Editörler : oto-danisman-expert
24 Şubat 2024 16:14

Yüksek lisans hk

Arkadaşlar merhaba y.lisanstan daha önce kıdem için başvurup kontejan veya okuduğu bölümden dolayı kıdem alamayıp mahkemeye veren oldu mu sonucu ne oldu ?


levelup06
Memur
24 Şubat 2024 16:47

Sonradan yaptığımiz yüksek lisans kıdeme etki ediyor mu bilmediğimden soruyorum.
24 Şubat 2024 17:15

926 S.K.'a göre 1 sene erken terfi almanız gerekiyor.


Mastermem
Aday Memur
25 Şubat 2024 16:06

Evet ediyor uzman personel temin yetiştirme planına göz atın

levelup06, 4 ay önce
Sonradan yaptığımiz yüksek lisans kıdeme etki ediyor mu bilmediğimden soruyorum.

ornetorenk
Şef
26 Şubat 2024 10:30

Kuvvetinizin Personel Temin ve Yetiştirme planına göre sınıfınızda yapılacak yüksek lisans eğitimleri ve bunlara verilecek kıdem kontenjanları bellidir. Hemen mahkemeyi düşünmeden konuyu etraflıca araştırmanızı tavsiye ederim.

levelup06, 4 ay önce
Sonradan yaptığımiz yüksek lisans kıdeme etki ediyor mu bilmediğimden soruyorum.

Mastermem
Aday Memur
02 Mart 2024 18:59

Cevabınız için teşekkürler kontejanlara baktım kontejan sorunu yok sadece okuduğum bölümün ismi yok yani mahkeme ile böyle kıdem alan var mı merak ettim

ornetorenk, 4 ay önce

Kuvvetinizin Personel Temin ve Yetiştirme planına göre sınıfınızda yapılacak yüksek lisans eğitimleri ve bunlara verilecek kıdem kontenjanları bellidir. Hemen mahkemeyi düşünmeden konuyu etraflıca araştırmanızı tavsiye ederim.


kekw
Aday Memur
02 Mart 2024 19:45

program tamamen alakasız ise verilmez. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ md. 10/1-b: Kendi nam ve hesabına öğrenim; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Temin ve Yetiştirme Planlarında belirlenenkendi nam ve hesabına eğitime ihtiyaç duyulan yüksek lisans dallarda eğitim gören personelden, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslar kapsamında öğrenim kıdemi alma şartlarını taşıyanlara kontenjan dahilinde öğrenim kıdemi verilir.

Listede yoksa kıdem verilmez. Ancak listede direkt olarak motamot isminin yazması da gerekmiyor. Kapsam olarak uyuşuyorsa da verilmiş zamanında. Emsal karar şu şekilde:

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ

3. DAİRESİ

Esas Numarası: 2005/685

Karar Numarası: 2005/926

Karar Tarihi: 07.07.2005

Davacının lisansüstü öğrenimine başladığı anda yürürlükte bulunan 2000-2005 dönemi KKK.lığı Uzman Personel Temin ve Yetiştirme Planı ile, müracaat tarihinde yürürlükte olan 2004-2012 dönemi planı incelendiğinde levazım sınıfı için kendi nam ve hesabına yüksek lisans yapabilecek bilim dalları arasında ?Elektronik - Bilgisayar Eğitimi? bilim dalının yer almadığı görülmektedir. Ancak 2000-2005 planı incelendiğinde;

...

Bu düzenlemeler dikkate alınarak AYİM Başsavcılığınca, davacının Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik - Bilgisayar Eğitimi Ana bilim Dalında tamamladığı yüksek lisans eğitiminin, KKK.lığı Uzman Personel Temin ve Yetiştirme Planında (2000-2005, 2004-2012) kendi nam ve hesabına lisansüstü öğrenim gören levazım subayların kıdem alabileceği branşlardan ?Bilgi Teknolojileri?, ?Bilişim Teknolojileri?, ?Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği?, ?Bilgisayar Otomasyon Teknikleri Eğitimi?, ?Bilgisayar Bilimleri? ile ilişkisi olup olmadığı, bu bilim dallarının uzantısı ve yan dal olup olmadığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından sorulmuş, YÖK Başkanlığının 02.06.2005 gün ve sayı :B.30.0.HKM.06.03.001/3266 (011 368) sayılı yazısıyla davacının tamamlamış olduğu eğitimin 2004-2012 planında yer alan ?Bilgi Teknolojileri? bilim dalını kapsadığı bildirilmiştir. ?Bu durumda davalı idarenin, davacı hakkında tesis ettiği işleme sebep olarak gösterdiği davacının yapmış olduğu yüksek lisans eğitiminin, KKK.lığı Uzman Personel Temin ve yetiştirme Planında yer alan bilim dallarından olmadığı şeklindeki gerekçesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğu, işlemin sebep, konu ve amaç unsuru yönünden hukuka ayıkırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. Yukarıda açıklanan nedenlerle; Davacıya yüksek lisans kıdemi verilmemesi İŞLEMİNİN İPTALİNE.

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi