Editörler : swat3410
29 Mayıs 2024 04:58

Resen atama

2024 atama döneminde bana hazırlık gelmeden tercih yapmadan resmen tayinim çıkmış tayin gerekçemin ne olduğunu kimse bilmiyor il personel genel müdürlük yapmış diyor böyle bir şey mümkün mü mahkemeye vermeyi düşünüyorum elinde emsal karar olan var mı


Soylu444
Memur
29 Mayıs 2024 05:03

34 maddeden şüpheleniyorum üstelik şark ilinde çalışıyorum başka bi şark iline tayinim çıkmış tayini


iyilikiyidir01
Şube Müdürü
29 Mayıs 2024 07:14

Yani bunun sebebini bilmiyor olma ihtimalin yok çalıştığın birim ne en önemlisi bu diğer etken de yaşadığın olay ne bunu bilmiyor olma ihtimalin yok madde 34 den gönderilen arkasından genelde ihraç dosyası gönderilen çoğunlukla madde 34 olmasından şüpheleniyorsan yaşadığın olay vardır kesinlikle .yoksa durduk yere daire nerden aklına gelsin doğu ilindeki rıfkı yi bu sene de şu doğu iline gönderelim demez .ayrıca il talepte bulunsada bulunduk demezler hiçbir zaman bilmiyoruz dar çıkarlar işin içinden.sen bir sorusturman var mı yada olmaması gereken birileriyle sosyal yakınlasman oldu mu .bunun cevabı sende
Soylu444, 4 hafta önce

34 maddeden şüpheleniyorum üstelik şark ilinde çalışıyorum başka bi şark iline tayinim çıkmış tayini


Soylu444
Memur
29 Mayıs 2024 07:30

Çalıştığım birim polis merkezi devam eden bi soruşturmam yok il personel genel müdürlük yapmış diyor


Soylu444
Memur
29 Mayıs 2024 07:33

34 madddeden il göndermiş olsa beni daha önceden çağırıp uyarmaları gerekmiyor mu yada sarı zarf ver


Soylu444
Memur
29 Mayıs 2024 07:35

Çevremde bu durumda olan kimse olmadığından bu konuya herkes şaşkın Bundan sonra nasıl bir yol izlem


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
29 Mayıs 2024 08:03

Nadir de olsa yanlışlıkla tayin çıktığı oluyor. personel daireye ulaş yanlışlık varsa düzeltiyorlar

Soylu444
Memur
29 Mayıs 2024 08:26

Personel daire arıyorsun iline sor diyor ile gidiyorsun il genel müdürlük yapmış diyor atamanın gere


Soylu444
Memur
29 Mayıs 2024 08:28

Benim durumumda olan kimse var mı hazırlık gelmeden tercih yapmadan şark sürem dolmadan başka bir şa


Soylu444
Memur
29 Mayıs 2024 08:29

Nasıl bir yol izlemem gerektiğini bilen önerisi olan var mı


tastase
Aday Memur
29 Mayıs 2024 09:08

personel daire neye istinaden gönderecek devrem seni, il teklif ederse madde34 yapılır, sen il personelle görüş, maddeyi oku orada yazıyor
Soylu444, 4 hafta önce

Personel daire arıyorsun iline sor diyor ile gidiyorsun il genel müdürlük yapmış diyor atamanın gere


Kyocer
Aday Memur
29 Mayıs 2024 09:43

Yanlışlık olmustur dilekçe yaz genel müdürlüğe


Soylu444
Memur
29 Mayıs 2024 09:59

Yanlışlık olmuştur diyeceğim ama Pbs de kanuni görev yerim de değişti demek ki atama onarım gelmiş k

29 Mayıs 2024 10:03

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince yer değiştirmenin hangi şartlarda ve nasıl uygulanacağını açıklanmaktadır. Dava konusu olan atama işlemi, bu yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde tesis edilmek zorundadır. Bu yönetmeliğin 9. maddesinde "Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için ÖĞRENİMİ, UZMANLIĞI, İŞ TECRÜBESİ, MESLEKİ BİLGİSİ gibi özellikleri ile boş kadro durumu göz önünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır." denilmektedir.

Ayrıca konu ile ilgili verilmiş yargı kararları incelendiginde; Danıştay 2. Dairesinin 2009/3951 E. 2012/6310 sayılı kararında; "?Anılan maddelerle idarelere, kamu görevlilerinin kurum içinde veya başka yerlerdeki kadrolara atanmaları konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de, idarelere tanınan takdir yetkisinin kullanımının mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu ve bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu, ancak sözü edilen takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği hususu yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiştir" denilmektedir. Yine Danıstay 5. Dairesinin E. 2006/5349, K. 2009/270, T. 26.1.2009


Soylu444
Memur
29 Mayıs 2024 10:14

O zaman idare mahkemesine başvurayım bu gerekçelerle bakalım ne cevap verecekler ,

Memuravukatı, 4 hafta önce

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince yer değiştirmenin hangi şartlarda ve nasıl uygulanacağını açıklanmaktadır. Dava konusu olan atama işlemi, bu yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde tesis edilmek zorundadır. Bu yönetmeliğin 9. maddesinde "Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için ÖĞRENİMİ, UZMANLIĞI, İŞ TECRÜBESİ, MESLEKİ BİLGİSİ gibi özellikleri ile boş kadro durumu göz önünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır." denilmektedir.

Ayrıca konu ile ilgili verilmiş yargı kararları incelendiginde; Danıştay 2. Dairesinin 2009/3951 E. 2012/6310 sayılı kararında; "?Anılan maddelerle idarelere, kamu görevlilerinin kurum içinde veya başka yerlerdeki kadrolara atanmaları konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de, idarelere tanınan takdir yetkisinin kullanımının mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu ve bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu, ancak sözü edilen takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği hususu yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiştir" denilmektedir. Yine Danıstay 5. Dairesinin E. 2006/5349, K. 2009/270, T. 26.1.2009


Soylu444
Memur
29 Mayıs 2024 10:18

Eyvallah devrem eline sağlık elinde başka emsal karar olan var mı yardımcı olabilecek yada çevresinde benim durumumda olan bilgi alışverişi yapabileceğimiz ortak bir yol izleyeceğimiz

Soylu444, 4 hafta önce

O zaman idare mahkemesine başvurayım bu gerekçelerle bakalım ne cevap verecekler ,

Toplam 15 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi