Editörler : crops35
«22232425262728293031323334

hasan09a
Daire Başkanı
21 Kasım 2008 17:35

meb de memurların eş durumu tayini isteyebilmesi için eşinin bir kamu kurumunda ve memur statüsünde ayrıca kıdeminin üst derecede olması gerekir. öğretmenlerde ssk veya bağkur farketmiyor. çünkü öğretmenler her yıl atandıkları için yer değiştirmelerinde sorun çıkmıyor. ama memurlar genellikle ilk atandıkları yerden başka yere gidebilmeleri için yerine bir memur atanması yani memur ihtiyacının olmaması gerekir. eğer memur muvafakat alamassa asla nakil olamaz. kısaca memurlarda ilk atanılan yer çok önemli.


hha25
Şube Müdürü
21 Ocak 2009 14:12

danıştay 8. dairesi 26.01.2007 tarihli 262 karar nolu Üniversitenin muvvafakat vermemesinin münkün olmadığını gösteren karar. İsteyen danıştay bilgi bankasından bulabilir.Bizde aynı durumdayız eşim üniversite ben shcek deyim ve eşimi benim olduğum ile isitiyoruz.Artık üniversite isterse vermesin elimde tam bize göre kapı gibi danıştay kararı var.avukat ile görüştüm.En fazla 5 ay sürecek dava tabi vermezlerse.. Aşağıdaki kararı inceleyin.Bu kararı ararken her yeri araştırdım.Memurlar net in hiç ama hiç faydası olmadı zaten burası öğretmenlernet artık.Sağolsun Türk Sağlıksen kütahya şube sekreteri 1 saat içinde buldu.Bizim gibi aynı durumda olanlar.muvaffakatın verilmesini red eden üniversiteye direk dava acsınlar bu danıştay kararını da eklesinler...Bittiniz Zalim rektörler..:D Yaşasın DANIŞTAY...:D inceleyin arkadaşlar..

ÜNİVERSİTEDE BİLGİSAYAR İŞLETMENİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, EŞİNİN GÖREV YAPTIĞI GÜMÜŞHANE İLİNDE ATANMAK İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUYA MUVAFAKAT VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMDE MEVZUATA UYARLIK OLMADIĞI HK.<

Temyiz İsteminde Bulunan : İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Ayazağa/İSTANBUL

Vekili : Av. ?

Karşı Taraf : ?

İstemin Özeti : ? Üniversitesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacının, eşinin görevli olduğu Gümüşhane İlinde atanmak için yaptığı başvuruya muvafakat verilmemesine ilişkin ? Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının 23.1.2003 gün ve 306 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada, Anayasanın 41 ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. maddesinden söz edilerek, davacının eşinin halen Gümüşhane Bayındırlık İskan Müdürlüğü emrinde görev yaptığı, her ne kadar İstanbul Bayındırlık İskan Müdürlüğü emrine atanmasının yapılmasını talep etmiş ise de bu talebin reddedildiği, diğer taraftan Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğünde boş kadro bulunması nedeniyle davacının bu İl'e atanma talebinde bulunduğu, ancak davacının bu talebinin de davalı idare tarafından yerinde görülmediğinin anlaşıldığı, kamu personelinin atanması ve yer değiştirmesinde kamu yararı ve hizmetin gerekleri asıl olmakla birlikte, gerek Anayasa, gerekse kanun ile korunması emredilen aile bütünlüğünün gözardı edilemeyeceği, bu nedenle talep ettiği Gümüşhane ilinde boş kadro bulunması da dikkate alındığında davacının 657 sayılı Yasanın 74. maddesi kapsamındaki atanma talebinin muvafakat verilmemek suretiyle reddine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 9.10.2003 gün ve E:2003/153, K:2003/1072 sayılı kararının; nakillerin becayiş yoluyla olabileceği, nakil halinde ilgilinin kendi kadrosu ile birlikte yeni işyerine gönderileceğinden kadro tahsisindeki güçlükler nedeniyle eleman ihtiyaçları olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Yanıt verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Gülşen AKAR PEHLİVAN'ın Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Kemal BİLECEN'in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 26.01.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

BŞ/ÖEK


hasan09a
Daire Başkanı
22 Ocak 2009 14:45

Benim anlamadığım şey 2 taraf farklı yerlerde görev yapıyorsa ayrı yaşamalarımı isteniyor. yada ayrılmalarımı. yoksa asla böyle bir evlilik yapmamalarımı. eğer ayrı yaşayacaklarsa bence böyle bir evlilik asla yürümez. onun için bekar memurların buna dikkat ederek evlenecekleri eşi bulundukları yerde aramaları yada çalışmayan bir eşle evlenmeleri yada bekar kalmaları gerekir. çünkü ayrı yerlerde görev yapan memurlardan biri istifa etmek zorunda kalıyor. buda kamu görevinin yerine getirilmesi için gerekli.


oydın
Şube Müdürü
22 Ocak 2009 16:26

ben ve eşim maliye bakanlığında, farklı illerde memuruz.

ben asil eşim ise halen aday memur.

ben eşimin yanına gitmek için dilekçe verdim ancak müdürüm şimdiden bana sorarlarsa ben personel yetersizliğini öne sürerek sana izin veremem diyor.

öğrenmek istediğim eş durumu atamalarında personel yetersizliğinden dolayı atama yapılmayabilirmi.

bilgisi deneyimi olan arkadaşlar cevaplarsa memnun oluruz.


hha25
Şube Müdürü
22 Ocak 2009 16:52

Amirlere göre öle ama hukuken değil...Danıştay kararı var bak yukarda..


oydın
Şube Müdürü
22 Ocak 2009 17:06

hha25,

danıştay kararını okudumda açıkcası anlayamadım. acaba dilekçem personel yetersizliğinden rededilirse emsal olarak bu kararı gösterebilirmiyim acaba.


hha25
Şube Müdürü
22 Ocak 2009 17:34

Bakın şöyle anlatayım. bu karar bizim durumumuza birebir uyuyor o yüzden biz bu kararı alıp muvvafakat vermezler ise dava acacağız.Sizin kendi atama yerdeğiştirme yönetmeliğiniz var mı? olması lazım netden bir bakın.Sizin işiniz daha kolay kesinlikle bir hakları yok. ama kıdemli olan ın yanına gitmesi esas.eşinizde aday olmasına rağmen sizin bulunduğunuz yere gelmesi gerkiyor.Ancak siz kendi atama yer değiştirme yönetmeliğinizi bir inceleyin.Aynı kurumda olduğunuz için davalık bir durum yok, siz ikinizde dilekçe verirsiniz sizi bir araya getirmek zorunda anayasa da aile bütünlüğünün korunması var.Ama araştırır bişey duymuştum ikinizi farklı birr ilde de birleştirebilirmiş.Çünkü aynı kurumdasınız..Bi sendika ya üyeyseniz gidin sorun.Valla ben zorla üye olmuştum kamu sen e arkadaş hatrıyla..Ama gercekten bu konuda çok yardımcı oldular..Sizin durumunuz bizden daha kolay.acıkcası..


oydın
Şube Müdürü
22 Ocak 2009 17:49

hha25,

teşekkür ederim yardımlarınız için.

neyse şimdilik cevap bekleyecez.


oydın
Şube Müdürü
23 Ocak 2009 08:09

bu önemli konu diğer başlıkların arasından aşağılara inip kaybolmasın.


göksu33
Aday Memur
23 Ocak 2009 11:51

BENDE DÜN EŞ DURUMUNDAN DAVA AÇTIM AVUKATIMIZ KESİN KAZANIRIZ DİYOR AMA TÜRKİYEDE HİÇ BİR ŞEY KESİN DEĞİLDİR UMARIM KAZANIRIZ


göksu33
Aday Memur
23 Ocak 2009 12:40

GCNL


oydın
Şube Müdürü
23 Ocak 2009 14:20

GÜNCEL


göksu33
Aday Memur
23 Ocak 2009 15:44

GÜNCEL


hasan09a
Daire Başkanı
23 Ocak 2009 17:53

Genelde kanunlar aile bütünlüğünü savunsada eğer amir bu işin üzerine gittiğinde kamu yararı, personel ihtiyacını dile getirerek kararları kendi lehine sonuçlandırabilir. o yüzden tayin hakkı amirlerin insiyatifine bırakılmıştır. ancak sağlık bakanlığı bu uygulamaya son vererek internet ortamında tayin işlerini yürütmektedir. eğer ilerde tayinler böyle bir sisteme bağlanırsa muvafakat engeli ortadan kalkmış olur. şimdiye kadar bununla ilgili bir çalışma yok. şu anda amaç memurların ilk atandıkları yerden başka bir yere gitmelerini önlemek. o yüzden bazı kurumlar vhki ve benzeri kadrolara memur alırken sınav yapmıyorlar. bunlar benim düşüncelerim. belkide yanılıyorda olabilirim.


göksu33
Aday Memur
26 Ocak 2009 09:27

güncel


göksu33
Aday Memur
26 Ocak 2009 09:29

dava açtık ne zaman sonuçlanır ne olur bilemiyorum avukatımız 3,5 ayda diyor yürütmeyi durdurma alırsak bu bir buçuk ay olur ama yürütmeyi durdurma biraz zor gözüküyor bi r an önce zaman gençsin istiyorum....


hha25
Şube Müdürü
26 Ocak 2009 09:54

Allah yardımcınız olsun dava dilekçesi için tekrar teşekkür ederim.Bu haklı davamızı kazanacağız inşaallah..


memgovtr
Şef
26 Ocak 2009 10:14

Allah yardımcımız olsun arkadaşlar.

ben de sizlerden bilgi almak istiyorum. Maliye Bakanlığı bünyesinde 3,5 yıldır çalışıyorum.Eş adayım 5 yıllık sigortalı olarak farklı bir ilde özel bir şirkette çalışıyor.benim sizlerden öğrenmek istediğim eşimin bu durumu dolayısıyla tayin istediğimde bakanlığımızın bana verebileceği cevap, bilgisi olanlar yazarsa sevinirim.Hepinize kolay gelsin


göksu33
Aday Memur
26 Ocak 2009 10:18

memgovtr arkadaşım bizim kurum özerk olduğu için bakanlıklar hakkında pek bilgim yok ama sizinkinin bizden daha kolay olduğu kesin genelde tayinler 8 aylık siğorta yeterli oluyor ama yine tam kesin bir bilgim yok sizin atama mevzuatınız vardır ordan bakabilirsiniz


buyukates
Aday Memur
26 Ocak 2009 11:20

arkadaşlar benimde size bir sorum olacak deneyimli arkadaşlar cevaplarsanız sevinirim

ben 2 yıldır dsi genel müdürlüğünde kadrolu devlet memuruyum eşim 2008/4 kpss atmasıyla içişleri bakanlığı mardine atandı eş durumundan tayin isteyeceğiz ankaraya eşimin benim yanıma gelmesini istiyoruz.bir problem çıkarmı eşimin yanıma gelmesi nekadar sürer

Toplam 670 mesaj
«22232425262728293031323334

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi