Editörler : "eskiyara"Pangaea
22 Şubat 2024 22:50

1 yıllık kullanılabilen Aylıksız izin

Merhaba arkadaşlar , 5 yılını dolduran öğretmenin memuriyet hayatı boyunca 2 parça halinde de kullanabileceği 1 yıllık aylıksız izin hakkımı kullanmak istiyorum . Sebebi aile birliği , yani eş durumu tayin dönemine kadar izne ayrılmam gerekiyor . Bununla ilgili dilekçeyi nasıl ve kime yazmalıyım ? Okul müdür mü ilçe mem mi ? Ve reddedilme ihtimali var mı ? Bana bununla ilgili tecrübesi bilgisi olan arkadaşlar yardım edebilirler mi acaba ? Çok teşekkür ederim şimdiden

22 Şubat 2024 23:03

Dilekçe çalıştığınız kuruma hitaben yazılır. Maaş hesabında geri ödeme va. Gibi karışıklıklar olmasın diye izne ayrılma tarihinizi maaştan 1 gün önce olacak şekilde belirtin. En az 15-20 gün önceden dilekçenizi verin.


Manaa
Aday Memur
22 Şubat 2024 23:11

İznin kabul edilmemesi gibi bir durum söz konusu mu peki ? Bunun kararını okul müdürü mü verir ilçe mi ?


erdemk2050
Aday Memur
23 Şubat 2024 16:08

657 DMK

Madde 108:

E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, (?)(1) olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.(1)

tarafından verilir.


erdemk2050
Aday Memur
23 Şubat 2024 16:09

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ

Aylıksız izin

MADDE 15-

(5) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını

tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada

kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim,

olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 657 sayılı

Kanunun 72 nci maddesi gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak

sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra

hükmü uygulanmaz.


erdemk2050
Aday Memur
23 Şubat 2024 16:10

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ

Aylıksız izin vermekle yetkili amirler

MADDE 17- (1) Aylıksız izin, 15 inci maddenin altıncı fıkrası hariç olmak

üzere, memurun isteği üzerine;

a) (Ek: 13/05/2013-943496 Bakan Onayı) Merkez teşkilâtında;

1) Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Denetim Başkanı,

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, bakanlık müşavirleri ve Özel Kalem Müdürüne

Bakan,

2) Müsteşar Yardımcıları, İç Denetim Birimi Başkanı ve birim amirlerine

Müsteşar,

3) Diğer memurlara İnsan Kaynakları Genel Müdürü

b) Taşra teşkilâtında;

1) İl millî eğitim müdürlerine vali, ilçe millî eğitim müdürlerine kaymakam,

2) (Değişik: 10/04/2015-33052 Bakan Onayı) Diğer memurlardan il milli

eğitim müdürlüklerinde görev yapanlar ile il milli eğitim müdürlüğüne bağlı eğitim

kurumlarında görev yapanlara il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde

görev yapanlar ile ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görev

yapanlara ilçe milli eğitim müdürü,

c) Yurt dışı teşkilâtında;

1) Bağlı oldukları misyon şefinin uygun görüşü üzerine eğitim müşavirlerine ve

eğitim ataşesine Müsteşar,

tarafından verilir.


erdemk2050
Aday Memur
23 Şubat 2024 16:17

Öğretmen olmamakla birlikte, bir yıllık ücretsiz izni vermeme durumu yok. Anladığım kadarıyla siz ilçedesiniz yani ilçe Milli Eğitim Müdürü ''OLUR'' verecek. Okulunuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir birimi olduğundan dilekçenizi okula verecek ve okul bunu bir üst yazıya bağlayarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yazacak ve gelen cevabı tebliğ edecek.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
23 Şubat 2024 16:18

Kanun veya yönetmelik maddelerini olduğu gibi kopayala yapıştır yapmak çoğu zaman cevap için yeterli olmaz. Çok ilgili olmayan insanlar için kanunları, yönetmelik maddelerini yorumlamak pek kolay değildir. Kaldı ki yorumlar genelde teamüllere bakılarak yapılır .

Yoruma gelecek olursak, kanundaki kilit cümle "verilebilir" cümlesidir. Doğum, ölüm gibi durumlarda "verilir" yazar mesela...

Burada izin konusunu idarecinizle konuşmanız, yerinize bakacak birinin bulunması önemlidir. Bundan sonra idareciniz dilekçenizi üst yazıya ekler, "gerekli tedbirler alınmış olup eğitim öğretimi aksatacak bir durum olmadığından falanca kişinin ücretsiz izne ayrılmasını uygun görüşle arz ederim" yazar ilçeye gönderir.

Böyle bir üst yazı ilçenin işini kolaylaştırır, doğrudan kaymakama, valiye onay için yazarlar ve izne ayrılırsınız.


metal3
Aday Memur
23 Şubat 2024 19:15

böyle bir durum söz konusu değil, konu: özel sebeplerden dolayı...
Manaa, 2 ay önce

İznin kabul edilmemesi gibi bir durum söz konusu mu peki ? Bunun kararını okul müdürü mü verir ilçe mi ?


harveySpecterr
Aday Memur
24 Şubat 2024 00:07

ücretsiz izin verilebilir yazıyor ama vermediği zamanda gerekçe belirtmesi lazım keyfi olarak vermiyorum diyemez ücretsiz izin olur sizin

Sevdim-Seni
Genel Müdür
26 Şubat 2024 08:53

ücretsiz izne ayrılmak gibi ücretsiz izinden zamanından önce dönmek de amir iznine bağlıdır. Pandemi döneminde dönüşe izin verilmemişti örneğin.

İş bütünlüğü bozulacak, işeleyiş aksayacak, yerine bakacak personel sıkıntısı var denilebilir. MAzeret her zaman vardır.

yukarıda yazdığım mesajda da mazeretleri ortadan kaldırmak için okul müdürünün üst yazıya neler yazabileceğini paylaşmıştım.

harveySpecterr, 2 ay önce
ücretsiz izin verilebilir yazıyor ama vermediği zamanda gerekçe belirtmesi lazım keyfi olarak vermiyorum diyemez ücretsiz izin olur sizin

ayzıtt90
Aday Memur
26 Şubat 2024 14:48

ben kullanmıştım ücretsiz izin. bi sıkıntı çıkmadı zaten 5 yılı doldurunca bu hakkımız var. dilekçeyi verdim 2 gün içinde imzalanmıştı. sıkıntı çıkmıyor hocam ama şu var. Ders yarıyılında değil de dönem başında ya da sonunda olsa kimse mırın kırın etmez. müdür diyebilir ki neden ara tatilde vermedin ders programları ayarlı vs vs
Toplam 11 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi