Editörler : asaygincihan27
23 Ekim 2007 14:58   


bayram tatilinde il dışına çıkmak için izin gerekiyor mu?

Ramazan bayramı tatilimi il dışında geçirdim. Gitmeden önce okuluma tatili geçireceğim adresi belirten bir dilekçe bıraktım. Cumartesi günü(bayramın 2. günü) rapor aldım. pazartesi ise milli eğitim üdürlüğünden sevk alıp raporu sevke işlettim. Aynı gün raporumu bağlı olduğum milli eğitim müdürlüğüne faksladım. Ama şimdi iki ayrı sorun çıktı. Birincisi ben raporu faksladığım halde bilmediğim bir nedenden kaymakamın imzasına geç sunulmuş ve imzalamamış. Yani izne çevirmemiş. İkincisi ise bayramda il dışına çıkmak için izin almak gerekiyormuş (ben dilekçe yeterli sanıyordum). Şu an açılmış bir soruşturma yok ama bu konularda başım ağrıyacağa benziyor.Yaptıklarımda yasal olmayan bir nokta varmı ve bu konularda başıma neler gelebilir merak ediyorum.

Teşekkürler...

23 Ekim 2007 15:00

erhanbaba0
Yasaklı

bu formalitelerle niye uğraşıyorsunuz anlamıyorum.

23 Ekim 2007 15:16

zehraltan
Aday Memur

Çalıştığım ilçe formalitesiz iş yapmıyor. Öğretmene kınama vermeye o kadar heveslilerki bilemezsiniz.

23 Ekim 2007 15:25

junglebird
Şef

sorun şu paporun acaba kaymakama gönderildimi? Kaymakama gelmiş olsa raporun izne çevrilir. Bunlar ilçe mem lerin öğretmenleri zor duruma düşürmek için uğraşları.

23 Ekim 2007 16:12

zehraltan
Aday Memur

Aslında asıl sorun ilçe M.E.M. değil zor duruma düşürmek isteyen kaymakamlık. raporum kaymakamlığa ulaştı. ama izne çevrilmedi yani imzalamadı ve geri gönderdi. bu durumda bildiğim kadarıyla yazıyla görev yerime geri çağrılmam gerekyordu. ama bana bir yazı gönderilmedi. zaten rapor sürem bitti ve görevimede başladım. Birşey yapabileceklerini sanmıyorum herşey yasal görünüyor. ama olası bir duruma karşıda hazırlıklı olmak istiyorum. Son ki yılda kınama alan öğretmen arkadaşlar oldu. anlayacağınız ilçemiz biraz karışık.

23 Ekim 2007 17:21

serhan16
Memur

Yıllık izin(Öğretmenler için yaz tatili ve şubat tatili anlamına gelir) hariç il dışına çıkmak için mülki amirin izni gerekir.Hafta sonu bayram seyran buna dahildir.657 sayılı DMK ve MEB İzin Yönergesi böyle yazar.Her ne kadar saçma olsada yasa böyledir.İkincisi Yıllık izin haricinde izin belgesi olmadan yabancı memura sevk kağıdı verilmez.Bu konuda disiplin uygulaması yoluna gidilirse(Yani keyfi rapor aldığınız kanaati birilerinde hasıl olursa)kesin ceza alırsınız.

23 Ekim 2007 18:55

zehraltan
Aday Memur

bu durumda bana sevk veren milli eğitim müdürlüğüde hata yapmış sayılır. öyle mi? ayrıca rapor keyfi değildi?

24 Ekim 2007 08:42

serhan16
Memur

Elbette sevk verenler hakkındada işlem yapılabilir ama o işle ilgilenmezler.Ayrıca rapor keyfi demedim, öyle algılayıp "nasıl rapor alır basın cezayı"diyebilirler.Rapor rapordur,onun sorgulamak hiç birimizin haddi değil çünkü doktor takdiridir.Yalnız şuda var isterlerse izinsiz gittiğin için tedavi giderlerini daha ödemeyip size ödetebilirler.Tavsiyem hiç sesini çıkarma unutulur gider.Çünkü basit şeyler bunlar.

24 Ekim 2007 08:46

serhan16
Memur

Bu arada yanlış hatırlamıyorsam 96 yılında Van veya Batmanda uçak düşmüştü.Bir öğretmen meslektaşımız yeni doğum yapan eşini ve bebeğini gidip almış ve dönüşte düşen uçaktan kurtulan bir kaç kişiden biri olmuştu.Ailesi yok olduğu halde izinsiz il dışına çıktı diye soruşturma açılmıştı.Böyle bir facia yaşayana dahi.Bizim camiamız ne kadar merhametli değil mi???

25 Ekim 2007 00:34

ÖĞRETMEN-61
Aday Memur

Devlet memurları kanununun ilgili maddesine göre ikamet ettiği yerin hudutlarını izinsiz olarak terk etmenin cezası maaş kesim cezasıdır.Fakat siz bayram tatiline gitmeden okul idaresine yazılı bir dilekçe bırakmışsınız.öğretmenler yaz tatillerinde ve 15 tatilde izinli sayılırlar.DMKya göre öğretmenlere bu izinlerin dışında mazeret izni vb. izinler verilebilir.Kanunda resmi tatillerden bahsedilmemiştir.İzinleri o yerin mülki amiri imzalamaya yetkilidir.Bu kişide kaymakam veya validir.Fakat resmi tatillerde il dışına izinsiz çıkan onbinlerce belkide yüzbinlerce öğretmen var.Bu yüzden bu ceza bu durumlarda uygulanmıyor.Sizin yaptığınız işi yapan çok sayıda öğretmende var.Bunu biliniz.Devlet Memurları Kanununda bu konuyla ilgili olarak değişiklik yapılacaktı.Fakat yapıldımı tam olarak bilmiyorum.Ama kanunun ilgili madddesi bana göre çok saçma.Sonuçta resmi tatil ve Anayasanın ilgili madddesinde seyahat etme hakkı var.Yani kanunun bu maddesi Anayasayla çelişiyor.Herhangibir şey olacağını sanmıyorum.

25 Ekim 2007 08:38

Kumpiter
Müsteşar

Bayramlarda il dışına izin kalktı diye söylüyordu eski müdürüm. Neye dayanarak bilmiyorum, sonuçta işlem yapılacaksa kanun ve yönetmeliklere göre yapılır.

Ancak: Gittiğiniz ilin milli eğitim müdürlüğü size sevk kağıdı verdiği için kafanız rahat olsun. Sizin o sevkinizi de hastane kabul etmiş, yani tedavi giderlerini size ÖDETME İMKANLARI YOK (bir arkadaşımız öyle demiş ama sevkiniz hastane tarafından kabul edilirse sorumluluk sizden gider, malmüdürümüzün açıklamasıdır). Raporu alıp ilgili yere de göndermişsiniz. Raporu kaymakamlık (ki o konuya birazdan değineceğim) izne çevirmediyse onun problemi. Soruşturma filan açamazlar, kafanız rahat olsun sayın hocam. O kadar yürekli olduklarını sanmıyorum. Niye mi? Siz, üzerinize düşeni yapmışsınız. Ola ki bir soruşturma açıp ceza verecek olurlarsa hiç düşünmeden idare mahkemesine, kaymakamlık aleyhine dava açın. Üzerine düşen vazifeyi yapmayanlar onlar da bu yüzden. Niye üzüyorsunuz ki kendini, bırak onlar düşünsün.

Bir de: İl dışına çıkacak bir öğretmenimiz rapor sunduğunda, önce ben imzalıyorum, akabinde ilçe milli eğitim müdürü imzalıyor. İki sicil amirinin imzası yeterli, kaymakamlıktan neden izin alıyorsunuz? Ben çıkacak olduğum zaman ancak kaymakamlıktan izin alıyorum çünkü ikinci sicil amirim kaymakam da o yüzden. Uygulama farkı var sanırım ya da bizim ilçede kaymakam, yetkisini ilçe milli eğitim müdürüne devretti herhalde?

25 Ekim 2007 09:16

serhan16
Memur

Kumpiter bey kardeşim;

Yalan yanlış bilgiden hiç hoşlanmam vede bilmediğim konuda yorum yapmam.Galiba şöyleymiş bu böyle demiş gibi yorumda yapmam.

1-Sağlık kurumları sevkini götürmesende işlem yapar sana bakar,ne zamandan beri bizim mevzuatla ilgilenip sevk kağıdının yanında izin kağıdımızı sormaya başladılar çok mmerak ettim doğrusu

2-MEB İzin Yönergesi

Yurt İçinde Memuriyet Yeri Dışında Hastalananların Hasta Sevk İşlemleri

Madde 20- Memurlar, memuriyet veya ikamet ettikleri yer dışında hastalanmaları halinde bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurarak hasta yollama kağıdı düzenlenmesini isteyebilirler. Bu durumda il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilisine, il veya ilçelerinde bulunmasına gerekçe teşkil eden geçici görev veya izin belgesini ibraz etmekle yükümlüdürler.

Hastalığın beyan edildiği tarihte izinli veya geçici görevli olduğunu belgelendiremeyen memurlar için hasta yollama kağıdı düzenlenmez.

Bu maddeye göre ancak bana sevk verende suçlu diyerek topu onlara atmaya çalışırsın, ama kurumun tedavi giderleri konusunda isterse ödeme yapmayabilir.

3-İzin yönergesinin neresinde iki sicil amiri yazıyor Allah aşkına, neler uyduruyorsunuz.Kanuni mazaret izinleri ile yıllık izinleri 1. sicil amiri verir(Yani doğum,ölüm,evlenme izinleri gibi),Takdire bağlı mazeret izinlerini ise (tüm personele) mülki amir verir.Sağlık izinleri içinde aşağıdaki madde geçerlidir.

Hastalık İzni Vermekle Yetkili Amirler

Madde 27- Hastalık izni, merkezde 15 inci maddenin (a) bendinde belirtilen amirler, illerde kurum amirinin teklifi üzerine mülki amirler, yurt dışında misyon şefinin onayı ile verilir.

Mülki amirler hastalık izni verme yetkilerini alt kademelere devredebilir.

4-Alınan raporu izine çevirmemekte haklılar çünkü usule aykırıdır ve gerekçe aşagıda yazılı olandır;

Hastalık İzni Verilmeyecek Haller

Madde 29- a) Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmî Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik ve Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile belirlenen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına,

b) Resmî sağlık kurullarınca fenne aykırı olduğu belirtilerek onaylanan hastalık raporlarına,

c) Yurt dışından alınan ancak, o ülke mevzuatına uygun olduğu ilgili misyon şefince onaylanmamış olan hastalık raporlarına,

dayanılarak hastalık izni verilmez.

Bu durumda olan memurlara, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca görevlerine başlamaları tebliğ edilir. Kendilerine bu şekilde tebligat yapılan memurlardan memuriyet yerinde olanlar ertesi gün, başka yerde olanlar belli yol süresi içinde görevlerine başlamak zorundadır. Bu süre içinde göreve başlamayanlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terketmiş sayılarak haklarında, göreve devam etmedikleri süreler dikkate alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 veya 125 inci maddelerine göre işlem yapılır.

5-Yıllardır okul müdürlüğü yaparım hiç kaymakamdan izin almadım.Ayrıca kaymakamlık bizde YETKİ DEVRİ yapmıyor. 1.Sicil Amirinden izin alıyorum izinimi İzin Yönergesi madde 15 e göre

Şimdi Lütfen neyi yanlış söylemişim acaba,söylediklerimin hepsinin dayanağı ortada, arkadaşlarımızı yanlış bilgilendirmeyelim lütfen.SAYGILAR

25 Ekim 2007 13:06

Kumpiter
Müsteşar

Aman sayın hocam, hemen cellallenme.

Kimseyi yanlış bilgilendirdiğinizi iddia etmiyorum. Uygulamada farklılıklar var ve bu yüzden kimi yerde şöyle yapılan kimi yerde böyle yapılıyor.

Şu izin konusu, iki amirden alınan: İlçemizdeki uygulama şöyle: Hastalık izni isteyen personel, izin belgesini okul müdürüne imzalatıyor. İlçe milli eğitim müdürü de uygundur dediği zaman işlem bitiyor. İl merkezinde çalışan, eşimden biliyorum, memurlar ise sadece 1. sicil amirinden (sizin dediğiniz gibi) izin alıyorlar ve bu da yeterli oluyor. Her ikisinde de mülki amirin yetki devri olayı var. Ama bu devir, okul müdürlerine değil, ilçedeki veya ildeki sorumlu müdüre yapılıyor. Nitekim 27. maddede de yazıyor bu durum.

Şu ödeme konusuna gelince: Bu konuda haklısınız. Tekrar okuyunca anladım, sevkin alınış şekli usulsüz. Tamam, milli eğitim müdürlüğünün büyük kabahati var olayda ama neticeyi değiştirmiyor. Bizde de eşi, bakmakla yükümlülükten çıkan bir arkadaşımızın, milli eğitim müdürlüğünden aldığı sevkle tedavisi sonucu, zimmet çıkmıştı. Ama ceza gelmedi (aylıktan kesme cezası verildiği halde), onu iyi biliyorum. Sonuçta o sevki veren milli eğitim müdürlüğü, sağlık karnesini istemeden sevk vermişti.

1. maddede sağlık kurumları, izin kağıdını ister filan demedim. Milli eğitim ister o evrağı. Sağlık kurumları, sağlık karnesini istiyor, özellikle acile giriş yaptıracağınız zaman. Yoksa ücret alıyorlar.

İyi çalışmalar.

25 Ekim 2007 15:37

zehraltan
Aday Memur

Açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ederim arkadaşlar. Yazdıklarınızdan şu sonucu çıkarıyorum; tedavi giderlerimi kurumum karşılamayıp bana ödetebilirler.(bu benim için çok önemli değil öderim biter). ama usulsüz rapor alındığı için soruşturma açıp cazai uygulamaya gidemezler. çünkü bana görev yerime geri dönmemi resmi yazıyla bildirmediler. zaten şu anda göreve başladım.Doğru anlamışmıyım acaba.

Birde kaymakamlığımız rapor önüne geç geldiği için sorun çıkardı. ama geç gelmesinde benim br ihmalim yok.ben aynı gün faksladım. bu durumdada hakkımda bir işlem yapılamaz öyle değil mi?

25 Ekim 2007 15:50

ism1001
Şef

657 ye göre bayramda il dışına çıkamazsınız.Bu böyle de uygulama da hoş görülür.Sorun çıkarılmaz.Sizin raporunuzda bir sorun vardır.Ama yasal olarak bayram tatilinde il dışından rapor alamazsınız.

25 Ekim 2007 16:26

koknar52
Şef

Arkadaşlar işte 2006 Ağustos ayında yapılan toplu görüşmelerde alınan kararlardan bazıları: 3. maddede diyorki resmi tatillerde izne gerek yok.

Memur-Sen Ve Kamu İşveren Kurulu Arasında Sosyal Ve Özlük Haklara İlişkin Benimsenen Metin

Eklenme Tarihi : 23.09.2006

TARAFLARCA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ BENİMSENEN HUSUSLAR

1- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun toplu görüşmelerde dile getirilen aşağıdaki hususlar çerçevesinde ilgili maddelerinin değiştirilmesi ve buna ilişkin taslağın hazırlanması;

a) Kurum İdari Kurulu toplantılarına işlerlik kazandırılması,

b) 657 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B bendine tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmelerine imkan sağlanması,

c) Şube başkanlığı kurulamayan illerde en çok üyeye sahip üç konfederasyona bağlı sendika il temsilcilerine haftada bir gün izin verilmesi hususunun değerlendirilmesi,

2- 657 Sayılı Kanunun 126. ve 135. maddelerinin değiştirilerek itirazların disiplin kuruluna yapılması,

3- Resmi tatillerde il dışına çıkışta izin alınması uygulamasına son verilmesi,

??..

25 Ekim 2007 16:42

serhan16
Memur

Sayın Zehra Altan

İlköğretim Kurumları Yön.gereğince özrünüzü 2 gün içinde bildirmek 7 gün içinde belgelendirmek zorundasınız.Yani 7 günde rapor gitmişse sorun yoktur,fakat sizinki fenne uygun usule aykırı rapordur.Sıkıntı buradan kaynaklanıyor.Bazı yerlerde kulağımıza gelen hemen rapor gelsin,imzaya kendisi sunsun gibi saçma uygulamalar biliyoruz ve duyuyoruz.

Kumpiter Bey kardeşim sizede celallenmedim,herhalde yazdıklarınızı da farklı algıladım.Yalnız şunu belirteyim bir çok konuda yorumlarınıza denk geldim,genelde güzel ve doğru yazıyor ve mantıklı düşünüyorsunuz.Başarılar dilerim.

25 Ekim 2007 17:59

YILMAZ HOCA
Aday Memur

Sayın "serhan16" ya yorumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Gayet doğru ve anlaşılır biçinde açıklamış. Saygılar.

25 Ekim 2007 20:10

ucash3
Şef

Şimdi arkadaşlarım o kadar çok alıştık ki kendi kendimizi yönetmeye bu tartışmaları o nedenle yapıyoruz sanırım. Efenim ben 5 gün rapor aldım nasıl izne çevrilmez?? Çevrilmez kardeşim, amirin senin numara yaptığını düşünüyorsa mesela...

Doktor raporuna kimse bişey diyemez onların kararları milletvekili kararları gibi dokunulmazdır ama hepimizin tanıdığı bi doktor var hangimiz istese 10 gün rapor alamaz ki günümüzde...

Sanki her istediğimizde amirlerimiz bizim istediklerimizi yapmak zorundaymış gibi niye düşünüyoruz ki...

Hafta sonu il dışına çıkmak için dilekçe yazmak amirinizin size izin vermesini zorunlu hale getirmez ki!!! İsterse vermez adam zorunlu değil ki... Amirinize her dilekçe yazdıklarında izin mi veriyorlar ki o da size versin...

Ondan sonra bi de rapor al memleketinde 3 günlük bayram tatilini 13 güne çıkar ondan sonra da ben gerçekten hastaydım... Siz müdür olsanız inanır mısınız arkadaşlarım hepiniz şapkanızı önünüze koyun düşünün... Ben inanmam bikere bu zehra hocam sizinle ilgili değil bu böyle bir durumda rapor alanların yüzde 95'inin yasal boşlukları kullanmak istemesiyle alakalı ben olsam kaymakam ben de inanmam...

Hem benden izin almadan garnizonu terk edeceksin hem de fask çekip izne çevir diyeceksin,,, sonra da bu yaptığımın neresi yanlış o zaman bana sevk veren milli eğitim md.lüğü de suçlu diyeceksin,, kaldı ki onların suçlu olmaları sizi aklamaz ki...

Bi de kınama diyosunuz, kusura bakmayın siz günlerce derslere girmeyeceksiniz sonra da kınama alırmıyım diyeceksiniz aslında daha büyük bir cezayı hak etmişsiniz de tabi günlük iş hayatınızı müdürünüz daqha iyi bildiği için takdir yetkisini kullanacaktır.:))??

Kızmayın bana sakın zaten sizi tanımıyorum şahsınızı sadece bir örnekleme olarak kullandım genel düşüncelerim bunlar...

Bizim de artık personelini idare etmeyen devletin işlerini ve çıkarlarını personelin izin ve istirahatlerinden özlük haklarından önde tutacak müdürlere ihtiyacımız var,, okullar çiftlik yerleri gibi aynı, özellikle köy okulları!!!

25 Ekim 2007 20:36

zehraltan
Aday Memur

sayın ucash3,

Yazdıklarınızı okuduktan sonra istifamı etsem diye düşünmeye başladım. Öncelikle şunu söylemek isterim raporum keyfi değil zorunluydu. Ama yinede vicdan azabı çekmeme neden oldunuz. Sizin kadar özverili düşünemiyor ve davranamıyorum belki. Ama şu konuda size katılmıyorum. idareciler personelinin yanında değilde karşısında olursa kimseye iş yaptıramazlar bunu biliyorum ve de görüyorum. Herkes üzerine düşeni yapıyormuş gibi görünür ve göstermelik yapar. İdareci olmak zor iştir. Herkesin gönlünü yaparak herkese işini ve daha fazlasını yaptırabilen idareci tanıdıklarım oldu. Ve şunuda unutmayın ki biz öğretmenlerde insanız. öğretmen olamak için programlanmış robotlar değiliz. Herkesin başına gelebilecek ve suistimal edilmedikçe hoş görülebilecek küçük bir hata bence. Hata olduğunu kabul ediyorum ve başıma gelecekler razı olarak sonucu bekliyorum. Teşekkür ederim...

25 Ekim 2007 22:14

alikiyak
Daire Başkanı

valla yine iyi sevk vermişler. bana milli eğitim sevk de vermedi apar topar geriye dönmek zorunda kaldım. izin olmadan sevk vermiyorlar

Toplam 21 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;