Editörler : "eskiyara"Pangaea
20 Nisan 2024 22:03

Özel kurumda ek olarak çalışma

merhabalar, bulunduğum kurumda 20 saat derse girmekteyim. burda bulunduğum özel bir okulda branşımı ingilizce dilinde anlatmak üzere bir başvuru yapmayı düşünüyorum ilgili özel kuruma. peki okula evrak vermem gerekecek mi? yani bildiğim kadarı ile bu 657 ile uyum içerisinde. Ama bir sınırlama vardı net hatırlayamadım şimdi bakmaya çalışacağım yani girebileceğim ders sayısı sanırım haftada en fazla 15 saat mi ne işte onu hatırlayamadım. yönlendirme yaparsanız sevinirim.


kimuni
Daire Başkanı
20 Nisan 2024 22:27

alala 657 de böyle bir ibare bulamadım ancak internette de böyle bir çalışma şeklinin olmayacağına dair yazılar okudum. ama ben tee aday öğretmenlik döneminden kalma bilgilerimden hatırladığım kadarı ile haftada belli sayıda derse girilebiliyor diye biliyorum birz daha araştırayım.


786786
Aday Memur
20 Nisan 2024 22:42

şaşırınca söylenilen "Allah Allah" ifadesini ne hale sokmuşsun. eğer dalga geçmek amaçlı kullanmadıysan lütfen ya başka bir ifade kullan yada doğru yaz.

kimuni, 1 ay önce

alala 657 de böyle bir ibare bulamadım ancak internette de böyle bir çalışma şeklinin olmayacağına dair yazılar okudum. ama ben tee aday öğretmenlik döneminden kalma bilgilerimden hatırladığım kadarı ile haftada belli sayıda derse girilebiliyor diye biliyorum birz daha araştırayım.


bilkyaz13
Memur
20 Nisan 2024 22:46

hocam o detayları o özel kurum halleder diye düşünüyorum


kimuni
Daire Başkanı
20 Nisan 2024 22:49

emin değilim ama sanırım bir ibareyi ya yanlış anlamışım yada internette bazı hatalı bilgiler mevcut.

önce link vereyim:

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_11/17120931_baska-bir-okulda-ders-saati-ucretli-olarak-derse-girme.pdf

burada şöyle deniyor ilk tespit ettiğim bulgu ya göre:

Okullarda görevli öğretmenler ile (Mülga ibare:RG12/4/2016-29682) (...) uzman öğreticiler haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati

ücretli 20 saat olmak üzere toplam 40 saate kadar ders okutabilir. (Mülga cümle:RG13/1/2017-29947) (?) Okul öncesi eğitim kurumlarından derslik sayısı üçten az olan okullarda

okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden fakültelerden mezun olan okul müdürü tam gün

ders okutabilir

Okullarda görevli yöneticiler haftada 6 saat aylık

karşılığı, 6 saat ders saati ücretli olmak üzere toplam 12 saat, diğer kurumlarda görevli

yöneticiler ise haftada toplam 12 saat ders okutabilir.

(7) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kurumlarda, hizmet satın alınması yöntemiyle

istihdam edilen personelde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartlar

aranır. Hizmet satın alınan işletme tarafından kurumda istihdam edilen personelin belgeleri en

geç üç gün içerisinde kurum yönetimine teslim edilir ve kurum yönetimince saklanır. (Ek

cümle:RG-16/2/2024-32462) Hizmet satın alınması suretiyle çalıştırılan diğer personelin

bilgileri MEBBİS Modülüne girilir

bunlar sanıyorum sadece özel kurumlarda çalışan öğretmenlerden bahsedilerek gösterilen bir yol. yoksa kadrolu öğretmen özel kurumda çalışabilir demek değil yani ben yanlış anlamış olabilirim, değilse dediğim gibi internette hatalı bilgiler var.


kimuni
Daire Başkanı
20 Nisan 2024 22:51

yani çalışma şansım var mı hocam sınırlı derse girmek şeklinde bile olsa?

teşekkür ederim.

bilkyaz13, 1 ay önce

hocam o detayları o özel kurum halleder diye düşünüyorum


kimuni
Daire Başkanı
20 Nisan 2024 23:10

tamam buldum sanırım , aynı yönetmeliğin 40. maddesinde cevaplandırılmış. ve şöyle denmiş:

Ücretli ders görevi

MADDE 40 ? (1) Aynı ilde olmak üzere;

a) Resmî okullarda görevli yönetici, rehber öğretmen ve aday öğretmenler dışındaki

öğretmenlere, sadece okullarda Kanunun 8 inci maddesine göre ücretli ders görevi verilebilir.

b) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlarda görev yapan yönetici ve rehber öğretmen

dışındaki eğitim personeline, başka kurumlarda da ders saati ücretli olarak görev verilebilir.

Eğitim personelinin toplam ders saati sayısı kurumlarda 40 saati geçemez.


kimuni
Daire Başkanı
20 Nisan 2024 23:21

evet tamam : meb özel öğretim kurumları kanununda yönetmelikte bahsettiği gibi 8. maddede izah edilmiş. şöyle ki (altını çiziyorum ilgili kısmın ve vurgu için kalın yazdım bir ibareyi):

Kurumlarda çalıştırılacak personel

MADDE 8 ? Kurumların eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır.

Bir kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında üçte birinin, kuruluşundan üç yıl sonra da en az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunludur.

Kurumların yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde, en az dengi resmî öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar, resmî dengi bulunmayan kurumların yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde ise yönetmelikle belirtilen nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir.

İhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir. (Mülga ikinci cümle: 1/3/2014-6528/14 md.)

23 Nisan 2024 10:06

Haftada 40 saate kadar derse girebilirsiniz.Özel bir kurumda çalışacaksanız arayla anlaşma sağlandıktan sonra okulunuza ben şu kurumda haftada şu kadar saat derse girmek istiyorum gereğini arz ederim şeklinde dilekçe yazarsınız gerekli olur alındıktan sonra girersiniz.

kimuni, 1 ay önce

yani çalışma şansım var mı hocam sınırlı derse girmek şeklinde bile olsa?

teşekkür ederim.


ozelogretim
Aday Memur
29 Nisan 2024 12:47

çalıştığın kurum muvaffakat verirse haftada 10 saat derse girebilirsin


ozelogretim
Aday Memur
29 Nisan 2024 13:10

haftada 10 saatten fazla giremez....

Memleketinogretmeni, 1 ay önce

Haftada 40 saate kadar derse girebilirsiniz.Özel bir kurumda çalışacaksanız arayla anlaşma sağlandıktan sonra okulunuza ben şu kurumda haftada şu kadar saat derse girmek istiyorum gereğini arz ederim şeklinde dilekçe yazarsınız gerekli olur alındıktan sonra girersiniz.

29 Nisan 2024 13:31

Peki özel okul gibi yine MEB onaylı bir özel öğretim kursu, etüt merkezi, dershane gibi kurumlarda aynı şekilde ek derse girebilir mi?


ozelogretim
Aday Memur
30 Nisan 2024 12:06

özel okullar dışındaki özel öğretim kurumlarında çalışamazsınız. devlet okullarında sadece zel okullarda çalışabilir.

volkanduman, 4 hafta önce

Peki özel okul gibi yine MEB onaylı bir özel öğretim kursu, etüt merkezi, dershane gibi kurumlarda aynı şekilde ek derse girebilir mi?


kimuni
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 18:48

selamlar, dediğim özel okul beni görüşmeye davet etti. ya ben ücretlendirme ve çalışılabilecek maksimum ders sayısını tam anlayamadım. kendi kadrolu olduğum okulda haftada sadece 19 saat derse girdiğimi varsayınız. Bu durumda bu dediğim özel okulda girebileceğim maksimum ders sayısı nedir.

ücretlendirme ile alakalı olarak da:

değerli arkadaşlar branşım ingiliz dili ve edebiyatı veya ingilizce öğretmenliği değil kesinlikle , bir fen alanı. ama kendi branşımı ingilizce anlatacağım uyuşursak.

bir diğer detay da benim branşım mebde sadece lisede kadrolu çalışabiliyor. Ama bu özel okul ilköğretim.

özel okulun müdürü bana telefonda "siz ders ücretli çalışacaksınız" dedi. Ama bu tam olarak ne demek , misal ders saati ücretini kendi belirleyebileceğim (uluslararası standartlarda ) bir miktar olarak belirleme şansım var mı? ve okula ne belge ibraz etmem gerekli. ya birde bunları daha anlaşma aşamasında iken kendi idaremle müzakere etmemde bir sakınca var mı?

01 Mayıs 2024 18:54

Toplamı yazdım

ozelogretim, 4 hafta önce

haftada 10 saatten fazla giremez....


crabnet355
Müsteşar
01 Mayıs 2024 20:47

.lBizim okulda özel okulda çalışanlar var sorduğumda resmiyette meb 6 saate izin veriyor ama ben 12 saate giriyorum demişti..Okulunuza dilekçe verip ilgili mevzuatı ilgi gösterip izin istiyorsunuz ilçe mem resmi izin veriyor farklı ilçedeyse il mem veriyor diye biliyorum..Sorduğumda bana DYK ücretine yakın ders saat ücreti aldığını söylemişti..Normal ek derse özel okulda çalışmak akıl karı değil bence, yine de siz bilirsiniz
kimuni, 3 hafta önce

selamlar, dediğim özel okul beni görüşmeye davet etti. ya ben ücretlendirme ve çalışılabilecek maksimum ders sayısını tam anlayamadım. kendi kadrolu olduğum okulda haftada sadece 19 saat derse girdiğimi varsayınız. Bu durumda bu dediğim özel okulda girebileceğim maksimum ders sayısı nedir.

ücretlendirme ile alakalı olarak da:

değerli arkadaşlar branşım ingiliz dili ve edebiyatı veya ingilizce öğretmenliği değil kesinlikle , bir fen alanı. ama kendi branşımı ingilizce anlatacağım uyuşursak.

bir diğer detay da benim branşım mebde sadece lisede kadrolu çalışabiliyor. Ama bu özel okul ilköğretim.

özel okulun müdürü bana telefonda "siz ders ücretli çalışacaksınız" dedi. Ama bu tam olarak ne demek , misal ders saati ücretini kendi belirleyebileceğim (uluslararası standartlarda ) bir miktar olarak belirleme şansım var mı? ve okula ne belge ibraz etmem gerekli. ya birde bunları daha anlaşma aşamasında iken kendi idaremle müzakere etmemde bir sakınca var mı?


kimuni
Daire Başkanı
01 Mayıs 2024 22:08

merhaba yendien. görüşme yarın. ama DYK ile aynı olamaz bence. ben 15 saate normal öğretmen maaşıdır bununla takribi veya daha fazla bir meblağ istemeyi düşünüyorum. aslında daha fazla istemem lazım çünkü branşımı ingilizce anlatacam ama işte ülkemizdeki durum belli. Neyse yani bu dediğim miktarlar size mantıksız yada olanaksız gelirse ve bunu ordaki müdür de sözlü olarak yüzüme söylerse bende reddedeceğim. hayırlısı olsun.

crabnet355, 3 hafta önce
.lBizim okulda özel okulda çalışanlar var sorduğumda resmiyette meb 6 saate izin veriyor ama ben 12 saate giriyorum demişti..Okulunuza dilekçe verip ilgili mevzuatı ilgi gösterip izin istiyorsunuz ilçe mem resmi izin veriyor farklı ilçedeyse il mem veriyor diye biliyorum..Sorduğumda bana DYK ücretine yakın ders saat ücreti aldığını söylemişti..Normal ek derse özel okulda çalışmak akıl karı değil bence, yine de siz bilirsiniz

crabnet355
Müsteşar
01 Mayıs 2024 22:57

Ben sizin dediğinizden yola çıkıp söyledim.Özel okul müdürü ders ücretli çalışacaksınız dediğine göre meb ek dersine çalışacak birini arıyor görünüyor ihtimal..Bizim buralarda dyk saat ücretinden 150-200 TL den anlaşıyorlar.O bile düşük ama piyasa öyle demekki. Tıbbi sekreterin 50 bin aldığı bir ortamda 35 bin yeni başlayan öğretmen maaşı çok komik kalıyor.
kimuni, 3 hafta önce

merhaba yendien. görüşme yarın. ama DYK ile aynı olamaz bence. ben 15 saate normal öğretmen maaşıdır bununla takribi veya daha fazla bir meblağ istemeyi düşünüyorum. aslında daha fazla istemem lazım çünkü branşımı ingilizce anlatacam ama işte ülkemizdeki durum belli. Neyse yani bu dediğim miktarlar size mantıksız yada olanaksız gelirse ve bunu ordaki müdür de sözlü olarak yüzüme söylerse bende reddedeceğim. hayırlısı olsun.


matemkogr
Şef
02 Mayıs 2024 13:20

Hocam görüşmeniz nasıl geçti?


Eğitim Liderii
Genel Müdür
02 Mayıs 2024 13:46

İhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık İhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir.

haftalık maaş karşılığı = 15 saat. özel okulda gitrebeileceğiniz en fazla ders saati haftalık 8 saattir.


kimuni
Daire Başkanı
02 Mayıs 2024 18:07

neyi merak ettiniz bilmiyorum hocam. biraz yüksek bir meblağ istediğimi ancak bununla birlikte uygun görülürse beni çağıracaklarını belirtti müdür.

matemkogr, 3 hafta önce

Hocam görüşmeniz nasıl geçti?

Toplam 20 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi