Editörler : crops35
«6789101112131415161718

atsizwolf
Aday Memur
05 Mayıs 2024 11:13

Yok daha neler. Ya bu sınav ne kadar sorunlu bir sınav oldu. Bence sınavın en büyük amacı 399 lü arkadaşlari ıhs geçmesi teşvik

Asgariucretlimemur2, 2 ay önce

Şeflikte iptal edilen aynı soru baş dağıtıcılıkta kanul edilmiş instagram ptt duyuru diye sayfa var izle


mceylanm
Aday Memur
05 Mayıs 2024 20:03

KDK açıkladı, işçi memurun amiri olabilir mi? https://www.memurlar.net/haber/1100129/

mceylanm
Aday Memur
05 Mayıs 2024 20:06

ihsye geçen personel 399 un amiri olamaz ozaman

atsizwolf
Aday Memur
05 Mayıs 2024 20:31

Bu yasadan bizim kurum muafdir kesin 😊

mceylanm, 2 ay önce
ihsye geçen personel 399 un amiri olamaz ozaman
05 Mayıs 2024 21:56

Ben sürgün yedin disiplin vb para verseler geçmem bu bezirganlara

atsizwolf, 2 ay önce

Yok daha neler. Ya bu sınav ne kadar sorunlu bir sınav oldu. Bence sınavın en büyük amacı 399 lü arkadaşlari ıhs geçmesi teşvik


atsizwolf
Aday Memur
09 Mayıs 2024 19:17

Dostum seçimde bitti gitti hiçbir değişim olmadı

Asgariucretlimemur2, 2 ay önce

Ben sürgün yedin disiplin vb para verseler geçmem bu bezirganlara


Şakir Sakar
Memur
14 Mayıs 2024 21:07

Face'de ki 399'lu PTT Çalışanları Grubunda Arda Memur isimli katılımcının yaptığı paylaşımı aynen aktarıyorum arkadaşlar.


Şakir Sakar
Memur
14 Mayıs 2024 21:10

Taktik çok basit: Önce 399?luların kulağına hoş gelen ?ya KARİYER ya HAVUZ!..? sloganıyla umut tacirliği yaparak 10 bin civarında ki 399?luyu peşinden sürüklemeye çalış ve sendikalaş. Sonra kayda değer bir üye sayısına ulaşınca, az da olsa çalışanlar nazarında bir adım öne çıkmanın ve sosyal konforun verdiği rahatlıkla vaadinden dön ve ?399?LULAR MEMUR DEĞİLDİR, İHS İLE 399'LULAR DEVLETİN 3. TİP ÇALIŞAN PERSONELİDİR? diyerek 399?lu statünün İHS?liden bir farkı olmadığı algısını zihinlere yerleştirmeye çalış. Derken diğer sendikalar gibi ?bu kurum bizim, biz buradayız, bir yere gitmiyoruz ve herkese de eşit mesafedeyiz? diyerek rutin hak arayışlarına yönel ve işçi sendikalarına üye olmaları gereken İHS?lilerin de üyeliğini almaya başla. 399?lulara da ?iyisi mi siz de HAVUZU unutun, ekmek yediğiniz tekneye sahip çıkın, sanki gideceğiniz başka kurumlar sizi kabullenebilecekler mi ki, hem eğitim ve yaş gibi kriterleriniz onlara uymadığı için sizleri istemiyorlar zaten? de. Hatta ?siz de İHS?ye geçin, zaten şirketimizde ancak bu şekilde KARİYER yapabilirsiniz? de. ?Görevde yükselme hazırlık kitapçığını ise hiç merak etmeyin, onu en iyi şekilde hazırlamak bizim boynumuzun borcudur? de. ?Bu süreçte sendikamıza da destek olun ki, İHS?li statüde ki mali ve özlük haklarınızla ilgili mevzularda nasıl da sonuna kadar mücadele ettiğimizi görün? de. Yani kısacası de ha de?

Madem öyle, bizde dilimizin döndüğü kadarıyla 399?luların tarifini yapmak adına, sadece birkaç örnekle 399?lular ile İHS?liler arasında ki farkı anlatalım ki bu arkadaşlarımız da bilgi sahibi olsunlar ve bundan böyle çeşitli platformlarda sürç-i lisan etmesinler. Ne dersiniz?


Şakir Sakar
Memur
14 Mayıs 2024 21:14

399?lu Personel: 657 SDMK?nun 4. Maddesinin B) bendine tabi sözleşmeli bir personelin zamanla mevzuat gereği nasıl ki A) bendine geçerek kadrolu memur olma hakkı varsa; 399/II?ye tabi bir personelin de 399/I sayılı cetvele geçerek kadrolu memur olma hakkı ve imkânı vardır.

İHS?li Personel: Oysa İHS?li bir personelin kadrolu devlet memuru olabilme gibi bir hakkı da, imkânı da yoktur.

399?lu Personel: 399/II?ye tabi bir personel, 657 sayılı devlet memurları kanununun 36. Maddesinde kadrolu memurlar için belirtilen hizmet sınıflarından Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfındadır.

İHS?li Personel: Oysa İHS?li bir personel bu sınıflardan hiçbirine dâhil değildir.

399?lu Personel: 399/II?ye tabi bir personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

İHS?li Personel: Oysa İHS?li bir personel ile ilgili böyle bir uygulama mümkün değildir.

399?lu Personel: 399/II?ye tabi bir personel kesenek yönünden, 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi kadrolu memurlar gibi; 5510 öncesi olanlar 5434 sayılı Emekli Kanunu hükümlerine, 5510 sonrası olanlarda 4/1c bendine tabidir.

İHS?li Personel: Oysa İHS?li bir personel ise bir işçi gibi ?İşsizlik Sigortası ile Kısa Vadeli Sigorta? prim kalemlerinin de yer aldığı 5510 sayılı kanunun 4/1a bendine tabidir.

399?lu Personel: 399/II?ye tabi bir personel 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Kazanılmış Hak Aylığı (KHA) Derece/Kademe İlerlemesine tabi olup, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14. maddesi çerçevesinde hususi damgalı (yeşil) pasaportlardan yararlanma hakkına sahiptir.

İHS?li Personel: Oysa İHS?li personelin böyle bir hakkı yoktur.


Şakir Sakar
Memur
14 Mayıs 2024 21:15

399?lu Personel: 399/II?ye tabi bir personel 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun Kuruluşlardaki Personelin Nakli başlıklı 22. Maddesinin; ?(?) bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personel, kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından itibaren onbeş gün içerisinde İdare tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. (?) Nakle tâbi personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir. (?)? açıklaması gereği başka kurumlara 657?ye tabi kadrolu memur olarak gidebilme hakkına sahiptir.

İHS?li Personel: Oysa İHS?li bir personelin başka kurumlara kendi statüsünde bile gidebilme hakkı yoktur. Vs. vs. vs? Bu karşılaştırmalar sayfalarca uzatılabilir.


Şakir Sakar
Memur
14 Mayıs 2024 21:17

Özetle; İddia edildiği gibi madem 399?un İHS?den bir farkı yoktu, ne diye şirket olundu ve ne diye böyle bir statüye gerek duyuldu ki? Farkımız olmadığına göre (biz 399?lular da şirket kanununa uyacağımızdan dolayı) Geçici 5. Maddede değil de asıl maddeler içerisinde anılmamız gerekmez miydi? Böylece şirket personeli olarak çalışmaya devam edemez miydik? Varsa yanlışım, düzeltin. Size son söz olarak diyeceğim şu ki; ?Bizi yarı yolda bırakan sendikalara destek olmaktan bir an önce vaz geçin. Vazgeçmediğiniz müddetçe bu süreç her geçen gün daha da uzayacak ve kendi statümüzde kariyer yapamadan belki de ancak emeklilikle bu kurumdan ayrılabileceğiz. Onların da istediği bu değil mi zaten? Bu da diğerlerinin hakkına girmektir, günahtır, vebaldir...

Onun için biz 399?lulara KAMİKAZE SENDİKA lazım. Yani tüzüğünde asıl amacı HAVUZ olan ve bu hakkı elde ettiğinde de dolaylı bir şekilde kendi sonunu getireceğini bilen ve böylece kapısına kilit vurulmasını isteyen bir sendika lazım. Varlığına inandığımız böyle bir sendikaya, bizimle birlikte bu kurumdan ayrılacak bir oluşuma destek verelim, derim. Söz verip de bizi yarı yolda bırakanlara değil..! Saygılarımla?

Arda Memur kişisinin paylaşımından ALINTIDIR.


Şakir Sakar
Memur
17 Mayıs 2024 19:27

Arkadaşlar merhaba. Aramızda 5510 öncesi (kesenekleri 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılanlardan) olup Görevde Yükselme Sınavına giren ve sınavı kazanan arkadaşlar varsa, onlara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yarın İdari Hizmet Sözleşmesini imzalarken, 7491 Sayılı Torba Kanunla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 44. Maddeye göre keseneğiniz 5510/4-1c?de yapılmak istenirse (ki öyle olması gerekiyor zaten) şerhli imzalayın ve o şerhiniz de şu olsun:

?5510 öncesi olup geçmiş yıllarda İHS?ye geçen ve Emekli Sandığı Kanunu hükümleriyle ilişikleri devam edenlerin, 375 SKHK?nin Ek-26 ve Ek-27 maddelerinde 7491 sayılı Torba Kanunla yapılan değişikliğe rağmen nasıl ki kesenekleri hala Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılmaktaysa, emsal teşkil ettiğinden dolayı benim de Emekli Sandığı Kanunuyla ilişiğimin devam ettirilerek atamamın yapılmasını arz ederim.?

diye yazın ve öyle imzalayın. Saygılarımla?

(Face'de ki "Geçici Maddeyle İstihdamına Devam Olunan 399'lu KİT Çalışanları Grubu"nda Arda Memur isimli kişinin paylaşımından alıntıdır.)

17 Mayıs 2024 22:49

Hangi sendikaymış?bu


atsizwolf
Aday Memur
18 Mayıs 2024 19:48

O kadar çok sendika var ki ama çözüm yok

Asgariucretlimemur2, 1 ay önce

Hangi sendikaymış?bu


şirine00
Aday Memur
26 Mayıs 2024 11:39

5510 öncesi 399 memur ihs geçerse havuz hakkı varmidir, 4c olarak

27 Mayıs 2024 22:51

İHS'ye geçip, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile bağını kopardığın takdirde olası bir havuz hakkından faydalanamazsın, diyorum. Geçmişte 5510 öncesiyken İHS'ye geçip geçici 6. madde gereğince haklarında emekli sandığı kanunu hükümleri uygulanmaya devam edenlerin, torba kanunda yapılan değişiklikle "dilekçe vermeleri hainde kesenekleri 5510/4-1c bendine göre yapılacaktır" denildiği halde bir stk tarafından "bunlar zaten 4-1c'li idi, aynı şekilde 4-1c'li olarak devam edecekler" şeklinde gerçeğe aykırı beyanda bulunması üzerine, bu kesimin emekli sandığı keseneğinden 4-1c'li keseneğine geçmemelerinin bir sebebi de bu işte. Olası bir havuz hakkından olmamak...


mceylanm
Aday Memur
29 Mayıs 2024 10:21

5510 4-1C havuz hakkı neden olmuyormuş nerden çıktı.0 zaman 2009 dan sonra memur almadı bu devlet.emekli sandığının yani memuriyetten karşılığı değilmi C bendi

mceylanm
Aday Memur
29 Mayıs 2024 10:24

sadece maaş bağlanma ve buna bağlı olarak kesecekleri farklı emeklimsandığından c bendinin
01 Haziran 2024 09:19

Ya ben tam izah edemedim. Ki öyleyse özür dilerim. Yada siz yanlış anladınız. 399'dan ayrılmadıktan sonra 5510-4/1c'liler için bir sorun yok. Onlarda olası bir HAVUZ'dan elbette faydalanacaktır. Benim burada bahsettiğim, hem İHS'ye geçip hemde kesenek yönünden Emekli Sandığıyla bağlarını koparıp 5510-4/1c'liler içindi. Yani kesenek yönünden 5510-4/1c'li olup statü açısından 399'lu olmak başka, kesenek yönünden yine 5510-4/1c'li olup İHS'li olmak başka... Bilmem anlatabildim mi?

Toplam 359 mesaj
«6789101112131415161718

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi