Editörler : E.Kayı Han
21 Mayıs 2024 08:09

4B Sözleşmeli Peronel Unvan Değişikliği sınavına Girebilir mi?

Merhabalar.Ben bir üniversitede 4B'li olarak çalışmaktayım.Kurumum unvan değişikliği sınavı açıyor.Ben 1 yıllık 4B 'li olarak bu sınava katılabilir miyim acaba?Yoksa illa kadrolu personel mi bu sınava katılabilir?


koftekmek
Aday Memur
21 Mayıs 2024 12:51

(Ek paragraf: 19/1/2023 - 7433/2 md.) ; mevzuat.org DEVLET MEMURLARI KANUNU

Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.


MimarveProgramcı
Aday Memur
22 Mayıs 2024 09:14

Giremezsin 3+1 kadroya geçip asaletini alman gerek.


İn my dream
Aday Memur
22 Mayıs 2024 19:02

Keşke yine herkes kadroya geçirilseydi.2022 yılında olduğu gibi

MimarveProgramcı, 3 hafta önce

Giremezsin 3+1 kadroya geçip asaletini alman gerek.


20ÇBN1998
Aday Memur
01 Haziran 2024 15:21

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Konu: Sözleşmeli Personelin Unvan Değişikliği Hakkında

İlgi : a) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

İlgi(a) Esasların ek 4'üncü ve ek 1'inci madde hükümleri sözleşmeli personelin unvan değişikliği yapabileceğini ifade etmektedir. Ancak sözleşmeli personel unvan değişikliğinde kısıtlamalar nedeniyle sözleşmeli personel statüsünde görev yapan kişiler istedikleri unvana geçiş yapamamaktadırlar. Sözleşmeli personel, ilk defa hizmete alınma prosedüründe KPSS puan türüne, nitelik kodlarına ve özel koşullara uygun olarak istihdam edilmektedir. Ek 1'inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan "Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen" ifadesi öğrenim durumuyla kazanılan unvanlara geçişi mümkün kılmakta ve adaletsizliğin doğmasına neden olmaktadır. Sözleşmeli personellerin KPSS puan türü, nitelik kodu ve özel koşulları karşılaması kişinin geçmek istediği unvanı hak ettiği anlamına gelir. Sözleşmeli personelin unvan değişikliği ile bulundukları pozisyonları boş bırakmalarını engelleyecek süre ve tazminat şartı hükümleri eklenebilir. İlgi(a) Esasların Ek-1'inci ve Ek-4'üncü maddelerinde yapılacak değişiklikle bu problem aşağıdaki şekilde çözülebilir.

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?b) Nitelik kodlarına uygun unvanlara ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan ?

MADDE 2- Aynı Esasların ek 4 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Ek Madde 4 -Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlar için unvan değişikliği mümkündür.?

MADDE 3- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi