Editörler : Cüneyt Barışoglu
09 Ağustos 2007 20:44   


Faşizm Nedir? Faşist kimdir, kime denir?

Faşist kimdir?

Forumda faşizm,milliyetçilik gibi kavramlar gelişi güzel kullanılmaktadır ancak, bu kavramların anlamlarının kullanılanlar tarafından bilindiğini söylemek zordur. DTP için, faşist ve milliyetçi yakıştırmaları yapılırken, faşizmin eylem biçimini savunan kimi kişiler ise kendilerinin faşizmi savunduklarının farkında değillerdir.

Bu yazıda, faşizm ve milliyetçilik kavramlarını incelemeye ve neyin ne olduğunu ayıklamaya çalışacağım. Umarım kavramlar yerli yerine oturur.

Öncelikle, faşizm = milliyetçilik değildir. Ancak faşizm ile milliyetçilik bir biri ile çok yakın ilişkilidir. Faşizm burjuvazinin en gerici kesiminin açık terörist diktatörlüğüdür. Ve bu diktatörlüğün beslendiği en temel dayanaklardan birisi milliyetçiliktir. Bunlar ne demektir, bunu birazdan açıklayacağım, ancak öncelikle faşizmin biraz tarihine bakmakta yarar var.

Faşizmin hangi ihtiyaçtan ortaya çıktığı kavranabilirse, ne olduğunun kavranması daha kolay olacaktır. Şimdi işin başına dönelim. 1917 Ekim devrimine kadar proletarya, burjuvazi nazarında ?aşağılık? bir sınıftı. Burjuvaziye göre bu sınıf isyan edebilse de, kendi başına bir iktidar kuramazdı, kendi kendini yönetemezdi. Tarihteki bir çok gelişme burjuvazinin proletaryanın gücünü kavramasına ve ?tehlike?nin farkına varmasına neden oldu, işte 1917 ekim devrimi bunlardan biriydi.

Sendikalar, her geçen gün artan grevler, ayaklanmalar karşısında, burjuvazi için önlemler almak artık kaçınılmaz hale gelmişti. Örneğin 1905 Rus devriminden sonra proletarya Sovyetler(halk meclisleri) aracılığı ile kendi iktidar aygıtını kurmaya başlamıştı. Burjuvazi ise önce sendikaları ehlileştirmek ve onları birer düzen örgütleri haline getirmek gibi yol ve yöntemler izlemeye başladı. Ancak, bu önlemler, kendi mücadele örgütünü (leninist partisini) yaratmış proletaryayı etkisizleştirmek için yeterli olmadı. İşte bu koşullarda, hakim sınıfların proletarya karşısında bulduğu en önemli icat ?Kara Yüzler? adlı örgüt olmuştu. ?Kara yüzler? hiçbir kurala bağlı olmayan sivil vurucu bir güçtü ve bu örgüt binlerce devrimci işçi katliamı gerçekleştirdi. Ancak ne var ki bu yapılanma da büyük Ekim devrimi engellenemedi..

Avrupa burjuvazisi için tehlike çanları artık daha fazla çalıyordu ve Avrupa burjuvazisi, iktidarları korunmak için Rusyadaki Kara Yüzler gibi oluşumları öne çıkardı.

Almanya ve İtalya, emperyalist paylaşım savaşında, savaşın getirdiği yıkıntılardan en fazla payı alan ülke oldu ve savaş sonrasında büyük bir proletarya hareketi ile yüz yüze kaldı. Bu ülkeleri proletarya devrimleri beklerken, burjuvazi kendi kurtuluş çareyi faşizme sarılmakta buldu. Rusyadaki ?kara yüzler? bu sefer Avrupa da ortaya çıktı ve bu iki ülkelerde faşist partiler iktidar oldular.

Neydi bu faşist partilerin karakterleri: Faşist partiler her şeyden önce işçi sınıfının kurtuluşu gibi söylemlerle ortaya çıksa da bu partilerin, işçi sınıfının kurtuluşu ile hiç alakası olmadığı açıktı. Zira bu partilerin finansmanlarını bizzat burjuvazi karşılıyordu. Öte yandan sendikalar, diğer siyasi partiler, her türlü muhalefet, faşist parti iktidarlarında yasaklanıyordu. Aydınlar, sendikacılar, muhalifler, ya öldürülüyor ya da zindanlarla tanışıyordu. Faşist partilerin ayakta durmak ve iktidarlarını korumaları için sürekli bir düşman yaratmaları gerekiyordu. İşte milliyetçiğin faşizmle bağlantısı burada ortaya çıkıyor. Faşizm?in en önemli beslenme kaynağı, halk arasında yarattığı düşmanlıklardı. Bu düşman diğer milliyetlerdi, örnek yahudilerdi. İnanılmaz bir düşmanlık ve kin politikası ile ne kadar kötülük varsa hepsinin diğer milliyetlerden insanlardan kaynaklandığı ileri sürülüyordu. Tıpkı bizim forumda bazılarının, tüm kötülüklerin kaynağının Kürtler olduğunu ileri sürmesi gibi. Öyle ki aynı zamanda bir sosyalist ve Yahudi olan ünlü fizikçi Albert Einstein bile, faşistlerin elinden kurtulmak için başka ülkelere kaçmak zorunda kalmıştı.

Faşist partiler toplumu da kendilerine benzeterek tarihte utanç verici katliamlara ve soykırımlara imza attılar. İşçiler ?vatan millet? için daha fazla çalıştılar, grev hakları ellerinden alındı, başka uluslardan kardeşlerini düşman olarak beklediler ve onlara karşı savaştılar. Burjuvazi ise kurtulmuştu. Artık kendi cebini şişirebilir, yeni emperyalist paylaşım planları yapabilirdi. Ve nitekim öyle de oldu, işçi sınıfı ve örgütleri çok ciddi darbeler aldı, dünya ikinci bir emperyalist paylaşım savaşına doğru sürüklendi.

Bu kanlı tarihin özeti şudur, faşizm iktidarını kaybetme korkusu yaşayan burjuvazinin, sarıldığı son çaredir. Burjuvazinin en gerici kesiminin açık terörist diktatörlüğüdür. İnsanlığa hiçbir yarar getirmediği gibi, insanlık için utanç dolu bir tarih yazmıştır. Türkiye?de de faşist hareketin ortaya çıkışını ve söylemlerini incelerseniz avrupa?daki faşizmi bulmakta çok zorlanmazsınız.

Şimdi gelelim bu kavramları bazılarının kullanımına..

DTP?nin mhp gibi milliyetçi ve faşist bir parti olduğu söylenmektedir. Milliyetçilik bir bakıma, bir milletin diğer milletlerden üstün olduğunu savunmak demektir. DTP ise böyle bir ideolojik yaklaşımın içine girmemiştir. Bir ulusun haklarını ve taleplerini savunmak ayrı şeydir, bir ulusun diğerinden üstün olduğunu savunmak ayrı şeydir. Tam tersine bir ulusa ?sizin hiçbir hakkınız olamaz?, ?bizim istediğimiz gibi yaşamak zorundasınız? demek, aslında kendi ulusunu üstün tutmak ve diğerini aşağılamak demektir. Bu ise milliyetçiliğin ta kendisidir.

DTP tabanında ise ufak bir kısım kürt milliyetçileri olabilir, bu ise daha başka bir şeydir, savunulacak bir tarafı olmamakla birlikte, ezen ulus milliyetçiliğine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır ve ayrı değerlendirilmelidir.

Gel gelelim DTP?nin faşist olduğu iddialarına. DTP?nin egemen ulus burjuvazi ile bir bağı olmadığı gibi, var olan sisteme de muhalif bir partidir. Dolayısı ile faşizm ile uzaktan yakından bir bağı olabilemez. Çünkü burjuvazinin iktidarını korumak için sarılacağı, destekleyeceği bir araç olmak için her halde akla gelebilecek en son partidir.

09 Ağustos 2007 20:49

*entelektüel*
Aday Memur

dtp ye ne faşist denmiştir nede faşizan fikirlere sahiptir denmiştir.

dtp 'nin faşizanca fikrlere sahip olduğunu düşünmüyorum zaten böyle bir söylemide yok.

ama bunu mhp için kullanmak mümkün!

09 Ağustos 2007 20:53

denizm
Daire Başkanı

diyenler çıkmıştı, sn entellektüel, biraz da o yüzden kaleme alındı bu yazı..

09 Ağustos 2007 21:17

nunu28
Müsteşar Yardımcısı

KADRO yazarı Burhan Asaf Belge Diyor ki:

Faşizm,İtalya için geçikmiş bir emperyalizmin,Almanya için ise harpte mağlup olmuş ve binaenaleyh bütün hesaplarında aldanmış bir emperyalizmin ifadesidir...Her iki memleketin de has niyeti,menfi olan bu şartlara rağmen emperyalizmde devam etmek ve muvaffak olmak yollarını,inzibat ve şiddet kanalından ele geçirmektir.

Gerek İtalya,gerekse Almanya,on dokuzuncu asrın bütün ileri memleketleri gibi kapitalist ve bu yüzden sınıflara bölünmüş millet bünyelerine malik bulunuyorlardı.

Faşizm,sınıflerın siyasi mücadele haklarını ortadan kaldırmak ve istihsalde maliyet fiyatını bütün sahalara şamil olarak kontrol etmekle,artık bir tek sınıf,yahut zümrenin milletin bütün diğer yığınlarını pervasızca istismar etmesini,gerçi tamamen kaldırmamış ise de,hiç olmazsa ,frene almıştır.

(İnkılap ve Kadro,Burhan Asaf Belge,Faşizm niçin

Beynelmilelleşmek istiyor?,26 ŞUBAT 1934)

09 Ağustos 2007 21:37

pantürkist_polis
Kapalı

denizm

faşist kime denir biliyor musun

kendi her türlü ırkçılığı yapıp adına kişi hak ve özgürlükleri diyerek demokrasi diyerek ama başka ideolojidekiler onun yaptığı ırkçılığının çeyreğini yaptılar mı senin yaptığın gibi ırkçı kafatasçı şoven olarak

nitelendirenlerdir

sen roj t.v izliyorsundur, arada bende canım sıkılınca bakaraım

orda nasıl ırkçılık var görüyorm kısaca bir kaç örnek vereyim yok dtp kürt kökenli bir adayı cumhur başkanlığı

için desteklemeliymiş

kürtçe yeminden çekinmemelilermiş nesi hataymış

bu ülkeyi bölmeyeceğiz türü lafları söylememelilermiş

adamlar kürt diyor başka bişey demiyor sizin ırkçı dediğiniz mhp sizin ırkçılığınızın yanında melek kalıyor

09 Ağustos 2007 21:42

pantürkist_polis
Kapalı

ha birde eren keskini bilirsin sizin ferkanstan avukat

sözde insan hakkı savunucusu bundan 6 7 ay önce şöyle bi laf etmişti

"kürt milliyetçisi bile sayabilirim kendimi. işte benim böyle bir kürtlük duyarlılığım var. zaten anne tarafım çerkez. kesinlikle turk degilim o konuda icim rahat..."

lafı görüyor musn kesinlikle türk değilim o konuda içim rahat

bu nasıl bir ırkçı laftır şurdaki kürt kelimeleri yerine türk kelimesini koy o zman ırkçı olursun değil mi

ama bu insan insan hakları savunucusu

09 Ağustos 2007 21:44

(W) PANDORAA(W)
Kapalı

dtp

faşist partinin tekidir

pkk eli kanlı bir terörö örgütüdür.mensupları vatan haini bir teröristtir.aponunda hitlerden bir farkı yoktur

09 Ağustos 2007 21:49

pantürkist_polis
Kapalı

pkk lı elemanlar

madem bir konu açtınız sağdan soldan bulduğunuz bilgileri kopyala yapıştır yapmayın tartışalım güzelce kendi fikirlerimizle

09 Ağustos 2007 23:53

AsPaRaGaTaTiViTe
Yasaklı

Sol Görüşlü Zevatların Ülkücülere Karşı KÜFÜR NİTELİĞİNDEKİ söyledikleri Sözdür...

Aferin Sana Faşizm=Milliyetçilik Olmadığını Anlamışsın...

10 Ağustos 2007 02:43

sarus
Müsteşar Yardımcısı

Diğer partilerin neden faşist olduğu açıkanırken teoriye girip,DTPnin neden olmadığını açıklarkende sağdan kırıp o yoldan çıkmak.Ne güzel iş be...

Söylem bir tarafa örgütlenme önemli değil mi bu kavramın oluşumunda. DTP nasıl örgütleniyor sorusunun cevabını araştırdığımızda neyle karşılaşıyoruz?

IRK TEMELLİ YAKLAŞIM --Sen bizdensin hesabı

GÜCÜN YETTİĞİ YERDE FİZİKSEL GÜÇLE TEMAS --Güneydoğuda DTP ile polemik PKK ile polemiktir!

DÜŞEY DÜŞÜNSEL DURUM--Yukarıdaki düşünür aşağıdakiler oy verir,onaylar

10 Ağustos 2007 07:25

denizm
Daire Başkanı

Komik ama gerçek, ya bazı insanlar okuduklarını anlamıyorlar, ya da işlerine gelmiyor..

pantürkist_polis, nickli şahıs, roj tv'nin ırkçı olduğunu yazıp, buna kanıt olarak aşağıdaki örnekleri sıralamış

"dtp kürt kökenli bir adayı cumhur başkanlığı için desteklemeliymiş

kürtçe yeminden çekinmemelilermiş nesi hataymış

bu ülkeyi bölmeyeceğiz türü lafları söylememelilermiş"

Bunlar ırkçılığa örnekmiş...Peki ırkçılık nedir? pantürkist_polisten anladığım kadarıyla, ırkçılık kürtlerle ilgili resmi ideolojinin dışında yorumlarda bulunmak.. Oysa böyle bir ırkçılık tanımı yok.. Irkçıkılık, bir ırkı diğerinden üstün tutmayı içerir. Yukarıdaki sözlerde nerede bir ırkı diğerinden üstün tutmak? İnsan eleştrirken de hakkaniyetli olmalı. Bu görüşler senin gibilerin düşüncelerine ters gelebilir ama burada ırkçılıkla ilgili hiç bir şey yok. Öyle olsaydı, türklerle başlayan her cümle ırkçılık olurdu..

pandora, nickli kişi ise onca yazıya rağmen "dtp faşist partinin tekidir" demiş, üstelik hiç bir şeye dayandırmadan. Böyle bir tartışma olur mu? Buyrun önce kendi faşizm tanımınızı yapın, "denizm'nin faşizm tanımı şu yüzden yanlıştır, doğrusu budur" deyin ondan sonra kendi fikrinizi söyleyin. Yok eğer fikir diye temelsiz basma kalıp düşüncelerle yetinecekseniz, bizim elbette karışamayız kendiniz bilirsiniz..

Sarus nickli kişi ise faşizmin tanımı için "Söylem bir tarafa örgütlenme önemli değil mi bu kavramın oluşumunda" demiş. Değil, faşizmin asıl belirleyici olan kısmı sınıfsal içeriğidir. Başlık yazısında, faşizmin hangi sınıfın ideolojisi olduğunu açıkça yazdığımı düşünüyorum.

öte yandan örgütlenme de önemli bir belirleyicidir, ancak senin tanımlarına saydığın üç maddeye bakarsak, türkiye dahil bir çok devletin faşizm ile yönetildiğini iddia etmek zorunda kalırız. (IRK TEMELLİ YAKLAŞIM - var (herkes türktür) GÜCÜN YETTİĞİ YERDE FİZİKSEL GÜÇLE TEMAS- gücü her yere yetiyor ve istediği zaman fiziksel güçle temas ediyor. DÜŞEY DÜŞÜNSEL DURUM--Yukarıdaki düşünür aşağıdakiler oy verir,onaylar-bizde de farklı bir durum sözkonusu değil..)

Dolayısı ile bu kriterler temel belirleyici kriterler olamaz. öte yandan her diktatörlük de faşizm değildir..

10 Ağustos 2007 11:52

27Mayıs
Memur

denizm,

sanırım sizinle bi başlıkta yarım kalan bi tartışmamız olmuştu.işlerimin yoğunluğu nedeniyle o dönem pek nete girememiştim ama sanırım tartışma yine de devam etmişti.

neyse zaten görünen o ki aynı tartışma kaldığı yerden devam ediyor.

dtp-kürt meselesin girmeden önce aklıma takılan bir şey var:yazılarınızı takip ettiğim kadarıyla sosyalist çizgide olduğunuzu söylüyorsunuz.

bakın belki başta kulağınıza hoş gelmeyecek ama insanların politik duruşlarını onların hangı sıyası taraftan baktıgına göre değerlendirmeniz gerekmez mi?

yani amaç sosyalızm etrafında ınsanları birleştirmek olmalıyken,ezilen insanın kurtuluşu burdan geçecekken siz sadece bi ırkın avukatlığını yapıyor,o çook haklı bulduğunuz kürtlerin suan sadece ırk larının peşinde kostugunu ama sola ve dının devlet yasamından uzak kalmasına en cook tepkıyı onların verdıgını unutuyor,sosyalıstliğinize kocaman bi gölge düşürüyorsunuz.

saygılar..

10 Ağustos 2007 12:41

pantürkist_polis
Kapalı

denizm

tersini düşünelim mhp dese ki cumhurbaşkanığı için kökeni türk olan bir adayı destekleyeceğiz

türk olan birini meclis başakanı yapacağız

ve atıyorum ihde eski başkanı "eren keskin"

yerine mhp il başkanı şu ifadeyi etmiş olsa

türk milliyetçisi bile sayabilirim kendimi. işte benim böyle bir türklük duyarlılığım var. zaten anne tarafım çerkez. kesinlikle kürt değilim. o konuda içim rahat

eren keskin hanım gibi

o zaman sizin yaptığınız ilk iş kafatasçı ırkçı oluyor

ama sizin çizginizdeki elemanlar aynısını yapınca bu sefer "ezber bozma" kişisel görüşler ve düşünceler oluyor

pkk gibi eli kanlı ırkçı bir örgütün adamları elbette ırkçı kafatasçı olacak

birisi türk türk dedi mi ırkçı

ötekisi kürt kürt dedi mi özgürlükçü olmaz

sen eğitimli bir insansın bunun ayrımını yapman zor olmaz

10 Ağustos 2007 13:47

turkerakin
Daire Başkanı

hALA FAŞİT TERİMLERİ VE KAVRAMLARIYLA OYALANIYORSUNUZ!

bU ÜLKE de Faşizm konusunda 'Tek Kafadan ayarlı' mantığı ele alın evvela...

Bu ülke de etnik ırkçılık temelleri' üzerinde,Batı sömürgeciliğinin zuzun atlama tahtası olan bölücü çetenin ırkçı faşizmin ta kendisi olduğunu anlayın.

Kan dökerek ülke bütünlüğüne kasteden ve onbinlerce insanımızı katleden diktatöryel faşizmin tek temsilcisi imralı canisi ve yardakçılarıdır.

10 Ağustos 2007 14:09

sarus
Müsteşar Yardımcısı

Hayır efendim...

Faşizmin iki ana sütunu vardır.Birisi ideoloji ise diğeride örgütlenme tarzıdır.Bunuda kafana göre geçemezsin.Yukarıda DTP nin örgütlenme tarzı ile yaptığım eleştiriyi

-Bunun örgütlenmeyle bi ilgisi yok

gibisinden bir cevapla ve kolayca geçivermişsin.Ne demiştik biz:

IRK TEMELLİ YAKLAŞIM --Sen bizdensin hesabı

GÜCÜN YETTİĞİ YERDE FİZİKSEL GÜÇLE TEMAS --Güneydoğuda DTP ile polemik PKK ile polemiktir!

DÜŞEY DÜŞÜNSEL DURUM--Yukarıdaki düşünür aşağıdakiler oy verir,onaylar

Sen örgütlenmeyle ilgisi yok dersen,NAZİ partisi bile faşist olmaz.Değişik öğretilerden oluşan nasyonel sosyalist bi grup olur.Hiç abalıya vurmuyosunuz DTPliler.Varsa yoksa Türklerin size yaptığı haksızlıklardan bahsediyorunuz

10 Ağustos 2007 14:19

27Mayıs
Memur

yaşanan sorunlar var evt.

bunu kimse inkar edemez.

ezilen bi sınıf var.ama kürt oldukları için değil,emekçi oldukları için.

ülkede hala gelir dağılımı çook bozuk,paran varsa insansın mantığı geçerli.

bugun legal/illegal her işin başında mutlaka kürtler var.

mecliste dahi olabilen bi ırk nasıl eziliyor onu anlayamıyorum.

ha dersen ki doğu ekonomık,sosyal açıdan zayıf ve eziliyor amenna,yanında olurum.ki bi sosyalistin bakış açısı bu yönden olmalı..

sabahtan akşama kadar yoksulluk sınırının altındaki paraya insanlar çalışıyor ve bunun türkü kürdü bilmem daha nesi hiçbir önemi yokken,siz ve sizin gibiler sistemin elmeğine yağ sürüp mücadele edilmesi gereken bu şeyi kürt sorununa doğru kaydırarak emekçi camıaya en büyük kötülüğü yapıyorsunuz denizm.

haberin olsun.

10 Ağustos 2007 15:54

fasonplan
Yasaklı

DENİZM,

ÖNCELİKLE SENİN TAYFANDAN ''ŞİLELE'' KARDEŞİNİN DÜN

BEN KÜRDÜM + HRİSTİYANIM + YAHUDİYİM DİYE YAZDIĞI SAYFALAR ORTAYA ÇIKTI, O TARİHTEN BERİ ORTALARDA. MERAK ETTİK KENDİSİ YILLIK İZİN İÇİN TEL AVİV E Mİ GİTTİ? YOKSA GEORGE SOROS TATİL İÇİN KENDİSİNE BAŞKA BİR YER Mİ AYARLADI? YENİ ALACAĞI İSİMLE AJAN-PROVAKATÖR GÖREVİNE NE ZAMAN DÖNECEK VE BİZİ BİRİBİRİMİZE KIRDIRMAYA ÇALIŞACAK?

SİZİN GARİBAN KÜRTLE HİÇ İŞİNİZ YOK, İŞİNİZ ZENGİN ALMANLA, İSVEÇLİYLE, YAHUDİYLE....VE TABİ AMERİKALIYLA.

BİZ ANLADIK SİZİN DERDİNİZİ. SİZ IRAĞA GİDİN YAVRUM. BURADA SİZE EKMEK DÜŞMEZ.

10 Ağustos 2007 16:43

denizm
Daire Başkanı

Denizm ne yazmış:

"öte yandan örgütlenme de önemli bir belirleyicidir, ancak senin tanımlarına saydığın üç maddeye bakarsak, türkiye dahil bir çok devletin faşizm ile yönetildiğini iddia etmek zorunda kalırız. (IRK TEMELLİ YAKLAŞIM - var (herkes türktür) GÜCÜN YETTİĞİ YERDE FİZİKSEL GÜÇLE TEMAS- gücü her yere yetiyor ve istediği zaman fiziksel güçle temas ediyor. DÜŞEY DÜŞÜNSEL DURUM--Yukarıdaki düşünür aşağıdakiler oy verir,onaylar-bizde de farklı bir durum sözkonusu değil..)"

sarus ne yazmış:

"-Bunun örgütlenmeyle bi ilgisi yok gibisinden bir cevapla ve kolayca geçivermişsin."

10 Ağustos 2007 16:51

fasonplan
Yasaklı

YAV BIRAK BU LAFLARI. METİN İSRAİL^DEN Mİ GELDİ?

GEORGE SOROS'TAN MI ONU ANLAT...

ŞİLELE KARDEŞİNE SELEMLARIMIZI İLET, FOYASI ORTAYA ÇIKTI, KAYIPLARA KARIŞTI. GIYABINDA BAYAĞI GİYDİRİYORUZ KENDİSİNE. CEMAATLE KÜFÜR EDİNCE KULAKLARI DAHA BİR İYİ KIZARIYORDUR.

BU ARADA SEN KİMİN ÇOÇUĞUSUN?

MUSA'NIN MI? İSA'NIN MI?

10 Ağustos 2007 16:59

ejderim
Şef

faşizm ırkçılık değildir içinde ırkçılığı barındırır

faşizm finans kapitalin en gerici en bağnaz ve en emperyalist unsurlarının açık zorba diktatörlüğüdür

10 Ağustos 2007 17:25

twilightismyrobe
Genel Müdür

siz marksizstler cidden çok komiksiniz, dünyada gerçekleşen her olaya işçi sınıfı gözünden bakıyosunuz.. oysa marks aşırı soyutlamayla gerçekle alakassı olmayan sonuçlara ulaşmıştır. her neyse,faşizmin de işçi sınıfını yok etmek için çıkmış olduğunu iddia etmek, dünyaya aşırı dar ve soyut bi pencereden bakmaktır ki, klasik marksist yaklaşımıdır.bu iddianın politik bir örneğini verin de görelim..hep bilmişlik ayağında tarih analizleri yapmaya çalışıyosunuz ama baktığınız açı aşırı derecede dar, soyut, ve cahilce..garip olanı da bunu sistemli bir analiz gibi göstermeye çalışmanız..komiksiniz vesselam..

Toplam 34 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?