Editörler : Lanet
29 Ocak 2024 12:43

Yar Destanı

Yâr Destanı önsöz

Aşkın başında da sonunda da nöbetçisi

Yâr ile aşkın başına sen olasın nöbetçisi

Sen olasın bu aşkın başına Sâki Sultan

Yâr aşkının sonunda ben olayım nöbetçisi

Meczup Barış

Yâr Destanı 1

Yâr ile çekmiştim halayımı o günler de

Kırk Yâr önümde, Kırk Yâr sağımda idi

Kırk Yâr ile çekmiştim keyfi o günler de

Kırk Yâr solumda, Kırk Yâr arkamda idi

Kırk Yâr ile çekmiştim kafayı o günler de

Meczup Barış

Yâr Destanı 2

Âdedi hâsene saydım durdum ben seninle

Âmeli hâsene saymayı unuttum ben seninle

Korkar oldum günahtan Yâr?im oldum Yâr

Ben değil sen beni oldurdun Yâr?im Yâr

Oldurmadın sen beni öldürdün Yâr?im Yâr

Meczup Barış


meczupbaris
Aday Memur
29 Ocak 2024 12:44

Yâr Destanı 3

Siz abd-i hassınız, siz abd-i mahssusunuz

Sanki Rabbi bilhassa iyi yaratmış sizi

Bana bir vird çıkar cezbeye doymayayım

Bana bir ümit ver beklemeye doymayayım

Meczup Barış


meczupbaris
Aday Memur
31 Ocak 2024 01:22

Yâr destanı 7

Ben aşık olmuşum bu şehadete ve derim hemen kalbimdem bir nefesle hevesle

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh

Sen kalbimde ol yeter sende şahidim ol Yâr, bana sen yeter derim hevesle

Engel durumum sevgiye de mi engel sanırsın be güzel gelsene bir nefesle

Meczup Barış


meczupbaris
Aday Memur
01 Şubat 2024 05:49

Yâr destanı 8

Sâki senindir ben seninim

Bana dem veren Sâki?dir

Beni mutlu eden Sâki?dir

Yâr benimsin yakalarsam

Ben seni mutlu edenimdir

Meczup Barış


meczupbaris
Aday Memur
01 Şubat 2024 12:47

Yâr Destanı 9

Yusuf gibi kandırdı sevgili kardeşlerim beni

Beni sizin sevginizin cezbeli kuyusunuza attılar

Sarığını gördüm kaçtım ben senden sevgili Sâki

Aldın beni mutlu ettin iyi ki aldın güzel Sevgili

Sen sevgilisin Yâr?in ve kardeşlerimin Sevgilisi

Meczup Barış


meczupbaris
Aday Memur
05 Şubat 2024 22:32

Yâr Destanı 11

Hâmil- i mektup ile görüşemedim Biricik Yâr

Dertlerim yine diyemedim ulaştıramadım Yâr

Biçare kaldım sizsiz kaldım ben bu haldeyim

Seni seviyorum ve de özlüyorum Sevgili Yâr

Meczup Barış


meczupbaris
Aday Memur
06 Şubat 2024 14:57

Yâr destanı 12

Gördüm öylece bir meclis-i muhteşem

Yâr var orada, tam orada Sâki tam

Yâr var makamında buradadır, Sâki

Bu sebeple midir burası muhteşem

Bu ortam sanki bir havuzdur boldur su

İçen içene gördüm bu havuzdan su

Kevserden geliyor sanki sanki bu su

Bir kadehte bana veriver Sâki su

Müminler duası yükseldi bir arşa

Müminler yükseldi aniden miraca

Kahta Menzil köyü güle doymadı, gül

Gül susadı bu ne dikensizliktir Yâr

Tövbe tarif et bana Sâki kalbime

Yak bıçak sapla kararmış kör kalbime

Derman ol gel aşksızlıktan körelmişe

Af Yarabbi ile başla gel kalbime

Meczup Barış

Yâr Destanı 13

Ya Bâkî entel Bâkî kalpcağzımı iyi et Sâki

bana cezbeden ver beni Yâr?e kavuştur Sâki

Ya Bâkî entel Bâkî Nazlı Sarmaşık gülü Sâki

Aşık olduğum Rabbine söyle de kalbime gelsin

Ya Bâkî entel Bâkî Biricik gönül dostum Sâki

Yoksa O?nun sevdiklerine zarar veririm Sâki

Meczup Barış


meczupbaris
Aday Memur
07 Şubat 2024 12:44

Yâr Destanı 14

Sadakada bire on yokmu birlerini arttıranlar

yüzyetmişler yediyüzler dönüşüdür bize ecirler

-

Eski ümmetler zamanında mümin kuldur helak olmuş

Anlatmamış çektiği zikri mümin halka helak olmuş

-

Yok şimdi helak, Saadetli Peygamberim hatrınadır

Yok şimdi helak Seyyidler ve Şerifler hatırınadır

-

Herşey cinsi cinsinedir sadakada, aşk da cinsinedir

bahsim anlatmaktır aşkını yani cinsi cinsinedir

-

Dağlara taşlara ovalara ve insanlara örnek

anlatmaktır insanlara olacak şekildedir örnek

-

Evliliğin güzelliğini anlatmak insanlara ki

Allah almasın gönlümüzden aşk-ı muhabbetimizi

-

Yâr aşkımızı anlattım kalbinde Allah olanlra

Şahit ettim onbinleri yüzbinleri taz aşkımıza

-

Helal et bana seni sevmeyi Yâr'im bana helal et

Menzil köyünün tozuna yüz sürmeyi bana helal et

Meczup Barış


Barissaglam
Aday Memur
20 Mayıs 2024 01:36

Yâr Destanı 19

Yâr ile anlaştım, gocamak lazım

Yıllar sonraya anlaştım, aşk lazım

Vazifedir ettiğim sevgili çavuş

Türk'ün askerliği bitmez, aşk lazım

Barış Sağlam

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi