İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Editörler : crops35
25 Aralık 2023 19:33

Evet, bu şartlarda tek derdimiz "havuz gelsin, kurumdan gidelim." Çünkü 10 yıldır verilmeyen özlük haklarımızdan dolayı maddi-manevi olarak yeterince yıprandık. 2013 yılından sonra PTT'ye atanan tüm İHS'li kardeşlerimin kaygılarını çok iyi anlıyor, saygıyla karşılıyorum. Kaygılanmakta da haklısınız. İnanın PTT'nin yeniden KİT olmasını ve sizin de 399'lu olmanızı sizden daha çok isterim. Ama bu imkansız gibi birşey. Hem böyle bir durumda olmasını istediğim diğer şeyde, 399'lu iken İHS'ye geçerek ünvan alanlarında tekrar eski statülerine dönmeleri. Dönmemeleri zaten dava konusu olur. Birde kendinizi bizim yerimize koyun, öyle düşünün. Siz bizim yerimizde olsanız ne düşünürdünüz? Eminim sizde bizim gibi düşünürdünüz. Çünkü bırak kendi statüsünde yükselme hakkını, her insan fıtratı gereği en azından emek verip elde ettiği mevcut hakkını koruma gereği duyar. Bizde işte bu hakkımızı korumaya ve savunmaya çalışıyoruz. Lütfen sizde bizi anlayışla karşılayın arkadaşlar. Selam ve dua ile...


umaykorkmaz
Aday Memur
27 Aralık 2023 21:09

Öncelikle yorumunuz için teşekkür ederim. 399 lular bu kurumda ıyiki varlar diyorum ben her zaman. Sizin olmanız bir nevi güvence gibi geliyor bizlere

ejdercapan46, 4 ay önce

Evet, bu şartlarda tek derdimiz "havuz gelsin, kurumdan gidelim." Çünkü 10 yıldır verilmeyen özlük haklarımızdan dolayı maddi-manevi olarak yeterince yıprandık. 2013 yılından sonra PTT'ye atanan tüm İHS'li kardeşlerimin kaygılarını çok iyi anlıyor, saygıyla karşılıyorum. Kaygılanmakta da haklısınız. İnanın PTT'nin yeniden KİT olmasını ve sizin de 399'lu olmanızı sizden daha çok isterim. Ama bu imkansız gibi birşey. Hem böyle bir durumda olmasını istediğim diğer şeyde, 399'lu iken İHS'ye geçerek ünvan alanlarında tekrar eski statülerine dönmeleri. Dönmemeleri zaten dava konusu olur. Birde kendinizi bizim yerimize koyun, öyle düşünün. Siz bizim yerimizde olsanız ne düşünürdünüz? Eminim sizde bizim gibi düşünürdünüz. Çünkü bırak kendi statüsünde yükselme hakkını, her insan fıtratı gereği en azından emek verip elde ettiği mevcut hakkını koruma gereği duyar. Bizde işte bu hakkımızı korumaya ve savunmaya çalışıyoruz. Lütfen sizde bizi anlayışla karşılayın arkadaşlar. Selam ve dua ile...


hasan78
Şef
05 Ocak 2024 01:04

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce Genel Müdürlük statüsünde kamu hizmeti yürütmüş. 233 sayıh Kamu iktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli listenin B - Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK) bölümünde yer almış, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu?nun yürürlüğe girmesi ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirket olarak yeniden yapılandırılmıştır. Her ne kadar özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirketi olsada hisselerinin tamamının hazineye ait olması ve bünyesinde 399'2'li memurların bulunması nedeniyle halen bir kamu kurumu hüviyeti taşımaktadır. Önümüzdeki ay içerisinde yapılacak olan İHS'li görevde yükselme sınavı kurum için bir kırılma noktası olmuştur. 399'2'li personeller açısından özlük hakkı kaybı doğuran bu durum nedeniyle PTT A. Ş. kendileri açısından yönetilemez bir süreç meydana getirmiştir. Sendikalar ve şahısların bireysel olarak açacağı davaların ardı arkası kesilmeyecektir. Kurumun bu çıkmaz yoldan kurtuluşu için tek çare 399'2'li personellere ivedi olarak havuz hakkı verilmesidir


umaykorkmaz
Aday Memur
06 Ocak 2024 21:53

Bence bu şekilde devam edecek. Değişen hicbirsey olmayacak.

hasan78, 3 ay önce

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce Genel Müdürlük statüsünde kamu hizmeti yürütmüş. 233 sayıh Kamu iktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli listenin B - Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK) bölümünde yer almış, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu?nun yürürlüğe girmesi ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirket olarak yeniden yapılandırılmıştır. Her ne kadar özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirketi olsada hisselerinin tamamının hazineye ait olması ve bünyesinde 399'2'li memurların bulunması nedeniyle halen bir kamu kurumu hüviyeti taşımaktadır. Önümüzdeki ay içerisinde yapılacak olan İHS'li görevde yükselme sınavı kurum için bir kırılma noktası olmuştur. 399'2'li personeller açısından özlük hakkı kaybı doğuran bu durum nedeniyle PTT A. Ş. kendileri açısından yönetilemez bir süreç meydana getirmiştir. Sendikalar ve şahısların bireysel olarak açacağı davaların ardı arkası kesilmeyecektir. Kurumun bu çıkmaz yoldan kurtuluşu için tek çare 399'2'li personellere ivedi olarak havuz hakkı verilmesidir

20 Ocak 2024 16:30

Ve beklenen oldu. Daha önce Anayasa Mahkemesi, 375 SKHK'nin Ek 26 ve 27. maddeleri üzerinde yürütme yetkisiyle yapılan, "İHS?liler teşkilatlanma bakımından 5510-4/1c sayılır" ibaresini iptal etti. Çünkü bu düzenlemeye göre Türkak A.Ş. gibi, TCDD Taşımacılık A.Ş. gibi bazı kurumlar açıktan istihdam ettikleri personelleri 5510-4/1c maddesiyle ilişkilendiriyorlardı. Bizde ise açıktan atananlarda böyle bir durum söz konusu değildi. Zaten hepsi sigortalılık açısından 5510-4/1a'ya tabi olarak işe alınıyorlardı. Derken daha sonra Torba Kanun yürürlüğe girdi. Ancak Torba Yasayla yapılan değişiklik, sadece bu 4/1c'lilerin, 4/1a'lı olması gerektiğiyle ilgili kalmadı. Ayrıca 375 SKHK'ye eklenen geçici 44. Maddeyle şu da denildi. "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ek 26 ve ek 27. maddeler kapsamında istihdam edilenlerden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca HAKLARINDA 5434 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANANLARIN, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde kurumlarına başvuruda bulunmaları halinde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılıkları devam ettirilir ve bunlar emeklilik hakları bakımından emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir. Bunlardan bir ay içinde kurumlarına başvuruda bulunmayanlar söz konusu bir aylık sürenin sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır." İşte PTT'yi ilgilendiren kısımda burasıydı. Çünkü 375 SKHK'nin Ek 26 ve 27. maddelerine göre İHS'li olup 5434 Sayılı Emekli Sandığıyla ilgisi devam edenler, bildiğim kadarıyla sadece PTT'de vardı. Bu durumda olanlar ise, sadece sonradan İHS'ye geçen idari kademedeki personellerdi. Bu arada sendikalardan aldığımız duyumlara göre bunun üzerine dün itibariyle alelacele taşra teşkilatlarına bir yazı gönderilmiş ve bu durumda olanların bir hafta içerisinde dilekçelerinin merkeze iletilmesi talep edilmiş. Ayrıca bu sendikalar, kendi başkanlar grubundaki paylaşımlarında; "bu kanun değişikliğinin PTT?yi kapsamadığını, tedbir amaçlı(?!) dilekçe alınacağını, ilgili yerlerden görüş istendiğini, görüş yazısı gelir gelmez duyurulacağını, zaten şifahi olarak bu kanunun PTT'yi ilgilendirmediğinin beyan edildiğini" bildirmişler. Ayrıca şunu da demeden geçmemişler. "Ama bundan sonra İHS'ye geçenlerin hepsi bu yasa değişikliğiyle 5510-4/1a'lı sigortalı olacak" demişler. Hani bu yasa değişikliği PTT'yi ilgilendirmiyordu? Demek ilgilendiriyormuş. Kısacası; "aşağıdan yukarıdan, yolun sonu görünüyor" türküsünün tınısı başladı arkadaşlar. Kurumda 5434 Sayılı Emekli Sandığına tabi İHS'li kalmayacak, hepsi 5510-4/1a yada 4//1c'li olacak. Bundan sonra İHS?ye geçenlerde 5510-4/1a'lı sigortalı olacak. Bir sonra ki aşamada ise emekli sandığına tabi olan İHS'lilerden dilekçe verip 4/1c'ye geçenlerde bu kanun gereği 4/1a?lı sigortalı statüye geçirilecekler. Mevcut 399/II'lulara da kuvvetle muhtemel en kısa zamanda HAVUZ yolu gözüküyor diyorum. Başka çıkar yol yok çünkü. Herkes için hayırlısı neyse o olsun diyelim arkadaşlar. Selam ve dua ile?

22 Ocak 2024 13:35

28.12.2023 tarihli ve 32413 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; "7492 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun" 81. maddesinde yer alan ve 375 sayılı KHK'ye eklenen Geçici 44. maddesi yoruma mahal bırakmayacak şekilde açık olup, İHS'ye geçerek unvan alan ancak 5434 Sayılı Emekli Sandığı ile bağını devam ettiren personellerin. kanunun yürürlüğe girdikten sonra ki bir ay içerisinde dilekçeyle talep etmeleri halinde kesenekleri 5510-4/1c üzerinden, etmemeleri halinde 5510-4/a fıkrasına göre sigortalı sayılacaklardır. Kanundan kaçış yok. İHS'li olanların Emekli Sandığıyla bağı kalmayacak. NET!...

23 Ocak 2024 19:46

Torba Kanununa binaen; PTT'de 399 SKHK'ye tabi olup İHS'li personel statüsüne geçen personelden 5510 sonrası hariç, talepte bulunanların 5434 sayılı Kanun ile ilgilerinin devam ettirildiği, 375 SKHK'ya eklenen Geçici 44. madde gereğince, 6475 Sayılı Kanunun Geçici 6. maddesine göre PTT'de İHS'li statüye geçişi yapılan ve 5510-4/1c bendi kapsamında görev yapan personelden aynı kapsamda sigortalılıklarının devamına ilişkin dilekçelerini ivedi vermeleri" talep edilmiş.

Not: Oysa İHS'li statüye geçenlerden 5510 öncesi personel isteği halinde 5434 Sayılı Emekli Sandığıyla ilgisi devam ettirildi, 5510 sonrası olanlar ise taleplerine bakılmaksızın bu kanunun 4/1a bendine göre sigortalı sayıldı, ama bahsedilen 5510 sayılı kanunun 4/1c bendine tabi İHS'li personel ise PTT'de hiç olmadı. Onun için yazının ana metninin bu şekilde olacağına pek ihtimal vermiyorum. Yada ben yanlış anladım. Çünkü kendi içerisinde tezat barındıran ibareler var gibi geldi bana. Onun için ilgili mevzuatların maddelerini paylaşma gereği duydum ki akıllarda soru işareti kalmasın arkadaşlar. Selam ve dua ile...

23 Ocak 2024 19:56

6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu

Mevcut personel, Geçici Madde-5

(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan;

a) 657 sayılı Kanuna tabi memurların,

b) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele tabi kadrolu personelin,

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin (?) mevcut statüleri ile PTT?de istihdamlarına devam olunur.

Personel Statüsü Değişikliği, Geçici Madde-6

(1) Mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışan ve mevcut statülerinde PTT?de istihdamına devam olunan personel ile işçi statüsünde istihdam edilen personelden isteyenler Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde bu Kanunda tanımlanan sözleşmeli personel statüsüne geçirilebilir, geçmek istemeyenler ile geçmesi uygun görülmeyenlerin tabi olduğu mevzuatına göre istihdamına devam olunur.

(2) Geçici 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında çalışmakta iken birinci fıkra kapsamında sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlerden;

a) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananların sözleşmeli olarak atandıkları tarihten başlayarak otuz gün içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma talebinde bulunmamaları hâlinde, emekli kesenekleri kendilerince, kurum karşılıkları PTT tarafından karşılanmak suretiyle 5434 sayılı Kanun ile ilgileri devam ettirilir.

b) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra göreve başlayan ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmak suretiyle sigorta primine esas kazançları aynı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenenler ise taleplerine bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

23 Ocak 2024 20:21

Şimdi bu durumda İHS'ye geçtiği halde 6475 Sayılı Kanunun Personel Statüsü Değişikliği ile ilgili Geçici 6. Maddesinin 2 fıkrasının a) bendine göre 5434 Sayılı Emekli Sandığıyla bağı devam ettirilenler nasıl oluyor da, 5510-4/1c bendi kapsamında görev yapıyormuş gibi aynı kapsamda sigortalılıklarının devamına ilişkin dilekçe verebiliyorlar. Yahu sen, 5434 Sayılı Emekli Kanununa tabisin. 375 SKHK'ye eklenen Geçici 44. Maddeye göre HAKKLARINDA 5434 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANAN bir personelsin. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde kurumuna başvuruda bulunman halinde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılığın devam ettirilecek. Kısacası sen, 5434 Sayılı Emekli Sandığı hükümlerine tabiyken dilekçe verdiğin takdirde 5510-/41c bendine göre, vermediğin takdirde ise 5510-4/1a bendine göre sigortalı sayılacaksın. Kanun açık. Senin durumunda açık. Şubat ayından itibaren 5434 Sayılı Emekli Sandığıyla bağın kalmayacak! Bir sonra ki aşamada ise yine bu kanun gereği 5510-4/1a ya göre sigortalı olacaksın! Aşama aşama yani. Her nimetin olduğu gibi her unvanın da bir külfeti var! Sen bunları başta kabul ettin!. Hakkında hayırlısı, diyelim...

KESİN VE NET!...

11 Şubat 2024 14:58

Arkadaşlar merhaba. Bu aralar bir çoğunuz İHS'li Görevde Yükselme Sınavına hazırlanıyorsunuz. Ders notlarında yer alan PTT A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ'nin, İkinci Bölümünün, Sermaye başlıklı 6. Maddesinde: "Şirketin sermayesi 5.000.000.000 (beş milyar) Türk Lirası olup, tamamı Hazine?ye aittir. (...)" dediğini okumuşsunuzdur. Beyin fırtınası yapacağınız soru şu: "PTT'nin 2023 yılı zararı tahminen ne kadardır? arkadaşlar. Araştırın, düşünün, ölçün, biçin, tartın ve ona göre İHS'li Görevde Yükselme Sınavına girin ve son çıkan Torba Kanuna göre 5510 sayılı kanunun 4/1a bendine göre sigortalı statüsüne geçin derim. Umarım mesajım anlaşılmıştır. Şahsen ben, şartlarım tutmasına rağmen bu sınava girmeyeceğim. Tanıdığım birçok arkadaşta benimle aynı fikirde. Karar sizin. Selam ve dua ile...


vaypcnet
Şef
11 Şubat 2024 18:26

Sınava girecek 399ların çoğu kitabin yüzüne dahi bakmadı , öylesine girecek zaten.700küsür şefin en az 500ü ihs personel olur.

ejdercapan46, 2 ay önce

Arkadaşlar merhaba. Bu aralar bir çoğunuz İHS'li Görevde Yükselme Sınavına hazırlanıyorsunuz. Ders notlarında yer alan PTT A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ'nin, İkinci Bölümünün, Sermaye başlıklı 6. Maddesinde: "Şirketin sermayesi 5.000.000.000 (beş milyar) Türk Lirası olup, tamamı Hazine?ye aittir. (...)" dediğini okumuşsunuzdur. Beyin fırtınası yapacağınız soru şu: "PTT'nin 2023 yılı zararı tahminen ne kadardır? arkadaşlar. Araştırın, düşünün, ölçün, biçin, tartın ve ona göre İHS'li Görevde Yükselme Sınavına girin ve son çıkan Torba Kanuna göre 5510 sayılı kanunun 4/1a bendine göre sigortalı statüsüne geçin derim. Umarım mesajım anlaşılmıştır. Şahsen ben, şartlarım tutmasına rağmen bu sınava girmeyeceğim. Tanıdığım birçok arkadaşta benimle aynı fikirde. Karar sizin. Selam ve dua ile...


varbiplanımız
Aday Memur
11 Şubat 2024 20:12

Konuyu biraz daha basitlestirerek anlatabilir misiniz neden sınava girmemeli insanlar? Prt'de ne olacağını düşünüyorsunuz da bunu dediniz?

ejdercapan46, 2 ay önce

Arkadaşlar merhaba. Bu aralar bir çoğunuz İHS'li Görevde Yükselme Sınavına hazırlanıyorsunuz. Ders notlarında yer alan PTT A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ'nin, İkinci Bölümünün, Sermaye başlıklı 6. Maddesinde: "Şirketin sermayesi 5.000.000.000 (beş milyar) Türk Lirası olup, tamamı Hazine?ye aittir. (...)" dediğini okumuşsunuzdur. Beyin fırtınası yapacağınız soru şu: "PTT'nin 2023 yılı zararı tahminen ne kadardır? arkadaşlar. Araştırın, düşünün, ölçün, biçin, tartın ve ona göre İHS'li Görevde Yükselme Sınavına girin ve son çıkan Torba Kanuna göre 5510 sayılı kanunun 4/1a bendine göre sigortalı statüsüne geçin derim. Umarım mesajım anlaşılmıştır. Şahsen ben, şartlarım tutmasına rağmen bu sınava girmeyeceğim. Tanıdığım birçok arkadaşta benimle aynı fikirde. Karar sizin. Selam ve dua ile...

12 Şubat 2024 11:19

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Yönetim Kurulunun, Sermayenin kaybı, borca batık olma durumunda, Çağrı ve bildirim yükümünü düzenleyen 376. Maddesi:

(1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.

(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.

(3) (Değişik: 26/6/2012-6335/16 md.) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Meğer ki, iflas kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur.

12 Şubat 2024 11:55

Herhangi bir şirket son yıllık bilançosuna göre kar ettiyse sıkıntı yok, yoluna devam eder. Yok, zarar ettiyse; zararın miktarına göre TTK'nın 376. maddesinin 1, 2 yada 3. fıkra hükümleri uygulanır. Özetle borç ödemeden aciz hali mevcutsa "ihtiyari", borca batıklık halindeyse "zorunlu" bir iflas sebebi söz konusudur. Zira borca batıklıkta, şirket aktifinin tamamen paraya çevrilmesi halinde dahi alacaklılar alacaklarını tam olarak alamayabileceklerdir. Borç ödemeden aciz halinde ise, alacaklarının tamamının ödenmesine imkan verecek bir paraya çevirmeye götürülebilir. Bunlar benim yorumum da değil. Tüm bu bilgiler, Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Hukukunda yer almaktadır. Açıp bakabilirsiniz. Acizane, mevzuatla ilgili bildiklerimi sizlerle paylaşmak ve hatırlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Selam ve dua ile...


varbiplanımız
Aday Memur
12 Şubat 2024 17:22

Ya sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seviyim be abi

ejdercapan46, 2 ay önce

Herhangi bir şirket son yıllık bilançosuna göre kar ettiyse sıkıntı yok, yoluna devam eder. Yok, zarar ettiyse; zararın miktarına göre TTK'nın 376. maddesinin 1, 2 yada 3. fıkra hükümleri uygulanır. Özetle borç ödemeden aciz hali mevcutsa "ihtiyari", borca batıklık halindeyse "zorunlu" bir iflas sebebi söz konusudur. Zira borca batıklıkta, şirket aktifinin tamamen paraya çevrilmesi halinde dahi alacaklılar alacaklarını tam olarak alamayabileceklerdir. Borç ödemeden aciz halinde ise, alacaklarının tamamının ödenmesine imkan verecek bir paraya çevirmeye götürülebilir. Bunlar benim yorumum da değil. Tüm bu bilgiler, Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Hukukunda yer almaktadır. Açıp bakabilirsiniz. Acizane, mevzuatla ilgili bildiklerimi sizlerle paylaşmak ve hatırlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Selam ve dua ile...

13 Şubat 2024 01:13

şirket batık yada batmaya yakın sakın kadronuzdan vazgeçmeyin bi şeflik için diyor. eyw eyw da devlet kurumu batar mı hocam lütfen millet şef olacak belki yanıltmayın
varbiplanımız, 2 ay önce

Ya sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seviyim be abi

13 Şubat 2024 10:50

Ben şirket batık yada batmaya yakın gibi bir ifade kullanmadım. Ben sadece genel tabloyu çizdim. Şirketin kar yada zarar edeceği ile ilgili net bir bilgim de yok. Olsa bile onu bu platformda paylaşmam doğru olmaz. Araştırın, soruşturun, öğrenin dedim. Yapacağınız bu araştırma sonucunda son bilançoya göre şirket kardaysa, zaten sıkıntı yok. Zarardaysa, zararın miktarına bakın, dedim. Eğer varsa bir zarar, illa ki şirketin mevcut sermayesinin altında, sermayeye eşdeğer yada sermayenin üstünde, şıklarından biridir. İşte varsa, bu zarar miktarı hangi kategoriye giriyorsa, 6102 sayılı 376. maddesinin ilgili bentlerine göre sağlamasını yapın, dedim. Ha tüm bunları derken olası en kötü durumda bile (şahsen öyle bir durumda olduğuna pek ihtimal vermiyorum) devlete ait bir şirket kolay kolay batık işlemine tabi tutulamaz, diyorum. Geçmişte olduğu gibi en fazla özelleştirme programına alınır diye düşünüyorum. Ama şunu da özellikle ifade etmeden geçmeyeceğim. Şirket, isterse mevcut sermayesinin iki katı kar etsin. Şahsen ben, son torba kanununa göre 5510 sayılı kanunun 4/1a bendine göre sigortalı statüye geçmek istemem. Mevcut statümden de asla vazgeçmem. Hani torba kanundan önce emekli sandığı ile bağım devam etseydi, bana göre sorun yoktu. Ama değil emekli sandığı ile bağın devam etmesi, 5510 sayılı kanunun 4/1c bendine bile geçemiyorsun artık. Bu arada hele de bu saatten sonra 5510-4/1a bendine göre sigortalı bir İHS'linin 399'lu bir personele nasıl amirlik yapacağı ise başka bir sorun diyorum. Onun için isteyen sınava girer, Yüce Rabb'im de gönlüne göre verir inşallah, emeğinin karşılığını da alır ve geçer. Karar onların.

Ancak; 399'luların en temel haklarından olan özlük ve mevcut statülerinde yükselme haklarının korunması noktasında hiç bir somut adım atmayan, hatta unutturarak adeta kendi kaderlerine terk eden STK'lara da selam olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Kalın, sağlıcakla...


varbiplanımız
Aday Memur
13 Şubat 2024 11:52

Peki batarsa ihs li personel ne olur ? Tazminatla isten ayırma gibi bisey olur mu?

kuzeyrüzgarı38, 2 ay önce
şirket batık yada batmaya yakın sakın kadronuzdan vazgeçmeyin bi şeflik için diyor. eyw eyw da devlet kurumu batar mı hocam lütfen millet şef olacak belki yanıltmayın
13 Şubat 2024 12:21

Batmaz kafanı yorma özelleşitrmede olmaz bu şekilde devam eder senin dediğin gibi bir şeyde zaten tazminatı vermek zorunda
varbiplanımız, 2 ay önce

Peki batarsa ihs li personel ne olur ? Tazminatla isten ayırma gibi bisey olur mu?

26 Şubat 2024 19:19

Arkadaşlar merhaba! Bugün size bir takım gelişmelerden haber vereceğim. Yakın zamanda X sendikasının başkanlar düzeyinde yapılan bir toplantısında üst düzey yöneticilerinin yaptığı açıklamalara göre, devletin KİT personelleriyle ilgili yapılan bir çalışması varmış. KİT'lerde 399'a tabi personeller başka kurumlara gönderilecekmiş. Ama bazı pürüzler varmış. KİT'lerde çalışan 399'luların eğitim durumu gidecekleri kurumlara uymuyormuş yada yetersiz kalıyormuş. Yaş ortalaması da diğer kurumlara göre ortalamanın üzerindeymiş. Onun için hiçbir kurum bu niteliklere sahip personel transferine sıcak bakmıyormuş. Yani kısacası MİŞ'te MİŞ'?...

Bu açıklamadan hareketle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz diyorum, arkadaşlar; "10 yılı aşkındır PTT?de bekletilmemizin tek müsebbibi bu sendikalarmış da haberimiz yokmuş". Oysa KİT'lerde bu Devletin, diğer kurumlarda. Kim, "ben şunu istemiyorum, bunu yetersiz görüyorum" deme hakkına sahip olabilir ki? Devletimizi yönetenler ne derse o. Kusura bakma da sana sadece uygulamak düşer.

Şimdi bu açıklamalar üzerine bizimde doğal olarak şu soruları sorma hakkımız doğdu değil mi arkadaşlar?

Birincisi; diğer kurumlar Devletin değil de, oradakilerin özel mülkümü ki personel transferine sıcak bakmıyorlar?

İkincisi; Devletin diğer kurumlarında çalışanlar OXFORD'dan mezun da, KİT personelleri İLKOKULUN 3'ünden mi terk?

Üçüncüsü; diğer kurumlarda ki personellerin yaş ortalaması (Arsenal takımı gibi) 25 de, KİT'lerdeki personellerin yaş ortalaması re'sen emeklilik yaşı olan 65 mi? Ha, eğer işçi transferinden söz ediliyor olsaydı bu tezlerinde %100 haklılardı, diyebiliriz. Çünkü işçilikte yapılan işler beden gücüyle yapıldığından, elbette ki yaş ortalaması önem arz ederdi. Ama burada ki transfer, memur transferi... Memurlar da, beden değil beyin gücüyle, yeteneği ve tecrübesiyle çalışır. Yaşı ilerledikçe de bilgi birikimi ve kazandığı tecrübeyle verimleri daha da artar. Oysa yaş ilerlemesinde işçilerin verimliliği tam tersine azalır, değil mi?

İşte özetle bu beyanatlardan da anlaşılıyor ki; KİT'lerde ki sendikalar diğer kurumlarda ki kardeş sendikalar aracılığıyla idare üzerinde baskı oluşturup, KİT personellerini kabul ettirmemeye çalışıyorlar, diyorum. Ama beyhude çabalar, bunlar. Görünen köy kılavuz istemez. Tek gölge etmeyin, ihsan da sizin olsun, diyoruz. İyisi mi, hiç değilse nihai aşamada helalleşerek ayrılalım. Yoksa bu vebal, altından kalkamayacak hale gelir. Benden söylemesi. Selam ve dua ile?

Toplam 279 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi