Editörler : *aziyade*
09 Ekim 2007 16:33   


şefin yetki ve sorumlulukları

657 sayılı devlet memurları kanununa göre şefin yetki ve sorumlulukları nelerdir net olarak birşey bulamadım. Bulduklarım kurumların kendi hazırladıkları yönetmeliklerdir. Zira şef kadrom olduğu halde unvansız memur gibi çalıştırılıyorum ayrıca işçilerin de yap tak yaz gibi sözlü laflarına muhatap oluyorum. Bu durum karşısında nasıl bir tavır takınmalıyım.Teşekkürler

09 Ekim 2007 17:12

feremek
Müsteşar

gerçekten vahim bir durum diyebilirim. o zaman sana şeflik kadrosunu niye vermişler. konuyu araştır.

09 Ekim 2007 23:37

kubiben
Kapalı

Konuyu araştırma. Zoruna gidiyorsa istifa et..

10 Ekim 2007 09:11

serbeser
Genel Müdür

657 SAYILI DEVLET MEMURLUĞUNDA:

Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) Şubesindeki memurlar tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

b) Evrak dosyalarında bulunan numara , tarih, gideceği yer, imza ve benzeri

eksiklikleri inceleyerek gerekli önlemleri almak,

c) Tamamlanmış olan evrak ve dosyaları ilgililere dağıtarak kontrollerini yaptırma

ve sevk memurlarına verilmesini sağlamak,

d) İşlemi bitmemiş evrakı ilgili memuru ile birlikte izleyerek sonuçlandırmak,

e) Gelen ve giden evrakın kayıt, çoğaltma, dağıtım, dosyalama, sevk ve arşivleme

hizmetlerini izlemek ve yapılmasını sağlamak,

f) Şubesinde bulunan memurları hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak,

işlerin verimliliğini arttırmak için yöntemler geliştirmek,

g) Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemleri almak,

h) Birimindeki memurların devam ve çalışmalarını izlemek , işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,

ı) Birimini ilgilendiren konularda amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Toplam 3 mesaj
 
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?