Editörler : asaygincihan27
01 Ocak 2008 12:58   


Özel Eğitim Öğretmenlerinin Ek ders ücretleri

Zihinsel, işitme , görme engeliler sınıfı öğretmenliğindeki arkadaşların dikkatine :

Ek ders ücretleri ile ilgili geçen yıl yayınlanan Ek ders ücretleri ile ilgili esasların uygulanmasıyla haftada 2 günü tatil olduğu zaman o hafta hiç ücret tahakkuk ettirilmemektedir.

Ek ders esaslarını inceledim. lehimize olacak bir tespitte bulundum.

Okul müdürlerimiz ek ders onaylarımızı ?.. Engelliler Sınıfı öğretmeni ( Zihinsel , İşitme , görme) olarak alırsa, ücretlerimizi eskiden olduğu gibi tam alabiliyoruz.

Ancak okul müdürlerimiz ek ders onayında branşlarımızı sınıf öğretmeni olarak göstermekte ve bunda da ısrar etmekteler. Oysa sınıf öğretmenliği bambaşka bir branş ve okulumuzun norm kadrosunda yok.

Dilekçeyle baş vuran arkadaşların taleplerini sizler gezici özel eğitim öğretmeni değilsiniz diye ret etmekteler. Oysaki bizler sınıf öğretmeni de değiliz ama ücretimizi oradan tahakkuk ettiriyorlar.

Rehberlik araştırma merkezlerinde çalışan engelliler sınıf öğretmenleri de kesintisiz ücretlerini alıyorlar.

Biz de eğitim uygulama okulunda ücretimizi belirttiğim gibi bir yıldır kesintiye uğramadan alıyoruz.

Sizlerinde alması için durumu sizlerle paylaşmak istedim.

Eğer ücretinizi sınıf öğretmeni gibi alıyorsanız ve bu ay bayram nedeniyle eksik aldıysanız aşağıdaki dilekçeyi kendi okul ve branşlarınıza göre değiştirerek okullara veriniz.

Ret edilirse bakanlığın e bilgi bölümüne gönderiniz.

Dilekçeyi ayrıntılı yazdım. Kısaltırsanız sınıf öğretmenidir diye kestirip atıyorlar. Ayrıca kısa bir yazıyla görüş isterlerse bakanlıkta ?sınıf öğretmenidirler? diyecektir. Ancak özel eğitim öğretmenliğinin farklı bir branş olduğu 222 sayılı kanunda var.

Ret edilirse mahkeme sürecine taşınması lazım.

Okul müdürlerinin hiçbir yerden görüş almalarına gerek yok. Ek ders esasların ek tablosunda açıkça belirtilmiş durumdayız.

Eğer okul müdürleri bu şekilde tahakkuk ettirmiyorsa sınıf öğretmeni olarak ta ödemelerini kabul etmeyelim.

Farklı branş olduğumuzu inceleyerek önce kendimiz inanalım.

Lütfen bu açıklamayı ve dilekçeyi tanıdığınız tüm özel eğitimcilere mail atarak dilekçe vermelerini sağlayalım. Sayımız çok az ancak hep birlikte ses getirebiliriz. Zaten şuan kinden olumsuz bir karar çıkması mümkün değil.

saygılarımla

Not: dilekçeyi kendi okul sınıf ve branşımıza göre düzeltip ad soyadı ve adres ekleyiniz. Noktalama ve dilbilgisi hatalarımı düzeltiniz.

01 Ocak 2008 13:00

bulent-123
Daire Başkanı

?? OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: a) 16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 2006/11350

Karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

b) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

c) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı?nın 2007/19 Numaralı Genelgesi

Okulunuzda ?.. - A sınıfının derslerine giren Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği branşında çalışan öğretmenim.

Branşım Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği olmasına rağmen ek ders ücretim, öğretmenliğin başka bir branşı olan Sınıf öğretmeni branşına göre tahakkuk ettirilmektedir.

Sınıf Öğretmenliği branşı ile Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği branşının atamalarına esas olan alanlar, mezun oldukları yüksek öğretim programları , aylık karşılığı ve ücretle okutacakları dersler, bağlı oldukları daire başkanlıkları (Personel genel Müdürlüğümüzde) bir birinden tamamen farklıdır.

222 sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunun 14 maddesinde :? Öğretmenler; sınıf, branş, okul öncesi eğitim, özel eğitim öğretmenleri ile gezici öğretmenler ve usta öğreticiler,? hükmüyle Sınıf öğretmenliği ile Özel Eğitim öğretmenliği branşlarının farklı branşlar olduğu açıkça belirtilmiştir

Okulumuzun norm kadrosunda sınıf öğretmenliği norm kadrosu bulunmamaktadır

Ek dersimin farklı bir branşa göre tahakkuk ettirilmesi sonucu bazı aylar ücretimi eksik almaktayım.

Okulunuzda bir sınıfın tüm derslerine girerek bir grubun eğitiminden sorumluyum.

İlgi ( a) Bakanlar Kurulu Kararının 10 maddesinde ?Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 15 saati, ?.ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir.? , 23. Maddesinde ?Bu Kararın 10, 14 ve 21 inci maddelerindeki ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır?. İfadeleri yer almaktadır.

Kararın ekinde yayınlanan ; Haftalık ders saatlerine İlişkin Çizelgede de Özel Eğitim Okul ve Kurumları başlığı altında Öğretmenler: gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıfı öğretmenleri, sınıf öğretmeni, genel bilgi dersleri öğretmenleri, atölye ve labarotuvar öğretmeni , rehber branşları ayrı ayrı gösterilerek, her birine nasıl hangi maddeden ücret tahakkuk ettirileceği tabloda yayınlanmıştır. ır.

İlgi ( c) genelgenin 5. Maddesinde : ?Kararın 10?uncu maddesinde, ?.rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenlerine (görme, işitme, zihin engelliler sınıf öğretmenleri) ise haftada 15 saat ek ders ücreti ödenecektir.? Hükümleri yer almaktadır.

Rehberlik Araştırma Merkezlerinde çalışan Engelliler Sınıfı öğretmenlerine - gezici öğretmenlik, grup gözetimi ve eğitimi görevleri olmadığı halde - kararın 10. maddesine göre ders ücretleri tahakkuk ettirilmekte ve ek ders ücretleri haftanın günlerine eşit olarak dağıtılmaktadır.

Ek ders ücretimin branşıma uygun olarak ilgi (a) kararın 10 maddesine göre tahakkuk ettirilerek haftanın günlerine eşit olarak dağıtılmasını istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

01 Ocak 2008 22:18

bulent-123
Daire Başkanı

özel eğitimci arkadaşlar ücretlerinizi hangi branşa göre aldığınızı yarın idarenizden öğrenebilirsiniz. dilekçede geçen ek ders Esaları bulup ekteki tabloyu müdürünüze gösterin. Belki dilekce vermeden de okul idareniz düzeltme yapabilir.

02 Ocak 2008 20:22

bulent-123
Daire Başkanı

Yazımı okuyan ve RAM larda çalışan 1 arkadaş bizden kesiti yapılıyor diye mesaj atmış.

Bu sorun okullarda çalışan özel eğitimcilerde var RAM da çalışanlarda ücretler eskiden olduğu gibi haftanın günlerine eşit dağıtılarak veriliyor. Vermeyen varsa yanlış yapıyor.

aralık ayında kurban bayramının olduğu o hafta hiç ücret alamdıysanız siz kurumda bu bahs etiğimiz sorun var demektir.

Eğer o hafta 3 günün ücretini aldıysanız sizin kurumda bu sorun yok demektir.

Çalıştığı kurumda (RAM) okulda belirtilen sorunu olan engelliler sınıfı öğretmenliği (İşitme, görme, zihinsel) branşındaki arkadaşlar la RAM da ki rehber öğretmenler dilekçeyle başvuracak. Ancak Rehber öğretmenmlerde böyle bir sorun olmayacağını düşündüğümüz için onlara yönelik örnek dilekçe yazmadım

02 Ocak 2008 22:54

serdol
Aday Memur

bulent-123 arkadaşım verdiğin bilgiler için teşekkürler.Bizm okulumuz eğitim uyg.okulu ve bizde bayram haftası ekders almadık....

02 Ocak 2008 23:11

bulent-123
Daire Başkanı

Konuyu biraz açmak istiyorum. Bakanlığa görüş sorulsa belki bakanlık ta "sınıf öğretmenleri gibi ödensin diyecektir. "

Burada ki sorun da bu neden sınıf öğretmeni? Bizim kendi branşımız var. Onlar gibi ödenecekse bile böyle bir açıklama yapılmadan neden bizi hemen sınıf öğretmeni branşına dahil ediyorlar.

Ücret öderken bu şekilde . Tayin isterken normal bir sınıfa atama yaptırıyorlar mı? hayır.

Bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunmayan İlköğretime idariciliğe bile başvurdurmazlar branşınız uygun değil diye.

Bir kaç gün sonra yurt dışına öğretmen seçimi var . avrupa ülkelerine sınıf öğretmnleri alınacak. Elektronik oramda deneyin bakalım sınıf öğretmenliğinden başvurunuz kabul edilecek mi? Hayır edilmeyecek çünkü branşınız zihinsel engellier sınıfı öğretmenliği. ancak bu alandan alım varsa başvura bilirsiniz.

İlköğretim müfettiş yardımcılığı sınavlarında, uzman öğretmenlikte sınıf öğretenliği alanından başvuru yapamazsınız . v.s. v.s.

Bize her yer alanda siz sınıf öğretmeni değilsiniz derken neden ücret öderken sınıf öğretmeni gibi ücret ödüyorlar. Okul idarelerine bunlar sınıf öğetnidir diye bir yazı mı gelmiş?

branşımız farklı önce bunu bizler kabüllenmeliyiz.

tabloda tam olarak bizi kast etmesede ismimizin geçtiği bir bölüm var. Gezerek özel eğitim ve grup gözetimi ve grup eğitimi görevi verilen engelliler sınıfı öğretmenleri diye yazan bölüme uygun görülmüyoruz da neden bambaşka bir branş olan sınıf öğretmenliğinden tahakkuk ettriliyoruz.

Önce biz farklı bir branş olduğumuzu iyce kabullenmeliyiz.

02 Ocak 2008 23:28

bulent-123
Daire Başkanı

Size iki örnek daha vermek istiyorum.

1- rehberlik araştıama merkezlerinde çalışan zihinsel, işitme, görme engelliler sınıfı öğretmenleri bayram haftasında geldikleri günlerin ücretini aldılar. 9 saat

Aynı branşta olupta okulda çalışanlar alamadı. 0 saat

2- Örneğin işitme engelliler okulunda branşları İşitme engelliler sınıfı öğretmeni olan 2 öğretmensiniz.

birinizin sınıfı var 9- 15 çalışyor.

diğerinize grup gözetimi ve eğitimi görevi verilmiş 15- 21 arsı çalışıyor (belleticilik gibi)

İkinizda bayram haftasında 3 gün günde 6 saat çalıştınız .

şimdiki duruma göre o hafta ücretiniz:

sınıfa giren = 0 saat

grup gözetimi ve eğitimi yapan = 9 saat ücret alacak

Aynı okulda ve aynı branştasınız. Ve sınıfa giren isyan edecek " sınıfa girmek istemiyorum ,grup gözetimi görevi verin diye"

Tekrar söylüyorum . Ücretimizi sınıf öğretmni gibi vereceklerse bile . bunu esaslarda, genelgelerde belirtmeliydiler. Böyle bir belirtme yapılmadan ve görüş istemeden sınıf öğretmeni branşı gibi ücret ödenmesine itiraz etmeliyiz.

Atamalarda ,görevlendirmelerde, müfettişlik sınavlarında nasıl ki bizlerin sınıf öğretmenliği kadrolarına müracat etmelerimizi engelliyorlarsa , ücret öderkende farklı bir branş olduğumuz akıllarına gelmeli.

Lütfen bu açıklamarı ve dilekceyi tanıdığını arkadaşlarınıza ulaştırarak bir çok ilde dilekce verilmesini sağlayalım.

02 Ocak 2008 23:39

bulent-123
Daire Başkanı

Zaten ek derslerimizi kesiyorlar , her yerden dilekçeler verelim biraz da onlar uğraşşın. bu nedenle formu güncel tutup herkese duyurmaya çalışıyorum. Lütfen arkadaşlarınıza duyurunuz. Ekdersten önce önceliğimiz bizlerin farklı bir braş olduğunu anlatabilmek.

03 Ocak 2008 01:17

serdol
Aday Memur

GÜNCEL

03 Ocak 2008 13:00

mehhotmail
Şube Müdürü

bulent arkadaşıma sonuna kadar katılıyorum. tespitlerin gerçekten doğru.

güncel.

03 Ocak 2008 14:06

bulent-123
Daire Başkanı

Baknlığın e bilgi edinme linkine şu soruyu soralım.( 15 gün içinde maille cevap veriyorlar. mutlaka cevaplıyorlar)

( branşınıza göre işitme , görme diye değiştirin)

Branşım Zihinsel Engelliler Sınıfı öğretmenliği.

Ekders ücreti tahakku ettrilmesinde ve ilköğretim okullarına idarci olarak atanma başvurularında sorunlar yaşamaktayım.

222 sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunun 14 maddesinde : Öğretmenler; sınıf, branş, okul öncesi eğitim, özel eğitim öğretmenleri ile gezici öğretmenler ve usta öğreticiler,

olarak belirtilmiş durumdadır.

Benim branşım kanunda belirtilen sınıf öğretmeni branşı olarak mı yoksa özel Eğitim Öğretmenlği branşı olarak mı değerlendirilecek.

Kanunda bahs edilen Özel eğitim öğretmenliği branşının bizleri kapsayıp kapsamadığını öğrenmek istiyorum.

03 Ocak 2008 14:54

guest_of_honor
Aday Memur

bülent arkadaşım...dediğin konu sertifika alanlar için mi geçerliydi...sanırım ben anlamadım...özel alt sınıftayım...bizlerde ekders alamadık...ne gibi bir işlem yapılacak

03 Ocak 2008 21:14

bulent-123
Daire Başkanı

sn guest_of-honor

fSertifika alarak geçmiş olsun yada olmasın. atama kararnamelerinde branşı

Zihinsel Enfgelliler Sınıfı öğretmenliği ,

İşitme Engelliler sınıfı öğretmenliği,

görme engelliler sınıfı öğretmenlikleri için geçerli.

Bu branşlar sınıf öğretmenliğinden farklı branşlar okul idareleri hiç bir yerden görüş istemeden sınıf öğretmeni gibi ücret tahhkuk ettiriyorlar.

Özel eğitim öğretmenliği branşının sınıf öğretmenliği branşından farklı bir branş olduğu 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunun 14. maddesinde var.

ama şuanda okul müdürlerinin sınıf öğretmeni gibi ücret ödemeye yasal dayanakları yok.

04 Ocak 2008 15:29

serdol
Aday Memur

GÜNCEL................

05 Ocak 2008 02:06

bulent-123
Daire Başkanı

Bir arkadaşımız e bilgiye soruyu gönderdi. Başka gönderen var mı? soru gönderensaysını artırırsak daha ciddi bir araştırma ve cevap gelebilir.

Ekdersini bizim okuldan başka özel eğitim öğretmeni olarak alan okul varmı?

Okul idaresine dilekce veren oldu mu?

05 Ocak 2008 12:44

bulent-123
Daire Başkanı

Genel bilgi ve meslek derleri öğretmenliği kapsamında olduğumuzu belgelendirebilmek için ,

Aşağıda ki soruyu bakanlığın e bilgi bölümüne elektronik olarak gönderdim.

Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni kapsamında olduğumuz cevabı gelirse ,

Haftada

15+ 3= 18

15+3+2=20 saat ek ders ücreti alma ihtimalimiz var.

Doğrudan okul müdürlüğü dilekçe verebilirsiniz.

Bakanlığın e bilgi kısmına soruda gönderebilirsiniz.

Mantıklı geldiyse diğer özel eğitimcileri de bilgilendiriniz. Dilekçe veriniz ,soruyu surunuz. Arkadaşlarınıza da yazdırıp sordurunuz.

Bakanlığın e bilgi bölümüne onlarca kişi bilgi için yazarsa belki illere durumu izah edecek bir açıklama gönderirler.

05 Ocak 2008 12:46

bulent-123
Daire Başkanı

Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği branşında çalışan öğretmenim.

Okulumuzun norm kadrosunda sınıf öğretmenliği norm kadrosu bulunmamaktadır.

Branşımı ifade ederken yazılan Sınıfı kelimesi engelli öğrencilerimizin eğitim gördüğü sınıflarda çalışacağımızı belirtmek amacıyla yazılmıştır. İşitme , Zihinsel , Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenlikleri Özel Eğitim Öğretmenliğinin dallarıdır.

222 sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunun 14 maddesinde :Öğretmenler; sınıf, branş, okul öncesi eğitim, özel eğitim öğretmenleri ile gezici öğretmenler ve usta öğreticiler hükmüyle Özel Eğitim öğretmenliği branşının Sınıf öğretmenliği branşından farklı branş olduğu açıkça belirtilmiştir.

Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Meslek Dersleri Öğretmenliği kapsamında olup atama ve yer değiştirme özlük, ek ders v.s. işlemlerimiz Personel Genel Müdürlüğümüzün, Bilgi Ve Meslek Dersleri Öğretmenleri Atama-Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığı ınca yapılmaktadır. (Sınıf Öğretmenliği Daire Başkanlığına bağlı değiliz.) İnternet adresi : http://personel.meb.gov.tr/sayfa_goster.asp?ID=410 Tel: 0312 413 13 62)

Maaş karşılığı derslerim ve ek ders ücretlerim başka bir branşa göre tahakkuk ettirilmesi sonucu haftada 5 saatlik ek ders ücreti eksik almaktayım.

Ek ders ücretimin Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri kapsamında ödenmesini istiyorum.

Maaş karşılığı ve Ek ders ücretimin Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri kapsamında tahakkuk ettirilip ettirilmeyeceğini öğrenmek istiyorum.

Gönderilecek cevabı tahakkuk için belge olarak kullanacağım için yazılı olarak gönderilmesini arz ederim.

05 Ocak 2008 12:49

bulent-123
Daire Başkanı

KAPTAN EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Okulunuzda ?.. - A sınıfının derslerine giren Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği branşında çalışan, haftada 30 saat ders ve öğrenci kulübü danışman öğretmenliği görevi olan öğretmenim.

Branşım Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği olmasına rağmen ek ders ücretim, öğretmenliğin başka bir branşı olan Sınıf öğretmeni branşına göre tahakkuk ettirilmektedir.

Okulumuzun norm kadrosunda sınıf öğretmenliği norm kadrosu bulunmamaktadır.

Branşımı ifade ederken yazılan Sınıfı kelimesi engelli öğrencilerimizin eğitim gördüğü sınıflarda çalışacağımızı belirtmek amacıyla yazılmıştır. İşitme , Zihinsel , Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenlikleri Özel Eğitim Öğretmenliğinin dallarıdır.

222 sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunun 14 maddesinde :? Öğretmenler; sınıf, branş, okul öncesi eğitim, özel eğitim öğretmenleri ile gezici öğretmenler ve usta öğreticiler,? hükmüyle Özel Eğitim öğretmenliği branşının Sınıf öğretmenliği branşından farklı branş olduğu açıkça belirtilmiştir.

Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Meslek Dersleri Öğretmenliği kapsamında olup atama ve yer değiştirme özlük, ek ders v.s. işlemlerimiz Personel Genel Müdürlüğümüzün, Genel Bilgi Ve Meslek Dersleri Öğretmenleri Atama-Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığı ?ınca yapılmaktadır. (Sınıf Öğretmenliği Daire Başkanlığına bağlı değiliz.) (İnternet adresi : http://personel.meb.gov.tr/sayfa_goster.asp?ID=410 Tel: 0312 413 13 62)

16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 2006/11350 Karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Ek ders Esasları) da ve sonunda yayınlanan ek tabloda

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri öğretmenlerinin maaş karşılığı ve ek ders saatlerinin 5.,6. ve 11. maddelerine göre düzenleneceği , 18- 20 saat ek ders ücreti tahakkuk ettirilebileceği belirtilmiştir.

Maaş karşılığı derslerim ve ek ders ücretlerim başka bir branşa göre tahakkuk ettirilmesi sonucu haftada 5 ek ders saatlik ücreti eksik almaktayım.

Ek ders ücretimin Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenlerine uygun olarak tahakkuk ettirilmesini istiyorum.

Gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.

07 Ocak 2008 22:33

bulent-123
Daire Başkanı

Değerli özel eğitim öğretmenleri;

16 yıl önce atandığımızda atama kararnamemizde branşımız , 222 sayılı İlköğretim ve eğitim Kanunun 14. maddesinde de belirtilen Özel eğitim Öğretmenliği olarak yazardı.

Ancak kararnamemizde yazan ,sınavla girdiğimiz ,ayrı branş kodu olan (2563) bu branşın aylık karşılığı ve ücretle okutacağı dersler Talim Terbiye Kurulunca bütün çabamıza ve üniversitelerin çabasına rağmen yayınlanmadı.

Nihayetinde bu branşı kaldırdılar. Bu branşta olan bizlerin branşlarını ve yeni atananların branşlarını Zihinsel Engelliler Sınıfı Öğretmenliği , İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği , Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği şeklinde değiştirdiler.

Bu değişikliğe gitme sebeplerinden bir tanesi ücret ödeme ile ilgili. Ek ders ücretleri ile ilgili yayınlana esaslarda öğretmenler hep şu şekilde tanımlanır:

a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve

müdür yardımcıları haftada 6 saat,

b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,

c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,

ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,

görüldüğü özel eğitim okulunda çalışan sınıf öğretmenleri maaş karşılığı 18 saat derse girip daha az ücret alacakken, branşında sınıf öğretmeni ibaresi bulunmayan Özel Eğitim Öğretmenleri Genel Bilgi ve Meslek dersleri öğretmeni gibi maaş karşılığı 15 saat ders girip daha fazla ücret alabileceklerdi. -Özel eğitim Öğretmenlerinin (halen öyle ) Bakanlığımızın Personel Genel Müdürlüğü Genel Bilgi Ve Meslek Dersleri Öğretmenleri Atama-Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığı?nca işlemleri yapılır. - Bu da aynı okulda çalışan sınıf öğretmenlerinden daha fazla ücret demekti ve huzursuzluğa yol açacaktı. Çünkü eski idarecilerin çoğunluğu (belki yine öyle) sınıf öğretmenleriydi.

Bakanlık yukarda ki branş tablosunda (d) maddesi ekleyip

d) Özel Eğitim Öğretmenleri haftada 18 saat

Yazıp sınıf öğretmenliği ile eşitliye bileceği halde bizim branşlarımızı değiştirmeyi tercih etti. Bizlerin branşına sınıfı ibaresini ekleyerek, sınıf öğretmeni izlenimi yarattı.

Talim Terbiye Kurulunun 119 sayılı kararında tüm branşlar alfabetik sırayla yazılır. Branşımız Özel eğitim Öğretmeniyken ( Ö) harfine uygun yerdeydik. Şimdi S harfinin olduğu yerde Sınıf öğretmeni branşının arkasından İşitme Engelliler Sınıfı, Görme Engelliler Sınıfı, Zihinsel Engelliler Sınıfı öğretmenliği şeklinde alfabetik sıralamayı bozacak şekilde yayınlıyorlar.

Burada ki amaçta sınıf öğretmenliğinin farklı dallarıymışız gibi izlenim yaratılmaya çalışılıyor. Oysaki 222 sayılı Kanunda belirtilen Özel Eğitim Öğretmenliğinin farklı dallarıyız.

Bakanlığın onlarca çeşit branşta öğretmeni varken, Özel Eğitim Öğretmenliği branşını gizleme, saklama, engelleme çabasının sebebi nedir? anlamış değilim

Artık okullarımızda sınıf öğretmenliği norm kadrosu da yok. Ama hala bizlerin aylık karşılığı okutacağı ve ücretle gireceği ders saatleri branşımızla yayınlanmıyor.

222 Sayılı Kanunda Özel eğitim öğretmenliğinin sınıf öğretmenliğinde farklı bir branş olduğu açıkça belirtilmiş. Branş isimlerimizle üzerinde oynayarak, branş isimleri yayınlanırken (Talim Terbiye Kurulunun 119 sayılı kararında ) alfabetik sırasının değiştirilmesi Özel Eğitim öğretmeni olduğumuz gerçeği ortadan kaldırılamaz.

Ben Eğitim Fakültesinin 4 yıllık Özel Eğitim Programını kazandığımda, sınıf öğretmenlikleri 2 yıllık meslek yüksek okuluydu. Sınıf öğretmenleri bizim alanda çalışabilirke, bilim sanat merkezlerine atanabilirken, bizler onların alanında çalışamıyoruz? -Bazen neden 2 yıl fazla okudum diye soruyorum kendime -

Yönetmeliklerde Özel eğitim tanımlarken Özel Program Özel yetişmiş personel v.b. ifadeler kullanılıyor.

Şuanda özel yetişmemiş resim öğretmenleri , beden eğitimi öğretmenleri, müzik öğretmenleri özel eğitim okullarına atanabiliyorlar Bizler alanın öğretmeniyiz diye başka alana atanamıyoruz .

Aynı okulda Özel eğitim öğretmeni ve müzik öğretmeni haftada 30 saat derse girse ve bir kulübün danışman öğretmenliğini yapsalar , müzik öğretmeni 20 , özel eğitimci 15 saat ek ders ücreti alıyor.

Bu ücret farkının sebebi nedir? . Bitirdiğimiz okul itibari ile bu alan için yetiştirildik ve yıl olarak ta eksiğimiz yok. Ve Özel Eğitim okullarının branş öğretmenleri biziz. Bize neden onlara göre eksik ödeme yapılıyor?

1998 yılına kadar normal sınıf öğretmenleri 12 saat ek ders alırken özel eğitim okullarında çalışanlar 15 saat + (15 * % 50 fazla ) alıyorduk. Sonra sınıf öğretmenlerinin ücreti 15 , branş öğretmenlerinin ki 18 saate çıkartılırken , bizlerinki 15 saatte sabit kaldı üstelik % 50?lik fark , %25?e düşürüldü. Bize herkesinki artırılırken bizimki neden artırılmadı, bizimkide artı da sınıf öğretmeni gibi algılandığımız için mi yıllardır eksik alıyoruz?

Yetkili kişilere bunun nedenlerini açıklatabilmenin yollarını bulmalıyız. Gerektiğinde idari mahkemeye taşımanın yolunu açmalıyız. Yoksa her geçen gün daha kötüye gidiyoruz.

Ek ders ücretleriyle ilgili okula yazılacak bir dilekçe örneği ve bakanlığa sorulacak soru hazırladım. Özel eğitim öğretmeni bakanlığın e bilgi bölümüne gönderirlerse belki dikkate alıp kapsamlı bir araştırma yaparlar.

Yada bakanlığa başka sorular sorabilirsiniz. E bilgiyi kullanalım. Bu konuya katkı sağlayacak yöntemler bulursanız paylaşalım.

Sağlıcakla kalın.

Toplam 18 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?