Editörler : E.Kayı Han
13 Nisan 2024 23:57

sözleşmeli eş tayini

arkadaşlar ; eşim sağlık bakanlığında A ilinde kadrolu hemşire , bende gennçlik spor da B ilinde sözleşmeli memurum. henüz bir yılım dolmadı. kadrolu eşimin olduğu ile 1 yılım dolunca eş tayini isteyip gitme imkanım var mı . net bilgi alamıyorum olur da diyen var olmazda diyen


yldz21
Aday Memur
17 Nisan 2024 10:17

bu konu hakkında ombusmanlıga sikayette bulundum. siz de bulunabilirsiniz.


F.GZN
Aday Memur
25 Nisan 2024 13:37

+ güncel


koftekmek
Aday Memur
27 Nisan 2024 10:36

4 yıl hayır

sekindiz
Aday Memur
29 Nisan 2024 14:07

aynı konuda hayır yazmayı bırakın, ilgili kanunu okumadan yorum yapıp insanların morallerini bozuyorsunuz.

koftekmek, 4 hafta önce
4 yıl hayır

koftekmek
Aday Memur
29 Nisan 2024 14:54

sen bana ilgili kanunu at, ben okuyayım. 4B'nin mevzuatından bahsediyoruz ve soru soruluyor yanıtlıyoruz ortada sorun ne? çocuk mu karşıdaki de morali bozulsun. ben mevzuatın gayet farkındayım ve yanıtlıyorum aksi maddeyi bana iletirsen bilgilendirirsin beni. beklemedeyim.

sekindiz, 4 hafta önce

aynı konuda hayır yazmayı bırakın, ilgili kanunu okumadan yorum yapıp insanların morallerini bozuyorsunuz.


sekindiz
Aday Memur
29 Nisan 2024 16:05

Al sana mevzuatın ilgili maddesi, 7433 nolu kanun ise bu mevzuatla çelişmiyor

Kurum içi yer değişikliği

Ek Madde 3 ? (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

d)(Ek:12/5/2011-2011/1802) Pozisyonunun bulunduğu yerde, kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğü adli veya mülki makamlarca belgelendirilen personel ile eşi vefat eden personelin kurum içi yer değişikliği talebi; geçiş yapacağı birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunması kaydıyla kurumun hizmet gerekleri dikkate alınarak yerine getirilebilir.

e) (Ek:12/5/2011-2011/1802) Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir.

koftekmek, 4 hafta önce

sen bana ilgili kanunu at, ben okuyayım. 4B'nin mevzuatından bahsediyoruz ve soru soruluyor yanıtlıyoruz ortada sorun ne? çocuk mu karşıdaki de morali bozulsun. ben mevzuatın gayet farkındayım ve yanıtlıyorum aksi maddeyi bana iletirsen bilgilendirirsin beni. beklemedeyim.


koftekmek
Aday Memur
29 Nisan 2024 16:41

tayinle alakalı hala bir bilgi atmadın. 4 yıl boyunca bir yere tayin olunma hakkı yok 3+1 olarak hocam. hayırlı forumlar.

sekindiz, 4 hafta önce

Al sana mevzuatın ilgili maddesi, 7433 nolu kanun ise bu mevzuatla çelişmiyor

Kurum içi yer değişikliği

Ek Madde 3 ? (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

d)(Ek:12/5/2011-2011/1802) Pozisyonunun bulunduğu yerde, kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğü adli veya mülki makamlarca belgelendirilen personel ile eşi vefat eden personelin kurum içi yer değişikliği talebi; geçiş yapacağı birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunması kaydıyla kurumun hizmet gerekleri dikkate alınarak yerine getirilebilir.

e) (Ek:12/5/2011-2011/1802) Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir.


sekindiz
Aday Memur
29 Nisan 2024 17:07

b bendinde yazıyor, vizeli olduğu yerde 1 yılı dolduran ...

koftekmek, 4 hafta önce

tayinle alakalı hala bir bilgi atmadın. 4 yıl boyunca bir yere tayin olunma hakkı yok 3+1 olarak hocam. hayırlı forumlar.


koftekmek
Aday Memur
29 Nisan 2024 17:23

ancak konumuz kurum içi yer değişikliği değil, farklı kurumlara ve illere nakil durumuyla alakalı. bu da zaten en üstte " Ek Madde 3 ? (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. " şeklinde açıkça belirtiyor, yani bu da 4 yıl demek oluyor. artık hem fikir miyiz anlaşabildik mi üstat :))

sekindiz, 4 hafta önce

b bendinde yazıyor, vizeli olduğu yerde 1 yılı dolduran ...


sekindiz
Aday Memur
29 Nisan 2024 17:42

zor değil yanlış bilgi verdiğini kabul etmek.

Beyfendi gençlik spor yazmış yani çok merkezli bir yapı, her ilde var, buda tayini kurum içi statüye çeker, kaldıki bahsedilen şey sadece tayin, kurumlar arası geçiş vs yok.

Ezcümle, yanlış bilgi veriyor ve bu sebeple ilgili arkadaşa avukat danışma parası harcatman söz konusu, yapmayın bunu yani, insanlar bişeyler öğrenmek istiyor.

koftekmek, 4 hafta önce

ancak konumuz kurum içi yer değişikliği değil, farklı kurumlara ve illere nakil durumuyla alakalı. bu da zaten en üstte " Ek Madde 3 ? (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. " şeklinde açıkça belirtiyor, yani bu da 4 yıl demek oluyor. artık hem fikir miyiz anlaşabildik mi üstat :))

Toplam 10 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi