Editörler : crops35
12345678910111213»
02 Kasım 2023 18:45

Evet arkadaşlar. Henüz resmi bir bildirim olmamasına rağmen sendikaların yaptığı duyurulara göre görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili sınav tarihi belli olmuş. Sınav ilerleyen günlerde 13 büyük şehirde yapılacakmış. Asıl biz 399'luları ilgilendiren kısım ise resmi duyuru olmadığından tam net değil ancak, sendikaların söylediğine göre sınavı kazananların İHS'li olarak atanacak olmaları. İşte bomba haber bu. Çünkü şimdiye kadar 'PTT kendi statümüzde yükselmenin önünü kapattı' diye çeşitli mercilere başvurup havuz isteyenlere hep şu cevap verilmişti; 'tahmin üzere iddiada bulunmayın, hele PTT bir sınav açsın, sizi kendi statüsünde yükseltmezse o zaman şikayetinizi değerlendirelim, belki de kendi statünüzde yükselme imkanı tanıyacaktır' denilmişti. Eğer haber doğruysa PTT 399'lulara bu imkanı vermedi. Bu hakkı tanımadı. Ve biz 399'lulara da itiraz yolu gözüktü.

02 Kasım 2023 19:30

Gerek sınav öncesi yapacağınız itirazın, gerekse de buna rağmen yapılan sınav sonrası başarılı olduğunuzda önünüze konulan sözleşme metnine düşeceğiniz şerhin ana konusu şu aşağıda ki bilgi metni çerçevesinde olsun arkadaşlar:

Sınav öncesi ilgili mercilere yapacağınız itirazın ana metni:

6475 sayılı posta kanununun mevcut personelin durumunu düzenleyen geçici 5. maddesinde "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan; 657 sayılı Kanuna tabi memurların, 399 KHK'nin I ve II sayılı cetveline tabi kadrolu ve sözleşmeli personelin mevcut statüleri ile PTT?de istihdamlarına devam olunur. Bu fıkrada belirtilen personelin; özlük ve mali hakları aynen korunur" denildiğinden ve aynı zamanda PTT şirket olduktan sonra 2014 yılında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında 399'lulara kendi statüsünde yükselme hakkı verildiğinden dolayı emsal teşkil ettiğinden, bana da kendi statümde yükselme hakkı verilmesini istiyorum.

Başarılı olduğunuzda önünüze konulan İdari Hizmet Sözleşmesine düşeceğiniz şerhin ana metni:

6475 sayılı posta kanununun mevcut personelin durumunu düzenleyen geçici 5. maddesinde "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan; 657 sayılı Kanuna tabi memurların, 399 KHK'nin I ve II sayılı cetveline tabi kadrolu ve sözleşmeli personelin mevcut statüleri ile PTT?de istihdamlarına devam olunur. Bu fıkrada belirtilen personelin; özlük ve mali hakları aynen korunur" denildiğinden ve aynı zamanda PTT şirket olduktan sonra 2014 yılında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında 399'lulara kendi statüsünde yükselme hakkı verildiğinden dolayı emsal teşkil ettiğinden, İdari Hizmet Sözleşmesini kabul etmiyor, bana da kendi statümde yükselme hakkı verilmesini talep ederek şerhli imzalıyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı akşamlar.

02 Kasım 2023 22:39

Tabi başta ilgili kurumlara itiraz dilekçesini verip haklı da çıksan, sınavdan sonra başarılı olup sana uzattıkları sözleşmeyi şerhli de imzalasan şirket seni 399'lu olarak yükseltmeyecek/yükseltemeyecektir. Çünkü bu saatten sonra bu da eşyanın tabiatına aykırıdır. İşte Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarından sonra kendi statünde yükselme hakkını da vermemesi hadisesi bardağı taşıran son damla olacak ve HAVUZ kaçınılmaz olacaktır. Yada tüm bunları hesap eden şirket, sınav ilanından önce net bir şekilde yol ayrımına gitmeli ve "İHS'li şef ve başdağıtıcı olmak isteyen hemen şimdi İHS'ye geçsin, geçmek istemeyen de buyursun HAVUZ'a gitsin" demelidir. En sağlıklı ve sorunsuz olan yolda bu yoldur, arkadaşlar.


hasan78
Şef
03 Kasım 2023 11:33

Eğer ki PTT burada yazılan haklı itiraz ve uyarıları dikkate almaz ve İHS'ye geçme şartından vazgeçmez ise sınav sonucu yapılacak şef, başdağıtıcı atamaları mahkemelik olacaktır. Mahkeme sonucu da yapılan görevde yükselme sınavı ℅100 iptal edilecektir

ejdercapan46, 7 ay önce

Tabi başta ilgili kurumlara itiraz dilekçesini verip haklı da çıksan, sınavdan sonra başarılı olup sana uzattıkları sözleşmeyi şerhli de imzalasan şirket seni 399'lu olarak yükseltmeyecek/yükseltemeyecektir. Çünkü bu saatten sonra bu da eşyanın tabiatına aykırıdır. İşte Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarından sonra kendi statünde yükselme hakkını da vermemesi hadisesi bardağı taşıran son damla olacak ve HAVUZ kaçınılmaz olacaktır. Yada tüm bunları hesap eden şirket, sınav ilanından önce net bir şekilde yol ayrımına gitmeli ve "İHS'li şef ve başdağıtıcı olmak isteyen hemen şimdi İHS'ye geçsin, geçmek istemeyen de buyursun HAVUZ'a gitsin" demelidir. En sağlıklı ve sorunsuz olan yolda bu yoldur, arkadaşlar.


hasan78
Şef
06 Kasım 2023 19:34

.

09 Kasım 2023 22:41

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yargımız bağımsızdır. Er yada geç adalet yerini bulacaktır. Ve her şey düşündüğümüz gibi cereyan ediyor. Adeta yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik diyebiliriz. A olsun B olsun her türlü planımız hazır. Taşı gediğine koyma vakti geldiğinde en güzel taşı yerine koymayı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Geceniz mübarek olsun.

09 Kasım 2023 22:44

Sonuna kadar haklıyız, korkmuyoruz, haklı olduğumuz için Hakk'ın bizi koruyacağına da bütün kalbimizle iman etmişiz.


burakcabuk
Kapalı
27 Kasım 2023 07:25

Eğer ptt kit olursa ıhs personel durumu ne olur acaba

27 Kasım 2023 13:21

İmkansız bir şey ama PTT KİT olursa İHS'li kardeşlerimiz de 399 SKHK'ye tabi olur. Net!...

27 Kasım 2023 13:39

Ancak görevde yükselmeyle ilgili ilginç şeyler oluyor arkadaşlar. Ben burada sınavdan önce yada sınavı kazandıktan sonra önünüze konulacak şikayet metnine, tebliğ evrakına yada sözleşme metnine "6475 sayılı posta kanununun mevcut personelin durumunu düzenleyen geçici 5. maddesinde; 'Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan; 657 sayılı Kanuna tabi memurların, 399 KHK'nin I ve II sayılı cetveline tabi kadrolu ve sözleşmeli personelin mevcut statüleri ile PTT'de istihdamlarına devam olunur. Bu fıkrada belirtilen personelin; özlük ve mali hakları aynen korunur' denildiğinden ve aynı zamanda PTT şirket olduktan sonra 2014 yılında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında 399'lulara kendi statüsünde yükselme hakkı verildiğinden dolayı emsal teşkil ettiğinden, bana da kendi statümde yükselme hakkı verilmesini istiyorum." şeklinde şerh düşünüz demiştim ya. Sanki kurum bunun için bir önlem almış gibi hareket etmiş ve sınav başvurularını, sınavı yapacak üniversitenin web sayfası üzerinde yer alan e-devletten dolaylı bir şekilde kabul etme yoluna gitmiştir. Aslında bu uygulamayla "Şerh Hukukunun" önü kapatılmıştır. Bu da İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine ile Anayasanın temel hak ve hürriyetlerine aykırıdır arkadaşlar. Sanki dersin Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi kendi personelini görevde yükselme sınavıyla İHS'li Şef ve Başdağıtıcı yapacak. Bu durumda biz şimdi bu üniversitenin personeli miyiz, yoksa PTT'nin mi? Herhangi bir hukuksuzlukta PTT çalışanları kime karşı hak arama yoluna gidecek? Oysa kural olarak sınavı yapacak kurum kendisi personeline imza karşılığı bunu tebliğ eder. Şartları kabul eden sınava alınır. Bu uygulama tamamen hukuksuzdur. Allah büyük!...


Produss
Daire Başkanı
27 Kasım 2023 13:42

Kitte memur bordrosu atarım 27.000 küsur (6 aylık memur) 657 maaşı ise 22000 . İşkembeden sallamayın

vaypcnet, 7 ay önce

Sen rüya görüyorsun , 10 seneyi devirmiş eş yardımı olan vs memur ancak alıyor o ücreti şuan , 9/1 eş yardımı olmayan memur mümkün değil alamaz.ha arada çok fark olmaz belki 1000,2000 ama 399 ile 657 arasında da fark yok zaten aynı maaşlar.

27 Kasım 2023 19:58

Arkadaşlar sizi birkaç konuda daha bilgilendirmek istiyorum. Bütün kamu kurum kuruluşlar çıkaracakları "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliklerini" 15.03.199 tarih ve 12647 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK"in Geçici 8. Maddesi (Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Anılan yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.) gereği söz konusu yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadır. PTT her ne kadar şirket olsa da sermayesinin tamamı hazineye ait olduğundan dolayı bir Kamu Tüzel Kişiliği olduğu Danıştay Kararıyla da tescillendiğinden dolayı çıkardığı yönetmelikleri Anayasa gereği Resmi Gazete'de yayımlamaya başladığı malumunuzdur. Hal böyle olunca bu yönetmeliğin Duyuru ve Başvuru başlıklı 9. Maddesi (Kurumların personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar kurumlarca resmi internet sitelerinde ilan edilir.) gereği geçmiş yıllarda da olduğu gibi başvurular, daha önce dağıtılan matbu dilekçelerin doldurulup ıslak imzalı bir şekilde İnsan Kaynaklarına yapılması gerektiği yasal bir zorunluluktur. Ama son başvurularda dolaylı bir yol izlenmiş ve başvuruların internet ortamında e-devlet üzerinden alımı yoluna gidilmiş ve böylece başvuruda bulunacak olanların "Şerh Düşme" hakları da ellerinden alınmıştır. Hem de hiç olmayacak bir yolla yapılmıştır bu. O yolda başvuruların "Hacı Bayramı Veli Üniversitesine" yapılması yoludur. Biz PTT çalışanları bu üniversitenin personelleri miyiz ki görevde yükselmeyle ilgili bu eğitim kurumuna başvurumuzu yapıyoruz? Kazandığımızda bu üniversitede mi Şef yada Başdağıtıcı olarak görev yapacağız? Oysa yönetmeliklerde geçmişte olduğu gibi sınav başka kurumlara yaptırılabilir. Ama sınava katılma başvurusunun başka bir kuruma yapılması da nereden çıktı? Burada sizce ne amaçlanmaktadır acaba? Kurum Görevde Yükselme Sınavının hukuka uygun olduğunu düşünüyorsa neden böyle dolaylı bir yol izliyor ki?. Bu yolu izlediğine göre hem şerh düşmenin önünü kapamak hem de başvurudan kaynaklanabilecek hukuksuzluklarda muhatap olmaktan mı kaçınmaktadır? Bu uygulama tamamen hukuksuz olup Yürütmeyi Durdurmayı gerektirecek türden bir işlemdir. Telafisi imkansız hak kayıplarının önüne geçmek için, 399'luların kendi statülerinde yükselmelerini sağlamak için, mali ve özlük haklarını korumak için, sağ duyulu, çalışanın yanında yer alan, aklı selim ve vicdan sahibi STK'ların (sendika, dernek vs) bir an önce, başvuru süresi bitmeden, hemen yarın mahkemeye "Yürütmeyi Durdurma" kararı için başvuruda bulunmaları gerek diyorum. Yoksa "biz 399'luların her türlü mali ve özlük haklarının arkasındayız" türünden slogan atmalarını hiçte samimi bulmayacağımızı buradan ilan ediyoruz. Saygılarımla...


hasan78
Şef
27 Kasım 2023 21:23

2013 yılına kadar KİT statüsünde olan PTT'ye KPSS ile atanan 399?lu personellere şeflik ve Başdağıtıcılık sınavlarını kazanmaları hâlinde İHS'li olma şartı getirilmesi en başta Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Açılacak davalar sonucunda sınav iptali söz konusu olacaktır

ejdercapan46, 6 ay önce

Arkadaşlar sizi birkaç konuda daha bilgilendirmek istiyorum. Bütün kamu kurum kuruluşlar çıkaracakları "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliklerini" 15.03.199 tarih ve 12647 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK"in Geçici 8. Maddesi (Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Anılan yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.) gereği söz konusu yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadır. PTT her ne kadar şirket olsa da sermayesinin tamamı hazineye ait olduğundan dolayı bir Kamu Tüzel Kişiliği olduğu Danıştay Kararıyla da tescillendiğinden dolayı çıkardığı yönetmelikleri Anayasa gereği Resmi Gazete'de yayımlamaya başladığı malumunuzdur. Hal böyle olunca bu yönetmeliğin Duyuru ve Başvuru başlıklı 9. Maddesi (Kurumların personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar kurumlarca resmi internet sitelerinde ilan edilir.) gereği geçmiş yıllarda da olduğu gibi başvurular, daha önce dağıtılan matbu dilekçelerin doldurulup ıslak imzalı bir şekilde İnsan Kaynaklarına yapılması gerektiği yasal bir zorunluluktur. Ama son başvurularda dolaylı bir yol izlenmiş ve başvuruların internet ortamında e-devlet üzerinden alımı yoluna gidilmiş ve böylece başvuruda bulunacak olanların "Şerh Düşme" hakları da ellerinden alınmıştır. Hem de hiç olmayacak bir yolla yapılmıştır bu. O yolda başvuruların "Hacı Bayramı Veli Üniversitesine" yapılması yoludur. Biz PTT çalışanları bu üniversitenin personelleri miyiz ki görevde yükselmeyle ilgili bu eğitim kurumuna başvurumuzu yapıyoruz? Kazandığımızda bu üniversitede mi Şef yada Başdağıtıcı olarak görev yapacağız? Oysa yönetmeliklerde geçmişte olduğu gibi sınav başka kurumlara yaptırılabilir. Ama sınava katılma başvurusunun başka bir kuruma yapılması da nereden çıktı? Burada sizce ne amaçlanmaktadır acaba? Kurum Görevde Yükselme Sınavının hukuka uygun olduğunu düşünüyorsa neden böyle dolaylı bir yol izliyor ki?. Bu yolu izlediğine göre hem şerh düşmenin önünü kapamak hem de başvurudan kaynaklanabilecek hukuksuzluklarda muhatap olmaktan mı kaçınmaktadır? Bu uygulama tamamen hukuksuz olup Yürütmeyi Durdurmayı gerektirecek türden bir işlemdir. Telafisi imkansız hak kayıplarının önüne geçmek için, 399'luların kendi statülerinde yükselmelerini sağlamak için, mali ve özlük haklarını korumak için, sağ duyulu, çalışanın yanında yer alan, aklı selim ve vicdan sahibi STK'ların (sendika, dernek vs) bir an önce, başvuru süresi bitmeden, hemen yarın mahkemeye "Yürütmeyi Durdurma" kararı için başvuruda bulunmaları gerek diyorum. Yoksa "biz 399'luların her türlü mali ve özlük haklarının arkasındayız" türünden slogan atmalarını hiçte samimi bulmayacağımızı buradan ilan ediyoruz. Saygılarımla...


burakcabuk
Kapalı
27 Kasım 2023 21:52

399lu arkadaşlar yükselmek için kadrolarından vazgeçmek zorunda kalmışlar. Bence kadro lu olmak iş güvencesi olması yükselmekden daha önemli

27 Kasım 2023 22:54

Oysa "PTT A.Ş.'de Çalıştırılacak İHS'li Personel Hakkında ki Yönetmeliğin" PTT'ye yapılacak açıktan atamalarla ilgili Giriş Sınavları başlıklı 16. Maddesinde sadece; "Yazılı sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özelliğine göre PTT tarafından yapılabileceği gibi hizmet satın alma yöntemi ile kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırılabilir." derken; Görevde Yükselme ve Pozisyon Değişikliği Sınav Duyurusu ve Başvuru başlıklı 75/C Maddesinde bu ibare hiç mi hiç zikredilmemiştir. Hadi 16. maddeyi burada da işlettiğini ve görevde yükselme sınavını da bu maddeye göre başka kuruma yaptırabileceğini varsayalım, Kabul. Bunda bir sıkıntı yok. Hatta doğrusu bu. Ama gel gör ki görevde yükselme sınav başvurularının başka kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırabileceği ile ilgili bir ibare, söz konusu 75/C maddesinde yer almadığı gibi yönetmeliğin diğer hiçbir maddesinde anılmamaktayken, PTT hangi mevzuata dayanarak böyle bir işlem tesis edip, başvuruları Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi aracılığıyla almaktadır? Mevzunun neresinden tutsan elinde kalıyor. Yazık. Bu kuruma da yazık. Bu kurumun gerçek sahiplerine de yazık. Ama şu bir gerçek ki yanlış hesap Bağdat'tan dönmese bile, huzur-u mahşerde kesin döner ve adalet yerini bulur. 399'luların 10 yıldır şirkette bekletilmeleri ve nihayetinde kendi statüsünde yükselme haklarının da ellerinden alınması tam bir garabettir.

إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ : "Kuşkusuz ki din, nasihattir."

"Siz amir olmaya düşkünsünüz. Hâlbuki hakkını gözetenler hariç, amirlik, kıyamette pişmanlıktır.? (Buhari)

?On kişiye amirlik eden kıyamette, elleri bağlı olarak getirilir. Âdilse kurtulur, değilse zulmü yüzünden helâk olur.? (Taberani)


umaykorkmaz
Aday Memur
28 Kasım 2023 06:38

Yani bu dediğiniz olur mu bilmiyorum ama olursa herkes bir nevi eşit olmuş olur. Şuan mesala sınav var 399 lü arkadaşlar karamsarlık icjnde

burakcabuk, 6 ay önce

Eğer ptt kit olursa ıhs personel durumu ne olur acaba

28 Kasım 2023 18:52

Evet. Beklenen gelişme oldu ve Anayasa Mahkemesinin 30.10.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (Esas Sayı: 2020/5, Karar Sayısı: 115, Karar Tarihi: 13.10.2022) ve 375 SKHK'nin Ek-26 ve 27. maddelerinde ki CBK ile yapılan düzenlemelerin oybirliğiyle İPTAL edilmesi ve 9 ay süre tanımasıyla ilgili kararına istinaden "Yeni Torba Kanununda" düzenleme yapıldı.

28 Kasım 2023 18:54

Neydi bu düzenleme?

MADDE 68-27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi (CBK ile yapılan düzenleme) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 69-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi (CBK ile yapılan düzenleme) yürürlükten kaldırılmıştır.

28 Kasım 2023 18:58

MADDE 76- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 44 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeler kapsamında istihdam edilenlerden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde kurumlarına başvuruda bulunmaları halinde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılıkları devam ettirilir ve bunlar emeklilik hakları bakımından emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir. Bu şekilde geçen süreler ilgililerin kıdem aylıkları ile 5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci ve mülga ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır ve bunların emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri genel hükümler çerçevesinde yükseltilmeye ve ilerletilmeye devam olunur. Bunlardan bir ay içinde kurumlarına başvuruda bulunmayanlar söz konusu bir aylık sürenin sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeler kapsamında istihdam edilenlerden 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri uygulananlar ise, taleplerine bakılmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu madde uyarınca 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilgili mevzuatı uyarınca ödenecek iş sonu tazminatına veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla ödenecek tazminata hak kazanmada ve bunların hesabında, emekli ikramiyesine esas hizmet süreleri de dikkate alınır. Türk Akreditasyon Kurumunda 29/8/2023 tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak Ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeler uyarınca istihdam edilenlerin, mezkur tarihten bu maddenin yürürlük tarihine kadar (bu tarih dâhil) olan dönemde geçen sigortalılık süreleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçmiş sayılır. Bunlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu görevleri devam edenler hakkında yukarıdaki hükümler uygulanır."

28 Kasım 2023 19:07

Bu da demektir ki 399 SKHK'ye tabi iken İHS'ye geçip kesenek yönünden 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanuna göre ilgilendirilenler, 1 Ocak - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında başvurularını yaptıkları takdirde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılıkları devam edecek. Başvurmadıkları takdirde ise bir aylık sürenin sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklar. Kısacası, zaten 399'luların sicil ve disiplin amiri olamazlarken, bu durum daha da pekiştirilmiş oldu. Bakalım PTT bundan sonra da 399'luları kurumda tutmaya devam edecek mi?

Toplam 354 mesaj
12345678910111213»

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi