Editörler : swat3410
03 Nisan 2024 15:12

Disiplin kanunu ile ilgili düzenleme

3

Nisan 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar

Anayasa

Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2023/162

Karar Sayısı: 2024/20

Karar Tarihi: 23/1/2024

IV. HÜKÜM

31/1/2018 tarihli ve 7068

sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a)

bendinde yer alan;

A. "...veya

şında... "

ibaresinin,

B. "...mevzuat

veya talimatlarla yasaklanan..." ibaresinin "...veya

şında..."ibaresi

yönünden,

Anayasa'ya aykırı olduklarına

ve İPTALLERİNE OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

03 Nisan 2024 16:22

Bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıci ceza alırsan memuriyetten atarlar. Onun dışında soruşturmanın olmuş kapanmış bir daha aynı konudan açamazlar

03 Nisan 2024 16:25

Yanlış başlık altında yazmışım

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi