Editörler : E.Kayı Han
28 Kasım 2023 21:54

Kesinlikle bu konuda düzenleme yapılması gerekiyor. Komisyonlardan alınıp personel genel müdürlüğü uhdesine alınması gerekiyor.

Almira2024, 5 ay önce

Sebepsiz sürgünler olabilğir

28 Kasım 2023 21:57

1. Mobbing konusunda sıkı denetim mekanizması geliştirilmesi

2. Mesai ve nöbet ücreti getirilmesi.

3. Adalet hizmetleri sınıfı getirilmesi.

4. Uzman katiplik getirilmesi.

5. Katiplere bir kereye mahsusu Hukuk fakültesine girme hakkı tanınmalı.

6. Mezun olup sınavı geçenlerin hâkim savcı olarak istihdam edilmeleri.

7. Yazı işleri yönetmeliğinin gözden geçirilerek personelin yetkileri açık ve anlaşılır bir şekilde yeniden düzenlenmesi.

28 Kasım 2023 21:59

Bu seni ne ilgilendiriyor koçum

kasırga1453, 5 ay önce

sayın çotanak bey siz ikm misiniz ? gece vardiyasında hangi ara bu yazıları yazıyorsnuz hangi ara cevap veriyorsunuz . sizin amiriniz müdürünüz yokmu . yada siz amir veyahut müdürmüsünüz ? sizin personeliniz yokmu ?


sabriabi99
Aday Memur
29 Kasım 2023 00:22

TAYİN !

LazZiyaa
Yasaklı
29 Kasım 2023 01:07

yapsan ne olacak A. :D

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
29 Kasım 2023 08:58

Konu biraz daha tartışılsın, sorun olarak görülen konuları başlıklar haline getireceğim.


SAATÇİİ
Aday Memur
29 Kasım 2023 10:03

meclise verilen hiçbir kanun teklifinin İKM ler lehine geçmemesi olabilir.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
29 Kasım 2023 10:06

Hangileri?

SAATÇİİ, 5 ay önce

meclise verilen hiçbir kanun teklifinin İKM ler lehine geçmemesi olabilir.


mevzuatdelisi
Aday Memur
29 Kasım 2023 12:52

Adalet Bakanlığı çatısı altında bulundurduğu bütün birimler itibariyle oldukça kalabalık bir çalışan sayısına sahip. Özellikle yıllardan beri malum olan hakim-savcı gibi oldukça fazla yetkiyle donatılmış mesleklerle çalışılıyor olmasının getirdiği kronik sebepler var. Bu sebeplerin birçoğu az çok malum, çoğu kimsenin bildiği, gördüğü şeyler. Şahsen benim herhangi bir soruşturmam yok. Ancak adliyelerde ve ceza infaz kurumlarında çalışan arkadaşların doğrudan soruşturma ile muhatap olması, yıldırılması önemli sorunlardan biri. Özellikle devlet memurlarının mülki idare amirinin izni ile soruşturmaya konu olması söz konusu iken Adalet Bakanlığı çalışanlarının mülki idare amirinin izni aranmaksızın her olayda derhal soruşturmaya konu edilmesi baskı aracına dönmektedir.

Konu ile ilgili baktığımda 2018 yılında şöyle bir haber yapılmış, ancak dikkat çekmemiş.

https://www.memurlar.net/haber/182077/adliye-calisanlarinin-yargilama-usullerinde-gorulen-tezatliklar.html

Ceza infaz kurumu personeli olarak zaten artık genel itibariyle memurların gerek beklenti, gerek motivasyon, gerekse iş barışı anlamında çokça yıprandığı malum. Özellikle geçirdiğimiz pandemi süresi boyunca insan haklarına aykırı biçimde binlerce memuru baskı ve zorlama ile hürriyetinden yoksun bırakarak kurumlarda 7/24 dışarı çıkmaksızın kapalı tutmak zaten büyük bir hukuksuzluktu. Bunun karantina ya da başka bir adlandırma ile açıklanması mümkün olmamasına rağmen bu zorlu süreçte gerçekten takdire şayan bir biçimde çalışan İnfaz Koruma memurlarının gerek özlük, gerek mesleki haklarının tam anlamıyla görmezden geliniyor olması üzücüdür.

Ceza İnfaz kurumları toplumlardaki hassas konumu itibariyle yetişmiş, donanımlı, meslek adiyetine sahip insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Tüm ülkeler ve tüm devletler bu hassas konumun gerektirdiği hakları cezaevi personellerine sağlayıp bu iş gücünü kaybetmemeye özen göstermektedir. Ancak özellikle üniversite bitirmiş, alternatif imkanı bulunan genç meslektaşlarımızın tamamı bu şartlarda ceza infaz kurumunda kariyer düşünmemekteler. Haliyle sürekli olarak iş gücünden kayıp vermek durumunda olan ceza infaz kurumlarının halihazırda yetersiz olan personel sayısının her sene alımlara rağmen istifalar ve işyükü daha az olan illere tayinler nedeniyle personel yetersizliği artık kronikleşmiş bir sorundur. İşini sevmeyen insanı mesleki hayatı boyunca bu kapalı ortamda tutmanın imkansızlığı tartışmasızdır.

İnfaz Koruma memurlarının mesleki ve özlük taleplerine ilişkin sosyal medyada sürekli aktif olmaları sayesinde bazı milletvekillerinin dikkatini çekmiş ve TBMM'de bu durumun dile getirilmiş olması çok önemlidir. İnfaz Koruma memurları olarak o milletvekillerine birkez daha teşekkür ederiz. Ancak gelinen noktada bu çaba yetersiz kalmaktadır. Bilhassa bazı partilerin TBMM'de reddedileceğini bilmesine rağmen İnfaz Koruma memurları ile ilgili özlük ve mesleki haklara istinaden kanun tasarısı hazırlamaları da maalesef sonuç vermemekte.

Milletvekillerimizce infaz koruma memurları ile ilgili daha önceden verilmiş yahut halihazırda komisyon aşamasında olan kanun tekliflerinden örnekler:

Mv. YÜKSEL ARSLAN

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/432c45e8-01a7-4939-b474-018bfca96f0b

Mv. ÖMER FETHİ GÜRER

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/2061332d-1d3f-4d27-8f7f-018b704c2ae5

Mv. MUSTAFA SARIGÜL:

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/7b01fe5e-15dc-4935-a254-018b62177f6c

Mv. NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/2ff6fed4-77d5-41d7-811d-01892b6b1e68

Mv. MAHMUT TANAL

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/9d652c97-d289-4ec3-808c-0188dce4d1c0

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/fd7ecb17-ab57-436b-a27a-0188dcb368f5

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/4b6e139d-84db-459a-ac07-0188dca91d04


mevzuatdelisi
Aday Memur
29 Kasım 2023 12:54

*ilk cümlelerde kronik sebepler yazdığım kısmı kronik sorunlar olarak düzeltiyorum.

mevzuatdelisi, 5 ay önce

Adalet Bakanlığı çatısı altında bulundurduğu bütün birimler itibariyle oldukça kalabalık bir çalışan sayısına sahip. Özellikle yıllardan beri malum olan hakim-savcı gibi oldukça fazla yetkiyle donatılmış mesleklerle çalışılıyor olmasının getirdiği kronik sebepler var. Bu sebeplerin birçoğu az çok malum, çoğu kimsenin bildiği, gördüğü şeyler. Şahsen benim herhangi bir soruşturmam yok. Ancak adliyelerde ve ceza infaz kurumlarında çalışan arkadaşların doğrudan soruşturma ile muhatap olması, yıldırılması önemli sorunlardan biri. Özellikle devlet memurlarının mülki idare amirinin izni ile soruşturmaya konu olması söz konusu iken Adalet Bakanlığı çalışanlarının mülki idare amirinin izni aranmaksızın her olayda derhal soruşturmaya konu edilmesi baskı aracına dönmektedir.

Konu ile ilgili baktığımda 2018 yılında şöyle bir haber yapılmış, ancak dikkat çekmemiş.

https://www.memurlar.net/haber/182077/adliye-calisanlarinin-yargilama-usullerinde-gorulen-tezatliklar.html

Ceza infaz kurumu personeli olarak zaten artık genel itibariyle memurların gerek beklenti, gerek motivasyon, gerekse iş barışı anlamında çokça yıprandığı malum. Özellikle geçirdiğimiz pandemi süresi boyunca insan haklarına aykırı biçimde binlerce memuru baskı ve zorlama ile hürriyetinden yoksun bırakarak kurumlarda 7/24 dışarı çıkmaksızın kapalı tutmak zaten büyük bir hukuksuzluktu. Bunun karantina ya da başka bir adlandırma ile açıklanması mümkün olmamasına rağmen bu zorlu süreçte gerçekten takdire şayan bir biçimde çalışan İnfaz Koruma memurlarının gerek özlük, gerek mesleki haklarının tam anlamıyla görmezden geliniyor olması üzücüdür.

Ceza İnfaz kurumları toplumlardaki hassas konumu itibariyle yetişmiş, donanımlı, meslek adiyetine sahip insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Tüm ülkeler ve tüm devletler bu hassas konumun gerektirdiği hakları cezaevi personellerine sağlayıp bu iş gücünü kaybetmemeye özen göstermektedir. Ancak özellikle üniversite bitirmiş, alternatif imkanı bulunan genç meslektaşlarımızın tamamı bu şartlarda ceza infaz kurumunda kariyer düşünmemekteler. Haliyle sürekli olarak iş gücünden kayıp vermek durumunda olan ceza infaz kurumlarının halihazırda yetersiz olan personel sayısının her sene alımlara rağmen istifalar ve işyükü daha az olan illere tayinler nedeniyle personel yetersizliği artık kronikleşmiş bir sorundur. İşini sevmeyen insanı mesleki hayatı boyunca bu kapalı ortamda tutmanın imkansızlığı tartışmasızdır.

İnfaz Koruma memurlarının mesleki ve özlük taleplerine ilişkin sosyal medyada sürekli aktif olmaları sayesinde bazı milletvekillerinin dikkatini çekmiş ve TBMM'de bu durumun dile getirilmiş olması çok önemlidir. İnfaz Koruma memurları olarak o milletvekillerine birkez daha teşekkür ederiz. Ancak gelinen noktada bu çaba yetersiz kalmaktadır. Bilhassa bazı partilerin TBMM'de reddedileceğini bilmesine rağmen İnfaz Koruma memurları ile ilgili özlük ve mesleki haklara istinaden kanun tasarısı hazırlamaları da maalesef sonuç vermemekte.

Milletvekillerimizce infaz koruma memurları ile ilgili daha önceden verilmiş yahut halihazırda komisyon aşamasında olan kanun tekliflerinden örnekler:

Mv. YÜKSEL ARSLAN

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/432c45e8-01a7-4939-b474-018bfca96f0b

Mv. ÖMER FETHİ GÜRER

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/2061332d-1d3f-4d27-8f7f-018b704c2ae5

Mv. MUSTAFA SARIGÜL:

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/7b01fe5e-15dc-4935-a254-018b62177f6c

Mv. NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/2ff6fed4-77d5-41d7-811d-01892b6b1e68

Mv. MAHMUT TANAL

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/9d652c97-d289-4ec3-808c-0188dce4d1c0

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/fd7ecb17-ab57-436b-a27a-0188dcb368f5

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/4b6e139d-84db-459a-ac07-0188dca91d04


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
29 Kasım 2023 13:38

Yargılama usullerinde görülen tezatlıklar başlıklı haberi 2010 yılında yazdım. Sitenin teması güncellendiğinden 2018 de haber girilmiş gibi gözüküyor. Haberin giriş tarihinde ne zaman yazıldığı belli oluyor.

mevzuatdelisi, 5 ay önce

Adalet Bakanlığı çatısı altında bulundurduğu bütün birimler itibariyle oldukça kalabalık bir çalışan sayısına sahip. Özellikle yıllardan beri malum olan hakim-savcı gibi oldukça fazla yetkiyle donatılmış mesleklerle çalışılıyor olmasının getirdiği kronik sebepler var. Bu sebeplerin birçoğu az çok malum, çoğu kimsenin bildiği, gördüğü şeyler. Şahsen benim herhangi bir soruşturmam yok. Ancak adliyelerde ve ceza infaz kurumlarında çalışan arkadaşların doğrudan soruşturma ile muhatap olması, yıldırılması önemli sorunlardan biri. Özellikle devlet memurlarının mülki idare amirinin izni ile soruşturmaya konu olması söz konusu iken Adalet Bakanlığı çalışanlarının mülki idare amirinin izni aranmaksızın her olayda derhal soruşturmaya konu edilmesi baskı aracına dönmektedir.

Konu ile ilgili baktığımda 2018 yılında şöyle bir haber yapılmış, ancak dikkat çekmemiş.

https://www.memurlar.net/haber/182077/adliye-calisanlarinin-yargilama-usullerinde-gorulen-tezatliklar.html

Ceza infaz kurumu personeli olarak zaten artık genel itibariyle memurların gerek beklenti, gerek motivasyon, gerekse iş barışı anlamında çokça yıprandığı malum. Özellikle geçirdiğimiz pandemi süresi boyunca insan haklarına aykırı biçimde binlerce memuru baskı ve zorlama ile hürriyetinden yoksun bırakarak kurumlarda 7/24 dışarı çıkmaksızın kapalı tutmak zaten büyük bir hukuksuzluktu. Bunun karantina ya da başka bir adlandırma ile açıklanması mümkün olmamasına rağmen bu zorlu süreçte gerçekten takdire şayan bir biçimde çalışan İnfaz Koruma memurlarının gerek özlük, gerek mesleki haklarının tam anlamıyla görmezden geliniyor olması üzücüdür.

Ceza İnfaz kurumları toplumlardaki hassas konumu itibariyle yetişmiş, donanımlı, meslek adiyetine sahip insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Tüm ülkeler ve tüm devletler bu hassas konumun gerektirdiği hakları cezaevi personellerine sağlayıp bu iş gücünü kaybetmemeye özen göstermektedir. Ancak özellikle üniversite bitirmiş, alternatif imkanı bulunan genç meslektaşlarımızın tamamı bu şartlarda ceza infaz kurumunda kariyer düşünmemekteler. Haliyle sürekli olarak iş gücünden kayıp vermek durumunda olan ceza infaz kurumlarının halihazırda yetersiz olan personel sayısının her sene alımlara rağmen istifalar ve işyükü daha az olan illere tayinler nedeniyle personel yetersizliği artık kronikleşmiş bir sorundur. İşini sevmeyen insanı mesleki hayatı boyunca bu kapalı ortamda tutmanın imkansızlığı tartışmasızdır.

İnfaz Koruma memurlarının mesleki ve özlük taleplerine ilişkin sosyal medyada sürekli aktif olmaları sayesinde bazı milletvekillerinin dikkatini çekmiş ve TBMM'de bu durumun dile getirilmiş olması çok önemlidir. İnfaz Koruma memurları olarak o milletvekillerine birkez daha teşekkür ederiz. Ancak gelinen noktada bu çaba yetersiz kalmaktadır. Bilhassa bazı partilerin TBMM'de reddedileceğini bilmesine rağmen İnfaz Koruma memurları ile ilgili özlük ve mesleki haklara istinaden kanun tasarısı hazırlamaları da maalesef sonuç vermemekte.

Milletvekillerimizce infaz koruma memurları ile ilgili daha önceden verilmiş yahut halihazırda komisyon aşamasında olan kanun tekliflerinden örnekler:

Mv. YÜKSEL ARSLAN

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/432c45e8-01a7-4939-b474-018bfca96f0b

Mv. ÖMER FETHİ GÜRER

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/2061332d-1d3f-4d27-8f7f-018b704c2ae5

Mv. MUSTAFA SARIGÜL:

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/7b01fe5e-15dc-4935-a254-018b62177f6c

Mv. NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/2ff6fed4-77d5-41d7-811d-01892b6b1e68

Mv. MAHMUT TANAL

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/9d652c97-d289-4ec3-808c-0188dce4d1c0

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/fd7ecb17-ab57-436b-a27a-0188dcb368f5

https://www.tbmm.gov.tr/Yasama/KanunTeklifi/4b6e139d-84db-459a-ac07-0188dca91d04

29 Kasım 2023 14:23

Ben hükümetten umutlu degilim hele yeni bakanimızın ikm katip gibi kelimeleri ağzına aldığını bile pek duymadım bu konuda mhp ile ancak baskı oluşturulabilir muhalefetinki zaten direk reddediliyor.

zorsevda
Daire Başkanı
29 Kasım 2023 16:12

cezaevi çalışanlarına sendika hakkı...


zorsevda
Daire Başkanı
29 Kasım 2023 16:15

cezaevi çalışanları emniyet hizmetleri sınıfı


aguero
Aday Memur
29 Kasım 2023 18:33

Valla şu hakimlerin özel işlerini bize yaptırmaları konusuna değinsen çok iyi olur memur kamu hizmeti yapmalı utanmadan bizden istiyorlar,gerçi bir şey değişeceğinide sanmam ama neyse ..

29 Kasım 2023 19:01

Özel işlerini neden yapıyorsun hakim savcının. Neden dik duruş sergilemiyorsun usulünce? kim buna engel oluyor. Ben kimsenin özel işini yapmam.

aguero, 5 ay önce

Valla şu hakimlerin özel işlerini bize yaptırmaları konusuna değinsen çok iyi olur memur kamu hizmeti yapmalı utanmadan bizden istiyorlar,gerçi bir şey değişeceğinide sanmam ama neyse ..


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
30 Kasım 2023 10:51

Sana boşuna kıl kuyruk demiyorlar :)

Abbas.KILKUYRUK2, 5 ay önce

Özel işlerini neden yapıyorsun hakim savcının. Neden dik duruş sergilemiyorsun usulünce? kim buna engel oluyor. Ben kimsenin özel işini yapmam.


Kst123
Aday Memur
30 Kasım 2023 11:54

Kalem mevzuatının yenilenmesi kalem personelinin görev tanımlarının güncellenmesi

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
01 Aralık 2023 09:16

Arkadaşlar, aklınıza sorun olarak ne geliyorsa yazınız. Konuyu baştan sona okuyorum. Her öneriyi ayrı ayrı değerlendiriyorum.

Şu zamana kadar aklıma gelmeyen sorunları, aklıma gelip de unuttuğum ama sizlerin yazmasıyla hatırladığım sorunları fark ettim.

Benim aklıma gelen sorunlar şunlar:

Komisyonların keyfi personel görevlendirmesi,

Hakkında soruşturma olmayan personelin re'sen komisyon içinde başka adliyeye görevlendirilmesi,

İcra Müdür ve yardımcıları için imza sigortası,

Yargı personelinin 4483'e göre yargılanması (bu konuda 2010 yılında haber yapmıştım ama tekrar üzerinde duracağım.)

vs. vs.

Bu liste, sizlerin önerisiyle daha da artacaktır.


xaydemirx
Şube Müdürü
01 Aralık 2023 15:42

adliye personeli her zaman çok kolay cezalandırılan kesim olmuştur görevde yükselme sınavlarına olumsuz etkisi olan disiplin sicil affı 2005 ten bu yana yapılmamıştır birçok memur mağdur edilmiştir haksız aldıkları disiplin cezaları ile bu nedenle en önemli konulardan olduğunu düşünüyorum disiplin sicil affının

Toplam 178 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi