Editörler : Mehmet Balci
06 Ağustos 2007 13:04   


Teknisyen Ne Demektir ( Görevi )

Arkadaşlar buyrun hoş muhabbet ola...

06 Ağustos 2007 13:05

ismail.32
Şube Müdürü

Arkadaşlar Branş teknisyeninin görevleri neler

06 Ağustos 2007 14:46

ism@il
Memur

Tarım bakanlığında Teknisyen hekim/mühendis arasında fazla bi fark yoktur hepsi aynı işi yapar aralarında fark maaş özlük haklar kadro ve yetkilerdir

branşa göre görevler değişir

08 Ağustos 2007 08:55

ismail.32
Şube Müdürü

teşekkürler bende sizin bakanlık hakkında bilgi alıp geçiş düşünmekteydim .. Çok saol

08 Ağustos 2007 09:31

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar

Tarım Bakanlığı'nda özellikle taşrada hiç bir ünvanın görev sınırları keskin sınırlarla belirlenmemiştir. HErkes her an he işi yapabilir.

08 Ağustos 2007 09:37

ismail.32
Şube Müdürü

Ben Milli Eğitim Bakanlığında teknisyenim bende tarım bakanlığına geçeyimde okuluma devam edeyim diyordum. demekki nasip olması epey zor bir olay olacak geçiş

08 Ağustos 2007 15:24

ismail.32
Şube Müdürü

yok mu yazacak teknisyen arkadaşlar

09 Ağustos 2007 08:24

ismail.32
Şube Müdürü

Selam Herkese

Günaydın hayırlı işler ola...

09 Ağustos 2007 11:05

Teknisyen.19
Aday Memur

Günaydın

meslektaşım

günaydın

türkiye

kolay gele

09 Ağustos 2007 12:40

teknoman
Şef

herkese mrb emniyette teknisyenim vede KAHRAMAN ÇORUMLUYUM

09 Ağustos 2007 16:27

19ülkü07
Aday Memur

slm gıda teknisyeniyim

10 Ağustos 2007 08:22

ismail.32
Şube Müdürü

a.s. 19 ülkü 07 nasıl gidiyor meslektaşım hayat ve görev

11 Ağustos 2007 11:46

ktkemal
Aday Memur

teknisyen nedir?

gün gelir, tulumu giyer gece yarısına kadar çalışır, bazen ilçelere göreve gider, eve gece döner mesai falan almaz.

gün gelir yan gelir yatar:) herkesin gözüne batar. ama anlamak istemezlerki, teknik personel koşturuyorsa arıza-sorun vardır, teknik personel yatıyorsa, herşey yolundadır:)

12 Ağustos 2007 12:14

ismail.32
Şube Müdürü

hay diline sağlık ktkemal

21 Ağustos 2007 13:29

ismail.32
Şube Müdürü

selam millet yok mu görevimizi bilen birisi

22 Ağustos 2007 08:47

ismail.32
Şube Müdürü

Teknisyen

Madde 18- Teknisyenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Akademinin elektrik, telefon ve sıhhi tesisatının yetkisi dahilindeki bakımını yapmak, meydana gelen arızaları gidermek.

b) Yangın talimatına göre gerekli önlemleri almak, gerektiğinde alınması gerekli önlemler hakkında İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne rapor vermek.

c) Her ay sarf raporu tanzim ederek bir suretini dosyasına koymak, bir suretini İdari ve Mali İşler Şube Müdürüne vermek.

d) Yangına karşı tedbir olarak su depolarını ve hortumlarını her an kullanmaya hazır bulundurmak.Bina dışına çıkarılmasına ve yetkili olmayanların kullanmasına engel olmak.

e) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

22 Ağustos 2007 08:50

ismail.32
Şube Müdürü

Teknik ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki Personel

Teknisyen

Madde 14- Yaygın eğitim etkinliklerinde araç-gereç ve makinelerin kullanımı ile bunların bakım ve onarımını sağlamak, uygulamalı öğretimde öğretmene yardımcı olmak, öğretmenin eğitim yükünü azaltarak daha fazla kursiyer eğitmek, ayrıca çeşitli nitelikteki hizmetleri yürütmek için yeterli sayıda teknisyen görevlendirilir.

Teknisyenin görevleri şunlardır;

a) Tezgâh, makine, tesis ve benzeri araç-gereci korur; bakım, onarım ve ayarlarını yaparak, bunları kullanmaya hazır durumda bulundurur.

b) Öğretmen tarafından yapılacak deney ve uygulamalar için gerekli araç-gereci önceden hazırlar.

c) Merkezde yapılacak derslere ilişkin araç-gereç, levha ve modelleri hazırlar.

d) Merkezde mesleği ile ilgili çeşitli hizmetleri yürütür.

e) Müdürün ve ilgili müdür yardımcılarının verdiği görev alanına giren konularda diğer iş ve hizmetleri yapar.

Merkez bünyesinde çeşitli hizmetler için görevlendirilen teknisyenlerin görev, sorumluluk ve ilgililerle olan ilişkileri bir planla belirlenir, müdür tarafından onaylanarak kendilerine yazı ile bildirilir. Bu planda teknisyenin yıllık izni dışındaki sürede yapacağı işler de belirtilir.

22 Ağustos 2007 08:55

ismail.32
Şube Müdürü

ELEKTRİK TEKNİSYENİ

TANIM

Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisatın, elektrik makinelerine kumanda sistemlerinin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımını elektrik mühendisi ve elektrik teknikeri nezaretinde yapan kişidir.

GÖREVLER

- Ev, ticari kuruluş, fabrika, atölye ve benzeri yerlerde bulunan elektrik tesisatını, ek ve yeni tesisler için elektrikli ekipmanları, proje, şema ve standartlara uygun olarak kurar, işletmeye hazır hale getirir,

- Elektrik sistem ve teçhizatının bakımı ve onarımı işlemlerine yardımcı olur,

- Devre şemalarının geliştirilmesi için deneyler ve testler yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Ampermetre, voltmetre, ohmmetre, galvanometre, multimetre vb. ölçme ve kontrol cihazları,

- El matkabı, havya, pense, tornavidalar, kargaburnu, kontrol kalemi vb.

- Çeşitli kablo, duy, fiş, yalıtım malzemeleri gibi elektrikli araç ve gereçleri kullanır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektrik teknisyeni olmak isteyenlerin;

- Elleri ve gözleri sağlam (renk körlüğü olmayan),

- Ortalamanın üstünde genel yeteneğe sahip,

- Mekanik konulara ilgili ve yetenekli,

- Dikkatli, tedbirli ve sabırlı ,

- Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı,

- Sorumluluk duygusu gelişmiş

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektrik teknisyenleri inşaatlarda, elektrik santrallerinde çalışırlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişir ama genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Elektrik dağıtım sistemlerindeki bozuklukları onarırken değişik hava koşullarında, yüksek yerlere tırmanarak zor şartlarda çalışmaları gerekebilir. Görevi yaparken dikkatsizlik önemli kazalara yol açabilir. Elektrik teknisyeni birinci derecede cihaz, alet ve malzeme ile ilgilidir ancak, zaman zaman birlikte görev yaptığı kimselerle ve müşterilerle iletişime girebilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Elektrik teknisyeni olarak iş bulma olanağı oldukça fazladır. Elektrik teknisyenlerinin kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların elektrikle ilgili birimlerinde, elektrik santrallerinde, elektrikli cihaz ve makinelerin kullanımının söz konusu olduğu işpiyasasının çeşitli dallarında çalışma olanakları bulunmaktadır. Kanunlarla belirlenen şartları yerine getirmeleri durumunda, kendi işyerlerini açabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Endüstri meslek ve Anadolu meslek liseleri, çok programlı meslek liseleri, teknik ve Anadolu teknik liseleri elektrik bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik liselerine girebilmek için; Orta Öğretim Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek başarılı olmak gerekmektedir. Endüstri meslek lisesi ve Çok proğramlı liselere gierbilmek için İlköğretim mezunu olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Endüstri meslek liseleri ve çok programlı meslek liselerinde 3 yıllık, teknik liseler ve Anadolu meslek liselerinde 4 yıllık, Anadolu teknik liselerinde ise 5 yıllık, eğitim programlarına yer verilmektedir.

Endüstri meslek liselerinde okulda teorik, işletmede pratik meslek eğitimi verilmektedir.

- Eğitim süresince, genel kültür dersleri ve mesleki yeterlilik kazandıran meslek derslerinin eğitimi verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

- Meslek liselerinin ?Elektrik? bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik ve Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralları, Mekatronik, Otomotiv ile Radyo ve Televizyon Tekniği ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

- Ayrıca meslek liselerinin elektrik bölümünden mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve ?Elektrik Öğretmenliği?, ?Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Sivil Havacılık Yüksek okulu)? ile ?Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık YO) lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan alarak diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler

- Elektrik teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.

BENZER MESLEKLER: - Elektronik Teknisyenliği, Endüstriyel Elektronik Teknisyenliği.

22 Ağustos 2007 11:49

ozdal32
Aday Memur

ben geçen sene girdim asaletim yeni tastik oldu tarım bakanlığı vet. sağ. tek. valla eşya taşımaktan tutun dgd biçer kont turkvet aşı mutemetlik vb. işleri yaptım yani anlıyacağınız bir yılda on yıl yaşlanmışy gibi oldum

22 Ağustos 2007 11:58

ismail.32
Şube Müdürü

sizin bakanlıkta çalışanlara allah sabır versin bizimkilerde kıdem felan önemli değil ama stajerken gene eziyorlar

Toplam 19 mesaj
 
ANKET
Son iki ayda ÖSYM'nin çağrı merkezini aradınız mı? Memnuniyetiniz ne düzeyde?