Editörler : crops35
13 Mart 2024 00:08

EKPSS nakil tayin

Ekpssden bir üniversiteye atandım nakil süreci nasıl oluyor tecrübe etmiş birisi varmı aranızda %73 engelli raporum var


darkkinght
Kapalı
13 Mart 2024 11:33

Üniversite ve beledye çakılı oluyor


emrahüzülmez
Aday Memur
14 Mart 2024 08:57

Gitmek istediğin kurumlara nakil için dilekçe yaz. Boş kadro varsa sizi almak isterlerse kurumunuza yazı yazarlar. Kurumun olur derse yani muvafakat verirse tayin olur. Genelde sıkıntı çıkaranda olur çıkarmayanda olur. Dilekçe gönderirken engelli raporunu da ekle. Umarım fazla beklemeden tayin olursun. Ben 2 ay içinde Ardahan'dan Konya'ya geldim.


emrahüzülmez
Aday Memur
14 Mart 2024 09:00

Sıkıntı çıkarırlarsa mahkemeye ver yine gidersin. Çünkü engellilere verilen hak var. 657 ilgili maddeyi de dilekçenin içinde belirt. Yani şuna maddenin ilgili kısmına dayanarak naklen tayin istiyorum de.


xerohype
Aday Memur
15 Mart 2024 22:03

Bu dediğiniz kurumlar arası geçiş mi yoksa kurum içi tayin mi?

emrahüzülmez, 3 ay önce

Gitmek istediğin kurumlara nakil için dilekçe yaz. Boş kadro varsa sizi almak isterlerse kurumunuza yazı yazarlar. Kurumun olur derse yani muvafakat verirse tayin olur. Genelde sıkıntı çıkaranda olur çıkarmayanda olur. Dilekçe gönderirken engelli raporunu da ekle. Umarım fazla beklemeden tayin olursun. Ben 2 ay içinde Ardahan'dan Konya'ya geldim.


Emirhan212121
Aday Memur
16 Mart 2024 11:06

mahkemeye ver gidersin diye bişey yok. ben altı yıldır gidemiyorum mahkemeye verdim kaybettim.şart şu bulunduğun yerde hastalığın tedavisi için hastene doktor varsa ve kurumun izin vermezse gidemezsin lütfen yanlış bilgi vermeyelim
emrahüzülmez, 3 ay önce

Sıkıntı çıkarırlarsa mahkemeye ver yine gidersin. Çünkü engellilere verilen hak var. 657 ilgili maddeyi de dilekçenin içinde belirt. Yani şuna maddenin ilgili kısmına dayanarak naklen tayin istiyorum de.


publicrelatio
Aday Memur
17 Mart 2024 17:27

Siz işe başlar başlamazmı verdiniz dilekçe 2. Aydamı

emrahüzülmez, 3 ay önce

Gitmek istediğin kurumlara nakil için dilekçe yaz. Boş kadro varsa sizi almak isterlerse kurumunuza yazı yazarlar. Kurumun olur derse yani muvafakat verirse tayin olur. Genelde sıkıntı çıkaranda olur çıkarmayanda olur. Dilekçe gönderirken engelli raporunu da ekle. Umarım fazla beklemeden tayin olursun. Ben 2 ay içinde Ardahan'dan Konya'ya geldim.


emrahüzülmez
Aday Memur
18 Mart 2024 09:49

İşe başlar başlamaz vermedim.


emrahüzülmez
Aday Memur
18 Mart 2024 16:34

Kurumlararası geçiş. Kurumiçinde tayin olmaz sadece görev yeri değiştirilir.

xerohype, 3 ay önce

Bu dediğiniz kurumlar arası geçiş mi yoksa kurum içi tayin mi?


emrahüzülmez
Aday Memur
18 Mart 2024 16:36

Dediğin durum kurumlara göre değişir. Ben Ardahan Üniversitesinde görev yaparken engelli tayininden gidemeyen görmedim.

Emirhan212121, 3 ay önce
mahkemeye ver gidersin diye bişey yok. ben altı yıldır gidemiyorum mahkemeye verdim kaybettim.şart şu bulunduğun yerde hastalığın tedavisi için hastene doktor varsa ve kurumun izin vermezse gidemezsin lütfen yanlış bilgi vermeyelim

Ezelimbayraktar
Aday Memur
20 Mart 2024 22:31

Kulaktan dolma konuşma bir hayatı karartır. 657 sayılı devlet memurları yer değiştirme mevzuatı 5. Bölüm madde ek 3 engellilerin tayini ile ilgili bir maddedir. Burada teşkilat yapısına uygun olan kurumlarda direk tayin istersin tek şart var gideceğin yerde boş kadro olacak. Teşkilat yapısına uygun kurum dediği de bakanlık mesela maliye Türkiye'nin 81 ilin de ve tüm ilçelerinde teşkilatlı ve kurumu var. Siz maliyeye atanırsanız atamanız direk gerçekleşir. Boş kadro olmama olasılığı nerdeyse yüzde sıfır. Şimdi teşkilat yapısına uygun olmayan kurumlar üniversite, belediye, özel idare vs vs Örnek Ankara üniversitesinin ağrıda şubesi var mı? Tabi ki yok ağrıda ağrı üniversitesi var. Ağrıda Ankara üniversitesi yok haliyle bu teşkilat yapısına uygun değil. Ve tayin sorunu var. Şu şekilde gidebilirsin karşılıklı muvafakiyet.. yani bende boş var gel, tamam gidebilirsin. Her iki tarafta onaylayacak yoksa bir ömür kalırsın kimse engellisin demez.. saygılar.

Ezelimbayraktar
Aday Memur
20 Mart 2024 22:35

Ayrıca dava açarsan yüzde yüz kaybedersin çünkü mevzuat açık bir şekilde teşkilat yapısına uygun olan kurumda hak var diyor. Teşkilat yapısına uygun bir kurumda da bir defaya mahsus değil sınırsız tayin isteme hakkın var kimseye mazeret belirtmene gerek yok. Engelli olman zaten bir mazeret. Vay ben şu ile şu hastane olduğu için gidiyorum diye bir şey yok.
Ezelimbayraktar, 3 ay önce
Kulaktan dolma konuşma bir hayatı karartır. 657 sayılı devlet memurları yer değiştirme mevzuatı 5. Bölüm madde ek 3 engellilerin tayini ile ilgili bir maddedir. Burada teşkilat yapısına uygun olan kurumlarda direk tayin istersin tek şart var gideceğin yerde boş kadro olacak. Teşkilat yapısına uygun kurum dediği de bakanlık mesela maliye Türkiye'nin 81 ilin de ve tüm ilçelerinde teşkilatlı ve kurumu var. Siz maliyeye atanırsanız atamanız direk gerçekleşir. Boş kadro olmama olasılığı nerdeyse yüzde sıfır. Şimdi teşkilat yapısına uygun olmayan kurumlar üniversite, belediye, özel idare vs vs Örnek Ankara üniversitesinin ağrıda şubesi var mı? Tabi ki yok ağrıda ağrı üniversitesi var. Ağrıda Ankara üniversitesi yok haliyle bu teşkilat yapısına uygun değil. Ve tayin sorunu var. Şu şekilde gidebilirsin karşılıklı muvafakiyet.. yani bende boş var gel, tamam gidebilirsin. Her iki tarafta onaylayacak yoksa bir ömür kalırsın kimse engellisin demez.. saygılar.
14 Nisan 2024 13:02

Engelili olanlar tedaviye ihtiyaç duyması gibi durum yok zaten engelilik bir özür adam kanser tedavi olmuş ama süresi devam ediyor

Kalp hastası engelli rutin kontrolleri var

Burada önemli olan teşkilat yapısı muhtemelen...


adaletvehak
Genel Müdür
15 Nisan 2024 14:47

Mesela sen Van Y.Yıl Üniversitesinde görevli memursun bu kurumun başka bir ilde şübesi yok nasıl tayin isteyip birde olmazsa mahkemeye veriyorsun anlamıyorum

emrahüzülmez, 3 ay önce

Sıkıntı çıkarırlarsa mahkemeye ver yine gidersin. Çünkü engellilere verilen hak var. 657 ilgili maddeyi de dilekçenin içinde belirt. Yani şuna maddenin ilgili kısmına dayanarak naklen tayin istiyorum de.


emrahüzülmez
Aday Memur
16 Nisan 2024 10:36

Devlet Memurları Kanunu Ek Madde 39: ?Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dâhilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.?

Devlet Memurları Kanunu Madde 72: ?İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.?

Engelli çalışanın çalıştığı kuruma ait atama ve yer değişikliği yönetmeliğini incelemesi ve atama ve yer değişikliği ile ilgili talep dilekçelerinde bu hükümleri yazması gerekmektedir. Kurumun engellilik ile ilgili bir düzenlemesi yok ise Genel Yönetmelik olduğu için Devlet Memurları Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğindeki hükümler yazılmalıdır.

Devlet Memurlarının atama ve yer değişikliği düzenlemesinde ?bir defaya mahsus?? ifadesi: Danıştay 16. Dairesi, Esas 2015/10808 sayılı karar ile ilgili yönetmelikte yer alan ?bir defadan fazla? hükmünün yürütmesini durdurmuş olup, Başbakanlığın yürütmenin durdurulmasına ilişkin olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yapmış olduğu itiraz 21.01.2016 tarih ve 2015/1435 Esas Nolu kararıyla Red Olunmuştur. ?Bir defaya mahsus? ifadesi, Devlet Memurları Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği metninden, Danıştay İkinci Dairesi?nin 21/3/2018 tarihli ve E.: 2016/9697, K.: 2018/1891 sayılı Kararı ile çıkartılmıştır. Dolayısıyla alıştığı kuruma bakılmaksızın tüm engelli memurlar için engelliliğe bağlı birden fazla atama talebinde bulunmak mümkündür. Ancak, kurumun kadro ve teşkilat yapısının dikkate alınması gerekmektedir.

Engelli memurun birden fazla engellilik mazereti ile yer değişikliği istemesi sonucu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu talebi reddetmesi sonucu, memur Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurmuş, KDK, Bakanlığa, Danıştay kararının dikkate alınması yönünde tavsiye kararı vermiştir. Emsal karar için bakınız: https://kararlar.ombudsman.gov.tr/Arama/Download?url=20210702\198013\Yayin\Karar-2021-11657.pdf&tarih=2021-09-27T18:04:06.211105

Özel açıklama: Birçok kurum, sağlık ve engellilik mazeretini birbirine karıştırmakta ve bu durum engelli çalışanın aleyhinde sonuç doğurmaktadır. Sağlık ve engellilik mazereti, bu Genel Yönetmelikte olduğu gibi ayrı ayrı maddelerde ele alındığından şartları da farklıdır. Sağlık mazeretinde, mazeretin devam ettiğine dair her yıl rapor sunulması şartı varken engellilik mazeretinde, engellilik durumu devam etmesi şartı vardır. Kişi, engellilik raporunun geçerlilik süresine göre bu mazeret hakkını kullanır, sürekli raporu olan kişiden her yıl rapor istenmez.

1. Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

(Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 19.4.1983, No: 83/6525)

Madde 12- ?Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır. Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlamak zorundadır. Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir.?

Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği-Madde 13- ?Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir.?

Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği-Ek Madde 3- ?İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır."

adaletvehak, 2 ay önce

Mesela sen Van Y.Yıl Üniversitesinde görevli memursun bu kurumun başka bir ilde şübesi yok nasıl tayin isteyip birde olmazsa mahkemeye veriyorsun anlamıyorum


emrahüzülmez
Aday Memur
16 Nisan 2024 10:39

Engellilik Durumu Nedeniyle Atama-Ek Madde 1 ? (Ek: RG- 21.11.2015-29539): İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kadro imkânları ve teşkilat yapısı dikkate alınarak karşılanır.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle naklen atanmayı talep etmesi halinde, naklen atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.?

Bu maddenin uygulanmasında bu Yönetmeliğin 29, 33 ve 34 üncü madde hükümleri saklıdır.

17 Nisan 2024 00:59

Madde tamam da istisnaları var

emrahüzülmez, 2 ay önce

Devlet Memurları Kanunu Ek Madde 39: ?Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dâhilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.?

Devlet Memurları Kanunu Madde 72: ?İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.?

Engelli çalışanın çalıştığı kuruma ait atama ve yer değişikliği yönetmeliğini incelemesi ve atama ve yer değişikliği ile ilgili talep dilekçelerinde bu hükümleri yazması gerekmektedir. Kurumun engellilik ile ilgili bir düzenlemesi yok ise Genel Yönetmelik olduğu için Devlet Memurları Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğindeki hükümler yazılmalıdır.

Devlet Memurlarının atama ve yer değişikliği düzenlemesinde ?bir defaya mahsus?? ifadesi: Danıştay 16. Dairesi, Esas 2015/10808 sayılı karar ile ilgili yönetmelikte yer alan ?bir defadan fazla? hükmünün yürütmesini durdurmuş olup, Başbakanlığın yürütmenin durdurulmasına ilişkin olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yapmış olduğu itiraz 21.01.2016 tarih ve 2015/1435 Esas Nolu kararıyla Red Olunmuştur. ?Bir defaya mahsus? ifadesi, Devlet Memurları Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği metninden, Danıştay İkinci Dairesi?nin 21/3/2018 tarihli ve E.: 2016/9697, K.: 2018/1891 sayılı Kararı ile çıkartılmıştır. Dolayısıyla alıştığı kuruma bakılmaksızın tüm engelli memurlar için engelliliğe bağlı birden fazla atama talebinde bulunmak mümkündür. Ancak, kurumun kadro ve teşkilat yapısının dikkate alınması gerekmektedir.

Engelli memurun birden fazla engellilik mazereti ile yer değişikliği istemesi sonucu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu talebi reddetmesi sonucu, memur Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurmuş, KDK, Bakanlığa, Danıştay kararının dikkate alınması yönünde tavsiye kararı vermiştir. Emsal karar için bakınız: https://kararlar.ombudsman.gov.tr/Arama/Download?url=20210702\198013\Yayin\Karar-2021-11657.pdf&tarih=2021-09-27T18:04:06.211105

Özel açıklama: Birçok kurum, sağlık ve engellilik mazeretini birbirine karıştırmakta ve bu durum engelli çalışanın aleyhinde sonuç doğurmaktadır. Sağlık ve engellilik mazereti, bu Genel Yönetmelikte olduğu gibi ayrı ayrı maddelerde ele alındığından şartları da farklıdır. Sağlık mazeretinde, mazeretin devam ettiğine dair her yıl rapor sunulması şartı varken engellilik mazeretinde, engellilik durumu devam etmesi şartı vardır. Kişi, engellilik raporunun geçerlilik süresine göre bu mazeret hakkını kullanır, sürekli raporu olan kişiden her yıl rapor istenmez.

1. Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

(Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 19.4.1983, No: 83/6525)

Madde 12- ?Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır. Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlamak zorundadır. Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir.?

Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği-Madde 13- ?Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir.?

Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği-Ek Madde 3- ?İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır."

Toplam 16 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi