Editörler : E.Kayı Han
10 Şubat 2024 12:03

Kamu Kurumlarında Çalışan Güvenliklerin Sakal Bırakamaması?

Merhaba, öncelikle anlayamadığım bir husus var. Kamu kurumunda hiç sakallı güvenlik görmedim. Kendimin de çalıştığı kamu kurumda sakallı bir güvenlik görevlisi yok, idare bırakılmasını istemiyor. Ancak kanunen bir engel olmadığını düşünmekteyim. Yanıldığım hususlar var ise lütfen aydınlatın. Öncelikle kanunen olayı incelemek gerekirse

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK Madde 2 ye bakarsak bu yönetmeliğin kapsamının çok geniş olduğu

Madde 6'e bakarsak "Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hâkimler, savcılar, Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erler ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler."

görüldüğü üzere madde 6'da özel güvenlik görevlileri sayılmamış. Mezkur kanunun Madde 5'ini incelediğimizde "...(Danıştay Onikinci Dairesinin 20/4/2022 tarihli ve E.:2021/7000; K.:2022/2247 sayılı kararı ile iptal ibare; Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz.)..." ifadelerine yer verildiğini görmekteyiz.

Özel güvenliklerin tabi olduğu 5188 sayılı kanunda da sakala ilişkin hiçbir ifadenin yer almadığını görmekteyiz. Buradan hareketle sakal bırakmanın yasak olduğu düşüncesine memurlar, amirler nereden düşünmektedir. Benim bu konudaki fikrim yukarıda belirttiğim madde 6'da sayılan ve kendi yönetmeliklerine tabii olan meslek mensupları sayılırken 2013 yılından önce emniyet hizmetleri sınıfı yerine ?Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar? ifadesi bulunmaktaydı ancak 2013 yılındaki bakanlar kurulu kararı ile emniyet hizmetleri ifadesi yer aldı. Geçmişten gelen alışkanlık gereği idareler tarafından resmi elbise ifadesi emniyet hizmeti gibi yorumlanarak polislerin sahip olduğu sakal bırakma yasağına ilişkin ifade tüm üniformalıları kapsar gibi hareket edilmektedir. Ancak idarenin burada kanun koyucu yerine geçme durumu olmamaktadır ve kanunlar idarece böylesine geniş yorumlanamayacaktır. Aynı zamanda mezkur ifade 2013 yılında değişmiştir.

Hasılı yukarıda belirttiğim hususlar dışında kaçırdığım bir nokta var ise lütfen belirtiniz ve neden kamuda çalışan güvenlik personeli sakal bırakamaz konusunda yardımcı olunuz. Eğer kanunen bir engel yoksa 2024 yılında sakal bırakabilmek hepimizin hakkıdır. Yorumlarınızı bekliyorum.


professionalbro
Aday Memur
10 Nisan 2024 13:51

başka güvenlik yok herhalde forumda...


professionalbro
Aday Memur
12 Nisan 2024 12:28

3 kişi eksi vermiş mesaja, bu çağ dışı kafadan çıkmak lazım. Nitekim sakal yasağı ne zaman ve ne için getirilmişi öğrenirsek daha hakkaniyetli davranabiliriz. Bu sakal yasağını destekleyip özgür düşünceyi desteklediğini ifade edenlere selam olsun...

professionalbro, 2 ay önce

başka güvenlik yok herhalde forumda...


koftekmek
Aday Memur
13 Nisan 2024 04:49

Attığın madde, ilgili ünvan ile bağımsız bir konu. Sen 657'ye bağlı bir devlet memuru musun? Evet. Devlet memuruna yapılan kılık ve kıyafet düzenlemesinde sakal serbest bırakıldı mı? Evet. Ancak ve ancak, şimdi hata yaptığın ve atladığın yer ise tam olarak şurada başlamakta; mevzuata göre memurlar evet sakal bırakabilir ancak senin çalıştığın kurumun özel çalışma yönetmeliğinde bir kılık ve kıyafet kanunu AYRIYETTEN bulunmaktadır, sen buna uymak durumundasın. O gördüğün kişiler de buna uyuyor. Yani evet 657 seni bu konuda serbest bıraksa da, kurumunun iç mevzuatına uyum sağlıyorsun. Her kurumda da bu mevzuat olduğu için koruma ve güvenlikte, sakallarını kesmek durumundasın. Arada böyle bir fark var. Emniyet sınıfını falan da karıştırmana gerek yok genel idare hizmetindesin sen. emniyet sınıfında değil sınıfın.


professionalbro
Aday Memur
13 Nisan 2024 11:32

Cevabınız için teşekkürler,

Ancak kanunun sınırlamadığı yerde kurumun iç yönetmeliği ile sınırlamaya gitmesi kanun koyucunun isteğine aykırı anlamına gelmiyor mu?

Buradan hareketle her kamu kurumu 657 kılık kıyafet yönetmeliğinde yer almıyor ama ben iç yönetmelik çıkartıyorum düz memurlarda dahil olmak üzere herkes sakalını kesecek diyebilecek midir?

Ek olarak 657 kılık kıyafet yönetmeliğindeki o sakal ibaresinin iptal gerekçesinden bir paragraf eklemek istiyorum, fikrinizi belirtirseniz sevinirim.

"Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere; dava konusu edilen Yönetmelik maddesinde, dayanağı Kanun'da yer almayan bu ibarelere yer verilmek suretiyle Kanun'un amacını aşan nitelikte bir düzenleme yapıldığı ve böylece dava konusu kuralın, dayanağı Kanun'a aykırı bir niteliğe dönüştüğü görüldüğünden, dayanağı üst hukuk normunda herhangi bir kısıtlama ya da engelleme bulunmadığı halde söz konusu maddede yer alan bu belirlemenin, Anayasa ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesi sonucunu doğuracağı da açıktır."

koftekmek, 1 ay önce

Attığın madde, ilgili ünvan ile bağımsız bir konu. Sen 657'ye bağlı bir devlet memuru musun? Evet. Devlet memuruna yapılan kılık ve kıyafet düzenlemesinde sakal serbest bırakıldı mı? Evet. Ancak ve ancak, şimdi hata yaptığın ve atladığın yer ise tam olarak şurada başlamakta; mevzuata göre memurlar evet sakal bırakabilir ancak senin çalıştığın kurumun özel çalışma yönetmeliğinde bir kılık ve kıyafet kanunu AYRIYETTEN bulunmaktadır, sen buna uymak durumundasın. O gördüğün kişiler de buna uyuyor. Yani evet 657 seni bu konuda serbest bıraksa da, kurumunun iç mevzuatına uyum sağlıyorsun. Her kurumda da bu mevzuat olduğu için koruma ve güvenlikte, sakallarını kesmek durumundasın. Arada böyle bir fark var. Emniyet sınıfını falan da karıştırmana gerek yok genel idare hizmetindesin sen. emniyet sınıfında değil sınıfın.


osmannr
Aday Memur
13 Nisan 2024 23:12

hocam bir tek 657 ye bağlı değiliz. 5188 e de bağlıyız. ve arkadaşın dediği gibi kurum içi yönetmelikte var gerçi o sadece bize geçerli olur çünkü diğer herkes bırakıyor biz kgg ler bırakamıyor ama bıyık serbest:)


osmannr
Aday Memur
13 Nisan 2024 23:14

gerçi detaylı yazmışsın ama yinede söyledim ben 5188 kusura bakma


koftekmek
Aday Memur
18 Nisan 2024 12:53

Hem EGM, hem valilik ve hem de ilgili kurum olarak üç farklı alanda veri ve bilgi akışı sağlanması gereken, denetlenen bir ünvan Koruma ve Güv. Gör. bu yüzden iç mevzuatlarında diğer düz masa başı memurlara göre farklı işleyişi olabilir ve doğal karşılanabilir gibi, çok fazla kafa yormaya gerek yok bu durumu açıkçası sanki, başka da bir yorumum yok maalesef.

professionalbro, 1 ay önce

Cevabınız için teşekkürler,

Ancak kanunun sınırlamadığı yerde kurumun iç yönetmeliği ile sınırlamaya gitmesi kanun koyucunun isteğine aykırı anlamına gelmiyor mu?

Buradan hareketle her kamu kurumu 657 kılık kıyafet yönetmeliğinde yer almıyor ama ben iç yönetmelik çıkartıyorum düz memurlarda dahil olmak üzere herkes sakalını kesecek diyebilecek midir?

Ek olarak 657 kılık kıyafet yönetmeliğindeki o sakal ibaresinin iptal gerekçesinden bir paragraf eklemek istiyorum, fikrinizi belirtirseniz sevinirim.

"Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere; dava konusu edilen Yönetmelik maddesinde, dayanağı Kanun'da yer almayan bu ibarelere yer verilmek suretiyle Kanun'un amacını aşan nitelikte bir düzenleme yapıldığı ve böylece dava konusu kuralın, dayanağı Kanun'a aykırı bir niteliğe dönüştüğü görüldüğünden, dayanağı üst hukuk normunda herhangi bir kısıtlama ya da engelleme bulunmadığı halde söz konusu maddede yer alan bu belirlemenin, Anayasa ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesi sonucunu doğuracağı da açıktır."

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi