Editörler : crops35
«6789101112131415161718

qp383
Aday Memur
26 Şubat 2024 19:52

Devletin üst kademeleri kararı verdikten sonra sendikalara söz düşmez.

ejdercapan46, 3 ay önce

Arkadaşlar merhaba! Bugün size bir takım gelişmelerden haber vereceğim. Yakın zamanda X sendikasının başkanlar düzeyinde yapılan bir toplantısında üst düzey yöneticilerinin yaptığı açıklamalara göre, devletin KİT personelleriyle ilgili yapılan bir çalışması varmış. KİT'lerde 399'a tabi personeller başka kurumlara gönderilecekmiş. Ama bazı pürüzler varmış. KİT'lerde çalışan 399'luların eğitim durumu gidecekleri kurumlara uymuyormuş yada yetersiz kalıyormuş. Yaş ortalaması da diğer kurumlara göre ortalamanın üzerindeymiş. Onun için hiçbir kurum bu niteliklere sahip personel transferine sıcak bakmıyormuş. Yani kısacası MİŞ'te MİŞ'?...

Bu açıklamadan hareketle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz diyorum, arkadaşlar; "10 yılı aşkındır PTT?de bekletilmemizin tek müsebbibi bu sendikalarmış da haberimiz yokmuş". Oysa KİT'lerde bu Devletin, diğer kurumlarda. Kim, "ben şunu istemiyorum, bunu yetersiz görüyorum" deme hakkına sahip olabilir ki? Devletimizi yönetenler ne derse o. Kusura bakma da sana sadece uygulamak düşer.

Şimdi bu açıklamalar üzerine bizimde doğal olarak şu soruları sorma hakkımız doğdu değil mi arkadaşlar?

Birincisi; diğer kurumlar Devletin değil de, oradakilerin özel mülkümü ki personel transferine sıcak bakmıyorlar?

İkincisi; Devletin diğer kurumlarında çalışanlar OXFORD'dan mezun da, KİT personelleri İLKOKULUN 3'ünden mi terk?

Üçüncüsü; diğer kurumlarda ki personellerin yaş ortalaması (Arsenal takımı gibi) 25 de, KİT'lerdeki personellerin yaş ortalaması re'sen emeklilik yaşı olan 65 mi? Ha, eğer işçi transferinden söz ediliyor olsaydı bu tezlerinde %100 haklılardı, diyebiliriz. Çünkü işçilikte yapılan işler beden gücüyle yapıldığından, elbette ki yaş ortalaması önem arz ederdi. Ama burada ki transfer, memur transferi... Memurlar da, beden değil beyin gücüyle, yeteneği ve tecrübesiyle çalışır. Yaşı ilerledikçe de bilgi birikimi ve kazandığı tecrübeyle verimleri daha da artar. Oysa yaş ilerlemesinde işçilerin verimliliği tam tersine azalır, değil mi?

İşte özetle bu beyanatlardan da anlaşılıyor ki; KİT'lerde ki sendikalar diğer kurumlarda ki kardeş sendikalar aracılığıyla idare üzerinde baskı oluşturup, KİT personellerini kabul ettirmemeye çalışıyorlar, diyorum. Ama beyhude çabalar, bunlar. Görünen köy kılavuz istemez. Tek gölge etmeyin, ihsan da sizin olsun, diyoruz. İyisi mi, hiç değilse nihai aşamada helalleşerek ayrılalım. Yoksa bu vebal, altından kalkamayacak hale gelir. Benden söylemesi. Selam ve dua ile?

27 Şubat 2024 07:29

Elbette tabi. O diğer kurumların ifadesiymiş gibi MİŞ'li MIŞ'lı sıraladıkları bahanelerden ibaret gerekçelerin hepsi aslında kendi temennileri. Hem 399'luların mevcut statüleri (mesela kendi statülerinde görevde yükselme) ile mali ve özlük hakları için çok şey yaptılar ya(?!), şimdi bugün onları yüzüstü bırakıp başka kurumlara gitmemiz onlara karşı haksızlık olur, ahde vefasızlık olur(!?) değil mi? Hani ellerinden hiçbir şey gelmese bile samimi bir şekilde bu çabaları gösterdiklerine şahit olsak da diğer kurumlarla ilgili gerekçeleri söyleseler, temennilerini görmezden gelir, az da olsa hoş karşılardık, diyorum. Ama öyle bir şey yok. Yetmedi, bu saatten sonra örtülü olarak önümüze set çekmeye çalışma gayretleri, yapılan haksızlıkların tuzu biberi niteliğinde bir çabadan öteye geçmeyecek Allah'ın izniyle, diyorum. Selam ve dua ile...

27 Şubat 2024 21:40

Malum STK!nın üst düzey yöneticisi görevde yükselme ile ilgili dijital platformda şuna benzer bir açıklamada bulunmuş: "Görevde yükselme sınavında başarılı olanlardan, 5510 öncesi olup hakkında Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananlar İHS'li statüye geçtiklerinde kesenek yönünden 5510-4/1c'li olacaklar" demiş.

1-) Oysa, Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananlardan İHS'ye geçenler hakkında bir defaya mahsus 5510-4/1c bendine geçme hakkı tanındı. Onda ki sürede Torba Kanun yürürlüğe girdikten sonra 1 ay (30 gün) idi. O sürede 31.01.2024 tarihinde sona erdi.

KANIT: TORBA KANUN

Madde 81- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 44- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ek 26. ve ek 27. maddeler kapsamında istihdam edilenlerden 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde kurumlarına başvuruda bulunmaları halinde, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılıkları devam ettirilir ve bunlar emeklilik hakları bakımından emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir. (?) Bunlardan bir ay içinde kurumlarına başvuruda bulunmayanlar söz konusu bir aylık sürenin sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ek 26. ve ek 27. maddeler kapsamında istihdam edilenlerden 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa aynı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri uygulananlar ise, taleplerine bakılmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. (?)"

27 Şubat 2024 21:44

2-) Bu tarihten sonra İHS'ye geçecek olan 399'lu personeller ise, ister 5510 öncesi olsun isterse de 5510 sonrası olsun 5510-4/1a bendine göre sigortalı sayılacaklardır.

KANIT: 275 SKHK

Sözleşmeli personel istihdamı

Ek Madde 27- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında personel istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarından teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülenlere ait hizmetler 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personel eliyle yürütülür. (?) Bu madde kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. (?)

Gördüğünüz gibi yasa metinleri yoruma mahal vermeyecek derecede gayet açık diyorum. Selam ve dua ile?


Şakir Sakar
Memur
02 Mart 2024 14:58

"399'lulara Havuz!" sloganıyla umut tacirliği yaparak yola çıkan ve daha sonra sendikalaşan ama zamanla bu sloganı unutan, üyelerinin; "hani bizim havuz işi n'oldu, bununla ilgili bir girişimi ne zaman başlatacaksınız" diye sorduklarında ise, her defasında kulaklarının üzerine yatan, yeni yetme bir sendika; tam da ciddi ciddi havuz çalışmalarının başladığı bu dönemde, Çöpçüler Kralı filminde ki nevi şahsına münhasır mahalle gazetecisinin "gasteye yaza yaza düşürdüm?" sözünde ki payı(?!) mesabesinde, yola çıktıklarında verdikleri sözlerine nazire yaparcasına "399'lulara havuz için Danıştay'da dava açtık" demesi, başta üyelerini ve 399?luları hiçte şaşırtmadı aslında... "Günaydın! Şimdiye kadar neredeydiniz? Dava açmak için devlet büyüklerimizin havuz çalışmasına başlaması mı gerekiyordu?" diye sormazlar mı, adama? Teşbihte hata olmaz. Senin büyük(?!) zahmet gösterip indirme gayretlerine, gerek yoktu. Bizi zaten düşüreceklerdi. Allah?ın izniyle yaza kadar düşeceğiz de?

02 Mart 2024 18:18

fazla umutlanma kardeş havuz felan yok seni emekli eder bu kurum hayale kapılma boş yere..
Şakir Sakar, 3 ay önce

"399'lulara Havuz!" sloganıyla umut tacirliği yaparak yola çıkan ve daha sonra sendikalaşan ama zamanla bu sloganı unutan, üyelerinin; "hani bizim havuz işi n'oldu, bununla ilgili bir girişimi ne zaman başlatacaksınız" diye sorduklarında ise, her defasında kulaklarının üzerine yatan, yeni yetme bir sendika; tam da ciddi ciddi havuz çalışmalarının başladığı bu dönemde, Çöpçüler Kralı filminde ki nevi şahsına münhasır mahalle gazetecisinin "gasteye yaza yaza düşürdüm?" sözünde ki payı(?!) mesabesinde, yola çıktıklarında verdikleri sözlerine nazire yaparcasına "399'lulara havuz için Danıştay'da dava açtık" demesi, başta üyelerini ve 399?luları hiçte şaşırtmadı aslında... "Günaydın! Şimdiye kadar neredeydiniz? Dava açmak için devlet büyüklerimizin havuz çalışmasına başlaması mı gerekiyordu?" diye sormazlar mı, adama? Teşbihte hata olmaz. Senin büyük(?!) zahmet gösterip indirme gayretlerine, gerek yoktu. Bizi zaten düşüreceklerdi. Allah?ın izniyle yaza kadar düşeceğiz de?


atsizwolf
Aday Memur
02 Mart 2024 19:39

Yani burda devletimiz zaten 399 lular için havuz çalışması yapıyor mu demek istediniz


Şakir Sakar
Memur
02 Mart 2024 20:34

"ejdercapan" kardeşimizin paylaştıklarına ilaveten, malum sendikanın üst düzey yöneticisi o toplantıda bir taraftan; "madem 399'luları göndereceksiniz. bari yerlerine aynı miktarda İHS'li alın dedik" derken, diğer taraftan bu ifadesinin hemen arkasında; "kesinlikle havuz yok arkadaşlar" diyormuş. Yorumsuz?!...


Şakir Sakar
Memur
02 Mart 2024 20:42

Bunun üzerine benim diyeceğim şu ki: "bir tarafta temenniler, beklentiler; diğer tarafta ise gerçekler. bekleyip, kader ağını ördüğünde yaşayıp göreceğiz. nasibimiz PTT'de kesilmediyse burada, kesildiyse başka kurumda emekli oluruz. görelim Mevla'm neyler, neylerse güzel eyler." Allah herkesin gönlüne göre versin, diyelim. İyi akşamlar...


vaypcnet
Şef
02 Mart 2024 20:49

Amin inşallah , ben de havuzun olmama şansının kalmadığı kanaatindeyim . zamanı şüpheli sadece.

Şakir Sakar, 3 ay önce

Bunun üzerine benim diyeceğim şu ki: "bir tarafta temenniler, beklentiler; diğer tarafta ise gerçekler. bekleyip, kader ağını ördüğünde yaşayıp göreceğiz. nasibimiz PTT'de kesilmediyse burada, kesildiyse başka kurumda emekli oluruz. görelim Mevla'm neyler, neylerse güzel eyler." Allah herkesin gönlüne göre versin, diyelim. İyi akşamlar...

02 Mart 2024 20:59

Yaptığın güzel açıklamalardan dolayı çok teşekkür ederim Şakir kardeşim. Zaten yakın zamanda Torba kanunla yapılan düzenlemeden sonra 399'lularla yol ayrımına gidilmesi farz oldu, diyebilirim. Yoksa bu karmaşık hiyerarşik yapıyla bir arpa boyu bile yol alınmaz. Öyle ki 2024 yılı 2023 yılını aratır. Görünen köy de kılavuz istemez, zaten. Bunlar bizim mikro düzeyde iç değerlendirmemiz tabi. Ekonomi gemisinin dümeninde ki kaptan ise mevzuya makro düzeyde bakıyor. O, KİT'lerin yeniden yapılandırılması çerçevesinde bir takım personelle yol ayrımına karar verdiyse bizim burada ki yorum ve beklentilerimizin hepsi beyhude. Zaman her şeyin ilacıdır. En iyisi bekleyip görmek. Selam ve dua ile...


atsizwolf
Aday Memur
02 Mart 2024 22:41

399 giderse Allah ıhslilerin yardımcısı olsun. Hersey çok çok farklı olur o zaman

04 Mart 2024 07:30

Şakir kardeşimizin; "malum sendikanın üst düzey yöneticisi, madem 399'luları göndereceksiniz. bari yerlerine aynı miktarda İHS'li alın dedik" şeklinde ki paylaşımı üzerine bende iki kelam etmek istedim.

- Devletimiz; "hem bu şirketin gider kalemlerinin neredeyse %80'ini personel giderleri oluşturuyor. KİT'leri yeniden yapılandırırken buralarda ki personel yükünü de azaltmamız lazım. onun için mevcut 399'lu personelleri başka kurumlara göndereceğiz" diyor.

-Malum sendika; "hiç değilse göndereceğininiz 399'lu personel yerine İHS'li personel alın, dedik" diyor.

Bu bana yaşanmış bir hikayeyi hatırlattı. bir kuruluşta, o kuruluşun başkanına "miadını dolduran evrakları mevzuat gereği imha edelim" teklifini sunuyorlar. Başkan da; "birer fotokopisini alıp öyle imha edelim" diyor. Hikaye bu kadar.

Özetle; "koyun can derdinde, kasap et derdinde!?.. Bilmem anlatabildim mi? Selam ve dua ile...


Şakir Sakar
Memur
04 Mart 2024 18:50

Ejder kardeş, yani şunu mu demek istiyorlar: "399'lu personelleri başka kurumlara gönderecekseniz, ya göndereceğiniz kadar yerlerine üye yapabileceğimiz İHS'li personel alın. yada hazır üyelerimiz olan 399'luları başka kurumlara göndermeyin. zaten bizdeki 399'lu elbisesi gerek eğitim uyuşmazlığı, gerek yüksek yaş ortalaması gibi kalıp farklılığından dolayı diğer kurumların bedenlerine uymazlar. sıkıntı olur."

İyi akşamlar...

04 Mart 2024 19:03

Ozanım boş söz söylemem

Kelamın hakkını yemem

Sözün tamamını demem

Sır KARDEŞ sır!?...

Selam ve dua ile...


atsizwolf
Aday Memur
04 Mart 2024 19:40

Söylesenizde bizde aydınlansak

ejdercapan46, 3 ay önce

Ozanım boş söz söylemem

Kelamın hakkını yemem

Sözün tamamını demem

Sır KARDEŞ sır!?...

Selam ve dua ile...

07 Mart 2024 12:52

Anayasa Mahkemesinin toplu sözleşme ikramiyesinin iptaline yönelik olarak verdiği kararın gerekçesi 5 Mart 2024 tarihli ve 32480 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Anayasa Mahkemesi, kamu çalışanlarının toplu sözleşme ikramiyesini bütünüyle iptal etti.

Bu kararla birlikte 2023 yılı Mayıs ayı itibarı ile kamu görevlileri sendikalarına üye olan 2 milyonu aşkın kamu çalışanı, her ay almakta oldukları 537,93 TL tutarındaki toplu sözleşme ikramiyesini artık alamayacak. Onun yerine aylık 190,21 TL alacaklar. Hal-i hazırda maaşlarından kesilen sendika aidatı en az 250 TL iken hem de.

Selam ve dua ile...


atsizwolf
Aday Memur
07 Mart 2024 20:12

Bu uygulamaya yeni bir düzenleme gelir bence

ejdercapan46, 3 ay önce

Anayasa Mahkemesinin toplu sözleşme ikramiyesinin iptaline yönelik olarak verdiği kararın gerekçesi 5 Mart 2024 tarihli ve 32480 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Anayasa Mahkemesi, kamu çalışanlarının toplu sözleşme ikramiyesini bütünüyle iptal etti.

Bu kararla birlikte 2023 yılı Mayıs ayı itibarı ile kamu görevlileri sendikalarına üye olan 2 milyonu aşkın kamu çalışanı, her ay almakta oldukları 537,93 TL tutarındaki toplu sözleşme ikramiyesini artık alamayacak. Onun yerine aylık 190,21 TL alacaklar. Hal-i hazırda maaşlarından kesilen sendika aidatı en az 250 TL iken hem de.

Selam ve dua ile...


Şakir Sakar
Memur
09 Mart 2024 11:33

İlla ki. Çünkü bu karar, çalışanlardan çok sendikaların tek gelir kaynağı olan üye sayılarının ciddi derecede gerilemesine sebep olacak türden bir karar. Eğer bu, sadece çalışanları ilgilendiren bir karar olsaydı, hemde aynı gün ivedi bir şekilde olağanüstü toplanırlarmıydı, sizce? Keşke on yılı aşkındır 399'luların uğradığı, başta görevde yükselme ve skala düzenlemesi gibi mali ve özlük haklarının korunması ve elde edilmesi içinde bu kadar hızlı ve olağanüstü toplansalardı. Haksızmıyım? Sağlıcakla kalın...

09 Mart 2024 12:00

Doğru söze ne hacet... Selam ve dua ile...

Toplam 355 mesaj
«6789101112131415161718

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi