Editörler : Adversarysmtvs
05 Ağustos 2007 12:31   


Kapalı
Puan türlerinin anlamı

Arkadaşlar kpss 1,4,12,15,21,2,13,103,110,3,79 ve 11 puan türünden hangi kurumlara başvurulabilir öğrenmek istiyorum bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim.

05 Ağustos 2007 12:41

papillon_1
Şef

kpssp1 tcmb araştırmacı en az 85 puan istiyor ve 42 ingilizce

05 Ağustos 2007 12:45

Yasama
Kapalı

103-11 ve 79 üst kurullar arkadaşım...

05 Ağustos 2007 12:53

artaxerxes
Aday Memur

arkadaşım

KPSS4: DPT ve TCMB Uzman Yardımcısı, TCMB Denetçi Yardıcısı

KPSS12: Sağlık Baknlığı Müfettiş Yardımıcısı(teknik)

KPSS21: AB Genel Sektereliği AB Uzman Yardımcısı, Hazine Uzman Yardıcısı, Bayındırlık ve İskan Baknlığı B. Müf. Yardımcısı

KPSS103: EPDK enerji uzman yardımcısı

KPSS3: Bu lisans mezunlarının KPSS-B yerleştirmelerinde kullandığı puan

Bildiklerim bu kadar arkadaş

05 Ağustos 2007 18:14

Baldurs Gate
Kapalı

Bilgilerini paylaşan arkadaşlara çok teşekkürler

06 Ağustos 2007 11:23

kurt_2023
Memur

arkadaşlar ben kamu yönetimi olduğum için şöyle bir liste hazıladım. kpps puan türlerine göre meslekler ve test ağırlıkları ile diğer aranan şartlar gibi ilavelerle listeyi tamamladım. bazı kamu yöneticilerinin işine yaramayan bölümleri eklemedim. kendimce yaptım. ama yararlanmak isteyenler buyursunlar...

KPSS PUAN TÜRLERİNE GÖRE MESLEK SEÇİM ALANLARI

KPSSP95: Başbakanlık Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,15

KPSSP97: Başbakanlık Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,5, İK:0,1, KY:0,1

KPSSP30: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı ( Kamu Yönetimi )

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, KY:0,4, MA:0,1, YD:0,3

KPSSP4: Planlama Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1

Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliğini yapmış olmak, askerlikten muafiyeti bulunmak veya tecil

etmiş olmak.) KPSS Sınavının Yabancı Dil Testinde veya KPDS yâda Müsteşarlıkça belirlenecek

Başka bir dil sınavında Giriş Sınavı ilanında duyurulan asgari Yabancı Dil Puanına sahip olmak. Daha

Önce yapılan Planlama Uzman Yardımcılığı sınavlarına en çok iki kez katılanlar bu sınava alınmazlar.

KPSSP96:

Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,35, GK:0,35, İŞ:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP108: Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,2, YD: 0,6

KPSSP44: Gümrük Müfettiş Yardımcılığı

Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP44: Gümrük Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

Diğer Koşullar: Giriş sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Alman, Fransız veya İngiliz dillerinin en az birinden Gümrük Müsteşarlığınca verilecek ilanda

Belirtilecek sayıda KPSS yabancı dil sorusuna doğru cevap vermek.

KPSSP44: Stajyer Gümrük Kontrolörü

Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP82: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,05, KY:0,05, MA:0,05, Uİ:0,15, YD:0,2

KPSSP40: Stajyer Hazine Kontrolörü

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1

Diğer Koşullar: Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (askerliğini

Yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir). Sağlık durumu Türkiye?nin her yerinde

Görev yapmaya, her türlü iklim ve sağlık

Kurumu Kurul Raporu ile belgelenecek). İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birini iyi

derecede bilmek, (Min. 42/60 doğru yanıt).

KPSSP118: Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1 HU:0,2, İK:0,1, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP6: (SPK) Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4

KPSSP7: TÜİK Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,45, GK:0,25, YD:0,3

Diğer Koşullar: Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak. Erkek Adaylar için, askerlik çağına gelmemiş veya hizmetini fiilen tamamlamış veya muaf veya erteletmiş

Veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı

Bulunmamak. KPSS sınavında yabancı dilden (Almanca, Fransızca, İngilizce) % 50 oranında başarılı

Olmak.

KPSSP22: TÜİK Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, İK:0,5, YD:0,3

Diğer Koşullar: kpss7?nin aynısı

KPSSP23: TÜİK Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, İŞ:0,5, YD:0,3

Diğer Koşullar: kpss 7?nin aynısı

KPSSP24: TÜİK Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, MA:0,5, YD:0,3

Diğer Koşullar: kpss 7?nin aynısı.

KPSSP25: TÜİK Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, İA:0,5, YD:0,3

Diğer Koşullar: kpss 7?nin aynısı.

KPSSP30: TÜİK Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, KY:0,4, MA:0,1, YD:0,3

Diğer Koşullar: kpss 7?nin aynısı.

KPSSP33: TÜİK Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, İKA:0,2, KY:0,2, Uİ:0,25, YD:0,1

Diğer Koşullar: kpss 7?nin aynısı.

KPSSP92: TÜİK Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, İK:0,15, İA:0,15, YD:0,3

Diğer Koşullar: kpss 7?nin aynısı.

KPSSP46: TÜİK Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,15, ÇE:0,2, HU:0,2, İK:0,1, MU:0.15, YD:0,1

Diğer Koşullar: kpss 7?nin aynısı.

KPSSP8: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,4, YD:0,2

Diğer Koşullar: Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak. Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak. Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak gerekir. 10 kadrosu Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler

Fakülte mezunlarından, 10 kadrosu Harita, Harita Kadastro, Jeodezi, Jeodezi ve Fotogrametri yüksek

Mühendisi ve mühendisi yetiştiren fakülte mezunlarından.

KPSSP114: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,05, ÇE:0,1, EK:0,05, İA:0,05, KY:0,05, Uİ:0,1, YD:0,25

KPSSP115: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma Uzman Yardımcılığı

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1 ÇE:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İA:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,1

KPSSP46: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettiş Yardımcısı (Sosyal)

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,15, ÇE:0,2, HU:0,2, İK:0,1, MU:0,15, YD:0,1

KPSSP115: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, MA:0,1, ÇE:0,2, İA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,1

KPSSP5: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2

KPSSP40: Devlet Hava Meydanlar İşletmesi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1

KPSSP36: Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,05, İK:0,05, Uİ:0,1, YD:0,6

KPSSP68: Dışişleri Bakanlığı Aday İdari Memur

Test Ağırlıkları: GY:0,35, GK:0,35, YD:0,3

KPSSP104: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı Enerji Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, İŞ:0,15, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP37: Kaymakam Aday

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,2, KY:0,4, MA:0,1

KPSSP59: İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP45: İçişleri Bakanlığı Stajyer Kontrolör

Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,25, İK:0,1, KY:0,2, MA:0,1, MU:0,1

Diğer Koşullar: Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya erteletmiş olmak. Sağlık Kurulu Raporu ile sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğunu belgelendirmiş olmak, yaptırılacak tahkikata göre Mahalli

İdareler Kontrolörü olmaya engel bir hali bulunmamak, Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörlüğü için

Sınav döneminde KPSSP45 puan türünden Bakanlıkça belirlenecek yeterli puan almaş olmak.

KPSSP5: Kamu İhale Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2

KPSSP104: Kamu İhale Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, İŞ:0,15, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP103: Kamu İhale Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,6, YD:0,2

KPSSP106: Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,4, GK:0,1, YD:0,5

KPSSP49: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP57: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörü

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,15, İŞ:0,1, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

Diğer Koşullar: 1 Ocak 2006 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Kamu Personel Seçme

Sınavının ilgili puan türüne (KPSSP57) göre 80 puanın altına inmemek kaydıyla en yüksekten

Başlayarak idare tarafından belirlenecek belli sayının içerisine girenler Gelirler Kontrolörlüğü Meslek

Giriş Sınavına katılmaya hak kazanır. Meslek Giriş Sınavını kazanamayanlar ancak bir defa daha

Sonraki sınavlardan birine girebilir. Erkek adayların sınav tarihinde askerlik görevini yapmış veya

Erteletmiş, bulunduğunu gösterir resmi belgeyi temin etmeleri gerekir. Sağlık durumlarının, sağlam ve

Her türlü iklim ve yolculuk şatlarına uygun olduğuna dair bütün klinik muayene sonuçlarını gösterir

Tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporunu vermeleri gerekir. Gelirler

Kontrolörlüğü karakter ve niteliklerini taşımaları gerekir.

KPSSP54: Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Hesap Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,3, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

Diğer Koşullar: Öngörülen ağırlıklarda hesaplanan KPSSP54 puan türünde 80.in üzerinde puan

Almak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 aday içinde bulunmak. Sağlık

Durumunun yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğu tam teşekküllü bir

Hastanenin sağlık kurulu raporu ile tevsik olunmak. Yapılacak soruşturma sonucunda Hesap

Uzmanlığının gerektirdiği nitelikte bulunduğu anlaşılmış olmak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış,

Muaf veya tecilli bulunmak.

KPSSP72: Mali Suçlar Araştırma Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP42: Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Devlet Mallar Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP42: Milli Emlak Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP42: Milli Emlak Denetmen Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP43: Muhasebe Denetmen Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP39: Stajyer Muhasebat Kontrolörü

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP56: Maliye Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, İA: 0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP40: Maliye Müfettiş Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1

KPSSP65: Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, KY:0,1, YD:0,1

KPSSP67: Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı (İdari)

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP51: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP120: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolör

Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, KY:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP117: Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, Uİ:0,1, YD:0,1

KPSSP89: Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Kontrolör Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1 YD:0,1

KPSSP77: Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GİH)

Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,15, İK:0,15, İŞ:0,15, MU:0,1, YD:0,15

KPSSP37: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU: 0,1, İK:0,2, KY:0,4, MA:0,

Diğer Koşullar: sınav tarihinde askerliğini yapmayanlar için 30, askerliğini yapmış olanlar için 32

Yaşını doldurmamış olmak (Bayan adaylar için 30 yaşını doldurmamış olmak şart esas alınacaktır).

Kurum içinden sınava katılacaklar için 33, Doktora derecesine sahip olanlar için de 35 yaşını

Geçmemiş olmak. Askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik hizmetini yapmış veya sınav tarihinde

Erteletmiş olmak). 2006 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı Yabancı Dil Testinde (Almanca, Fransızca,

İngilizce) en az % 70 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından

En az 70 puan (C düzeyi) almak veya TOEFL sınavından en az 193 (yeni) yâda 523 (eski) puan

Almaş olmak.

KPSSP1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,7, GK:0,3 YD: Diğer koşullara bakınız.

Diğer Koşullar: sınav için başvuru süresinin sona erdiği tarihte 30 yaşından büyük olmamak.

Bankamız Uzman Yardımcısı Meslek Sınavına daha önce bir defadan fazla katılmamış olmak.

İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden KPSS sonucunda 100 tam puan üzerinden en

Az 70 puan almak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Başka

Bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi

Kabul etmiş olmak ya da bu yükümlülüğün bankada çalışarak yerine getirilmesine muvafakat edilmiş

Olmak.

KPSSP1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,7, GK:0,3 YD: Diğer koşullar yukarının aynısı.

KPSSP73: TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayim A.Ş. Genel Müdürlüğü) Müfettiş Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,15 GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, KY:0,15

KPSSP55: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,15, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,15, YD:0,1

KPSSP71: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Uzman Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,1, EK:0,05, İA:0,05, YD:0,1

KPSSP67: Ulaştırma Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı

Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1 YD:0,1

06 Ağustos 2007 13:20

Baldurs Gate
Kapalı

Çok sağol kurt_2023 ben de hukukçuyum ve bu liste çok işime yarayacak baya uğraşmışsın teşekkürler.

08 Ağustos 2007 17:07

Innocence_Faded
Şef

kurt_2023 kardeşim senin gibi insanlar lazım işte foruma...Umarım istediğin yere girersin,, çok içten söylüyorum bunu...Eyvallah çok sağol!

08 Ağustos 2007 17:10

Innocence_Faded
Şef

kurt_2023 kardeşim bir soru daha sana; başbakanlık uzman yard (p95) ingilizceden 42 barajı istiyo mu? Bilgin varsa paylaşır mısın? Sevgiler...

17 Ağustos 2007 17:17

red tulip
Kapalı

bunlar cok karısıkmıs, bilgi verdiğinz için tesekkür

Toplam 9 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?