Editörler : **sude**
09 Temmuz 2007 16:15   


SMMM Hakkında Herşey

07-08 temmuz smmm yeterlilik sınavına giren arkadaşlar sınavınız nasıl geçti?7 de 7 çıkarabilecek olan varmı?

* * *

"Ö.S. Forumu İlkeleri!" Tıklayınız.

Mülakata Hazırlık Uygulamaları - Güncel Bilgiler - Online Etüd Salonu

Banka Mülakatlarına Hazırlık Arşivi: Döküman Havuzu

10 Temmuz 2007 13:57

ahmetv81
Aday Memur

arkadaşlar SMMM(Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) ruhsatı veya belgesini almak memurlukta bir işe yarıyor mu ? yani memur atamalarında SMMM ruhsatı arayan nitelikte kadrolar var mı acaba ? Bu konuda bilgisi olan varsa cevap yazsın lütfen.....teşekkürler...

10 Temmuz 2007 14:52

ekolet
Kapalı

İşe yaramaz mı. Ayrıca ehliyetiniz varmı?o da varsa süper olur. Gerçi bişekilde inceseniz internetten smmm ruhsatı olmadan memur olunmayacağını anlardınız.

10 Temmuz 2007 19:37

cascade
Kapalı

SMMM sınavıyla ilgili başlık açılmışken sormak isterim. Yüksek lisans öğrencisiyim ,lisans bölümüm iktisat. SMMM belgesi almak istiyorum. bana süreci en başından anlatabilir misiniz?

bir de yüksek lisansımın bu aşamada bana sağlayacağı bir fayda var mı?

cevaplar için teşekkürler.

11 Temmuz 2007 22:12

buket-demet
Memur

baya zorlu bir süreç 1200 ytl kadar bi para yatırılıyor dosya açtırmak için sonra staja başlama sınavı var 125 ytl de onun için yatırılıyor osınavı vermeden stajını başlatamıyorsun.o sınavı verdikten ve 2 yıllık stajını tamamladıktan sonra da yetrlilik sınavları var .7 ders ve klasik yazılı sınavlar

14 Temmuz 2007 16:44

biz1982
Kapalı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden :

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün 25702 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik? hükümlerine göre; ANKARA, İSTANBUL, İZMİR illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

Stajını tamamlayan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Aday Meslek Mensupları (stajyer), Serbest Muhasebeci ruhsatlı olanlar, Yasanın 6/b maddesine göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına başvuran adayların tamamı 24-25 Kasım 2007 tarihlerinde katılacaklardır.

2007/3.Dönem, SINAV TARİHİ : 24-25 KASIM 2007

*Dosya Başvuruları için Son Başvuru Tarihi : 4 Eylül 2007

Dilekçe başvuruları için Son Başvuru Tarihi : 1 Kasım 2007

Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı?na yukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav harcını yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

a - Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler Dallarında eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu? nca onaylanmış Yabancı Öğretim Kurumları?ndan lisans düzeyinde mezun olmakla beraber yukarıda belirtilen bilim dallarından lisans üstü düzeyinde diploma almış olmak,

b - Staj amacıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir yanında iki yıl çalışmış olmak (Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kanunun 2/A maddesinde yazılı işleri işyerine bağlı olmaksızın veya kamu kuruluşlarının muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisine haiz olarak muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetimden sorumlu olarak çalışmış olanların bu çalışma süreleri ile kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri verenlerin bu hizmetlerde geçen süreleri staj amacıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir yanında çalışmış süre olarak kabul edilir),

c - Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak.

SINAV KONULARI

16 Ocak 2005 tarihinde Resmi Gazete?de yayımlanan Sınav Yönetmeliğine göre SMMM Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki sınav konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

1 - Finansal Muhasebe,

2 - Finansal Tablolar ve Analizi,

3 - Maliyet Muhasebesi,

4 - Muhasebe Denetimi,

5 - Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

6 - Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

7 - Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Söz konusu şartları taşıyan adayların;

1 - Sınav dosyası,

2 - Cumhuriyet Savcılığından alınacak Adli sicil belgesi,

3 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C.Kimlik Numarası aranacaktır.

4 - İkametgâh İlmuhaberi,

5 - Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği ( Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu?ndan alınacak denkliği onay belgesi),

6 - 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

7 - Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, vergi yükümlülüğü açılış tarihinin ve affa uğramış olsa dahi, vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olup olmadığına ilişkin belge, Faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, bağımlı çalışanlardan da Oda Sicil Belgesi, ruhsat fotokopisi,

8 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavına gireceklerin stajlarının tamamlanmış olduğunun TESMER Merkezi tarafından onaylanmış olması, staj şartlarının Yönetmeliğe uygun olarak yerine getirilmiş olması ve bununla ilgili gerekli evraklar.

9 - Anılan yönetmeliğin 23. maddesinde yer alan hükme göre sınava gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı için ders başına 55,00,-YTL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklardan toplam 385,00 YTL?nin ?Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255 veya Oyakbank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile başvurmaları gerekmektedir.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

Sınav Yönetmeliği?nin 21 .maddesinde ?Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler.

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya bu sınavlarda başarılı olamayanlar 5 Mayıs 2000 tarih ve 24040 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliğine göre 2 yıl sınavlara alınmazlar. 2 yılın sonunda yeni sınav dosyası açtırmak suretiyle bütün derslerden yeniden sınavlara alınırlar.

Daha önce açılan SMMM sınavına katılıp da başarılı olamayan Sınav hakları devam etmekte olan adaylar başvuru için, sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://sinav.tesmer.org.tr veya http://www.tesmer.org.tr adresine girerek sınav başvurularını yapacaklardır.

Başvuru işlemi T.C kimlik numarasıyla yapılacağı için adayların T.C kimlik numaraları mutlaka sistemimizde kayıtlı olması gerekmektedir. Aday daha önce sınava katıldığı halde T.C kimlik numarası sistemimizde kayıtlı değilse; nüfus cüzdanı fotokopisini Merkezimize fakslaması halinde gerekli düzeltme yapıldıktan sonra başvurusunu yapabilecektir.

Aday sınava katılmak istediği dersleri seçerek sınav kaydını yapıp, onayladıktan sonra bir daha değişiklik yapamayacaktır. Bu nedenle adayların formu doldurduktan sonra bilgilerini tekrar kontrol ederek onaylamaları daha doğru olacaktır Faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME

1 - Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan sınavına katılma isteğinde bulunacakların önceki bölümde belirtilen başvuru formunun ön ve arka yüzlerini düzenli doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir aday meslek mensupları (stajyer),Yasanın 6/b maddesi gereği yapılan başvurular, Meslek Mensubu Serbest Muhasebeciler Sınav başvuruları belirtilen tarihlerde çalışma saati bitimine kadar ?Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cd. No: 562 Dikmen/ANKARA? adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2 - Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3 - Sınava katılması uygun görülenlere sınav giriş yerlerini belirtir yazı ile bilgi verilecektir.

4 - Sınav giriş belgeleri sınav salonunda dağıtılacaktır.

5 - Meslek mensubu adaylarından sınav sırasında sınav giriş belgesi ile fotoğraflı bir kimlik belgesini gösteremeyenler sınava alınmazlar.

6 - Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmazlar.

7 - Sınavına Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

8 - Başvuru formları Odalardan veya Odalar Birliğinden sağlanabilir.

İlan Olunur.

14 Temmuz 2007 16:50

biz1982
Kapalı

arkadaslar buforumdaki cogunluk Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler Dallarında eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan mezun arkadaslar aranızada SMMM olmayı dusunen varmı YENİ TTK gore her ticarı şirket denetlenmek zorunda olucak ve denetlemeyı mali musavirler devlet adına yapıcaklar yanı bu meslekte gelecek var ZAten yabancı sermaye ulkemize akın etmekte ve turkiyenın hicbir malı ve hukuksal yapısını bilmiyen yabancıyatırımcı ingilize bilen mali musavir ve hukukcuların peşine dustu sonzamanlarda bence bu meslegi iyidegerlendirin herkese iyisanslar

14 Temmuz 2007 23:28

sanzatu_ank
Kapalı

merhaba biz1982. ben şu an staj yapıyorum. peki bu ttk yasası çıktı mı. bu konuda bilgin var mı.

15 Temmuz 2007 00:00

biz1982
Kapalı

tam cıkıcakken kanunun yarısı mecliste gorusurdugu sırada bildigin cumhurbaşkanlıgı polemikleri yasantı anayasa mahkemesinin 367 kararıyla birlikte secime gidiyoruz işte bunedenle gecmedi meclisten secimler olması gereken tarıhte kasım 2007 yapılsaydı yeni TTK bitmiş olucaktı artık yeni Hukumete kaldı AKP tekrar tekbasına hukumet olursa gecer yoksa zorgibi

15 Temmuz 2007 00:14

biz1982
Kapalı

birkacsoruda ben sorucam staj yapan birini arıyordum da : ben sınavı kazandimda STAJ yeri arıyorum ama herkes Soguk bakıyor maaş yok ve SSk prımlerinibile bana odecekler bazılarını soyledigibu suan biryer bulamadım sendede aynı mı maaş veriyorlarmı ve staj yerı bulduktan ve staja basladıktan sonra askerigin 3 sene ertelendigi dogru mu ben 29 yasında fılan SMMM olucam sanırım yeterlilik sınavları fılan ancak buyaş bumeslek icin gecmi? staj snv kazanmışken MEmur olmak mı(KPSS yuksepuanım iyide) yoksa parasız staj yapmak mı dogru bilmiyorum benim icin bu 2senecokzor olucak SMMM unvanı almıs birinin enaz ayda 3000 ytl kazandıgı dogru mu?

15 Temmuz 2007 10:41

qazz
Aday Memur

arkadaşım ben hem abimden hem babamdan dolayı bizzat bu işin içindeyim. abim SMMM, babam YMM.

1. iş hanlarında artık yarısı SMMM. ve tahsilat bile yapamıyorlar. ayda en az 3000 YTL ne demek keşke olsa ama çoğu aç geziyor. aç gezmeye de devam edecekler. Bu işten para yemek istiyorsan 5-6 yıl ağzın açlıktan kokacak eğer baban SMMM veya YMM değilse..

2. vergi denetmenlerine YMM ruhsatının sınavsız verileceğine dair birşeyler duydum. eğer böyle birşey olursa piyasadaki YMM sayısında patlama olacak. ayrıca o eski güzel kazançlar bırakınız SMMM'likte olmasını YMM'likte bile kalmadı.

3. yeni TTK da denetim zorunluluğu olacak ama düz bi SMMM bunu yapamayacak. En az 5 ortaklı (hepsi SMMM veya YMM olmalı) bağımsız denetim şirketinin açılması gerekecek. Piyasada canavar gibi ekibini kurup bağımsız denetimin zorunlu olmasını bekleyen şirketler varken size pastadan pay düşecek mi acaba

4. Eskiden hesap uzmanları kurulu, gelirler kontrolörleri ve Maliye teftişte çalışan değerli bürokratlar YMM ruhsatını alınca istifa ederdi ve kendi bürolarını açardı. Ama artık bu oran azaldı. Artık çoğu kurulda kalmayı yani devlette kalmayı tercih ediyor. Bi düşünün bakalım niye ? Çünkü kalmadı artık o eski kazançlar beyler...

yinede girmek isteyenlere şimdiden başarılar ve iyi şanslar.

15 Temmuz 2007 10:54

qazz
Aday Memur

bir de unutmadan söyleyim. staj başlatma sınavına girmeden önce 900 YTL civarı para yatırıcan. Bu 900 YTL yani eskinin parasıyla nerdeyse 1 milyar sadece sınava girmek için yatıracağınız para. Akabinde SMMM staj başlatma sınavının başarı oranı %4-5 arasında. Yani 100 kişiden ilk dörde gireceksin ki bu 900 YTL yanmasın. Sonra oldu da sınavı kazandıysan bu sefer yine yakanı bırakmıyorlar ve yaklaşık 400 YTL civarı bir para daha alıyorlar. yani toplamda 1500 YTL 'ye yaklaşıyor. Hadi bu parayı da verdin diyelim... Sonra ? sonra yalvara yakara bir yer arıyorsun çalışmak için. Adamlar yol ve yemek paranı verirse yat kalk şükret... 2 yıllık staj boyunca aç gezersin.

25 Temmuz 2007 18:25

yağmur48
Şef

güncel.......

26 Temmuz 2007 08:19

tuncay25
Yasaklı

BU BAŞLIĞI NE DİYE HANGİ AKLA AÇMIŞLAR ÇOK GEREKSİZ

27 Temmuz 2007 16:43

ilsev
Şube Müdürü

smmm sınavlarında işletme, iktisat, maliye, kamu yönetiminden mezunlardan olanların girmesi şart koşulurken neden iktisattan o kadar soru geliyor!!! haksızlık değil mi bu ?

27 Temmuz 2007 16:46

ilsev
Şube Müdürü

biz1982,

çalıştığın kaynağın ismini bizimle de paylaşırmısın ?

27 Temmuz 2007 17:49

smmm_m
Memur

Sizin sigorta ücretinizi yatıracak, asgari ücrette olsa ücret verecek ve sizi bilgisayarın başına oturtacak bir staj yeri bulamıyorsanız bu meslekten uzak durun. İzmir'de 3000 ytl maaşla çalışmanız neredeyse imkansız. Bu rakamı alabilmeniz için en az 10 yıllık tecrübeniz olması gerekiyor. İhracat ithalat ya da maliyet muhasebesini bilmeniz gerekiyor. Benim konuştuğum, arkadaşım olan onlarca smmm'den hiç 3000 ytl maaş alanı görmedim. TTK değişecekmiş, mesleğin geleceği parlakmış hikaye bunlar. Bürokrat kökenli ymm'ler varken, iki yıl staj yapan smmm'lere yedirmezler o pastayı.

27 Temmuz 2007 17:54

smmm_m
Memur

Sınav için en faydalı kaynağı muhasebeciler odasından bulabilirsiniz. Odanın kitaplarını alın.

27 Temmuz 2007 18:09

smmm_m
Memur

Yağmur senin konumunda staj yapanlar yüzde onu geçmez. Benin de bir arkadaşım denetim şirketinde staja başladı, maaşını sigortasını ödüyorlar, çalışma koşullarıda çok iyi ama en 20 arkadaşım maaş almadan çalıştı kendi sigortasını kendisi ödedi. Çok sıkıntı çektiler, ve hala da çekiyorlar. Hala da çekiyorlar diyorum çünkü emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Staja başlamak isteyen arkadaşlar şayet Yağmur'un çalıştığı şartlarda staj yeri bulamıyorsanız bu meslekten uzak durun. Ve bulabilme şansınızda maalesef çok düşük. Ayrıca staj bitiminde yaklaşık 2200 ytl ruhsat parası ödeyeceksiniz bilginiz olsun. Sigortanızı ve maaşınızı ödeseler bile stajın maliyeti en az 4000 ytl.

27 Temmuz 2007 18:12

smmm_m
Memur

Önce stajınızı yapabileceğiniz bir iş bulun, ardından staj için uğraşın. Staj işlemlerine başlayıp, ya da stajı başlatıp iş aramaya çıkmayın. Bırakın stajınız 6 ay bir sene geç başlasın, fark etmez.

29 Temmuz 2007 10:52

muratsss
Şef

yerinde olsam smmm olurdum...

ama yeminli mali müşavirliği unut... o devir bitti gibi

Toplam 1926 mesaj
12345678910111213»