamasına devam eden kurum hakkında yürürlükte ki mevzuat hükümleri çerçevesinde herhangi bir işlem tesis edilmiş midir? Saygılarımla?

Bir Sosyal Medya Paylaşımcılarından Olan "Arda Memur" Kişisinden Alıntıdır.


atsizwolf
Aday Memur
28 Nisan 2024 16:14

Bakalım ne cevap gelecek. Ihsli personele yeşil pasaport verilmesi imkansız mi

Şakir Sakar, 2 ay önce

3-) 28.12.2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 Sayılı Torba Kanunu:

MADDE 81- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 44- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeler kapsamında istihdam edilenlerden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde kurumlarına başvuruda bulunmaları halinde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılıkları devam ettirilir ve bunlar emeklilik hakları bakımından emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir??

SONUÇ

PTT?de, 399 Sayılı KHK?ye tabi ve 5510 öncesi olup bu kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananlardan, yukarıda yer verilen ?Bilgi Notları?ı ışığında statü değişikliği yaparak 375 SKHK?nin Ek 27. Maddesine göre ?İdari Hizmet Sözleşmeli? personel statüsüne geçen ve 5434 sayılı Kanun ile ilgileri devam ettirilen binlerce personel mevcuttur. Ancak 7491 Sayılı Torba Kanununun 81. Maddesine eklenen; ?Geçici 44. Madde yürürlüğe girdiği tarihte ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeler kapsamında istihdam edilenlerden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde kurumlarına başvuruda bulunmaları halinde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılıkları devam ettirilir? hükmü açık olmasına rağmen PTT A.Ş.?de bu durumda olan binlerce personel hakkında bu torba kanun hükmü uygulanmamaktadır. Bir ay içerisinde dilekçelerini verdikleri takdirde kesenekleri 5510 Sayılı Kanunun 4/1c bendine göre yapılması gerekirken üzerinden üç ay geçmesine rağmen, 375 SKHK?nin Ek 27. Maddesine tabi İdari Hizmet Sözleşmeli çalışanların 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile ilgileri devam ettirilmekte ve kesenekleri de bu Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılmakta ve yapılmaya da devam edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun bu hatalı bildirim hakkında bilgisi var mıdır? Varsa, ilgili kanun ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 84. Maddesi uyarınca bu hatalı uygulamanın düzeltilmesi için ilgili kuruma uyarıda bulunulmuş mudur? Bulunulduysa, gerekli uyarı yapıldığı halde hatalı kesenek uygulamasına devam eden kurum hakkında yürürlükte ki mevzuat hükümleri çerçevesinde herhangi bir işlem tesis edilmiş midir? Saygılarımla?

Bir Sosyal Medya Paylaşımcılarından Olan "Arda Memur" Kişisinden Alıntıdır.

28 Nisan 2024 16:25

Daha önce de burada paylaşıldığı gibi 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14. maddesi; "Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile 1, 2 ve 3. derecelerdeki kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek ya da T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin söz konusu haktan yararlanabileceklerdir" der. Bu çerçevede İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin "Hususi Damgalı/Yeşil Pasaportlardan" yararlanmasına dair mevzuatta herhangi bir düzenleme de bulunmamaktadır. Zaten yakın zamanda bununla ilgili verilen ve son noktayı koyan bir idari mahkeme kararı da var arkadaşlar. Onunda yakında kokusu çıkar zaten. Selam ve dua ile...


atsizwolf
Aday Memur
28 Nisan 2024 18:59

Bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Şu muğlaklik sona erseydi en azından siz kamu işçisisiniz deseler bize

ejdercapan46, 2 ay önce

Daha önce de burada paylaşıldığı gibi 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14. maddesi; "Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile 1, 2 ve 3. derecelerdeki kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek ya da T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin söz konusu haktan yararlanabileceklerdir" der. Bu çerçevede İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin "Hususi Damgalı/Yeşil Pasaportlardan" yararlanmasına dair mevzuatta herhangi bir düzenleme de bulunmamaktadır. Zaten yakın zamanda bununla ilgili verilen ve son noktayı koyan bir idari mahkeme kararı da var arkadaşlar. Onunda yakında kokusu çıkar zaten. Selam ve dua ile...


Şakir Sakar
Memur
03 Mayıs 2024 18:41

Başka bir sosyal medya platformunda "Arda Memur" adlı kişinin paylaşımını aynen buraya aktarıyorum arkadaşlar:

"Yeni kurulan "Kamu 399 İletişim-Sen" Sendikası PTT camiasına hayırlı olsun, diyelim. İlk defa adında açık açık "399" ifadesini kullanan bu sendika, umarım adına yakışır bir şekilde 399'luların heba olan 11 yılının hesabını sorar ve bir an önce ait olduğumuz bir KİT çatısı altında toplanmamızı yada havuz yoluyla başka kurumlara geçişimiz için gerçek ve ciddi manada mücadelesini verir. Çünkü bugüne kadar, her şeyden önce "399'lulara Havuz Hakkı Verilsin" diye yola çıkan birçok sendika, her ne hikmetse biraz üyelik almaya başlayınca bu söylemlerini rafa kaldırdılar ve onlar da mevcut Şirket mantalitesini biz 399'lulara kabullendirme yoluna gittiler. Haksız mıyım?"

03 Mayıs 2024 18:59

Haydi bakalım. İnşallah bu sendika da diğerleri gibi asıl misyonundan taviz verip uzaklaşmaz. 399'lular da samimiyetlerini görüp kendilerine her konuda destek olurlar.

03 Mayıs 2024 22:36

10 soru iptal şeflik sınavı herşeyi boş kurumun


atsizwolf
Aday Memur
04 Mayıs 2024 00:51

Boşuna o kadar çalıştım. Keşke hiç çalışmasa idim emeklerime yazik

04 Mayıs 2024 20:21

İptal edilen sınav diğer bölümde kabul edilmiş.

atsizwolf, 2 ay önce

Boşuna o kadar çalıştım. Keşke hiç çalışmasa idim emeklerime yazik


atsizwolf
Aday Memur
04 Mayıs 2024 23:15

Nasıl yani hocam?

Asgariucretlimemur2, 2 ay önce

İptal edilen sınav diğer bölümde kabul edilmiş.

04 Mayıs 2024 23:17

Şeflikte iptal edilen aynı soru baş dağıtıcılıkta kanul edilmiş instagram ptt duyuru diye sayfa var izle

atsizwolf, 2 ay önce

Nasıl yani hocam?

Toplam 359 mesaj
«6789101112131415161718

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi